Tuesday, October 6, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၈၄ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (ဂိလာနအရ လူပုဂၢိဳလ္ လူမမာ ပါ-မပါ)
အရွင္ဘုရား၊ ေယာ ဘိကၡေဝ၊ မံ ဥပ႒ေဟယ်၊ ေသာ ဂိလာနံ ဥပ႒ေဟယ်-ခ်စ္သားတို႔ ငါ့ကိုလုပ္ေကၽြးလိုသူသည္ ဂိလာနပုဂၢိဳလ္ကို လုပ္ေကၽြးရာ၏-ဟု ဘုရားေဟာ ရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုတြင္ ဂိလာနပုဂၢိဳလ္ ဟူသည္မွာ ရဟန္းဂိလာနကိုသာ ဆိုပါသေလာ၊ လူဂိလာနမ်ားလည္း ပါပါသေလာ။ သိလို၍ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဆရာဝန္တဦး )

( ေျဖ )
ထို ေယာ ဘိကၡေဝ-စေသာ ပါဠိေတာ္မွာ ဝိနည္းမဟာဝါ ပါဠိေတာ္ ဂိလာနဝတၳဳကထာ (ဝိ ၃၊ ၄၁၇) လာ စကားရပ္ျဖစ္ရာ သေစ ဥပဇၩာေယာ ေဟာတိ၊ ဥပဇၩာေယန ယာဝဇီဝံ ဥပ႒ာေပတေဗၺာ (ဥပဇၩာယ္ဆရာ ရွိလွ်င္ ဥပဇၩာယ္ဆရာက တသက္လံုး လုပ္ေကၽြးရမည္) စသည္ ဆက္၍ ေဟာထားသျဖင့္၄င္း။ အ႒ကထာတြင္ ေသာ သံဃႆဘာေရာ (ဝိ႒ ၃၊ ၄၁၄) စသည္ျဖင့္၄င္း။ ဖြင့္ဆိုထား၍ ဂိလာနအရမွာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မဆိုင္၊ သံဃာ (ရဟန္း) ဂိလာနမ်ားကိုသာ ဆိုလိုေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သာသနာငါးေထာင္)
အရွင္ဘုရား၊ သာသနာငါးေထာင္ တည္မည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူပါသလား။ သာသနာ ၂၅ဝဝ-ေက်ာ္လွ်င္ သိၾကားမင္းရဲ႔ သာသနာဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။ ျမတ္စြာဘုရားက သိၾကားမင္းကို သာသနာ ၂၅ဝဝ ေနာက္ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ပါဟု မွာေတာ္မူခဲ့ပါသလားဘုရား။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( ေမာင္ၾကည္စိုး-လားရႈိးျမိဳ႔ )

(ေျဖ)
သာသနာငါးေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးေရွးပေ၀သဏီကပင္ ေမးၾက၊ ေျဖၾက၊ ျငင္းၾက၊ ခံုၾကျဖင့္ ေဆာင္းပါးေပါင္းမ်ားစြာ ဖတ္ရႈခဲ့ရေပသည္။ သာသနာ ၂၅၀၀-ျပည့္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေသာ ၁၃၁၈ (၁၉၅၆) ခုႏွစ္အခ်ိန္ကလည္း သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔ေနာက္ အတန္ငယ္ျငိမ္သက္ေနရာမွ ယခု လားရႈိး ဦးၾကည္စိုး၏ အေမးကို ေတြ႔ရ၍ သာသနာငါးေထာင္သည္ မွိန္ရာမွ လင္းလာျပန္ေခ်ျပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္တန္ရံုသာ ေရးသားေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။

သာသနာငါးေထာင္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ၁၂၃၁-ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ မင္းတုန္းတင္းတရားႀကီးလက္ထက္ အမရပူရျမိဳ႔ မဟာသက်သီဟတိုက္ေန ဦး၀ဏၰာစာရ အမည္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သူျမတ္က ေနတၱိက်မ္းကို ထုတ္ေဆာင္၍ သာသနာငါးေထာင္ ဘုရားေဟာရွိေၾကာင္း ေဟာေျပာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္က ေနတၱိက်မ္း ၁၆-ပါးေသာ ဟာရတို႔တြင္ သာသနာဟာရ၌ အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေ၀ မမ ပရိနိဗၺာနေတာ ပစၧာ ပဥၥ၀ႆသဟႆံ သာသနံ ပတိ႒ာတံု-ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူေၾကာင္း ( အနက္မွာ-ဘိကၡေ၀-ရဟန္းတို႔၊ မမ ပရိနိဗၺာနေတာ-ငါဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူသည္မွ၊ ပစၧာ-ေနာက္၌၊ ပဥၥ၀ႆသဟႆံ-အႏွစ္ငါးေထာင္၊ သာသနံ-သာသနာေတာ္ကို၊ ပတိ႒ာတံု-တည္စိမ့္ေသာငွါ၊ အႏုဇာနာမိ-ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ ) ဤစကားကိုေထာက္၍ သာသနာငါးေထာင္ စကားက်ယ္ပြားလာေၾကာင္း ပကိဏၰက၀ိသဇၨနာက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ေသာတာပန္ႏွင့္ ဒိ႒ိတရား)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္မ ဖတ္ဖူးေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ သကၠာယဒိ႒ိ၊ သႆတဒိ႒ိႏွင့္ ဥေစၧဒဒိ႒ိ။ ဤသံုးပါးကို ပယ္ႏိုင္လွ်င္ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္ဟု ဖတ္ဖူးပါသည္။ ယခင္လ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္၌ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္စိတ္ေလးပါးႏွင့္ ၀ိစိကိစၧာတပါး၊ စုစုေပါင္း ငါးပါးကို ပယ္ႏိုင္လွ်င္ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးပါးႏွင့္ ငါးပါး မည္သို႔ကြာျခားသည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(မနီနီ-ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔)

( ေျဖ )
အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂-ခု၌ပါေသာ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္စိတ္ ေလးပါးဟုဆိုလွ်င္ ဒိ႒ိအားလံုး အက်ံဳး၀င္သြားပါသည္။ သကၠာယဒိ႒ိ၊ သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိတို႔လည္း ထိုဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္စိတ္တြင္ ပါသြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာတာပတၱိမဂ္ျဖင့္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္စိတ္ ေလးခု၊ ၀ိစိကိစၧာသဟဂုတ္စိတ္တခု၊ ဤငါးခုေသာ ကိေလသာတို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ပယ္သည္။ ဟု ဆိုလွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိ စေသာ ဒိ႒ိအားလံုး ပါ၀င္သြားေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။

အျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္၍ မွတ္သားရန္မွာ ေသာတာပန္ျဖစ္သြားလွ်င္ သုဂတိ-ဂတိျမဲသြားပါျပီ။ လံုး၀အပါယ္သို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္သည္ သကဒါဂါမ္စသည္ အထက္မဂ္ဖိုလ္သို႔သာ လားရာရွိပါသည္။ ပုထုဇဥ္ဘ၀သို႔ လံုး၀ျပန္လည္ေလွ်ာက်ျခင္း မရွိပါ။
*********************************************************************************

(ေမး) ( သံဃိက ႏွင့္ ပုဂၢလိက )
အရွင္ဘုရား၊ သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းထားေသာပစၥည္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ သံဃိက ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို သံဃာေတာ္က စြန္႔သည္ျဖစ္ေစ၊ မစြန္႔သည္ျဖစ္ေစ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ယူေကာင္းပါသလားဘုရား၊ သံုးစြဲျခင္း၊ အိမ္မွာထားျခင္းအတြက္ အျပစ္ရွိသည္ မရွိသည္ကို သိလို၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္သန္းေဆြ-စစ္ကိုင္းတိုင္း )

( ေျဖ )
ပုဂၢလိကပစၥည္းကို ဆိုင္ရာပစၥည္း ရွင္ရဟန္းေတာ္မ်ားက စြန္႔လႊတ္ေပးကမ္းလွ်င္ သံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
သံဃိကပစၥည္းကို ရွင္ရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း စြန္႔လႊတ္ေပးကမ္းႏိုင္ခြင့္မရွိ။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ခံသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ပစၥည္းမွာ သံဃိကပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း သံဃာမွာ အသံုးမက်ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လူဒါယကာက တန္ဖိုးတူျဖစ္ေသာ ပစၥည္း တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လဲလွယ္ရယူထားျခင္းမ်ိဳးကိုကား ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ထား၍ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ပစၥည္းရွိလ်က္ မသံုးရသူ)
အရွင္ဘုရား၊ ေလာက၌ အခ်ိဳ႔သူတို႔သည္ ပစၥည္းေကာင္းရွိလ်က္ မသံုးဘဲ ပစၥည္းညံ႔ကိုသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ သံုးျခင္း၊ ဤသို႔ ပစၥည္းရွိလ်က္ႏွင့္ မသံုးစြဲျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ရပါသနည္း။ ကံပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိ-မရွိ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ပိန္ေက(ခ) ထြန္းထြန္း-လိြဳင္ေကာ္ )

( ေျဖ )
ပစၥည္းေကာင္းရွိလ်က္ အညံ႔ကိုသံုးသူ။ ပစၥည္းရွိလ်က္ မသံုးမစြဲ (တြန္႔တို) သူ။ ႏွေျမာေစးႏွဲသူတို႔သည္ အတိတ္ဘ၀က အလွဴေပးခဲ့ေသာ္လည္း အပရေစတနာ ပ်က္ကြက္ခဲ့သူ (လွဴျပီးသည့္ေနာက္ မိမိလွဴမိသည္ကို ေတြး၍ ႏွေျမာေနမိသူ) မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
ယင္းသို႔ ေစတနာသံုးတန္ ပ်က္၍ မေကာင္းကိ်ဳးျဖစ္ရပံုကို မန္လည္ဆရာေတာ္က မဃေဒ၀လကၤာ (ပိုဒ္-၂၈၅) တြင္ ဤသို႔စပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

ဒါနဟူသည္၊ ျပဳအံ႔ရည္ေသာ္၊ မလည္မသုန္၊ သဒၶါဟုန္ျဖင့္၊ မတုန္မလႈပ္၊ ထိန္းအုပ္မေစၧ၊ မတြန္႔ေစနဲ႔၊
လွဴေထြေရွ႔ဖို႔၊ ဉာဏ္မဲ့ခ်ိဳ႔၍၊ တြန္႔တိုတံုက၊ ပထမအရြယ္၊ ေနာင္ခါ၀ယ္၌၊ ႏြမ္းနယ္ခ်မ္းသာ၊ ဆိုးရုပ္၀ါႏွင့္၊ မဟာကုသ၊ ပဥၥပါပီ၊ မေဟသီသို႔၊ ယကၡီယကၡ၊ တူတမွ်ျဖင့္၊ ရူပလကၡဏာ၊ ပ်က္တတ္စြာ၏၊
ေနာက္မွာတြန္႔ျငား၊ သားသမီးမဲ့၊ ခ်ိဳ႔တဲ့ယြင္းယို၊ ထန္းငုတ္တိုသို႔၊ အိုခါဒုကၡ၊ ရသည္ဆင္းရဲ၊ တိမ္းလြဲစည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိရ္နိမ့္က်၊ ျဖစ္တတ္ၾက၏။
ပဒုမ၀တီ၊ ေဒ၀ီေနျမတ္၊ သေႏၶနတ္ႏွင့္၊ ပညတ္မည္ထုတ္၊ အပုတၱက၊ သူေဌးစသည္၊ ထိုမွ်၀တၳဳ၊ အစုစုကို၊ ေမွ်ာ္ရႈႏႈိင္းဆ၊ ေထာက္အပ္စြာ့ရွင့္၊
မုဥၥအခါ၊ တြန္႔တိုပါေသာ္၊ အဂၤါခ်ို႔တဲ့၊ ဂုဏ္မဲ့မ်ိဳးႏြယ္၊ မတင့္တယ္ဘဲ၊ ငယ္၏တန္ခိုး၊ မျပည့္ျဖိဳးသည္၊ ႏြမ္းညႇိဳးေရာ္ရမ္းရမည္ကိုကား။

ယင္း၌ အပုတၱကသူေဌးဟူသည္ ဘုရားရွင္လက္ထက္က သာ၀တၳိျပည္တြင္ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာေသာ္လည္း မသံုးရက္၊ မစားရက္၊ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနသြားရကာ သားသမီးလည္းမရွိသျဖင့္ သူေသေသာ္ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဥစၥာဘ႑ာတို႔သည္ မင္းဘ႑ာျဖစ္သြားရသည္။ ထိုအပုတၱက သူေဌးသည္ အပရေစတနာပ်က္ကြက္ခဲ့၍ ျဖစ္ရေၾကာင္း ဘုရားေဟာေတာ္မူသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ၾသဂုတ္လ )

No comments: