Monday, October 12, 2009

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သတၱဌာနဘုရားရွိခိုး

( ပလႅင္က သတၱာဟ )
၁။ ဘုန္းေရာင္ထြန္းထိန္၊ ေစာမုနိန္၊ ပညိေျႏၵ၊ ေခၽြရာမွန္သိ၊ ေဗာဓိၾကငွန္း၊ ေရႊေညာင္နန္းဝယ္၊ ထူးဆန္းအံ႔ေလာက္၊ ေျမမွေပါက္သား၊ ေရာင္ေတာက္မာရ္ႏွင္၊ ေရႊပလႅင္ထက္၊ သဗၺညဳတ၊ ဉာဏ္ကိုရျပီး၊ သတၱာဟရက္၊ ဖြဲ႔ေခြလ်က္ပင္၊ ျငိမ္သက္တင့္တယ္၊ သံုးစံပယ္သည္-ဘုန္းၾကြယ္လက္ဦး ပြဲေပကို။

( အနိမိသ သတၱာဟ )
၂။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ထ၊ သတၱာဟတြင္၊ မာရပယ္လွန္၊ ပလႅင္ပ်ံမွ၊ ဧသန္တူရူ၊ ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ ၾကည္ျဖဴျငိမ္းခ်မ္း၊ ပလႅင္နန္းကို၊ ေျဖာင့္တန္းစကၡဳ၊ စိမ္းစိမ္းရႈလ်က္၊ သံုးလူ႔ရွင္ပင္၊ ေပ်ာ္စံရႊင္သည္-ၾကည္လင္ညြတ္ႏူး ဖြယ္ေပကို။

( စကၤမ သတၱာဟ )
၃။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ထ၊ သတၱာဟတြင္၊ ေဗာဓိပင္မွ၊ ေျမာက္ခြင္ဥတၱရာ၊ စၾကၤံသာ၍၊ လူးလာတံ႔ုေခါက္၊ ၾကြခ်ီေလွ်ာက္၍၊ ဘုန္းေတာ္ဘုရား၊ ေပ်ာ္စံစားသည္-တရားဆင္ျခင္ လ်က္ေပကို။

( ရတနာဃရ သတၱာဟ )
၄။ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ထ၊ သတၱာဟတြင္၊ ေဗာဓိပင္ႏွင့္၊ ပလႅင္ထြန္းေတာက္၊ အေနာက္ေျမာက္ဝယ္၊ အံ႔ေလာက္ဖြယ္ရာ၊ ရတနာရိပ္ျငိမ္၊ စံေရႊအိမ္၌၊ ႀကိမ္ႀကိမ္ဖန္ခါ၊ ဘိဓမၼာကို၊ မဟာဉာဏ၊ သာဂရျဖင့္၊ ဗုဒၶရွင္ပင္၊ သံုးဆင္ျခင္သည္-ေရာင္ရွင္ေျခာက္ျဖာ ညီးလို႔ကို။

( အဇပါလ သတၱာဟ )
၅။ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ထ၊ သတၱာဟတြင္၊ ေဗာဓိပင္မွ၊ ေရွ႔ခြင္ျပဳဗၺာ၊ ရပ္ဒိသာဝယ္၊ ႀကီးစြာျမင့္ေခါင္၊ ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္၌၊ ဘုန္းေခါင္ပရေမ၊ စံပယ္ေနသည္-ရိုေသျမတ္ႏိုး ဖြယ္ေပကို။

( မုစလိႏၵ သတၱာဟ )
၆။ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ထ၊ သတၱာဟတြင္၊ ပလႅင္ေရႊေညာင္၊ အေရွ႔ေတာင္၌၊ ျမေရာင္လိုလို၊ ေရညိဳ ျပည့္လွ်မ္း၊ ၾကာပန္းညြတ္ရံု၊ ပန္းမ်ိဳးစံုသည္၊ မုဥၥလိႏၵာ၊ အိုင္သာျဖန္႔က်င္း၊ က်ည္းပင္ရင္းဝယ္၊ သနင္းလူ႔ေဆြ၊ စံပယ္ေနေသာ္၊ မိုးေလထန္ျပင္း၊ သြန္းခ်ျခင္းေၾကာင့္၊ ေျမြမင္းရန္ဟန္႔၊ ပါးပ်ဥ္းျဖန္႔လ်က္၊ ခ်ီးအံ႔တန္ခိုး၊ ေဆာင္ကာမိုးသည္-ေရွးက်ိဳးသမၻာေတာ္ေၾကာင့္ကို။

( ရာဇာရတန သတၱာဟ )
၇။ ခါသတၱမ၊ သတၱာဟတြင္၊ ေဗာဓိပင္မွ၊ ေတာင္ျပင္လက္ယာ၊ ေျမမ်က္ႏွာဝယ္၊ ရာဇာယတန၊ မည္ရေခၚတြင္၊ လင္းလြန္းပင္၌၊ သဗၺညဳဖ်ား၊ ေပ်ာ္စံစားသည္-ႀကီးမားဉာဏ္ေတာ္ ဖြင့္လို႔ကို။

ထိုခုနစ္ပါး၊ အရပ္မ်ားကို၊ ေရွ႔သြားသဒၶါ၊ ၾကည္ညိဳစြာလွ်င္၊ ဝႏၵနာ-မာန၊ ဂါရဝျဖင့္၊ ဦးခ်ညြတ္က်ိဳး၊ ကၽြန္ရွိခိုးသည္-ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း ျပည့္ေစေသာ္။

No comments: