Sunday, October 25, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၈၈ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (ေဗာဓိပင္ကို ထီးတင္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ေဗာဓိပင္သည္ ပရိေဘာဂေစတီထိုက္ေတာ္မူသည္ကို တပည့္ေတာ္နားလည္ျပီး ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ထိုေဗာဓိပင္အား ေစတီေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ထီးေတာ္တင္လွဴ ပူေဇာ္ထားသည္ကို ျမင္ရပါ၍ ပို၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ-မရွိ လုပ္သငိ့-မလုပ္သင့္ ႏွင့္ သာသနာေတာ္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ဦးေသာင္း-ဒဂံုျမိဳ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း )

(ေျဖ)
ေဗာဓိပင္ကို ေစတီေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ထီးတင္ျခင္း ထံုးစံမရွိပါ။ ေညာင္ေရေလာင္းျခင္း စေသာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပူေဇာ္မႈမ်ိဳးကိုသာ ျပဳသင့္ပါသည္။ မဟာ၀င္၀တၳဳ၌ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ ေဗာဓိပင္ကို ပူေဇာ္ဦးအံ႔ဟုၾကံ၍ ေဗာဓိပင္ကို ပလႅင္ျမႇင့္ျခင္း၊ တံတိုင္းကာျခင္း၊ တံခြန္ဆြဲျခင္း၊ ေရႊသလဲ ေငြသလဲ ၾကဲျခင္း အစရွိေသာ ပူေဇာ္ျခင္းအထူးကို ျပဳေတာ္မူ၏။ (မဟာ၀င္၀တၳဳ-၃၃၈) စသည္ျဖင့္ ပါရွိသျဖင့္ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းသည္သာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ သာသနာေတာ္ တေလွ်ာက္လံုး၌ ေဗာဓိပင္ကို ထီးတင္ျခင္းဟူေသာ ပူေဇာ္မႈမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘူးေၾကာင္း သတိျပဳဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (အေမကို ေကၽြး၊ ဘုရားကို လွဴ)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္အေဒၚက ဘုရားကိုဆြမ္းကပ္တာထက္ ကိုယ့္အေမကို ေကၽြးေတာ့ ပိုျပီး ကုသိုလ္မရဘူးလားတဲ့။ အေမက လက္ငင္းစားရတယ္-ဟု ေျပာပါသည္။ အဲသည္အေမးကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။ ဥပမာေလးႏွင့္ ေျပာျပလွ်င္ သိပ္ေကာင္းမွာပါဘုရား။ အရွႈ္ဘုရား၏ အေျဖကို တပည့္ေတာ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမွာပါဘုရား။ ေျဖဆိုေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ဒကာ-ေက်ာ္မင္းလြင္)

(ေျဖ)
ေလာကတြင္ ဘုရားသာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၍ ဘုရားကို လွဴျပီးမွ စားေသာက္ၾကျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာတေလာကလံုး၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ျဖစ္ပါသည္။ အမိ အဖ ဆရာသမားတို႔မွာလည္း မိမိ၏ စားဦးေသာက္ဦးကို ေပးလွဴရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္အတန္းအားေလ်ာ္စြာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးေနာက္မွ ေပးလွဴရျမဲျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-က်ီး ေခြး စေသာ တိရစၧာန္မ်ားထက္ လး-ဖုန္းေတာင္းယာစကာမ်ားကို ဦးစြာေပး ေကၽြးသင့္ပါသည္။ ထိုထက္ လူသူေတာ္စင္မ်ား၊ မိဘဆရာသမားမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ ရတနာသံုးပါး အဆင့္ဆင့္ ဦးစားေပး လွဴဒါန္းၾကရပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ခ်မ္းသာ ခုနစ္၀)
အရွင္ဘုရား၊ ဆြမ္းအလွဴရွင္တို႔အား ဆရာေတာ္မ်ားက-ယခုကပင္၊ နိဗၺာန္၀င္ေအာင္၊ က်ိဳးအင္ငါးခ်က္၊ ေန႔စဥ္တက္ျပီး၊ ဆက္ဆက္ျမင့္ရာ၊ ခ်မ္းသာခုနစ္၀၊ ကိုယ္ပိုင္ရ၍၊ ဘ၀ဆံုးခန္း၊ နိဗၺာန္နန္းကို၊ စံျမန္ၾကရပါေစေသာ္-ဟု ဆုေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ယင္း၌ ခ်မ္းသာခုနစ္၀ ဆိုေသာစကားကို တပည့္ေတာ္မ်ား နားမလည္ပါ၍ ရွင္းျပေတာ္မူပါဘုရား။
(အရွင္ပညာသီရိ-မိတၳီလာ)

(ေျဖ)
ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါးမွာ-သက္ရွည္, ဆင္းလွ၊ ခ်မ္းသာရ၊ ဗလ, ဉာဏ္ပညာ၊ ျဖစ္၍ ၄င္းအက်ိဳးငါးပါး ဤဘ၀တြင္ ရရွိလ်က္ ေနာင္ လူ႔ဘ၀၊ နတ္ျပည္ (ေျခာက္ထပ္ႏွင့္ ခုနစ္ဘ၀ပါ) ခ်မ္းသာခုနစ္၀ ရ၍ နိဗၺာန္အထိ အက်ိဳးျပဳပါေစ-ဟု ဆိုလိုပါသျဖင့္ လူႏွင့္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ကို ခ်မ္းသာခုနစ္၀-ဟု ယူလိုပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ဆြမ္းသြပ္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ လူ႔ဘ၀မွာ လူတေယာက္ ကြယ္လြန္သြားျပီဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာထံုးစံအတိုင္း အသုဘကိစၥ ျပဳလုပ္၍ ခုနစ္ရက္လည္လွ်င္ ဆြမ္းသြပ္ (သပိတ္သြပ္)ၾကပါသည္။ ၄င္းဆြမ္းသြပ္ျခင္း အဓိပၸါယ္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(သီဟကိုကို-ပဲခူး)

(ေျဖ)
လူ႔ဘ၀မွ ကြယ္လြန္သြားသူသည္ အကယ္၍ ေပတေလာက (ပရဒတၱဴပဇီ၀ိတေခၚ လူ႔ဘ၀က အမွ်ေပးေ၀သည္ကို သာဓုေခၚႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္) ျပိတၱာမ်ိဳး ျဖစ္ေနလွ်င္ ၄င္းအား ရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူမ်ားက ကုသိုလ္ျပဳ အမွ်ေပးေ၀ရပါသည္။ သာဓုေခၚလွ်င္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ကုသိုလ္ျပဳရသကဲ့သို႔ ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ေရာေႏွာအက်ိဳးေပးလွ်င္ ထိုေပတေလာကသို႔ အေရာက္မ်ားတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေသျပီးေနာက္ ေသေသာေန႔တြင္ သက္ေပ်ာက္သပိတ္ဟူ၍၄င္း၊ ခ်ေသာေန႔တြင္ ေျမဆင္းသပိတ္ဟူ၍၄င္း။ ရက္လည္ေန႔တြင္ ရက္လည္သပိတ္ဟူ၍၄င္း အရပ္ထံုးစံအားေလ်ာ္စြာ လွဴဒါန္း အမွ်ေပးမႈ ျပဳၾကေလ့ရွိပါသည္။

တခ်ိန္တြင္ သာဓုေခၚႏိုင္က ကြယ္လြန္သူအဖို႔ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သံဃာေတာ္တို႔၏ သပိတ္ထဲသို႔ ေလာင္းလွဴသြတ္သြင္း၍ အမွ်ေပးေ၀ၾကရသျဖင့္ သပိတ္သြပ္သည္ (ဆြမ္းသြပ္သည္) ဟု ေ၀ါဟာရ ျပဳထားၾကပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဥစၥာေစာင့္)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ လူ႔ဘံုေလာကကို ဥစၥာေစာင့္ သိုက္နန္းရွင္ေတြဟာ လာခ်င္တိုင္း လာ၊ ျပန္ခ်င္တိုင္း ျပန္သြားလို႔ ရတယ္လို႔ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္ဘုရား။ အဲဒါ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။ ေနာက္ျပီး ဥစၥာေစာင့္ႏွင့္ သိုက္နန္းရွင္ဆိုတာ မတူဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္ဘုရား။ ဘယ္လိုကြာျခားပါသလဲ။ တကယ္ေကာ ရွိ-မရွိ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္ခ်ိဳေလး-ပဲခူး)

(ေျဖ)
ဥစၥာေစာင့္ဟူသည္ ဘုမၼစိုးနတ္မင္းႀကီး၏ လက္ေအာက္ခံ ေပတမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ လူတို႔ တခါတရံ ေတြ႔ၾက၊ ၾကံဳၾကသျဖင့္ လူ႔ဘ၀ႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အမွန္အားျဖင့္ ဘ၀ခ်င္း ကြာျခားလွပါသည္။ ဘုမၼႆိတေပတ (ေျမကို မွီေနေသာ ျပိတၱာမ်ိဳး) မ်ားစြာ ရွိသျဖင့္ ၄င္းအမ်ိဳးထဲမွ ျဖစ္ေနေသာ ဥစၥာေစာင့္ သိုက္နန္းရွင္ဆိုသည္မ်ားလည္း ရွိမည္ဆိုက ရွိႏိုင္ပါသည္။ လူမ်ား၌ အဆင့္အတန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသလို ျပိတၱာမ်ားလည္း အဆင့္အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေပတ၀တၳဳတြင္ ဖတ္ရႈသိသာရပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( လင္ ကုသိုလ္ျပဳက မယား ရ-မရ)
အရွင္ဘုရား၊ လင္ေယာက်္ားက တေနရာတြင္ ကုသိုလ္ျပဳခဲ့ပါလွ်င္ အိမ္မွေနေသာ မယား ကုသိုလ္ ရ-မရ။ မယားအိမ္က လွဴဒါန္းမႈျပဳလွ်င္ ခရီးသြားေနေသာ လင္ ကုသိုလ္ ရ-မရ သိလိုပါသည္။ မယားျပဳက သိသိ-မသိသိ လင္ကုသိုလ္ရသည္ဟု ေျပာၾကားသည္ကို ၾကားရပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျဖၾကားေတာ္ပါမူပါဘုရား။
(ေဒၚညီမ-ျပည္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
အပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ေထရာ ေထရီ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာတို႔၌ ဘုရားအေလာင္း၊ ပေစၥကဗုဒၶါအေလာင္း၊ ရဟႏၲာေယာက်္ားအေလာင္း၊ ရဟႏၲာမိန္းမအေလာင္း တို႔သည္ ဆုေတာင္း၍ ကုသိုလ္ျပဳသျဖင့္ မိမိတို႔ကုသိုလ္ပါရမီအားေလ်ာ္စြာ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရၾကသည္။
ေယာက်္ားဆုေတာင္း၍ ျပဳေသာေၾကာင့္ ေယာက်္ားသာ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ရဟႏၲာ ျဖစ္သည္။ မိန္းမဆုေတာင္း၍ျပဳေသာေၾကာင့္ မိန္းမသာ ရဟႏၲာ(မိန္းမ) ျဖစ္သည္ဟု လာသည္။ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ ယေသာ္ဓရာ အေလာင္း သုမိတၱာ သူေဌးသမီးျဖစ္စဥ္က ငါတို႔ဘုရားေလာင္း၏ ဇနီးမယားျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္း၍ ဘုရားေလာင္းႏွင့္အတူ ျဖစ္ရေသာဘ၀တိုင္း၌ ကုသိုလ္ျပဳဘက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟႏၲာမေလာင္းအျဖစ္ ပါရမီမျဖည့္ႏိုင္ခဲ့ေသးေပ။ ဘုရားေလာင္းသာ ေလးသေခ်ၤၽႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္ခဲ့သည္။

ပဒုမုတၱရဘုရားလက္ထက္ (ကမၻာတသိန္းအလို) က်မွ ယေသာဓရာအေလာင္း ကုသိုလ္ျပဳ ဆုေတာင္း၍ ရဟႏၲာမ-ျဖစ္ရန္ ပါရမီ ျဖည့္ရသည္။ ထိုအခါမွ ပါရမီရွင္ စစ္စစ္ ျဖစ္ရ၏။ ဤေခတ္တြင္ ပါရမီရွင္ဟု လြယ္လြယ္ေခၚေနၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ေဗာဓိဆု တဆုဆုကို ေတာင္းရဦးမည္ျဖစ္၏။ ဆုေတာင္းျပီးမွ ထိုဆုျပည့္ရန္ ဒါနစသည့္ ပါရမီတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆုမေတာင္းဘဲ လွဴဒါန္းျခင္းစသည္မွာ ပါရမီမဟုတ္ေသးေၾကာင္း သတိျပဳရေပမည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရႏွင့္ သံုးဆဲ႔ႏွစ္ေကာ႒ာသ)
အရွင္ဘုရား၊ ဆံပင္း၊ ေမြးညႇင္း၊ စေသာ ၃၂-ေကာ႒ာသတို႔ကို ပထ၀ီဓာတ္ ၂၀၊ အာေပါဓာတ္ ၁၂-ပါးဟု ခြဲထားသည္ကို သိရပါသည္။ တခါက အရွင္ဘုရားသည္ ၄င္း ၃၂-ေကာ႒ာသကို ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ ၄-ပါးႏွင့္ခြဲပံုကို ေရးသားသည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုခြဲပံုကို တပည့္ေတာ္အား အက်ဥ္းမွ် ေျဖေစလိုပါသည္ဘုရား။
(သိလိုသူ-ေစာျမေမာင္၊ ဘားအံ)

(ေျဖ)
ဆံပင္၊ ေမြးညႇင္း စေသာ ၃၂-ေကာ႒ာသတြင္ ျပည္၊ အစာသစ္၊ အစာေဟာင္း၊ က်င္ငယ္၊ ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ၄-ပါး။
ႏွပ္၊ တံေတြး၊ ေခၽြး၊ မ်က္ရည္၊ ဥတု-စိတ္ ၂-ပါးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ၄-ပါး။
၄င္း ၈-ပါးမွ ၾကြင္း ၂၄-ပါးမွာ ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။
၄င္းအေၾကာင္းမွတ္ဖြယ္ ကဗ်ာတပုဒ္ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ကဗ်ာစာအုပ္တြင္ ဤသို႔ေတြ႔ရသည္။

ဥတုျဖစ္မွာျဖင့္၊ ျပည္-စာသစ္၊ က်င္ ႏွစ္တန္။
ႏွပ္-တံေတြး၊ ေခၽြး-မ်က္ရည္ ေလးပံုစုမွာ၊
ဥတု-စိတ္ ႏွစ္ပါးငယ္ေၾကာင့္၊ ပြားဘိအမွန္။
ႏွစ္ဆယ့္ေလး၊ စုေ၀းၾက ၾကြင္းအက်န္၊
စိတ္-ကံ-ဥ-အာ-ေလး။
သမု႒ာန္၊ ဟုတ္မွန္ေအာင္ မွတ္ယူသိေလဟု၊ ညႊန္းဘိလတ္ေသး။
********************************************************************************

(ေမး) (ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သံုးဆယ့္ခုနစ္မင္း နတ္မ်ား)
အရွင္ဘုရား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမည္ခံ အေတာ္မ်ားမ်ား ၃၇-မင္းနတ္ ကိုးကြယ္ေနၾကသည္။ လက္ရွိေကာင္းကင္ယံတြင္ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမ၊ အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးကဲ့သို႔ နတ္ျပည္ေန နတ္မ်ားကိုမူ ကိုးကြယ္သည္ဟုေတာ့ မၾကားေတြ႔ရပါ။ စင္စစ္ ၃၇-မင္းနတ္မ်ားသည္ အစိမ္းေသမ်ားဟု စာေပလာရွိထားရာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အျမတ္စားျဖစ္လိုၾကသူမ်ားအတြက္ ဆံုးမေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးေစာေဌး-ေတာင္ႀကီး)

(ေျဖ)
၀ိသာခါ၊ အနာထပိဏ္တို႔သည္ နိမၼာနရတီနတ္ျပည္၊ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္ဟူေသာ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ အထက္တန္းစား နတ္မိဖုရားႀကီး၊ နတ္မင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လူ႔ျပည္သုိ႔ လာေလ့မရွိၾက။ လူတို႔၏ အနံ႔ကို မခံႏိုင္ၾကပါ။ ယူဇနာေပါင္းမ်ားစြာမွပင္ လူတို႔အနံ႔ဆိုးမ်ားက လႈိင္၍ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ဘုရား ရဟႏၲာ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ သီလရနံ႔မ်ားေၾကာင့္သာ တခါတရံ လာေရာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ယခုေခတ္လူမ်ားသည္ ၄င္းနတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ားကို အဆင့္မမီႏိုင္ၾက။ လူ႔ရြာရွိ ေဖာ္ျပပါ အစိမ္းေသ နတ္မ်ားေလာက္သာ အဆင့္မီၾကျပီး ထိုနတ္မ်ားကလည္း နတ္ဆိုးမ်ားပီပီ ထိုသူတို႔အား မွီခိုႏွိပ္စက္၍ စားေနၾကသည္။ လူတို႔ကလည္း သူခိုး၊ ဓားျပမ်ားကို ရိုက္ႏွက္မည္ကို စိုးရိမ္၍ ရွိခိုးေနၾကသကဲ့သို႔ ကိုးကြယ္ပသေနၾကရျခင္းသာ ျဖစ္ရာ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ အလုပ္မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းနတ္ဆိုးမ်ားအား အဆက္အဆံမလုပ္ဘဲ ကုသိုလ္တရားသာ အားထားလုပ္ေဆာင္၍ အမွ်အတန္း ေပးေ၀ေနသင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ဒီဇင္ဘာလ)

No comments: