Thursday, October 29, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၈၉ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) ( ေမတၱသုတ္အေၾကာင္း)
အရွင္ဘုရား၊
(၁) ေမတၱသုတ္၌ ဆိုဆံုးမလြယ္ရမည္-ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုရာ၌ ဆရာမိဘမ်ား၏ ဆိုဆံုးမမႈမ်ားကို မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ လိုက္နာရမည္ကို ဆိုလိုပါသလား။
(၂) ေမတၱသုတ္၌ ႏူးညံ႔ရမည္ဟုဆိုပါသည္။ စိတ္ေနသေဘာထား မည္သို႔ႏူးညံ႔ရမည္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(၃) ေမတၱသုတ္ကို လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်င္ အက်ိဳး ရွိ-မရွိ။ ေမတၱသုတ္ ရြတ္ဖတ္ေနလွ်င္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းျခင္း ျဖစ္ပါမည္လား။ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(ဆန္းျမင့္ဦး-ဓာတ္ေျမ-စေလ)

(ေျဖ)
ေမတၱသုတ္အဖြင့္ အ႒ကထာ ဋီကာမ်ားႏွင့္အညီ အနက္ေရးသားထားေသာ ျမင္းျခံ မဟာပရိတ္ေတာ္ႀကီး နိႆယ၌
(၁) သု၀ေစာစ-ပညာရွိမ်ား ဆိုဆံုးမစကားကို မရွားမပယ္ နာယူလြယ္သည္လည္း။ အႆ-ျဖစ္ရာ၏-ဟု ဆိုပါသည္။
(၂) မုဒု-ႏူးညံ႔ရမည္ဆိုရာ၌ မုဒုစ-ေရႊဇမၺဴရာဇ္ ျမဴညစ္စင္သန္႔ အမႈ၌ခန္႔သကဲ့သို႔ ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔ေသာ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး ရွိသည္လည္း။ အႆ-ျဖစ္ရာ၏-ဟု အနက္ေပးထားပါသည္။
(၃) ေမတၱသုတ္မွာ ရဟန္း ရွင္ လူ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ် လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱသုတ္လာ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ-မွစ၍ နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်-အထိ ၃-ဂါထာမွာ ေမတၱာ ၁၁-ပါး ပို႔သပံု ပါဠိျဖစ္ပါသည္။ ထိုပါဠိ၏ အဓိပၸါယ္အတိုင္း အစဥ္မျပတ္ ေန႔ေရာညပါ ေမတၱာပို႔သပြားမ်ားေနလွ်င္ ေမတၱကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာသမားမ်ားထံ ေမးျမန္းေလ့လာ၍ အခါခပ္သိမ္း ပြားမ်ားေနႏိုင္ပါေစသတည္း။
********************************************************************************

(ေမး) (ေက်းဇူးနဲ႔ ယူဇနာ)
အရွင္ဘုရား။
(၁) ျမတ္စြာဘုရား မယ္ေတာ္နတ္သားကို အဘိဓမၼာတရားေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးဆပ္ေသာ္လည္း ႏို႔တလံုးဖိုးမွ်သာ ေက်သည္ဟု ေျပာေနၾကပါသည္။ ထိုအယူအဆ မွန္ပါသလားဘုရား။
(၂) တယူဇနာ၏ အတိုင္းအတာကို တခ်ိဳ႔က ၁၂-မိုင္၊ ၁၃-မိုင္ အသီးသီး ေျပာဆိုေရးသားေနၾကပါသည္။ အတိအက် သိခ်င္ပါ၍ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္နာဂ-သမၼာရိုး-၀က္လက္)

(ေျဖ)
(၁) ထိုစကား မမွန္ပါ၊ မည္သည့္က်မ္းဂန္မွာမွ် မလာပါ။ တဦးတေယာက္သည္ မိစၧာအယူရွိေနေသာ မိဘကို တသက္လံုး ပခံုးေပၚထမ္း၍ လုပ္ေကၽြးေသာ္လည္း ေက်းဇူးမေက်။ ထိုမိဘကို မိစၧာအယူေပ်ာက္၍ သမၼာအယူေရာက္ကာ သာသနာေတာ္၌ ၾကည္ညိဳလာေအာင္ တရားဓမၼေဟာျပႏိုင္က ေက်းဇူးေက်သည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက မယ္ေတာ္နတ္သားအား အဘိဓမၼာတရားေဟာ၍ ေသာတာပန္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

(၂) နာလႏၵာ-ျမိဳ႔ေဟာင္းတည္ရွိရာ ေနရာသည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔သစ္ ဘူတာရံု၏ေျမာက္ဘက္ ခုနစ္မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ အရပ္မွာ တည္ရွိသည္။ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔ေတာ္ေဟာင္းမွမူ ရွစ္မိုင္အတိအက် ေ၀းကြာသည္။ ကုန္းေၾကာင္းေျမျပင္ အေ၀းအကြာ ခန္႔မွန္းတြက္ယူရာ၌ ရွစ္မိုင္ တယူဇနာနည္းျဖင့္ တြက္ယူေလ။ ေကာသအားျဖင့္ ႏွစ္မိုင္တေကာသျဖစ္၍ ရွစ္မိုင္ ေလးေကာသျဖစ္သည္။

ဤသို႔တြက္ယူျခင္းျဖင့္ ျဗဟၼဇာလသုတ္အ႒ကထာ၌ ရာဇျဂိဳဟ္ႏွင့္ နာလႏၵာ တယူဇနာေ၀းကြာ၏-ဟု ျပဆိုေသာစကားႏွင့္ ညီညြတ္သည္။ (ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္ေရး ဗုဒၶသာသနိက ပထ၀ီ၀င္က်မ္း ၁၁၅)၊ ထို႔ေၾကာင့္ တယူဇနာဟူသည္ ဤေခတ္ ၈-မိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားၾကရာ၏။
********************************************************************************

(ေမး) (သံဃေဘဒက ကံ)
အရွင္ဘုရား၊ သံဃေဘဒက ကံကို ရဟန္းတို႔သာ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ-ဟု က်မ္းစာတရပ္တြင္ ဖတ္ဖူးပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၄င္းကံသည္ အျခားလူနတ္ေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ရသနည္း ဆိုသည္ကို သိလိုပါသည္။ ၄င္းကံကို ရဟန္းတို႔သာ ျပဳႏိုင္သည္။ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ မျပဳႏိုင္သည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္ကာယ-အရာေတာ္ျမိဳ႔နယ္)

(ေျဖ)
သံဃာကို ႏွစ္ပကၡျဖစ္ေအာင္ ခြဲရန္မွာ သံဃာသာတတ္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သမဂၢသံဃာဟူသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး မကြဲျပားဘဲ တသိမ္တည္း၌ ကံႀကီး ကံငယ္ အတူတကြ ေပါင္းေဖာ္၍ တည္ရွိေသာ သံဃာကို ဆိုသည္။ ထိုညီညြတ္ေသာသံဃာကို ႏွစ္ပကၡျဖစ္သြားေအာင္ လူလည္း မတတ္ႏိုင္။ နတ္လည္း မတတ္ႏိုင္။ ရဟန္းအခ်င္းခ်င္းသာ အသင္းအပင္းရွာ ဂုိဏ္းဖြဲ႔၍ ကြဲျပားရန္ လံ႔ုလျပဳႏိုင္ေပသည္။ ထိုကြဲျပားေအာင္ လံ႔ုလျပဳေသာရဟန္းကို ရဟန္းအခ်င္းခ်င္းက အယူကိုစြန္႔ေအာင္ ဆံုးမျခင္း၊ မရလွ်င္ ဉတၱိစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ဖတ္ၾကားဆံုးမျခင္းကိုပင္ ျပဳရေၾကာင္း သံဃာဒိေသသ စတုတၳသိကၡာပုဒ္၌ ဆိုထားေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံဃေဘဒကကံသည္ ရဟန္းတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သာရဏီယ၀တ္ စသည္အေၾကာင္း)
အရွင္ဘုရား၊
(၁) ရဟန္းေတာ္တို႔၏ သာရဏီယ က်င့္၀တ္ႏွင့္ က်င့္ပံု က်င့္နည္းကို သိလိုပါသည္ဘုရား။ အဘယ္က်မ္း၌ ပါရွိေၾကာင္း ညႊန္ေတာ္မူပါဘုရား။
(၂) တသေခ်ၤ၊ အႏၲရကပ္ တကပ္၊ တကမၻာ ဤ ၃-ခု သည္ အစဥ္အတိုင္း မည္သို႔ထားျခား၍ မည္သို႔ အနည္းအမ်ား ကြာျခားပါသလဲ။ တပည့္ေတာ္ႏွင့္စာရႈသူမ်ား အသိဉာဏ္တိုးပြါရေအာင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(အရွင္ၾသဘာ-ေအာင္လံျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ရဟန္းေတာ္မ်ား သာရဏီယက်င့္၀တ္ က်င့္ပံုမွာ ဆြမ္းခံ၍ ရလာေသာ ဆြမ္းသပိတ္ကို ဆြမ္းစားေက်ာင္းစသည္၌ ခ်ထားလွ်င္ ေတြ႔သူက ယူစား၍ မိမိအတြက္ မက်န္သည့္တိုင္ေအာင္ လံုး၀စိတ္မကြက္ရပါ။ အခ်ိန္ရွိေသးလွ်င္ ဆြမ္းခံထပ္ၾကြ၊ အခ်ိန္မရွိ၍ မက်န္လွ်င္ မစားဘဲေနသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၁၂-ႏွစ္တိုင္ေအာင္ လံုး၀မေစၧရစိတ္မရွိဘဲ က်င့္သံုးရပါသည္။ ၁၂-ႏွစ္ျပည့္ခါနီး ၁-ရက္၊ ၂-ရက္ အလိုမွ စိတ္ကြက္မိသြားလွ်င္ လံုး၀ပ်က္၏။ ၁၂-ႏွစ္ ျပန္က်င့္ရသည္။ ဤသို႔ ၁၂-ႏွစ္အထိ မပ်က္မကြက္ က်င့္ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္၏။ ဆြမ္းအတြက္မပူရေတာ့ေပ။ ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္ႀကီး ဆိုက္၍ လံုး၀အစားအစာ မရသည့္တိုင္ေအာင္ ရုကၡစိုးစေသာ နတ္တို႔ ေလာင္းလွဴေသာဆြမ္းကို ရႏိုင္သည္။ သုတ္မဟာ၀ါ အ႒ကထာ (ဒီ ၂-႒-၁၂၃) တြင္ ဤသာရဏီယအက်င့္အေၾကာင္းကို ၀တၳဳမ်ားျဖင့္ အက်ယ္ျပထားဆိုထားသည္။။ ထို႔ျပင္ အံ-႒ ၃-၉၀၊ မ-၃၉၃၊ မ-႒ ၂-၂၉၄ စသည္တို႔တြင္လည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

တသေခ်ၤ-ဟူသည္မွာ တစ္ေနာက္၌ သုည ၁၄၀-ရွိေသာ ဂဏန္းျဖစ္သည္။ ကမၻာတသေခ်ၤဆိုလွ်င္ ကမၻာေပါင္း တစ္ေနာက္ သုည ၁၄၀-ရွိေသာ ကမၻာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း စသည္ကို သိပါ။
အႏၲရကပ္-ဟူသည္ ကမၻာ၏ တ၀က္ျဖစ္၍ ဥပမာ-ကမၻာအစ အသေခ်ၤယ် သက္တမ္းမွ ၁၀-ႏွစ္တမ္းအထိ အႏၲရကပ္ တကပ္။ ၁၀-ႏွစ္တမ္းမွ အသေခ်ၤယ်တမ္းအထိကို အႏၲရကပ္ တကပ္ျဖစ္၍ ဤဆုတ္ကပ္ တက္ကပ္ ၆၄-စံုကို တကမၻာ ေခၚပါသည္။ ယခု ၁၁-ကပ္ အစံု ကုန္လြန္ခဲ့ျပီ။ ဤသို႔ တသေခ်ၤ, တကပ္, တကမၻာ တို႔ကို မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (အဆန္းတၾကယ္ ေစတီ၀ယ္ ျခယ္လွယ္ သင့္ျမတ္ပါအံ႔နည္း)
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ပြားေတာ္ေစတီေတြ၊
ေဆးေရာင္စံု ျခယ္ကာသ၊ ပူေဇာ္ၾကေပ။
သြင္ျပင္ေတာ့ သပၸါယ္ေပ၊ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႔လား။
ေျဖၾကားသူ ရွင္ဆရာက၊ ထင္စရာညႊန္းကာျပ။
ထြန္းပေစသား။
(ရွင္၀ရေတေဇာ-ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ေစတီေတာ္ ေျခြဆင္ျမန္း၊ ေရႊသကၤန္း ထံုးစံေပ။
ကႆပ ျမတ္စြာဓာတုမွ၊ အဆူဆူေရႊေရာင္ညီး ထီးမွေအာက္ေျခ။
ေရႊအရွားမွာေတာ့ ေထြျပားမႈ တႏႈန္းငယ္ႏွင့္ ျဖဴထံုးပလာပိန္းမွာလ၊ ၀ါ စိမ္း ေရာင္စံုျခယ္ခဲ့၊ ဆန္းတၾကယ္ပူေဇာ္ၾကေလထင့္၊ လွတပ သပၸါယ္ေစ၊ ေ၀ဆာတဲ့ပူေဇာ္မႈ။
ပသႏၷာ ၾကည္ႏူးေ၀ျဖာသည္၊ ေစတနာ ပဓာနေပမို႔၊ ျပစ္မျမင္ ေခတ္သြင္ျပရလွ်င္ သင့္မွ်သည္ဟု။
*********************************************************************************

(ေမး) ( လက္အုပ္ ႏွင့္ လက္စံု)
အရွင္ဘုရား၊ ၾသကာသအစခ်ီျပီး သီလယူရာတြင္၄င္း၊ ဘုရားရွိခိုးရာတြင္၄င္း၊ အခ်ိဳ႔က လက္အုပ္မိုး၍ ဆိုျပီး အခ်ိဳ႔က လက္စံုမိုး၍ဟု ဆိုပါသည္။ မည္သို႔ဆိုသင့္သည္ကို အမိန္႔ရွိပါဘုရား။
ေနာက္တခု အမွ်ေ၀ျပီး သာဓုေခၚရာတြင္ အခ်ိဳ႔က သာဓု သာဓု သာဓု-ဟုသာ ဆို၍ အခ်ိဳ႔က သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား-ဟု ဘုရားထည့္ျပီး ဆိုပါသည္။ မည္သို႔ဆိုရမည္ကိုလည္း အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဘုရား။
(ေဒၚျမင့္ျမင့္ေသာင္း-ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႔နယ္)

(ေျဖ)
လက္အုပ္၌ အုပ္ဟူသည္-လက္ႏွစ္ဖက္ပူးကပ္ထားသည္ကို ဆို၏။ စာအုပ္စာရြက္မ်ား ပူးကပ္ထားသည္ကို သတိျပဳပါ။
လက္စံု-လက္အစံု လက္ဆယ္ေခ်ာင္းအစံုကို ဆိုသည္။
မိုးဟူသည္မွာ-လက္အုပ္ လက္စံုမ်ား မ်က္ႏွာ, နထူးေပၚ၌ မိုးလ်က္ ရွိခိုးျခင္းကို ဆိုသည္။
လက္အုပ္မိုးသည္ လက္စံုမိုးသည္-ႏွစ္မ်ိဳး၌ လက္စံုမိုးျခင္းထက္ လက္အုပ္မိုးျခင္းက ပို၍သင့္သကဲ့သို႔ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၾသကာသမူတိုင္း၌ လက္အုပ္မိုး၍ခ်ည္း ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတေယာက္တို႔တြင္ ထိုအတိုင္းပင္ ရွိပါသည္။
က၀ိလကၡဏာသတ္ပုံက်မ္း၌လည္း-လက္၀ါးရံုးရႈပ္၊ ဆယ္ေခ်ာင္းရုပ္၊ ရွိအုပ္ပန္းဆယ္ခိုင္-ဟု လက္အုပ္ကိုပင္ အတည္ျပဳစပ္ဆိုထားေပသည္။

သာဓုေခၚရာ၌ သာဓုပါဘုရား-ဟု ဘုရားထည့္၍ ဆိုသည္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား တရားေဟာရာ၌သာ ဘုရားဟုထည့္ရ၍ အမွ်ေ၀ သာဓုေခၚရာ၌ ဘုရားထည့္စရာမလိုပါ။ သာဓု ၃-ႀကိမ္ ေခၚဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ေစရပါမည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: