Tuesday, November 3, 2009

သီလျပည့္စံုျခင္း အက်ိဳးငါးပါး

၁။ စီးပြားဥစၥာ ရတနာတို႔ကို အစုလိုက္ အပံုလိုက္ ရႏိုင္ျခင္း။
၂။ နာမည္ေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ၾကားျခင္း။
၃။ ပရိသတ္ဗိုလ္ပံုအလယ္ တင့္တယ္ရဲရင့္ျခင္း။
၄။ ေတြေ၀ေမ့ေမာမႈ မရွိ၊ သတိေကာင္းစြာႏွင့္ ေသလြန္ရျခင္း။
၅။ ေသလြန္ျပီးေနာက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာဘ၀သို႔ ေရာက္ရျခင္း။

( ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္-အေျခခံအဆင့္ )

No comments: