Tuesday, October 20, 2009

အေသာက

အေသာကမင္းသည္ တူေတာ္ နိေျဂာဓသာမေဏ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာအေပၚ ၾကည္ညိဳလာ၏။ အေသာကာရံုေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ေစကာ ရဟန္းေပါင္း ၆-ေသာင္းအား အျမဲဆြမ္းလွဴ၏။ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ၈-ေသာင္း ၄-ေထာင္ကို ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ ဇမၺဴဒိပ္တကၽြန္းလံုးရွိ ျမိဳ႔ေပါင္း ၈-ေသာင္း ၄-ေထာင္၌ ေက်ာင္းေပါင္း ၈-ေသာင္း ၄-ေထာင္ကို တရားသျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ေစပါ၏။ သာသနာ့အေမြခံ ျဖစ္လိုသျဖင့္ သားေတာ္မဟိႏၵႏွင့္ သမီးေတာ္ သံဃမိတၱာတို႔ကို သာသနာေဘာင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေစပါ၏။

အေသာကမင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ ေက်ာက္စာတို႔ကို ေရးထိုးခဲ့ပါ၏။ ထိုေက်ာက္စာတို႔အရ အေသာကမင္း၏ အေျမာ္အျမင္ အၾကင္အနာ ေမတၱာ ေစတနာ စေသာ အရည္အေသြးေကာင္းတို႔ကို သိရွိရပါ၏။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါအံ႔။

၁။ အေသာကမင္းသည္ သတၱ၀ါတို႔ အသက္ကို သတ္ျဖတ္၍ ယစ္ပူေဇာ္မႈကို တားျမစ္၏။

၂။ အေသာကမင္းသည္ သတၱ၀ါတေကာင္ကို သတ္ျဖတ္၍ အျခားသတၱ၀ါ တေကာင္အား ေကၽြးေမြးမႈ၊ ၆-လေအာက္အရြယ္ တိရစၧာန္ငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္-သားငယ္ကို ႏို႔တိုက္ေနေသာ တိရစၧာန္မတို႔ကို သတ္ျဖတ္မႈတို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္၏။
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္တို႔၌ သူ႔အသက္ကိုသတ္မႈ၊ တိရစၧာန္ဖိုတို႔ကို သင္းကြပ္မႈ၊ ျမင္း၊ ႏြား၊ စသည္တို႔ကို တံဆိပ္ခတ္မႈ၊ ငါးတို႔ကို ဖမ္းယူသတ္ျဖတ္ ေရာင္းခ်မႈတို႔ကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္၏။
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတို႔၌ သားငါးတို႔ကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈ၊ သက္ရွိသတၱ၀ါတို႔ ခိုေအာင္းေနေသာ ဖြဲပံုမ်ား၊ ေတာမ်ားကို မီးရႈိ႔မႈ စသည္တို႔ကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္၏။

၃။ အေသာကမင္းသည္ အသားစားမႈ၊ ေတာကစားထြက္မႈတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

၄။ အေသာကမင္းသည္ ေသဒဏ္ႏွင့္ အက်ဥ္းခံေနရသူတို႔အား အယူခံရန္ႏွင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳရန္ ၃-ရက္ ခြင့္ေပးထား၏။ သားသမီး အမွီအခိုမ်ားသူ၊ အလုပ္တာ၀န္ ႀကီးေလးသူ၊ အိုမင္းမစြမ္းသူတို႔အား အျပစ္ရွိေသာ္လည္း သက္ညႇာ၏။ ခ်မ္းသာေပး၏။ မိမိအဘိသိက္ခံရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေစ့တိုင္း ေထာင္အက်ဥ္းသားတို႔ကို လႊတ္ေပး၏။

၅။ အေသာကမင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း၌သာမက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တလႊားရွိ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံတို႔အတြင္း၌ပင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား လူႏွင့္တိရစၧာန္တို႔အတြက္ ေဆးရံုေတြ ေဆာက္ေပး၏။ ေဆးပင္၊ ေဆးျမစ္၊ ေဆးဖက္၀င္သည့္ အသီးအႏွံစသည္တို႔ကို မရွိေသးေသာအရပ္တို႔သို႔ ေဆာင္ယူစိုက္ပ်ိဳးေစ၏။

၆။ အေသာကမင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ လမ္းတို႔ကို ေဖာက္ေစ၏။ လမ္းတေလွ်ာက္တို႔၌ သစ္ပင္တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးေစ၏။ ဥယ်ာဥ္တို႔ကို ျပဳစုေစ၏။ ေရတြင္းတို႔ကို တူးေစ၏။ ေရခ်မ္းစင္တို႔ကို တည္ေစ၏။ ဇရပ္တို႔ကို ေဆာက္ေစ၏။ လမ္းတို႔၌ အကြာအေ၀းႏွင့္ လမ္းခြဲတို႔ကိုျပေသာ မွတ္တိုင္တို႔ကိုပင္ ယခုေခတ္၌ကဲ့သို႔ စိုက္ထူထားရွိေစ၏။

၇။ အေသာကမင္းသည္ အယူ၀ါဒအသီးသီး၊ ဂိုဏ္းအသီးသီးတို႔အား အရိုအေသျပဳ၏။ ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ႔၏။ အယူ၀ါဒအသီးသီး ဂိုဏ္းအသီးသီးသားတို႔ သင့္တင့္ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ၾကရန္ႏွင့္ တ၀ါဒႏွင့္တ၀ါဒ၊ တဂိုဏ္းႏွင့္တဂိုဏ္း မကဲ့ရဲ႔ မရႈတ္ခ် မပုတ္ခတ္ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ဘဲ တဦးႏွင့္တဦး ရိုေသေလးစား ရိုင္းပင္းကူညီ၍ မိမိတို႔ ဘာသာတရား၌ ေကာင္းစြာေလ့လာက်င့္သံုး ေဆာက္တည္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားဆံုးမ၏။

၈။ အေသာကမင္းသည္ တရားအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားသာသနာေရး၊ အလွဴဒါနေရး၊ အမတ္မ်ား၊ အရာရွိမ်ားကို ခန္႔ထား၍ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွင့္တကြ အျခား၀ါဒကြဲ၊ ဂိုဏ္းကြဲအသီးသီးတို႕အား ခ်ီးျမႇင့္ေစ၏။ လူတို႔အား တရားေဟာၾကား ဆံုးမေပးေစ၏။ မင္းႀကီးႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္၊ နန္းေတာ္သူ နန္းေတာ္သား အေပါင္းတို႔၏ အလွဴဒါနတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲေစ၏။
ရဟန္း၊ ပုဏၰား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနသူ၊ ခိုကိုးရာမဲ့သူတို႔အား ေထာက္ပံ႔မစေစ၏။ အမတ္ႀကီးတို႔ႏွင့္ အရာရွိတို႔ကို ငါးႏွစ္တႀကိမ္၊ အခ်ိဳ႔နယ္တို႔၌ သံုးႏွစ္တႀကိမ္ တိုင္းခန္႔လွည့္လည္ တရားျပသ ဆံုးမေစ၏။ တရားျဖန္႔ျဖဴးေစ၏။

၉။ အေသာကမင္းသည္ မိန္းမတို႔ႏွင့္ ကေလးတို႔၏ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ အမတ္ႀကီးတို႔ႏွင့္ အရာရွိတိုု႔ကို ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ေစ၏။

၁၀။ အေသာကမင္းသည္ ရဟန္းေယာက်္ား၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ လူေယာက်္ား၊ လူမိန္းမတို႔ကို အေရးႀကီးေသာ ပိဋကတ္က်မ္းဂန္တို႔ကို သင္အံေလ့က်က္ ၾကားနာေစ၏။

၁၁။အေသာကမင္းသည္ ဤသို႔ တင္းက်ပ္စြာ အမိန္႔ထုတ္ထား၏။
သံဃာကို ဂိုဏ္းမခြဲရ၊ သံဃာဂိုဏ္းခြဲသူ ရဟန္းေယာက်္ား၊ ရဟန္းမိန္းမကို အ၀တ္ျဖဴလဲေစ၍ ရဟန္းေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာသြားေစရမည္။

၁၂။ အေသာကမင္းသည္ ေတာင္ဘက္၌ သီဟိုဠ္ကၽြန္း(သီရိလကၤာ) တိုင္ေအာင္၊ အေနာက္ဘက္၌ အာဖရိကတိုက္ စိေရေနႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပတိုက္ ဂရိတ္ႏိုင္ငံမ်ားတိုင္ေအာင္ ထိုကာလ၌ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ သာသနာျပဳမ်ားကို ေစလႊတ္၍ သာသနာျပဳေစ၏။

၁၃။ အေသာကမင္းသည္ အျပစ္မကင္း၊ အက်ိဳးယုတ္ေစေသာ ပြဲတို႔ကို ပိတ္ပင္၍ အက်ိဳးရွိေစေသာ ပြဲတို႔ကို စီမံျပသေစ၏။

၁၄။ အေသာကမင္းသည္ ေလာကီမဂၤလာ အေပါင္းတို႔ထက္ တရားမဂၤလာသည္ အက်ိဳးမ်ားေၾကာင္း၊ အျခားအလွဴမ်ားထက္ တရားအလွဴသည္ ျမတ္ေၾကာင္း၊ သီလတရားထက္ ဘာ၀နာတရားက အေရးႀကီးေၾကာင္းတို႔ကို ညႊန္ၾကားျပီး တရားမဂၤလာ၊ တရားအလွဴ၊ တရားဘာ၀နာတို႔ကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္ရန္ လူတို႔ကို ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္း၏။

၁၅။ အေသာကမင္းသည္ အဘိသိက္ခံျပီး ရွစ္ႏွစ္ေျမာက္၌ ကလိဂၤတိုင္းကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ရာ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးၾကရ၊ သုံ႔ပန္းအျဖစ္ ေဆာင္ယူခံၾကရ၊ ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ခံရသည္တို႔ကို ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ လြန္စြာေၾကကြဲ၀မ္းနည္းေတာ္မူျပီး ဤသို႔ လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္လည္း စြန္႔ပယ္၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ကိုလည္း စြန္႔ပယ္ေစ၍ ဓမၼဟူေသာ တရားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္သာ ျမတ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပကာ ႏိုင္ငံေတာ္အစြန္အပသားတို႔ကို တရားျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ၏။

၁၆။ အေသာကမင္းသည္ အခါမေရြး၊ ေနရာမေရြး၊ တိုင္းေရးျပည္ေရး၊ သာသနာေရးတို႔ကို ဆိုင္ရာအမတ္တို႔ကို ေလွ်ာက္တင္ေစကာ ၾကားနာေဆာင္ရြက္၏။ ကိုယ္တိုင္ မေနမနား တိုင္းခန္းလွည့္လည္ၾကြသြား၍ ရဟန္းပုဏၰားတို႔ကို ဖူးေျမာ္ေစ၏။ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ ဆင္းရဲသူ၊ ဆင္းရဲသား၊ ေတာသူေတာင္သားတို႔ႏွင့္ ေတြ႔၍ ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္၏။ တရားေဆြးေႏြးေမးျမန္း၏။ တရားေဟာၾကား ဆံုးမ၏။ ကိုယ္တိုင္ ေတာကစား၊ အေပ်ာ္အပါး မထြက္ပဲ ဘုရားပြင့္ရာ မဟာေဗာဓိ၊ ဘုရားဖြားရာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္တို႔သို႔ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္၏။ ကိုယ္တိုင္ တရားက်င့္သံုး ေဆာက္တည္၏။ ျပင္းထန္စြာ တရားအားထုတ္၏။

ဤအေသာကမင္းသည္ ဓမၼာေသာက၊ သီရိဓမၼာေသာက ဟူ၍ ရာဇ၀င္ မဟာ၀င္တို႔၌ ထင္ရွား၏။ အေသာကမင္း၏ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လြန္စြာ အထက္တန္းက်၏။ ေခတ္ဆန္၏။ ေခတ္မီ၏။ အခ်ိဳ႔ေနရာတို႔၌ ေခတ္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ေန၏။ ေခတ္ကိုပင္ အတုယူဖို႔ စံျပျဖစ္ေနေပ၏။ အေသာကေက်ာက္စာတို႔က ေျပာျပသျဖင့္ အေသာကမင္း၏ အေၾကာင္းကို ပိုမို၍ သိရွိလာရပါ၏။ အေသာက၏ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟတို႔ကား ၾကည္ညိဳစရာ၊ ေလးစားစရာ၊ အတူယူစရာ ေကာင္းလွပါေပ၏။

သာမေဏေက်ာ္

No comments: