Wednesday, October 21, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၈၇ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး)( ဒါန သံုးမ်ိဳး)
အရွင္ဘုရား၊ ၀ိနယေဒသနာအလို၊ အဘိဓမၼာေဒသနာအလိုႏွင့္ သုတၱန္ေဒသနာအလိုအားျဖင့္ မည္သို႔ဒါနျပဳရမည္ကို အသီးသီး ေဖာ္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။ ထိုသံုးမ်ိဳးတြင္ မည္သည့္ ေဒသနာအလိုအားျဖင့္ အျမတ္ဆံုးဒါန ျဖစ္ပါသလဲဘုရား။
(ေရႊစင္သန္းေရႊ-ဋီကာေက်ာ္-ကေလးျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ဒါနသည္ ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္အလို ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ဟူ၍ ၄-မ်ိဳးရွိပါသည္။
အဘိဓမၼာေဒသနာအလို ရူပဒါန၊ သဒၵဒါန၊ ဂႏၶဒါန၊ ရသဒါန၊ ႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺဒါန ဟူ၍ ၅-ပါးရွိပါသည္။
သုတၱန္ေဒသနာအလို အႏၷ-ဆြမ္းအလွဴ။ ပါန-အေဖ်ာ္အလွဴ။ ဃရ-ေက်ာင္းအလွဴ၊ ၀တၳ-အ၀တ္ပုဆိုးအလွဴ။ ယာန-ယာဥ္ အစီးအနင္းအလွဴ။ မာလာ-ပန္းအလွဴ။ ၀ိေလပန-နံ႔သာေပ်ာင္းအလွဴ။ ဂႏၶ-အနံ႔ (အေမႊးတိုင္စသည္) အလွဴ။ ေသယ်ာ-အိပ္ရာေနရာအလွဴႏွင့္ ပဒီပ-ဆီမီးအလွဴတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဆြမ္းတမ်ိဳးကိုပင္ ၀ိနည္းေဒသနာအလို ဆြမ္း၊ အဘိဓမၼာ ေဒသနာအလို ရသဒါန၊ သုတၱန္အလို အႏၷ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအျမတ္အေနျဖင့္မူ မည္သည့္ေဒသနာအလိုပင္ျဖစ္ေစ နိဗၺာန္ကိုရည္စူး၍ ၀ိ၀ဋၬဒါနျဖစ္ေအာင္ ဆုေတာင္း၍ လွဴဒါန္းၾကရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး)( အဂတိတရား ေလးပါး)
အရွင္ဘုရား၊ ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ ဘယာဂတိ၊ ေမာဟာဂတိ အဂတိတရားေလးပါးတြင္ ဘယာဂတိႏွင့္ ေမာဟာဂတိ ႏွစ္မ်ိဳးကို သက္ႀကီး၀ါႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လိုက္စားျပဳမွားပါက အျပစ္မရွိ၊ အပါယ္မက်-ဟု ေျပာေဟာေနသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္၊ ေလးစားအပ္သူမ်ားကမူ အဂတိတရားေလးပါးလံုးပင္ အျပစ္ရွိသည္၊ အပ်ယ္က်သည္-ဟု ဆိုပါသည္။ မည္သည္က မွားသည္၊ မည္သည္က မွန္သည္ကို ေျဖၾကား၍ အဂတိေလးပါး အဓိပၸါယ္ကိုလည္း ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
(ခင္ခ်ိဳ႔-ျမ၀တီျမိဳ႔)

(ေျဖ) သုတ္သံုးက်မ္းအ၀င္အပါ ပါထိက၀ဂၢ သိဂၤါလသုတ္တြင္
ဆႏၵာ ေဒါသာ ဘယာ ေမာဟာ၊ ေယာ ဓမၼံ အတိ၀တၱတိ၊
နိဟီယတိ ယေသာ တႆ၊ ကဠပေကၡ၀ စႏၵိမာ-။
ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ ဘယာဂတိႏွင့္ ေမာဟာဂတိတို႔ လႊမ္းမိုးခံရသူသည္ လဆုတ္ပကၡ၌ လမင္းကဲ့သို႔ အျခံအရံစသည္တို႔မွ ဆုတ္ယုတ္ရေလသည္-ဟု ေဟာေတာ္မူထားသည္။

ထိုဂါထာေတာ္၏ အဖြင့္အ႒ကထာတြင္-ေယာ စတုဗၺိေဓာပိ ယထာႏုကၠေမန ဆႏၵာဂတိ အာဒီနိ ဂစၧေႏၲာ ပါပကမၼံ ကေရာတိ နာမ-ဟု အဂတိေလးပါးလံုးသည္ပင္ အကုသိုလ္ကံမ်ားျဖစ္၍ အပ်ယ္က်ႏိုင္ေၾကာင္းဖြင့္ဆိုပါသည္။ (ဒီ-႒ ၃-၁၂၇)

အဂတိေလးပါး အဓိပၸါယ္မွာ-
ခ်စ္၍ အႏိုင္ေပးျခင္း။
မုန္း၍ အရႈံးေပးျခင္း။
ေၾကာက္ရြံ႔၍ အႏိုင္ေပးျခင္း။
ေတြေ၀မႈိင္းမိ အသိတရားမရွိ၍ အရႈံးအႏိုင္ ထင္သလိုေပးျခင္းမ်ိဳးကို အဂတိလိုက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး)(ေကာတုဟလမဂၤလာ)
အရွင္ဘုရား၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပဥၥကနိပါတ္ စကၠလသုတ္တြင္ ရဟန္းတို႔၊ တရားငါးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပါသကာသည္ ဥပါသကာဒြန္းစ႑ာလည္း မည္၏။ ဥပါသကာညစ္လည္းမည္၏။ ဥပါသကာညံ႔လည္းမည္၏။ အဘယ္ငါးမ်ိဳးတို႔နည္းဟူမူ-ဟုဆိုကာ ေကာတုဟလ မဂၤလာကို ယံုၾကည္မႈရွိ၏-ဟု တပါးပါရွိသည္။ ေကာတုဟလမဂၤလာ ဟူသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပား သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ကိုဟန္၀င္း-အင္းစိန္ျမိဳ႔သစ္)

(ေျဖ)
ပါဠိအမွန္ ေကာတူဟလ-ျဖစ္၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္အသံ-ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ဤသူသည္ လူအမ်ား အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ထူးဆန္းေသာအမူအရာ (အတတ္ပညာ) အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို ရွိသည္။ ဤသူကို ဆည္းကပ္လွ်င္ လာဘ္လာဘေပါမ်ားမည္။ စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးတက္မည္-ဟု ယူဆ၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္ေစသူအား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဤေခတ္တြင္ ရိုးရိုးသံဃာေတာ္ထက္ ဘိုးေတာ္၊ ၀ိဇၨာ၊ ထြက္ရပ္ေပါက္ဆိုသူမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး)(မေနာဒါြရ မေနာကံ)
အရွင္ဘုရား၊ ကခၤါအ႒ကထာ၌ မေနာဒြါေရ အာပတၱိမာန နတၳိ၊ မေနာဒါြ႐၌ အာပတ္မသင့္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ို႔က်မ္းစာမ်ားတြင္ ကံသံုးပါးတို႔တြင္ မေနာကံသာ အျပစ္အႀကီးဆံုးဟု ဆိုျပန္ပါသည္။ ထိုႏွစ္ခ်က္၏ ကြာျခားမႈကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။ ထို႔ျပင္ သိလိုေသာ ျပႆနာတရပ္မွာ ကမၻာဦးအစက ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ဘယ္သူကအစ ျဖစ္ပါသလဲဘုရား။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူေစလိုပါသည္ဘုရား။
(အရွင္ဣႏၵ၀ံသ-ေကာလင္းျမိဳ႔)

(ေျဖ)
၀ိနည္း (သီလ) အရာ၌ ကာယဒြါရ ၀စီဒြါရသာလွ်င္ ပဓာနျဖစ္သည္။ ကာယဒြါရ ၀စီဒြါရကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္လွ်င္ အျပစ္အာပတ္ မျဖစ္ႏိုင္။ မေနာျဖင့္ လြန္က်ဴးျခင္းသည္ အျပစ္မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ မေနာဒြါေရ အနာပတၱိ-ဟု ေဟာေတာ္မူသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ိနည္းကိစၥ သီလ ေစာင့္ထိန္းသူမ်ိဳးမွတပါး ျပစ္မွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး၌ကား မေနာကံပါမွသာလွ်င္ အျပစ္ရွိသည္။

ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ အရွင္စကၡဳပါလမေထရ္သည္ မ်က္စိမျမင္၍ စၾကႍေလွ်ာက္ရာ၌ ပိုးေကာင္မ်ားကို နင္းမိ၍ ေသေက်ၾကေသာ္လည္း ေသေစလိုေသာစိတ္ မရွိ။ မေနာကံမပါ၍ အျပစ္မရွိ။ ေသေစလိုေသာစိတ္ (၀ဓက) ေစတနာ မေနာပါမွသာ အျပစ္ရွိရေပသည္။

ကမၻာဦးအစက ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ ဘယ္သူက အစျဖစ္ပါသလဲဟူေသာ အေမး၌ ဇာတကအသီတိနိပါတ္ မဟာဟံသဇာတ္၌ မဟာဘူတိတၳိေယာနာမ ေလာကသၼႎ ဥဒပဇၨိသံု-ကမၻာဦးအခါ၌ ဣတၳိလိင္ (မိန္းမအသြင္အျပင္) က ေရွးဦးစြာ ထင္ရွားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္ ရွိသည္။ (ဇာတ္ ႒-၅-၃၉၁) ထို႔ေၾကာင့္သတပဒိကပုစၧာတြင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ေမး၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ေျဖရာ၌လည္း ဣတၳိတဲ့ ပုရိသာ၊ ေပၚစအခါက၊ မိန္းမမွာ အစထူး၊ ေရွးဦးျဖစ္လာ-ဟူ၍ ေျဖၾကားေတာ္မူထားေပသည္။
*********************************************************************************

(ေမး)( ပရိတ္ရြတ္ရာ၌ နတ္ဖိတ္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ပရိတ္မရြတ္မီ နတ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္ၾကပါသည္။ ပရိတ္တရားနာယူရန္ နတ္မ်ားၾကြေရာက္ၾကပါသလား။ မျမင္ဖူး၍ ကိုယ္ထင္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ရပါသလား။ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္သူတို႔က မည္သည့္အဂၤါမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုရပါမည္နည္း။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေဌး၀င္း-မႏၲေလး)

(ေျဖ)
လူတို႔ျပည္သည္ နတ္တို႔အေနျဖင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား စုေ၀းရာဌာနကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ လူတို႔၏အနံ႔သည္ နတ္တို႔အဖို႔ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းကြာေသာဌာနမွပင္ မခံသာေအာင္ နံေစာ္လွသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔က ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါးသီလႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားက သီလႀကီးေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ ထိုသီလရနံ႔တို႔က နံေစာ္မႈတို႔ကို ဖံုးလႊမ္း၍သြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပရိတ္ရြတ္သူသည္ ပရိတ္မရြတ္မီ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ေစလ်က္ ၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ားကို ၀တ္ဆင္ကာ သရဏဂံုသီလတို႔ကို ခံယူေဆာက္တည္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားပုထိုး ရွိခိုးလ်က္ နတ္မ်ားကို ဖိတ္ျပီးလွ်င္ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာန္ကရိုဏ္းက်နစြာ ရြတ္ဖတ္လွ်င္ နတ္မ်ားလာေရာက္နာယူတတ္ၾကပါသည္။

နတ္တို႔သည္ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကို နာယူလို၍ လူ႔ျပည္တြင္ လာေရာက္လွည့္လည္ရွာေဖြ၍ ေနၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အနည္းဆံုး ဘုမၼစိုး၊ ရုကၡစိုး၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္မ်ား နာယူၾကပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ အထက္ပါ ပရိကံမ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵသ၊ ပစၥယနိေဒၵသမ်ားကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဆိုသူမ်ားထံ နတ္မ်ား လာေရာက္နာယူၾကေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ နတ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔လာသည္ကို သိရန္ ထူးျခားေသာ အေမႊးနံ႔မ်ားကို ေပးတတ္ပါသည္။ ၾကာေသာ္ လူ႔အသြင္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုသူ၏ ေနာက္ပါးတြင္ ထိုင္၍ နာယူတတ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ နာယူတတ္ေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေနက်ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နာခံရဖူးပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး)( အက်ဥ္းေဟာ၍ သိသူ)
အရွင္ဘုရား၊ အက်ဥ္းေဟာရံုမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္ရသူ၊ အက်ယ္ေဟာရံုမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္ရသူ-ဟူ၍ ဒီေခတ္ ဒီအခါ ဒီကာလ၌ ရွိပါေသးသလားဘုရား။
(ေယာဂီတဦး-ျမိတ္)

(ေျဖ)
အက်ဥ္းေဟာရံုမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္ရသူ ဥဂၣါတညဴပုဂၢိဳလ္၊ အက်ယ္ေဟာျပမွ မဂ္ဖိုလ္ရသူ-၀ိပဥၥိတညဴပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ ေရွးပိုင္းမွာမွ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤေခတ္တြင္မူ တရားတပုဒ္ကို အက်ယ္ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ခြဲစိတ္ျပမွ မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္ေသာ ေနယ်ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေခတ္ ဤအခါ ဤအခ်ိန္ ဤကာလတြင္ ဥဂၣါဋိတညဴပုဂၢိဳလ္၊ ၀ိပဥၥိတညဴပုဂၢိဳလ္မ်ား မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။
********************************************************************************

(ေမး)(ဘုရားမီးလႈံပြဲ)
အရွင္ဘုရား၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ကို ဘုရားမီးလႈံေန႔ဟု ဆို၍ အခ်ိဳ႔ေဒသတြင္ နံ႔သာ၊ စႏၵကူး၊ မွက္၊ ပြတ္၊ ခ်ဥ္၊ ေတာင္တမာပင္တို႔ကို အခြံျခစ္၍ စင္ၾကယ္ေစျပီး ည-မိုးခ်ဳပ္လွ်င္ ဘုရားကို မီးပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ဘုရားအခ်မ္းဆံုးေန႔-ဟူ၍လည္း ဆိုၾကပါသည္။ အေထာက္အထား က်မ္းဂန္လာ မွန္ပါသလား။ တပည့္ေတာ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ညႊန္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(အရွင္သုခ-မႏၲေလး)

(ေျဖ) တပို႔တြဲလဘြဲ႔ ေတးထပ္တပုဒ္တြင္ -ခ်မ္းဆိုသမွ် စံမတူသည္၊ သယမၻဴေသာ္မွ၊ မီးမယ္ဖ်ဴး ေရႊလကင္သည္၊ ေရစက္သြင္ ေအးသည့္သည္လ-စသည္ေရးစပ္ထားေသာ ကဗ်ာမ်ားအရ ျမတ္စြာဘုရား မီးလႈံေၾကာင္းယူဆ၍ မီးပူေဇာ္ပြဲမ်ား၊ မီးပံုပြဲမ်ား အခ်ိဳ႔ေဒသတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။ ပါဠိ အ႒ကထာတို႔တြင္ လာရွိသည္ဟု မသိရပါ။
********************************************************************************

(ေမး)(ေရသပၸါယ္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆင္းတုေတာ္မ်ား ေရေလာင္းသပၸါယ္ေနသည္ကို ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ၌ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရပါသည္။ တခ်ိဳ႔က ဦးေခါင္းေပၚမွစ၍ေသာ္၄င္း၊ လည္ပင္းနားမွစ၍ေသာ္၄င္း၊ ေရေလာင္းၾကပါသည္။ မည္သည့္ေနရာမွ ေရေလာင္းသပၸါယ္လွ်င္ မည္သုိ႔စိတ္ထားရမည္၊ မည္သို႔ေသာအက်ိဳးရမည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မဉာဏ္လြန္-ကမာ၀က္-မုဒုံ)

(ေျဖ)
ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ၌ ဘုရားေရသပၸါယ္ၾကသူမ်ားမွာ အခ်ိန္အခါဟူ၍မရွိ။ ေဗဒင္ဆရာက ယၾတာေခ်ခိုင္းလွ်င္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို သၾကၤန္ေရေလာင္းသကဲ့သို႔ ေလာင္းေနၾကသည္မွာ ကုသိုလ္မရ၊ အျပစ္ရဖြယ္သာ ျဖစ္စရာရွိပါသည္။ တကယ္ေရသပၸါယ္လိုေသာ ေစတနာရွင္မ်ားမွာ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚသို႔ပင္ သြားေနစရာမလိုပါ။ ကိုယ့္အိမ္ရွိ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ (ေၾကးဆင္းတု၊ေက်ာက္ဆင္းတု) ကို ေႏြလအခါ ပူေသာအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္မွ ပင့္၍ အိမ္ဦးတြင္ ေခ်းေညႇာ္စင္ေအာင္ ေခ်းခၽြတ္ေဆး၊ ဆပ္ျပာ၊ အ၀တ္သန္႔သန္႔၊ ေရသန္႔သန္႔ျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာေနရာမွ ေလာင္း၍ ရိုေသေလးစားစြာ ေရသပၸါယ္ကုသိုလ္ယူသင့္ပါသည္။

သၾကၤန္အခါ ႏွစ္သစ္ကူးအခါတို႔တြင္ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ ဘုရားတို႔၌ ဥပုသ္ေစာင့္ၾကေသာ ဥပုသ္သည္ က်ား-မ မဟူ ညေနပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းရွိ ေၾကးဆင္းတု ေက်ာက္ဆင္းတုမ်ားကို ရိုေသစြာ ေရသပၸါယ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရ၊ ႀကံဳရေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႔ ေရေအးေအးတြင္ အေမႊးနံ႔သာမ်ား ထည့္၍ ေရသပၸါယ္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ေရသပၸါယ္သင့္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: