Monday, October 12, 2009

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတုယူသင့္ေသာ ၀ိသာခါ

၀ိသာခါ-ဟုဆိုက အမ်ားစု သိရွိၾကားဖူးျပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၀ိသာခါ၏ စရိုက္အသြင္အျပင္ စိတ္ေနစိတ္ထား အေျပာအဆို အေတြးအေခၚ အယူအဆ အစစအရာရာအားလံုးသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မရိုးႏိုင္ေသာ အတုခိုးသင့္ရာမ်ားအျဖစ္ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ဘာသာေရး၊ကို အေျခခံ၍ တည္ေထာင္ထားသည္က မ်ားသည္။ ဘာသာေရး ပ်က္စီးလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္စီးသြားလွ်င္ေတာ့ လူမ်ိဳးပါ ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနအထိ ရွိသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနအရ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း က်င့္သံုးေနထိုင္သြားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ မိမိႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေရး သေဘာတရားမ်ားကိုေတာ့ ေမ့မထားသင့္ပါ။ သို႔အတြက္ ၾကားဖူးျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း နာဖူးထပ္မံအျဖစ္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားတင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၀ိသာခါ အပ်ိဳစဥ္ဘ၀ တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ လွပ အဖိုးတန္ေသာ အ၀တ္တန္ဆာမ်ား ၀တ္ဆင္လ်က္ ငါးရာေသာ အေဖာ္မိန္းမတို႔ႏွင့္ ေရခ်ိဳးရန္ ျမစ္ဆိပ္သို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ျမစ္ဆိပ္ မေရာက္မီ မထင္မွတ္ေသာ မိုးသည္ သဲကနဲ ရြာခ်လိုက္သည္။ မိုးသည္ သည္းထန္လြန္းသည္ျဖစ္၍ အေဖာ္မိန္းမငါးရာတို႔မွာ ၀တ္လာေသာ အ၀တ္တန္ဆာတို႔ကို မိုးစိုကုန္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နီးရာဇရပ္သို႔ အေျပးအလႊား ခို၀င္ၾကသည္။ ၀ိသာခါကား ထိုသို႔မဟုတ္၊ အေဖာ္မ်ားေျပးေသာ္လည္း သူကား လံုး၀ မေျပး၊ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ေျခလွမ္းအတိုင္းသာ ေျဖးညင္းစြာ ဇရပ္သို႔ ေလွ်ာက္သြားသည္။ ၀ိသာခါ ဇရပ္အေရာက္တြင္ တကိုယ္လံုး မိုးေရမ်ားျဖင့္ စိုကုန္သည္။ အေဖာ္မ်ားကေတာ့ မိုးစိုျခင္းမွ လြတ္ကင္းသြားေတာ့သည္။

ေလာကတြင္ ေျပးသြား၍ မတင့္တယ္သူ ေလးဦး-
၁။ အဘိသိက္ သြန္းျပီးေသာ ရွင္ဘုရင္။
ရွင္ဘုရင္သည္ ခါးေတာင္ေျမာင္ေအာင္က်ိဳက္ကာ ေျပး၍သြားပါက လံုး၀မတင့္တယ္ပါ။ ျပည္သူလူထုတို႔ ကဲ႔ရဲ႔ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

၂။ ရွင္ဘုရင္ စီးေတာ္မူေသာ မဂၤလာဆင္ေတာ္။
မဂၤလာဆင္ေတာ္သည္ လွပေသာ အ၀တ္တန္ဆာမ်ား ဆင္ယင္လ်က္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးသြားပါက လံုး၀ မတင့္တယ္ပါ။

၃။ ရဟန္းေတာ္။
စကၡဳေျႏၵခ်၍ တည္ျငိမ္စြာ သြားရမည့္ရဟန္းေတာ္သည္ ေျပး၍ သြားပါက လံုး၀မတင့္တယ္ပါ။

၄။ မိန္းမ။
ေျခတလွမ္း ကုေဋတသန္း ဆိုသည့္အတိုင္း ျငိမ္သက္စြာ ဣေျႏၵႏွင့္သြားရမည့္ မိန္းမသည္ ေျပး၍သြားပါက လံုး၀မတင့္တယ္ပါ။

၀ိသာခါသည္ ေဖာ္ျပပါ ေလးဦးကို ေကာင္းစြာသိရွိထား၍ သိသည္ကို သိသည့္အတိုင္း မထားဘဲ လက္ေတြ႔အသံုးခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေကာင္းစြာအတုခိုးသင့္ေသာ အျပဳအမူတခု ျဖစ္ပါသည္။

၀ိသာခါ ခင္ပြန္းအိမ္သို႔ မလိုက္ခင္ ညတြင္ ဖခင္ႀကီးက ၾသ၀ါဒ (၁၀)ခ်က္ ေပး၍ လိုက္နာေစခဲ့သည္။
၁။ အတြင္းမီးကို အျပင္သို႔ မထုတ္ေဆာင္အပ္။
ေယာကၡမ ခင္ပြန္းတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ရာ ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ ညႇိဳးႏြမ္းရာ ညႇိဳးႏြမ္းေၾကာင္း အေျပာအဆို အျပဳအမူ အေနအထိုင္တို႔ကို ျမင္၍ ထိုအျခင္းအရာတို႔ကို တဖက္ အိမ္မ်ားသို႔ မေျပာအပ္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၂။ အျပင္မီးကို အတြင္းသို႔ မသြင္းအပ္။
တဖက္အိမ္နီးခ်င္းတို႔သည္ ေယာကၡမ ခင္ပြန္းတို႔၏ ေက်းဇူးမဲ့စကား၊ အတင္းစကားတို႔ကို ေျပာဆိုကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုအတင္းစကားတို႔ကို ေယာကၡမ ခင္ပြန္းတို႔အား ျပန္၍ မေျပာအပ္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၃။ ေပးကမ္းေသာသူအားသာလွ်င္ ေပးကမ္းအပ္၏။
မိမိ၏ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို အလိုရွိ၍ ေတာင္းဆိုေခ်းငွါးလာသည့္အခါ ျပန္၍ေပးအပ္ေသာ (၀ါ) ျပန္၍ ေပးဆပ္ႏိုင္ေသာသူအားသာ ေပးကမ္းအပ္၏ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၄။ မေပးမကမ္းေသာသူအား မေပးကမ္းအပ္။
မိမိ ဥစၥာတို႔ကို ေခ်းငွါး၍ အလိုရွိသည့္အခါ ေတာင္းဆိုသည္ရွိေသာ္ ျပန္၍ မေပးကုန္ေသာ သူတို႔အား မေပးကမ္းအပ္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၅။ ေပးကမ္းေသာသူအား လည္းေကာင္း၊ မေပးကမ္းေသာသူအား လည္းေကာင္း၊ ေပးကမ္းအပ္၏။
ဆင္းရဲခ်ိဳ႔တဲ့လွေသာ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြတို႔ ေရာက္လာကုန္သည္ရွိေသည္ ျပန္၍ ေပးႏိုင္သူျဖစ္ေစ၊ ျပန္၍ မေပးႏိုင္သူျဖစ္ေစ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ေပးကမ္းရမည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၆။ ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္အပ္၏။
ထိုင္၍ေနစဥ္ ေယာကၡမ ခင္ပြန္းတို႔ လာသည္ကိုျမင္လွ်င္ ဆက္လက္ထိုင္၍ ေနျခင္းငွါမအပ္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၇။ ခ်မ္းသားစြာ စားေသာက္အပ္၏။
ေယာကၡမ ခင္ပြန္းတို႔၏ ေရွးဦးစြာ မစားေသာက္ရ။ ေယကၡမ ခင္ပြန္းတို႔ကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျပီးမွသာလွ်င္ မိမိက ေနာက္မွ စားေသာက္ရမည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၈။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္အပ္၏။
ေယာကၡမ ခင္ပြန္းတို႔၏ ေရွးဦးစြာ အိပ္ရာသုိ႔တက္၍ မအိပ္ရ။ ေယာကၡမ ခင္ပြန္းတို႔အား ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျပီးမွသာ ေနာက္မွအိပ္ရမည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၉။ မီးကို ရိုေသစြာလုပ္ေကၽြးအပ္၏။
ခင္ပြန္း၏ မိခင္ဖခင္တို႔ကို မီးပံုႀကီးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ နဂါးမင္းကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေမ့မွတ္ထားကာ ရိုေသေၾကာက္ရြံ႔သည္ကို ျပဳ၍ ေနရမည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၁၀။ အိမ္တြင္းနတ္ကို ရိုေသျမတ္ႏိုးစြာ ရွိခိုးအပ္၏။
ခင္ပြန္း၏ မိခင္ဖခင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ခင္ပြန္းကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ကဲ့သို႔ ရိုေသျမတ္ႏိုးစြာ ၾကည့္ရႈေနထိုင္ရမည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

၀ိသာခါသည္ ဖခင္ႀကီး မွာလိုက္ေသာ ေဖာ္ျပပါ (၁၀)ခ်က္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္သံုးမႈတို႔ေၾကာင့္ ေယာကၼမ၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ၊ ခင္ပြန္း၏ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုမႈကို ခံရေလသည္။

၀ိသာခါသည္ ထိုမွ်မက ဗုဒၶသာသနာမွ တပါးေသာအယူကို ယူထားေသာ ခင္ပြန္း၏ဖခင္ မိဂါရသူေဌးႀကီးကို ဗုဒၶဘာသာသို႔ သြတ္သြင္းကာ ေသာတာပန္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ မိဂါရသူေဌးႀကီးက ---သင္သည္ ယေန႔မွစ၍ ငါ၏ မိခင္ေပတည္း-ဟု ဆိုကာ မိခင္အရာ၌ ထားျခင္းကိုလည္း ခံရပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀ိသာခါကို အတုခိုး၍ ေနထိုင္သြားပါက တန္ထိုးရွိေသာ မိန္းမေကာင္း၊ မိတ္းမျမတ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

No comments: