Monday, October 12, 2009

ေထရဝါဒႏွင့္ ဂါထာမႏၲာန္ ရြတ္ဆိုမႈ

( အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေျဖ )

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို ေရွ႔လက တင္ျပျပီးခဲ့ေပျပီ။ ယခု ဂါထာမႏၲာန္မ်ား ရြတ္ဆိုမႈသည္ ေထရဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသေလာ-ဟူေသာ အေမးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျဖဆိုတင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံ၌ ဒုတိယကမၻာစစ္မီးႀကီး မေတာက္ေလာင္မီကပင္ အႏၲရာယ္ကင္းဂါထာမ်ားကို အစဥ္အလာအရ ရြတ္ဆိုသူမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူနည္းစုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း၌မူ ဗံုးေဘး၊ စစ္ေသနတ္ေဘး၊ ဓားျပေဘးစသည္တို႔ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ဂါထာရြတ္ဆိုသူမ်ား တစတစမ်ားလာ၏။ စစ္ႀကီးျပီးသြားသည့္အခါ ထိုေဘးမ်ား မရွိေတာ့သျဖင့္ ဂါထာရြတ္ဆိုသူမ်ား နည္းပါးသြားၾကျပန္၏။

သို႔ေသာ္ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလ၌မူ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္မသိ ဂါထာရြတ္ဆိုသူမ်ား ျပန္မ်ားလာၾက၏။ အစြမ္းထက္သည့္ ဂါထာမ်ား-စေသာ စာအုပ္မ်ားလည္း တအုပ္ျပီးတအုပ္ ထြက္လာ၏။ ဘာသာေရးမဂၢဇင္းမ်ား၏ အေမးအေျဖက႑မ်ားတြင္ အနက္ေပး၍ ရသည့္ဂါထာ၊ ေပးမရသည့္ဂါထာေပါင္း မ်ိဳးစံုကို အနက္ျပန္ေပးရန္ ေပးပို႔လာၾက၏။ ဥံဳ မဏိပေဒၼဟံု-စသည့္ တိဗက္ မဟာယာနမႏၲာန္တို႔ကိုပင္ ရြတ္ဆိုလာၾကသည့္အျပင္ ေစ်းဆိုင္မ်ား၌ပင္ ထိုမႏၲာန္ကဒ္ကေလးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲထားလာၾက၏။ ထိုအခါ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားေလာကတြင္ ျပႆနာျဖစ္လာ၏။

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာေတြဟာ ဂါထာမႏၲာန္ေတြကို ရြတ္ဆိုေကာင္းရဲ႔လား-ဟု ေမးစစ္လာၾက၏။ ထိုအေမးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျဖဆိုရလွ်င္ ေထရဝါဒ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ ဂါထာ၊ စုဏိၰယမ်ားႏွင့္ ပိဋကတ္ေတာ္လာ ဂါထာ၊ စုဏိၰယတို႔ကိုသာ ရြတ္ဆိုေကာင္းသည္။ ေထရဝါဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ပါ။ ေထရဝါဒပိဋကတ္ေတာ္၌ မႏၲာန္မရွိသျဖင့္ မႏၲာန္ကို လံုးဝမရြတ္ဆိုေကာင္းပါ-ဟု ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

( ဂါထာႏွင့္ မႏၲာန္)
ဆက္၍ဆိုပါဦးမည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂါထာႏွင့္မႏၲာန္တို႔၏ အဓိပၸါယ္ကို ကြဲကြဲျပားျပား သိထားရန္ လိုပါ၏။ ဂါထာဆိုသည္မွာ ဆန္းက်မ္းလာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႔ဆိုစီကံုးထားသည့္ ပါဠိကဗ်ာ၊ ပါဠိသီခ်င္း၊ ျဖစ္၏။ တဂါထာမွာ ၄-ပါဒ၊ (ဝါ) ၆-ပါဒ ရွိသည္ဟု ေထရအ႒ကထာ၌ မိန္႔ဆို၏။ တပါဒလွ်င္ ၇-လံုးဘြဲ႔မွစ၍ ၂၂-လံုးဘြဲ႔အထိ ရွိ၏။ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား၌ကား ၈-လံုးဘြဲ႔၊ ၄-ပါဒ ရွိသည့္ဂါထာက မ်ား၏။
သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္၌ကား ၃-ပါဒ၊ အကၡရာ ၂၂-လံုး ပါရွိေသာ ဗုဒံၶ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ-ဟူေသာ အရိယ သာဝတၳိဂါထာလည္း ရွိသည္ဟု ေဟာထား၏။ အင္းဝေခတ္စာဆိုအေက်ာ္ ရွင္မဟာသီလဝံသ ဆရာေတာ္ကမူ ထို-ဗုဒံၶ သရဏံ ဂစၦာမိ-စသည္တို႔ကုိပင္ တပါဒကို တဂါထာ သတ္မွတ္ကာ ဗုဒၶဳပၸတၱိပ်ိဳ႔တြင္ သေဝမပါ ကိုးဂါထာ-ဟု ဖြဲ႔ဆိုခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရ၏။

ဂါထာကား ဘုရားေဟာပိဋကတ္ပါဠိေတာ္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အဖြဲ႔တည္း။ ဘုရားေဟာပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဟာပံုေဟာနည္းအရ သုတၱ၊ ေဂယ်၊ ေဝယ်ာကရဏ၊ ဂါထာ-စသည္ျဖင့္ အဂၤါကိုးတန္ရွိရာ ဂါထာမွာ-အဂၤါရပ္တခုအျဖစ္ ပါဝင္၏။ ဓမၼပဒ၊ ေထရဂါထာ၊ ေထရီဂါထာတို႔ႏွင့္ သုတၱနိပါတ္တြင္ သုတ္အမည္မပါ၊ ဂါထာခ်ည္းသက္သက္ ေဟာထားသည့္ တရားေတာ္တို႔ကား ဂါထာ-အမည္ရသည့္ တရားေတာ္တို႔တည္း။ ဤသည္မွာ ဂါထာ၏အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းျဖစ္၏။

ပါဠိလို မႏၲ-မွ ျမန္မာလို မႏၲန္ ျဖစ္လာ၏။ မႏၲ-သည္ မႏၲန္အျပင္ ေဗဒင္က်မ္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း အနက္တို႔ကိုလည္း ေဟာ၏။ သကၠတ၌ မႏၲရ-ဟုရွိ၏။ ထိုမွ မႏၲရား ျဖစ္လာ၏။ မႏၲံ ဝုစၥတိ ပညာ-ဟု သုတၱနိပါတ္ အ႒ကထာ၍ မိန္႔ဆိုထားေသာေၾကာင့္ မႏၲန္သည္ ပညာရပ္တခုျဖစ္သည္။ ထိုမႏၲန္ပညာရပ္ကား တန္ခိုးႀကီးမား၏။ ေလာကီက်ိဳး မ်ားစြာရွိ၏။ ပိဋကတ္ေတာ္၌လာေသာ မႏၲန္၏ တန္ခိုးကား မ်ားလွ၏။ နကၡတ္အယွဥ္၌ ေဝဒဗၺမႏၲန္ကို မန္းမႈတ္လွ်င္ ရတနာမိုး ရြာ၏။ အကာလဖလမႏၲန္ျဖင့္ သရက္ပင္ကို မန္းမႈတ္လွ်င္ အခါမဟုတ္ သရက္သီး သီး၏။ ပထဝီဇယမႏၲန္ကို မန္းမႈတ္လွ်င္ ေျမျပင္ေပၚရွိ ရန္အေပါင္းကို ေအာင္ႏိုင္၏။ နိဓိဥဒါရဏမႏၲန္ကို မန္းမႈတ္လွ်င္ ေျမထဲ၌ရွိေသာ ေရႊေငြ ရတနာတို႔ကို သိႏိုင္၏။ သဗၺရုတညဳဇာနနမႏၲန္ကို မန္းမႈတ္လွ်င္ သတၱဝါအားလံုးတို႔၏ ဘာသာစကားတို႔ကို သိႏိုင္၏။ စသည္ျဖင့္ မ်ားလွ၏။ မႏၲန္တို႔ကိုကား မေဖာ္ျပ။ မႏၲန္အမည္သာ ပါ၏။

ပိလိႏၵဝစၦမေထရ္သည္ လူျဖစ္စဥ္က စူဠဂႏၶာရီမႏၲန္ကို တတ္၏။ မႏၲန္ျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံသြားႏိုင္၏။ သူတပါးတို႔ စိတ္အၾကံကို သိႏိုင္၏။ ဝဂႌသ မေထရ္သည္လည္း လူျဖစ္စဥ္က ဆဝသီသမႏၲန္ကို တတ္၏။ ေသသူ၏ဦးေခါင္းခြံကို မန္းလွ်င္ ဤသူ သရဲသို႔ သြား၏။ နတ္ျပည္သို႔ သြား၏။ ျပိတၱာျဖစ္၏ စသည္ျဖင့္ သိႏိုင္၏။ ဇာတ္ေတာ္မ်ား၌ မႏၲန္စုပ္ျပီး ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္သည့္ မႏၲန္ဝိဇၨာဓိုရ္မ်ားကို မ်ားစြာေတြ႔ရ၏။ ဇဋိလသူေဌးႀကီးသည္ပင္ မႏၲန္္ဝိဇၨာဓိုရ္၏ သား ျဖစ္၏။ ဆကၠနိပါတ္၊ ဝိဇၨာဓရဇာတ္၌ ဝိဇၨာဓိုရ္တဦးသည္ မႏၲန္စုပ္၍ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ ျဗဟၼဒတ္မင္း၏ မိဖုရားႀကီးအခန္းသို႔ ဝင္လာျပီး မိဖုရားႀကီးႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္၏။ ေနာက္ မင္းမႈထမ္းတို႔ ဝိုင္းဖမ္းၾကရာ မႏၲန္စုပ္၍ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံသြားေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏။ မႏၲန္မွာ ေလာကီပညာရပ္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား လိုလားေတာ္မမူ။ မိလိႏၵဝစၦ ႏွင့္ ဝဂႌသတို႔ကို ပရိယာယ္ျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးျခင္းျဖင့္ မလိုလားသည္မွာ ထင္ရွား၏။

ဘားမဲ့ဆရာေတာ္ လက္ေတြ႔က်မ္း၌ ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ လာသမွ်ကို ဂါထာ။
ဥံဳ-ပါသည္ကို မႏၲန္။
ေၾသာင္း-ပါသည္ကို မႏၲရား ေခၚသည္ဟု ခြဲျခားျပထား၏။
ေရွးေရွးကပင္ မႏၲန္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာ တႏၲရဂိုဏ္း၊ မႏၲရဂိုဏ္းမ်ား ရွိခဲ့၏။ အမ်ားအားျဖင့္ ဟိႏၵဴျဗဟၼဏတို႔ႏွင့္ မဟာယာနတို႔သည္ မႏၲန္မ်ားကို အသံုးျပဳၾက၏။ ဟိႏၵဴတို႔သည္ ကု႑လိနိတႏၲရ စေသာ ဟိႏၵဴတႏၲရ စေသာ ဟိႏၵဴတႏၲရ က်မ္းမ်ားကိုပင္ ေရးသားၾက၏။

ထိုဂိုဏ္းမ်ားအဆိုအရ မႏၲန္မွာ ယခု ေလာကီေက်ာင္းက်ိဳးမ်ားကိုသာမက မႏၲန္ရြတ္ရံုျဖင့္ နိဗၺာန္ရႏိုင္၏။ နတ္ျပည္ေရာက္ႏိုင္၏။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္မ်ား ရႏိုင္၏။ ျပဳမိသမွ် မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံမ်ား ေပ်ာက္၏။ ငရဲက်မည့္ေဘးမွ လြတ္၏။ အကုသိုလ္ကို ေရွာင္၊ ကုသိုလ္ကို ေဆာင္ရန္ မလို၊ သီလေစာင့္ရန္ မလို၊ မႏၲန္ရြတ္ဖို႔သာ လို၏ဟုဆို၏။ ဤကဲ့သို႔ ကံကို ပယ္ေသာေၾကာင့္ မႏၲန္၀ါဒကို ေထရ၀ါဒက ရႈတ္ခ်ပစ္ပယ္ျခင္းျဖစ္၏။ ပုဂံေခတ္တြင္ အေနာ္ရထာဘုရင္၊ သုတ္သင္ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ရေသာ အရည္းႀကီးတို႔သည္လည္း ထိုမႏၲရဂိုဏ္း အဆက္အႏြယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤကား မႏၲန္အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

( ေထရ၀ါဒႏွင့္မႏၲန္ )
ဘုရားေဟာ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို မႏၲန္ဟု သံုးႏႈန္းထားသည္ကို သဂၤါယနာတင္ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္မ်ား၌ လံုး၀မေတြ႔ရွိရပါေခ်။ ေဖာ္ျပပါ ၀ဂႌသ၀တၳဳ၊ ပိလိႏၵ၀စၧ၀တၳဳတို႔၌ ၀ဂႌသႏွင့္ ပိလိႏၵ၀စၧတို႔က မႏၲန္ကို သင္ေပးဖို႔ ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ရဟန္း၀တ္မွ သင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကား၏။ ၀ဂႌသလုလင္ ရဟန္း၀တ္ျပီးသည့္အခါ ၃၂-ေကာ႒ာသကမၼ႒ာန္းကိုေပး၍ ထိုမႏၲန္၏ ပရိကံအျဖစ္ သရဇၩာယ္ေလာ့-ဟု ဆိုရာ၌ ထိုပုဂၢိဳလ္ ရဟႏၲာျဖစ္ေရးကိုငဲ့ျပီး ပရိယာယ္ျဖင့္ မႏၲန္ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပိလိႏၵ၀စၧ ရဟန္း၀တ္ရာ၌လည္း ထို႔အတူျဖစ္၏။

တတိယသဂၤါယနာကို ဦးေဆာင္တင္ခဲ့သည့္ အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ မေထရ္အေလာင္း ပုဏၰားလုလင္ကေလးအား အရွင္သိဂၢ၀ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္က စိတၱယမိုက္လာ ပုစၧာပါဠိေတာ္ကို ေမးရာ ေ၀ဒပါရဂူ ပုဏၰားလုလင္ကေလးမွာ မေျဖႏိုင္သျဖင့္ ဒီဟာ ဘာပညာပါလဲ-ဟု ေမးေလွ်ာက္လိုက္၏။
မေထရ္ျမတ္က-လုလင္၊ ဒါ ဗုဒၶမႏၲန္ျဖစ္တယ္-ဟုေျဖဆို၏။ ဤ၌လည္း ဗုဒၶမႏၲန္ဆိုသည္မွာ ဘုရားတရားေတာ္ကို လုလင္ကေလး တတ္ထားသည့္ ေဗဒင္က်မ္းႏွင့္ အတူျပဳတင္စား၍ သဒိသူပစာအားျဖင့္ ဗုဒၶေဗဒင္-ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မႏၲရဂိုဏ္းသားတို႔ ရြတ္ဆိုသည့္ မႏၲန္မ်ိဳး မဟုတ္ပါေခ်။ (မႏၲ-ေဗဒင္က်မ္း)

ဆိုစရာရွိပါေသး၏။ ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္တြင္ ဘုရားေဟာမဟုတ္ဘဲ သုတ္အစအစမ်ားတြင္ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား စီရင္ေရးသားခဲ့သည့္ အက်ိဳးျပ အမႊန္းဂါထာမ်ား ပါရွိ၏။
ထိုတြင္ ခႏၶသုတ္အမႊမ္း၌ ဒိဗၺမႏၲာ ဂဒံ၀ိယ (နတ္မႏၲန္၊ နတ္ေဆး၀ါးကဲ့သို႔)
ေမာရသုတ္အမႊမ္းတြင္ ျဗဟၼမႏၲံ (ထူးျမတ္ေသာ မႏၲန္)
ေဗာဇၩင္သုတ္ အမႊမ္းတြင္ ၾသသဓဥၥ ဣမံမႏၲံ ( ေရာဂါေပ်ာက္ေရး၀ယ္ ေဆးသဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ၊ အႏၲရာယ္ကင္းေရး၀ယ္ မႏၲန္သဖြယ္လည္း ျဖစ္ေသာ ဤေဗာဇၩင္သုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို )ဟူ၍ အသီးသီးပါရွိၾက၏။ ဤသို႔ ပါရွိရာ၌ သုတ္ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို မႏၲန္ေခၚသည့္အေနျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ရြတ္ဆိုခ်င္ေအာင္ သုတ္တို႔ကို မႏၲန္ႏွင့္ တင္စားခိုင္းႏႈိင္း၍ ဥပမာအလကၤာေျမာက္ေအာင္ တင္စားေရးသားခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္မ်ားကို မႏၲန္ဟု မေခၚေ၀ၚရ။ မသံုးႏႈန္းရ၊ ေဟာပံုေဟာနည္းကိုလိုက္၍ သုတၱ၊ ေဂယ်၊ ေ၀ယ်ာကရဏဂါထာ-စသည္ျဖင့္သာ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲရ၏။
( ေရွ႔လဆက္ရန္ )

ဓမၼာစရိယ ဦးေအးႏိုင္-ဘီေအ

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ဧျပီလ )

No comments: