Tuesday, October 27, 2009

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ သူရႆတီ မယ္ေတာ္

တခ်ိန္က စာေရးသူအား ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ သူရႆတီ မယ္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ဆက္ႏြယ္မႈရွိသလဲ၊ ပိဋကတ္စာေပေစာင့္နတ္သမီးလို႔ က်မ္းဂန္မွာ ပါသလား။ မည္သည့္ေခတ္က ကိုးကြယ္လာခဲ့သလဲ-စသည္ျဖင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြအခ်ိဳႊ ေမးသျဖင့္ အတိုခ်ဳပ္ေျဖျပရခဲ့ဖူး၏။ ယခု ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုး သိထားႏိုင္ရန္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ မက်ဥ္းမက်ယ္ ေရးသားေျဖဆိုပါမည္။

ဗုဒၶဘာသာ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္က်မ္းဂန္မ်ားမွာ ယခုေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုတို႔ ကိုးကြယ္သမႈ ျပဳေနၾကသည့္-ဘိုးေတာ္တို႔၊ မယ္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္း တစြန္းတစမွ် မပါရွိပါ။ သူရႆတီ-ဆိုသည့္ ပါဠိေ၀ါဟာရကိုပင္ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ၃ီကာက်မ္းမ်ားမွာ ေတြ႔လည္းမေတြ႔ဖူးပါ။ ရွိလည္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သူရႆတီမယ္ေတာ္တို႔သည္ မည္သို႔မွ် ဆက္ႏြယ္မႈ မရွိပါ။ ဘယ္လိုမွ မသက္ဆိုင္ပါ။ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္း ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ သူရႆတီမယ္ေတာ္သည္ ဟိႏၵဴျဗာဟၼဏဘာသာႏွင့္ သက္ဆိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ဟိႏၵဴဘာသာသည္ ျဗဟၼာႀကီးကို ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ ျဖစ္သည္။ ျေဟၼာႀကီး၏ ဇနီးကို သူရႆတီေခၚသည္ဟု ဆိုၾကသကဲ့သို႔ ျဗဟၼာႀကီး၏ လွပသည့္ သမီးကညာလို႔လဲ ယူဆေျပာဆိုၾက၏။ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားက ထိုနတ္သမီးကို စာေပပညာႏွႈ့္ ႏႈတ္မႈပညာမ်ားကို ေစာင့္ေရွၾက္သူဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ မူရင္းနာမည္က သရသြတီ (ဆရဆြတီ) လို႔ သကၠတဘာသာႏွင့္ ရွိ၏။ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာလို သူရႆတီ-ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

( အိႏၵိယ နီေပါတို႔၌ ပူေဇာ္ပြဲမ်ား )
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ စကားနတ္သမီး၊ ႏႈတ္ေစာင့္နတ္သမီး၊ပညာေပးနတ္သမီး-ဟု ယံုၾကည္ၾကျပီး ဆရဆြတီပူဇာ-ေခၚ္ ပူေဇာ္ပြဲေတြကို ယခုတိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုပူေဇာ္ပြဲမွာ ဟသၤာရုပ္စီးနင္းေနသည့္ သူရႆတီပံုေတာ္ေရွ႔မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လက္မႈ ႏႈတ္မႈ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုခ်ျပီး ပူေဇာ္ၾကသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ လက္မႈ ႏႈတ္မႈ ပညာဆိုင္ရာ လက္နက္ကိရိယာေတြကို ခ်ျပီး ပူေဇာ္ၾကသတဲ့။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားကပင္ စာအုပ္၊ ခဲတံ စသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြကို ခ်ျပီး ပူေဇာ္ၾကေလ့ရွိသည္ဟု သိရ၏။

နီေပါျပည္၌လည္း အျခားပြဲေတာ္ေန႔မ်ားကဲ့သို႔ သူရႆတီေန႔တေန႔ရွိျပီး အခမ္းအနားျဖင့္ ပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုေန႔ကား ၀သႏၲဥတု၏ ငါးရက္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္၍ ၀သႏၲ ပဥၥမီေန႔-ဟု အေခၚမ်ားၾက၏။ မဂသုဓိပဥၥမီေန႔ဟုလည္းေကာင္း၊ ဆရီပဥၥမီေန႔ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾကေသး၏။ နီေပါ၌ တန္ခူးႏွင့္ကဆုန္လ ၂-လသည္ ၀သႏၲဥတုျဖစ္၏။ ထိုဥတုကား သူတို႔ဘာသာအရ အထြတ္အျမတ္ထားသည့္ ဥတုျဖစ္သည္။ ထိုဥတုသည္ အလြန္သာယာသျဖင့္ လူတို႔အား ရႊင္ျမဴးေစသည္။ နီေပါျပည္သူတို႔က ဤသို႔ ရႊင္ျမဴးလာရျခင္းမွာလည္း သူရႆတီေဒ၀ီ၏ ေစာင္းျငင္းတန္ခိုးေၾကာင့္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုပေၾကာင့္ ထိုထူးျမတ္ေသာ ၀သႏၲပဥၥမီေန႔တြင္ ပန္း၊ အေမႊးတိုင္၊ ဆန္၊ ေရခ်မ္း၊ ေပါက္ေပါက္တို႔ျဖင့္ သူရႆတီအား ပူေဇာ္ၾက၏။ ထို႔ျပင္ စာေပႏွင့္စပ္ေသာ ကေလာင္တံ၊ မင္အိုး၊ စကၠဴ စသည္မ်ားျဖင့္လည္း ပူေဇာ္ၾကေသးရာ ထိုပူေဇာ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ထိုေန႔၌ စာေပေရးသားျခင္းကို လွဴသည့္အေနျဖင့္ စာေပေရးသားျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ၾကရဟု ဆိုေပသည္။ နီေပါလူမ်ိဳးတို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ျဗာဟၼဏ၀ါဒီမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ သူရႆတီမွာ ယင္းတို႔၏ မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္ရာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

( ျမစ္ေစာင့္နတ္သမီး )
အမွန္ဆိုရေသာ္ သရသြတီ (ဆရဆြတီ) အမည္သည္ မူလပင္ရင္းက ျမစ္၏နာမည္ ျဖစ္သည္။ ေရရွိသည့္အရာဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ ထိုျမစ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္မွာရွိ၏။ ယခုအထိ ထိုအရပ္သားမ်ားက ထိုျမစ္ကို ဆရဆြတီ-ဟုေခၚေနၾကတုန္းပဲ ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ဂဂၤါျမစ္ကို ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးေတြ အေလးအျမတ္ထားၾကသကဲ့သို႔ ေရွးအာရိယာန္လူမ်ိဳးမ်ားက ထိုဆရဆြတီျမစ္ကို အေလးအျမတ္ ထားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရွးက ျဗာဟၼဏေတြက ေ၀ဒက်မ္းမ်ားမွာ သူရႆတီကို ျမစ္၏အမည္ႏွင့္ သံုးစြဲလာခဲ့ၾက၏။ သေဘာကေတာ့ ျမစ္ေရသည္ သတၱ၀ါေတြ အသက္ရွင္ဖို႔ႏွင့္ ပန္းပင္၊ သီးပင္၊ ေဆးပင္ စသည့္ အပင္မ်ား အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားဆံုးျဖစ္၏။ ထိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျမစ္ေစာင့္နတ္သမီးက ေပးတာပဲဟု ယံုၾကည္ၾကျပီး ျမစ္ေစာင့္နတ္သမီးကိုလည္း သူရႆတီဟုပင္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။

ျမစ္မွ ျမစ္ေစာင့္နတ္သမီး ျဖစ္လာသည့္အခါ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးတို႔သည္ ျမစ္ကမ္းနဖူးတြင္ ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပ၍ ဂါထာမ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ တခမ္းတနားက်င္းပျပဳလုပ္ရာ တစတစ တိုးတက္ျပန္႔ကားလာချ့သည္။ ေနာင္အခါ ဆရဆြတီနတ္သမီးသည္ စကားနတ္သမီး၊ ႏႈတ္ေစာင့္နတ္သမီးတပါး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သကၠတအဘိဓာန္တို႔၌ပင္ ဆရဆြတီကို ဘာရတီ၊ ဘာသာ၀ါဏီ-စသည္ျဖင့္ စကားေဟာပုဒ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ဆိုထား၏။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တိုပသည္ ထိုသူရႆတီ နတ္သမီးကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကရာ တျဖည္းျဖည္း ဟိႏၵဴတို႔၏ မိရိုးဖလာကိုးကြယ္ရာ နတ္သမီးျဖစ္လာေတာ့၏။ သူရႆတီသည္ အတတ္ပညာအားလံုးကို ေစာင့္ၾကပ္ေသာ နတ္သမီ၊ တူရိယာ ကဗ်ာပညာတို႔ကို အစိုးရသူ၊ သကၠတဘာသာ၊ ေဒ၀နာဂရိဘာသာတို႔ကို တီထြင္ေသာ နတ္သမီးဟု ယူဆေၾကာင္း ေ၀ဒက်မ္းမ်ား၌ မိန္႔ဆိုထားၾက၏။

( ျဗဟၼာ့သမီး၊ ျဗဟၼာ့ဇနီး )
ေ၀ဒက်မ္းတက်မ္းတြင္ ျဗဟၼာႀကီးသည္ မိမိကိုယ္မႈ စင္ၾကယ္ေသာ ေသြးသားတို႔ကိုယူ၍ အမ်ိဳးသမီးတဦးကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုအမိ်ဳးသမီးကား သူရႆတီပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူရႆတီသည္ ျဗဟၼာမင္း၏သမီးေတာ္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္း၌ ျဗဟၼာမင္းကပင္ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္သျဖင့္ ျဗဟၼာ၏ဇနီး ျဖစ္ရျပန္၏ဟု ဆိုထား၏။ သမႏၲစကၡဳဒီပနီက်မ္းတြင္ ပုဏၰားတို႔ စာမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္ေစာင့္နတ္ တက်ိပ္ တေယာက္ပင္ ရွိသည္ဟု ဆို၏။ ထိုတက်ိပ္တေယာက္ကား သတၱဘာဂနတ္သည္ နဖူးစာကို ေရးမွတ္သည္။ သူရႆတီနတ္ကား ပညာကို ပြားေစတတ္သည္။ သက်နတ္ကား စည္းစိမ္ကို ေပးတတ္သည္ စသည္ျဖင့္ မိန္႔ဆိုထားရာ ဟိႏၵဴျဗဟၼဏတို႔သည္ သူရႆတီနတ္သမီးကို ကိုယ္ေစာင့္နတ္ထဲ ထည့္သြင္းထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

( စတင္ကိုးကြယ္ေသာေခတ္ )
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂံေခတ္အတြင္း ၃၇-မင္း နတ္စာရင္းထဲတြင္ သူရႆတီ၊ စႏၵီ၊ မဟာပိႏၷဲ-စတဲ့ ဟိႏၵဴနတ္ေတြ ပါေနသည္ကို ေရွးမွတ္တမ္းမ်ားမွာ ေတြ႔ရသည့္အတြက္ သူရႆတီ ဟိႏၵဴနတ္သမီးသည္ ပုဂံေခတ္ေရွ႔ပိုင္းေလာက္မွာပင္ ဗုဒၶဘာသာနတ္ထဲ ေရာက္လာသည္ဟု ယူဆရ၏။ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားေတြ လႊမ္းမိုးသည့္ ဘုရင့္ေခတ္မွာ သူတို႔ထည့္သြင္းလာၾကပံုရ၏။ ေရွးဦးစြာ မြန္ဗုဒၶဘာသာထဲ စတင္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရ၏။ အင္း၀ေခတ္ အမတ္ႀကီး မင္းရာဇာ မြန္ဘာသာကဗ်ာက်မ္းမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေရးသားခဲ့သည့္ ဟိတကာရီ လကၤာ-၌

ဟသၤာျဖဴစင္၊ ယာဥ္ေပၚတြင္၌၊ ဆင္းအင္ျဖဴဆြတ္၊ ကိုယ္ေရာင္မြတ္လ်က္၊ ႀကီးျမတ္ဉာဏ၊ ဘုန္းေတဇျဖင့္၊ လက္လွဘယ္ညာ၊ ႏွစ္ဖက္မွာကား၊ ပဒုမာျဖဴ၊ စိန္ေရာင္တူကို၊ ခြဲယူအံ႔ဖြယ္၊ လြန္တင့္တယ္သည္၊ မိမယ္သူရသ္၊ သတီနတ္။
ေကာင္းျမတ္လွစြာ၊ သူတကာကို၊ ပညာႀကီးေၾကာင္း၊ ေဆာင္ေပေကာင္းရွင့္၊ ထပ္ေလာင္းစီးပြား၊ ကၽြႏ္ုပ္အားလည္း၊ စကားသာခ်ိဳ၊ တခြန္းဆိုက၊ အဟိုလူနတ္၊ စိတၱဳပၸါဒ္ျဖင့္၊ ညြတ္ေအာင္မယ္ေစာ၊ ေဆာင္ေစေသာ္။ -ဟု

သူရႆတီနတ္သမီး စီးေသာယာဥ္၊ ကိုင္ေသာပစၥည္း၊ ေပးႏိုင္စြမ္းေသာ အစြမ္းသတၱိတို႔ကို ထည့္သြင္းစပ္ဆိုထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ရွင္မဟာသီလ၀ံသ အေက်ာ္ စပ္ဆိုေတာ္မူေသာ ဆုေတာင္းခန္းပ်ိဳ႔တြင္- စက္ခုတ္ျဖတ္ရဥ္၊ ေလးေထာင့္ပ်ဥ္ႏွယ္၊ ပညာက်ယ္သည္၊ နတ္ငယ္သူရႆတီတည္း-ဟု၄င္း၊
မင္းတရား ေရႊထီးဧခ်င္းတြင္ ေလွာ္ကားသံုးေထာင္မွဴးက-ႏႈိင္းတုမဲ့ျပီ၊ နတ္ေဇာ္ဂီသို႔၊ သူရႆတီႏႈတ္ဖ်ား၊ ႏႈိးေဆာ္ထား၍-ဟု၄င္း စပ္ဆိုထားၾကသည္ကို ေထာက္ပါက အင္း၀ေခတ္၊ ေတာင္ငူေခတ္တို႔၌လည္း စာဆိုေတာ္ အေက်ာ္အေမာ္ႀကီးမ်ားပင္ ပညာအရာ၊ စကားအရာတို႔၀ယ္ သူရႆတီနတ္သမီးႏွင့္ တင္စားဖြဲ႔ဆိုခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာတို႔သည္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးတို႔ ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း သူရႆတီနတ္သမီးကို စကားနတ္သမီး၊ ႏႈတ္ေစာင့္နတ္သမီး၊ ပညာေပးနတ္သမီးဟု ယံုၾကည္လာခဲ့ၾကရာ သာလြန္မင္းတရားႀကီး လက္ထက္တြင္ နတ္ႀကီးငါးပါးစာရင္းတြင္ သူရႆတီ၊ စႏၵီ၊ ပရေမသြာ၊ မဟာပိႏၷဲ၊ ေဂါရမႏၲ-ဟု သူရႆတီ ပါ၀င္လာသည္အထိ အေရးပါလာခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းႏွင့္ ဦးဖိုးက်ား-၏ ၃၇-မင္း၌ ေတြ႔ရသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိဋကတ္သံုးပံုေစာင့္ နတ္သမီးဟု ယံုၾကည္လာၾကျပီး-
ပိဋကတၱယ သမၸဳဏၰံ၊ သဗၺသိဒၶိ သုခါ၀ဟံ။
ဇိ၀ွေဂၢ ေမ နိသီဒိတြာ၊ မံ ပါေလတု သူရႆတီ။ ဟူေသာ ျမန္မာျဖစ္ သူရႆတီဂါထာ ေပၚလာျပီး ထိုဂါထာကို ရြတ္ဆိုပါက ဉာဏ္ေကာင္းတယ္။ ပိဋကတ္ကိိုပင္ တတ္လြယ္တယ္ဆိုသည္အထိ ယံုၾကည္လာၾက၏။ ပညာေရး စီးပြားေရး စသည့္ကိစၥအ၀၀မ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အိမ္တြင္ သူရႆတီရုပ္ပံု၊ သို႔မဟုတ္-ရုပ္တုေရွ႔မွာ ကန္ေတာ့ပြဲထိုးျပီး ပူေဇာ္ဆုေတာင္းလာၾကသည္။

ေရႊနိေမာင္းေမာင္း၊ ျမနားေတာင္းျဖင့္၊ ေရာင္ေပါင္းေထြလာ၊ သံုးေတာင္ထြာမွ်၊ ေကသာေက်ာ့ေက်ာ့၊ အဖ်ားေကာ့ႏွင့္၊ ေရႊေဖာ့ရုပ္သြင္၊ ဆံပင္ဆံထံုး၊ ေရႊပန္းကံုးႏွင့္၊ ေရႊကံုးလည္မွာ၊ ဆင္တန္ဆာႏွင့္၊ သာခါအက်ႌ၊ ထဘီလက္ေကာက္၊ ပန္းေျပာက္ပု၀ါ၊ ဆင္၍လာသည္၊ လွပါဘိျခင္း၊ ေရႊလည္ပင္းမွာ၊ ေရႊညႇင္းႏွစ္ခိုင္၊ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္၍၊ ျပိဳင္သူမရွိ၊ ေရႊရင္အိငယ္၊ အမိအလား၊ သားႀကီးေခၚရာ၊ ၾကြခဲ့ပါ-စသည္ျဖင့္ သူရႆတီအပင့္၊ ေမတၱာပို႔၊ ဆုေတာင္း၊ မယ္ေတာ္ထံမွ ဂါထာျပန္မ်ားႏွင့္ တခမ္းတနား က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ သူရႆတီရုပ္တု ရုပ္ပံုမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ဘုရားခန္းထဲ ေရာက္ရံုမွ်မက ဘုရားဆင္းတုေတာ္ အနီးမွာပင္ ယွဥ္တြဲျပီး၍ ကိုးကြယ္သည္အထိ နတ္စြဲစြဲလာခဲ့ၾကသည္။

(က်မ္းပဏာမ နိဒါန္းမ်ားႏွင့္ သူရႆတီ)
သီရိလကၤာႏိုင္ငံျဖစ္ သုေဗာဓာလကၤာရေခၚသည့္ အလကၤာက်မ္းဦးမွာပင္ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ အရွင္သံဃရကၡိတ မဟာသာမိမေထရ္က-သရဏံ ပါဏိနံ ၀ါဏိ၊ မယွံ ပီဏယတံ မနံ-ဟု ပဏာမျပဳထားရာ ပါဏိနံ-သတၱ၀ါတို႔၏၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ၊ ၀ါဏိ-ပိဋကတ္သံုးပံုဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္-ဟု အနက္ေပးလွ်င္ ျပီးႏိုင္ပါလ်က္ (၀ါ) ပိဋကတ္သံုးပံုတည္းဟူေသာ သူရႆတီနတ္သမီးသည္။ မယွံ-ငါ၏။ မနံ-စိတ္ႏွလံုးကို။ ပီဏယတံ-ပီဏယတု-ႏွစ္သက္ပါေစသတည္း-ဟု အဘိႏၷပဒ၀ိေသသအလကၤာနည္းႏွင့္ အနက္ႏွစ္မ်ိဳး ေပးထားသည္ကိုေတြ႔ရ၏။ ၀ါဏီ-ဟူေသာ ပါဠိကေတာ့ စကား၊ သူရႆတီ နတ္သမီး-ဟု အနက္ႏွစ္မ်ိဳးရပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေရွ႔ဂါထာ၀ဂ္မွာ မုနိႏၵ၀ဒနေမၻာဇ၊ ဂဗၻသမၻ၀ သုႏၵရီ-ျမတ္စြာဘုရား၏ ခံတြင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ၾကာတိုက္၌ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းေသာသေဘာရွိေသာ-ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ၀ါဏီပုဒ္ကို ပိဋကတ္သံုးပံုတည္းဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ဟု အနက္ေပးလွ်င္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ပါလ်က္ ပိဋကတ္သံုးပံုတည္းဟူေသာ သူရႆတီ နတ္သမီးသည္-ဟု အပိုထည့္ေပးသည္အထိ သူရႆတီ နတ္သမီးကို စြဲေနၾကေပသည္။ သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ သရဏံ ပါဏိနံ-ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ပါေနေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အေနျဖင့္ ပို၍ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ထင္မိ၏။

ေက်းဇူးရွင္မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း အလကၤာက်မ္းလာ ပဏာမဂါထာကို အတုယူ၍ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ လကၤာနိဒါန္း၌ ပံုေတာင္းျပိဳးျပက္၊ ရာ့ရွစ္ကြက္ႏွင့္၊ ေရႊစက္ပ၀ရ၊ စရဏဟု၊ ပါဒနက္သန္၊ စံုႏွစ္တန္ကို၊ ပ ၊ သံုးပံုပိဋကတ္၊ ၀ါဏီျမတ္ဟု၊ သူရႆတီ၊ နတ္ေဒ၀ီလည္း၊ ယွဥ္မွီနိစၥ၊ မျပတ္မ၍၊ ငါ့ႏွလံုးတိုက္၊ ေရႊၾကာသိုက္၌၊ ေပ်ာ္ပိုက္ေစျပီး၊ ဂိုဏ္းႀကီးအရိယာ၊ ဂုဏ္ကိုးျဖာႏွင့္-စသည္ျဖင့္ လကၤာသြယ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ရည္ရြယ္ရင္းမွာ က်မ္းျပဳသူအကၽြႏ္ုပ္ကို ေဘးရန္ကင္းေပ်ာက္ က်မ္းျပီးေျမာက္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားက ထီးႀကီးသဖြယ္ မိုးထားျပီး ပိဋကတ္သံုးပံု တရားအစံုက ႏွလံုးအိမ္၌တည္ကာ အရိယာရွစ္ပါး သံဃာမ်ားက အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတြင္ ရပ္တည္ျပီး ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ-ဟု ပတၳနာျပဳလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ပိဋကတ္သံုးပံုႏွင့္ သူရႆတီမယ္ေတာ္ကို ရူပကအလကၤာသေဘာမ်ိဳး အတူျပဳ၍ ဖြဲ႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူရႆတီ နတ္ေဒ၀ီမွာ လိုရင္းမဟုတ္၊ ပိဋကတ္သံုးပံု မိမိႏွလံုးအိမ္မွာ ကိန္း၀ပ္ေပ်ာ္ပိုက္မႈသာ လုိရင္းပဓာနျဖစ္ေပသည္ဟု ဆိုလိုေပသည္။

ဤသို႔အလကၤာက်မ္းလာ ပဏာမစသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဟသၤာယာဥ္ေပၚတြင္ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ယူေဆာင္လာေသာ သူရႆတီမယ္ေတာ္ပံုကို ထုလုပ္ကိုးကြယ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဤတင္ျပခဲ့ျပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအရ သူရႆတီမယ္ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မည္သို႔မွ်မသက္ဆိုင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ သက္ဆိုင္သူသာျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ အျခားဘာသာက ကိုးကြယ္သည့္နတ္သမီးကို ပိဋကတ္စေသာ ပညာကို တတ္လို စီးပြားျဖစ္လို ႏႈတ္မႈပညာ ေကာင္းလိုသည့္အတြက္ ကိုးကြယ္ၾကရသည္ဆိုသည္မွာ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ရွက္စရာလည္း ေကာင္းပါသည္။ အျခားဘာသာေရာေနသည့္အတြက္ ဘာသာႏွစ္ခုေရာသူျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္လည္း မစစ္ေတာ့ပါ။ ဘုရားသာသနာႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ေနသည့္အခ်ိန္ေကာင္းႀကီးမွာ ျဖဴစင္သည့္ (၀ါ) စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္မွ သာသနာႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳရက်ိဳးနပ္ေပမည္။ ဘုရားႏွင့္ယွဥ္ထားျပီး ကိုးကြယ္လွ်င္ သရဏဂံုပါ ပ်က္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပင္ မျဖစ္ေတာ့သည္ကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္ သတိထားသင့္ၾက၏။

( ကိုးကြယ္မႈကို စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္တန္ျပီ )
ပညာတတ္လို၊ စီးပြားျဖစ္လိ္ု၊ ႏႈတ္မႈပညာတတ္လိုသည့္ ေလာကီက်ိဳးမ်ားအတြက္ အျခားဘာသာ၀င္တို႔ ကိုးကြယ္သည့္ သူရႆတီနတ္သမီးကို ကိုးကြယ္ဖို႔မလိုပါ။ ရတနာသံုးပါးကို အေရးတယူသတိမူျပီး ယံုၾကည္မႈသဒၶါ အျပည့္ျဖင့္ အခ်ိန္မွန္၊ အႀကိမ္မွန္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါလွ်င္ မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ စီးပြား ပညာ ႏႈတ္မႈ အျဖာျဖာသာမက မ်ားစြာေသာ ေလာကီေလာကုတၱရာ အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားပါသည္။ ရတနာသံုးပါးကိုသာ သန္႔သန္႔ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ဟိႏၵဴျဗဟၼဏတို႔ စိတ္က ဖန္တီးကိုးကြယ္ေနသည့္ သူရႆတီမယ္ေတာ္ မ,စဖို႔က ရာႏႈန္းျပည့္ မေသခ်ာပါ။ ကံကိုသာ ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပညာ စီးပြား စသည္တို႔ရရန္အတြက္ ဉာဏ္ဦးေဆာင္ေသာ ၀ီရိယျဖင့္ ႀကိဳးစားမႈဟူေသာ ပစၥဳပၸန္ကံကို ျပဳလုပ္ပါက အတိတ္ကံအားေလ်ာ္စြာ အက်ိဳးတရားတို႔ကို ခံစားရမည္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာပါသည္။ သူရႆတီမယ္ေတာ္သည္ တကယ္နတ္သမီးစစ္ျဖစ္၍ မ,စႏိုင္သည္ ထားဘိဦး ကံရွိမွ ကံကိုၾကည့္ျပီး မ,ႏိုင္ၾကပါ၏။ သိၾကားမင္းပင္လွ်င္ သိၾကားနတ္ရုင္၊ ကုသိုလ္ရွင္အား၊ မျမင္ေရွာင္ကာ၊ မေနသာတည့္၊ ျမင္ပါလ်က္ကဲ့၊ ကုသိုလ္မဲ့က၊ တိမ္းငဲ့မ်က္ႏွာ၊ မရႈသာတည့္-ဟူေသာ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ ဆံုးမစာအတိုင္း ကုသိုလ္ရွင္ကိုမွ သိၾကား မ,စႏိုင္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံုးတို႔ သတိထားသင့္ၾက၏။

ကာလာမသုတ္မွာေဟာၾကားထားသည့္ မာ ပရမၸရာယ-ေရွးထံုးစဥ္လာ အယူ၀ါဒျဖစ္၍လည္း လက္မခံၾကႏွင့္ဦး-ဆိုသည့္အတိုင္း ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႔ေသာ ဤသူရႆတီ မယ္ေတာ္-ကိုးကြယ္မႈ ေရွးထံုးစဥ္လာကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ေပျပီ။ ေက်းဇူးရွင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အႏၶဗာလ၊ လူထိုမၽွ်တို႔၊ ကမၼ၀ီရိယ၊ မယံုၾကဘူး၊ သီ၀မေဟ၊ ပရေမ သူရာ၊ ျဗဟၼာဗိႆႏိုး၊ ကမၻာစိုးႏွင့္၊ တန္ခိုးႀကီးမား၊ နတ္ဘုရားတို႔၊ ေပးစားဖန္ဆင္း၊ ျဖစ္တံုလ်င္းဟု၊ ခၽြတ္ယြင္းသမႈ၊ အမွားရႈသည္၊ ေတာင္သူ႔ ယူေလ့ယူလာတည္း-ဟူေသာ ဆံုးမၾသ၀ါဒအတိုင္း အယူမွားသည့္ အႏၶဗာလမ်ား မျဖစ္ၾကရေလေအာင္ ပုဂံေခတ္မွစ၍ မွားလာသည့္ မယ္ေတာ္နတ္သမီး ကိုးကြယ္မႈကို ပညာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပီပီ စြန္႔လႊတ္ၾကရန္ ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

( ဓမၼာစရိယ ဦးေအးႏိုင္-ဘီေအ )

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ဒီဇင္ဘာလ )

No comments: