Friday, October 23, 2009

ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိျခင္း၏ အက်ိဳး

ေရွးအခါက တိုင္းျပည္တျပည္တြင္ ပညာရွိ ပုေရာဟိတ္ အမတ္ႀကီးတဦး ရွိသည္။ တခါေသာ္ ထိုပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္တို႔ တခုေသာျပႆနာအတြက္ သေဘာကြဲလြဲၾက၏။ မင္းႀကီးကလည္း ငါ ဘုရင္မင္းပဲ-ဟု မင္းမာန္ျဖင့္ အေလွ်ာ့မေပးေခ်။ ပုေရာဟိတ္ကလည္း ငါေျပာတာအမွန္ပဲ၊ သူလဲေကာင္းဖို႔၊ ႏိုင္ငံလဲ ေကာင္းဖို႔ ေျပာတာပဲ-ဟု အေလွ်ာ့မေပးေခ်။ ဘုရင္က ရာဇမာန္ပြားကာ ပုေရာဟိတ္အမတ္ႀကီးကို ရာထူးမွခ်၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကိုသိမ္း၊ ပင္ကိုယ္က ပါလာတဲ့ ပစၥည္းေလာက္နဲ႔ ျမိဳ႔ျပင္မွာေနေစ-ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်လိုက္သည္။

ပုေရာဟိတ္ႀကီးသည္ ျမဳ႔ိျပင္မွာ တဲထိုး၍ ဆင္းရဲစြာ ေနရေသာ္လည္း မိမိ၏၀တၱရားကို မပ်က္ကြက္ေစဘဲ ညစဥ္ ေကာင္းကင္နကၡတ္တို႔ကို ၾကည့္ရႈေလ့ရွိေပသည္။ ထိုစဥ္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္သူက ဆင္ျခင္မိသည္မွာ ငါေမးတိုင္း လက္ေအာက္မွဴးမတ္မ်ား၊ မင္းခ်င္းမ်ားက တိုင္းျပည္သာယာပါတယ္၊ မုဒိန္းဒႏၲ စသည္တို႔ ကင္းရွင္းပါတယ္-လို႔ ေလွ်ာက္တင္ၾကတယ္။ ယင္းတို႔ ေျပာတဲ့အတိုင္း မွန္-မမွန္ သိရေအာင္ ငါကိုယ္တိုင္ထြက္၍ စံုစမ္းမည္-ဟု ၾကံစည္မိ၏။ သို႔ျဖင့္ ညအခါ တဦးတည္း ရုပ္ဖ်က္ကာ လက္နက္ကိုင္၍ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားသြားေနေလသည္။

ထိုသို႔ သြားေနစဥ္ မိမိႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွလာၾကေသာ လူတစုႏွင့္ ေတြ႔မိရာ ထိုလူမ်ားက ေဟ့-ေရွ႔ကလာတာ ဘယ္သူလဲ၊-ဟုေမး၏။ မင္းႀကီးက-ကၽြန္ေတာ္ ညလူပါ-ဟုေျဖ၏။ သူခိုးမ်ားက တေယာက္တည္းလား၊ အမ်ားနဲ႔လား၊ ဟုေမးရာ မင္းႀကီးက မခိုးတတ္၊ ခိုးတတ္ဆိုေတာ့ တေယာက္တည္းပါပဲ-ဟုေျဖျပီးလွ်င္ ဆရာတို႔လက္ခံရင္ တပည့္အျဖစ္ လိုက္လိုပါတယ္-ဟု ေျပာ၏။ သူခိုးအုပ္စုက လက္ခံသျဖင့္ လိုက္သြားရ၏။ ျမိဳ႔ျပင္ရွိ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္း၏ တဲအနီး သစ္ပင္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္ကို ငံ႔လင့္ကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။

ထိုစဥ္ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္း အမတ္ႀကီးလည္း တဲမွထြက္ကာ ေကာင္းကင္နကၡတ္ကို ၾကည့္ျပီးလွ်င္ သူ၏ဇနီးအား ဤသို႔ေျပာ၏။ ရွင္မေရ ငါတို႔ဘုရင္ဟာ ခိုးသူေတြလက္ထဲ ေရာက္ေနခဲ့တယ္။ သို႔ေပမဲ့ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ သံုးနာရီအၾကာမွာ ခိုးသူေတြ လက္ထဲက လြတ္မွာပဲ-ဟု ေျပာ၏။ ထိုအခါ ဇနီးက ရွင္ဟာ အမွတ္သည္းေျခ မရွိဘူး၊ ရွင္ဘုရင္က ရာထူးခ်ထားလို႔ ကၽြန္မတို႔ ျမိဳ႔ျပင္မွာ တဲပုတ္နဲ႔ ေနေနရတယ္။ အခု ရွင္ေျပာတဲ့စကား မင္းႀကီးနားေရာက္သြားရင္ ရွင္ေတာ့ အသတ္ခံရေတာ့မွာပဲ-ဟု ေျပာရာ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းက ရွင္မရယ္-ဒီလိုမေျပာပါနဲ႔၊ ခုလို ဆင္းရဲစြာ ေနရတာ ဘ၀ါဘ၀က ျပဳခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ပါ။ မင္းႀကီးရဲ႔ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိရမယ္။ တို႔ကိုမသတ္ဘဲ ထားတာကို မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ရမယ္။ မင္းႀကီးရဲ႔ ဘုန္းရိပ္၊ ကံရိပ္ေၾကာင့္ တို႔ဆင္းရဲေပမယ့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းႀကီးအေပၚ သစၥာရွိရမယ္-ဟု ေျပာ၏။

ဘုရင္ႀကီးလည္း ထိုစကားမ်ားကို ၾကားသိရလွ်င္ ငါ ပုေရာဟိတ္ႀကီးကို ရာထူးခ်မိတာ မွားသြားေလျပီ-ဟု သတိသံေ၀ဂရ၍ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္မိသည္။ အခ်ိန္က်လွ်င္ ခိုးသူတို႔လည္း တိုက္တခုကို၀င္ေရာက္ ခိုးယူၾက၍ ေ၀စုခြဲကာ အသီးသီး မိမိတို႔လိုရာ သြားၾက၏။ ဘုရင္ႀကီးလည္း ထိုက္တန္သည့္ ေ၀စုရကာ နန္းေတာ္သို႔ ျပန္လာခဲ့၏။ ေနာက္တေန႔ ညီလာခံသဘင္၌ မင္းႀကီးက အသစ္ခန္႔ထားေသာ ပုေရာဟိတ္အား ညက-နကၡတ္တာရာမ်ားကို ၾကည့္ပါရဲ႔လား-ဟု ေမး၏။ ပုေရာဟိတ္အသစ္က ညက-နကၡတ္တာရာမ်ားကို ၾကည့္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ ၀ေျပာသာယာျပီး မင္းႀကီးလဲ ဘုန္းတန္ခိုး တိုးတက္ပါလိမ့္မယ္-ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ မင္းႀကီးက ပုေရာဟိတ္အသစ္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို မွတ္ထားလိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ မင္းခ်င္းတေယာက္ကို ေစလႊတ္၍ ျမိဳ႔ျပင္မွ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းကို ေခၚေစ၏။

ပုေရာဟိတ္ေဟာင္း၏ ဇနီးက မင္းႀကီးထံမွ အေခၚလႊတ္ေၾကာင္း သိရေသာ္ ၄င္း၏ခင္ပြန္းအား ကၽြန္မ မေျပာဘူးလား၊ ရွင္ ညက ေျပာတာေၾကာင့္ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ သင့္ေတာ့မယ္-ဟု ငိုယိုေျပာဆို၏။ ထိုအခါ ပုေရာဟိတ္ႀကီးက ရွင္မရယ္ အေခၚလႊတ္ရံုနဲ႔ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ သင့္ရမွာလား၊ က်ဳပ္ကို ဒဏ္ခတ္ခ်င္ရင္ လက္မရြ႔ံအာဏာသားေတြနဲ႔ ေခၚမွာ၊ မပူပါနဲ႔-ဟု ေျပာ၍ နန္းေတာ္သို႔ လိုက္သြားေလ၏။

မင္းႀကီးက ညက-ေကာင္းကင္နကၡတ္မ်ား ၾကည့္မိသလား၊ ဘယ္လိုနိမိတ္မ်ား ျမင္ပါသလဲ-ဟုေမးရာ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းက ညက-ေကာင္းကင္နကၡတ္မ်ားကို ၾကည့္ပါတယ္။ မင္းႀကီးဟာ ခိုးသူမ်ားလက္ထဲကို ေခတၱမွ် က်ေရာက္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ သံုးနာခန္႔ၾကာရွိေတာ့ ခိုးသူမ်ားထံမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္-ဟု ေလွ်ာက္တင္၏။ ထိုအခါ မင္းႀကီးက ပုေရာဟိတ္ေဟာင္း ေျပာတာနဲ႔ ညက ငါကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့တာ တထပ္တည္းပဲ။ အံကိုက္ပဲ။ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းႀကီးက ငါ့အေပၚမွာ သစၥာရွိတယ္။ ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္တယ္။ ျပဳေနက်၀တၱရားကို မပ်က္မကြက္ ျပဳေပတယ္-ဟု ေျပာဆိုျပီးလွ်င္ လိမ္လည္ေျပာဆိုသည့္ ပုေရာဟိတ္အသစ္ကို ရာထူးမွခ်၍ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းအား ရာထူးဌာနႏၲရ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျပီး ခ်ီးေျမႇာက္ေလသည္။
အကိုး။ နာနာဆႏၵဇာတ္ေတာ္ကို မွီးပါသည္။

( တကၠသိုလ္ေခမာ-က်ိဳက္လတ္ )

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: