Monday, November 16, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉၁ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (ေစတီေဟာင္း ျပင္ဆင္ရာ၌)
အရွင္ဘုရား ရုပ္ပြားေစတီေတာ္ေဟာင္း ျပင္ဆင္မႈ အဆံုးအျဖတ္အရ ထိုရုပ္ပြားေစတီေတာ္ေဟာင္းမ်ားတြင္ ဌာပနာထားသည့္ (မူလပင္ရင္းေစတီေတာ္ျမတ္၏ ဘ႑ာေတာ္) ရတနာေရႊေငြ ေက်ာက္သံပတၱျမား အစရွိေသာ ပစၥည္းတို႔မွာ ေရာင္းခ်ထုခြဲ၍ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ သိလိုပါသည္ဘုရား။
ထို႔အျပင္ ဗုဒၶအဆိုအမိန္႔ ၀ိနည္းအရ ရဟန္းသံဃာတို႔က ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္၍ ရုပ္ပြားေစတီေတာ္ ေဟာင္းမ်ား၌ ဌာပနာေဖာက္ေကာင္း မေဖာက္ေကာင္း၊ ရုပ္ပြားေစတီေတာ္ေဟာင္း၏ ထီးသစ္၊ ထိီးေဟာင္း စသည္တို႔ကို ရဟန္းသံဃာတို႔က ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ရန္ အလွဴခံေကာင္း မေကာင္း စသည္တို႔အား (ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ပါ) သိရွိလိုပါ၍ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
(ဦးခင္ေမာင္ျမင့္-သတင္းေထာက္၊ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႔)

(ေျဖ)
အေသာကမင္းႀကီးသည္ အဇာတသတ္မင္း ျမႇဳပ္ႏွံသိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ပူေဇာ္သည္။ ထိုတြင္ အဇာတသတ္မင္း ဌာပနာထားခဲ့ေသာ ပတၱျမားႀကီး တလံုးတြင္ ေနာင္အခါ မင္းဆင္းရဲတို႔သည္ ဤပတၱျမားႀကီးကို ထုခြဲစီမံ၍ ဤဓာတ္ေတာ္တို႔ကို ပူေဇာ္ေစသတည္း-ဟု ေရးထိုးခဲ့ေသာ စာကိုေတြ႔ရေၾကာင္းဆိုသည္။
အညာေဒသတြင္ ေစတီတဆူ ျပိဳပ်က္ရာ အခ်ိန္ ၁၇-က်ပ္သားရွိေသာ ေငြတံုးႀကီးကို ေတြ႔ရျပီး ေနာင္အခါတြင္ ဤေငြတံုးကို ထုခြဲ၍ ေစတီကို ျပဳျပင္ပူေဇာ္ၾကပါကုန္ဟု ေရးထိုးထားေၾကာင္း ၾကားသိရဖူးသည္။

ဤသည္တို႔ကိုေထာက္၍ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ားမွအပ ေရႊေငြစေသာ ရတနာပစၥည္းဌာပနာတို႔မွာ ေနာင္ေစတီပ်က္လွ်င္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ပူးတြဲဌာပနာခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစတီေဟာင္းျပင္ဆင္သူတို႔သည္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ရတနာပစၥည္းတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲသင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္တို႔ကလည္း ကုိယ္တိုင္ျပဳျပင္ျခင္းထက္ ၾသ၀ါေပး၍ ဒါယကာတို႔အား ေစခိုင္းသင့္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္အလွဴခံျခင္းထက္ နာယက ၾသ၀ါဒါစရိယေနရာမွေန၍သာ စီမံသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုပါသည္။
*********************************************************************************
(ေမး) (အရွင္ဒါရုစိရိယ ႏွင့္ အျခားျပႆနာ)
အရွင္ဘုရား
(၁) ေထရာပဒါန္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္စာအုပ္ထဲမွ လက္၀ဲရံ ရဟႏၲာမေထရ္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အရွင္ဒါရုစိရိယ မေထရ္သည္ လူ႔အသြင္ႏွင့္ ပရိနိဗၺာန္စံသြားေသာ ဗာဟိယဒါရုစိရိယ ျဖစ္ပါသလားဘုရား။
(၂) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တေက်ာင္းမွ အျပစ္တစံုတရာရွိ၍ ႏွင္ထုတ္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္-ထြက္ေျပးလာေသာ) ရဟန္း-သာမေဏ တပါးပါးအား အျခားေက်ာင္းတေက်ာင္းမွ လက္ခံသင့္ပါသလား၊ လက္ခံရိုးထံုးစံ ရွိပါသလားဘုရား။
(၃) ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေသာအခါ လုပုဂၢိဳလ္မ်ားက တင္ပါး-ဟု သံုးႏႈန္းေလ့ရွိပါသည္။ ၄င္း တင္ပါး-ဆိုေသာ စကားေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။
(ဦးေအာင္သန္း-ေအာင္လံျမိဳ႔)

(ေျဖ)
(၁) ပရိကၡရာ ရွာရင္း လူ၀တ္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားရေသာ ဗာဟိယဒါရုစိရိယသည္ပင္ လက္၀ဲရံ ရဟႏၲာစာရင္း၀င္ အရွင္ဒါရုစိရိယ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္ခဲ့ျပီး ခိပၸါဘိည ဧတဒဂ္ရ မဟာသာ၀ကျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတသိန္းအတြင္း သကၤန္းပရိကၡရာျဖင့္ လွဴဒါန္းခ်ီးေျမႇာက္မႈ မရွိခဲ့ဖူး၍ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းမျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ သကၤန္းရွာဆဲတြင္ ပရိနိဗၺာန္စံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သတိျပဳ သံေ၀ဂယူဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ား၌ မူလဆရာကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္-စာျဖင့္ အပ္ႏွံမွသာ လက္ခံပါသည္။
ဤေခတ္ သာသနာ၀င္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႔အပ္ႏွံမႈ ပံုစံႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးရန္ပါသျဖင့္ ႏွင္ထုတ္ခံရေသာ ရဟန္း၊ ထြက္ေျပးလာေသာ ရဟန္း-သာမေဏမ်ားအတြက္ ျပႆနာ ရွင္းပါသည္။

(၃) တင္ပါ-ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေသာအခါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက မွန္ပါသည္ဘုရား၊ တင္ပါသည္ဘုရား-ဟု ၀န္ခံေလွ်ာက္ထားသည့္ ေနရာတြင္ သံုးေလ့ရွိေသာ စကားျဖစ္သည္။ တင္ပါသည္ဘုရား-ဟု ဆိုရမည္ကို တင္ပါဘုရားဟု ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကာလၾကာ၍ တင္ပါးဘုရား-ဟု အသံထြက္ေနပါသည္။ တင္ပါသည္ဘုရားဟု အျပည့္အ၀ ေလွ်ာက္ထားတတ္ရန္ လိုပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ပဥၥမပါရာဇိက)
အရွင္ဘုရား၊
ေမထုန္, ခိုး, သတ္မ်ိဳး, လိမ္-ေလးျဖာရွိ၊ ပါရာဇိ ေရွာင္ၾကည္ဖြယ္။
ေနာက္တဖန္ ပါရာဇိ, ရွိသင့္လွ်င္ ဘယ္တရား, မွတ္သားရမယ္။
ရဟန္းတို႔ အက်င့္နယ္, ျမင့္ထယ္(ထည္)သည့္ မွတ္ရန္မ်ား,
သိသာေအာင္ ရွင္ဆရာက, ျမင္သာေအာင္ ပါဠိသြင္းလို႔, ရွင္းျပေစသား။
(ဂႏၳ၀ါစက-မႏၲလာနဂရ)

(ေျဖ)
ေမထုန္, ခိုး၊ သတ္မ်ိဳး လိမ္ေလးျဖာရွိ၊ ပါရာဇိေရွာင္စရာ။
ေနာက္တဖန္ ပါရာဇိ၊ ရွိသင့္လွ်င္ ဤတရား၊ မွတ္သားဖို႔ပါ။
ရဟန္းတို႔ က်င့္စရာ၊ မွတ္ပါၾက ထင္အရွား။
ပစၥေ၀က္ မသက္မ၀င္၍၊ မဆင္ျခင္သံုးေဆာင္မႈကို၊ တခုပါရာဇိလို႔၊ ပါဠိသည္လိုျပတယ္၊ မွတ္ၾကေစသား။

သေစ ပဥၥမပါရာဇိကံ ပညာေပတံု သကၠာ အဘ၀ိႆ၊ အပစၥေ၀ကၡိတာဟာရပရိေဘာေဂါ ပဥၥမပါရာဇိကံ ကတြာ ပညာေပတေဗၺာ ဘေ၀ယ်။ (သံ-႒ ၂-၉၅)
********************************************************************************

(ေမး) (မဟာ၀င္၀တၳဳ)
အရွင္ဘုရား၊ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)မွာ ဘီစီ ၇၇-မွ ၁၀၁-အတြင္း ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးလက္ထက္ ေကာဋိတိမၺရ အမတ္ႀကီးသည္ မိစၧာဒိ႒ိေပါင္းမ်ားစြာကို သုတ္သင္တိုက္ခိုက္ျပီး ေနာင္တြင္ ရဟန္းျပဳ၍ ရဟႏၲာျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သည္ေနရာမွာ မိစၧာေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ခဲ့ေသာ အမတ္ႀကီးမွာ အျပစ္မရွိဘူးလား။ သတ္ခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ ငရဲမက်ဘူးလား။
(ေမာင္စန္းလင္း-သာေကတ)

(ေျဖ)
ပါဏာတိပါတအမႈကို ျပဳလုပ္ရာ၌ မိဘကို သတ္ျခင္း၊ ရဟႏၲာကို သတ္ျခင္း၊ စေသာ အနႏၲရိယ ဂရုကံမ်ားကို က်ဴးလြန္မိမွသာ ငရဲက်ျခင္းစသည္ အျပစ္ရရန္ ျမဲပါသည္။ အျခားသတ္မႈမ်ားမွာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာတို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ မေပ်ာက္သည့္တိုင္ အကုသိုလ္အက်ိဳးမေပးေအာင္ တားျမစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူေပါင္းတေထာင္ေက်ာ္ သတ္ခဲ့ေသာ အဂၤုလိမာလ ခိုးသူႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ေတြ႔၍ ရဟႏၲာျဖစ္သြား သည္ကို ေထာက္ဆႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( နတ္ နဂါး၊ နတ္ ဘီလူး)
အရွင္ဘုရား၊ နတ္နဂါး နတ္ဘီလူးတို႔သည္ နတ္စည္းစိမ္တမွ် ခံစားၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိရစၧာန္ဇာတ္မ်ိဳးမကင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၃၁-ဘံုတြင္ ၄င္းတို႔ကို ဘယ္ဘံု၌ ထည့္သြင္းရပါမည္နည္း။ မည္သည့္ကံအက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ဤဘ၀မ်ိဳးကို ရၾကပါသနည္း။ နတ္နဂါးႏွင့္ နတ္ဘီလူး မည္သို႔ ကြဲျပားျခားနားၾကပါသနည္း။ ဘံုေရာ ျခားနားပါသလား။ မဂ္ဖိုလ္ကို ၄င္းတို႔ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ရႏိုင္ပါသလားဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-ေတာင္ငူ)

(ေျဖ) ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာတို႔အတြင္းရွိ နဂါးမ်ားကို ရိုးရိုးနဂါးေခၚ၍ ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္အတြင္း သီဒႏၲရ-သီဒါ-ရ-တန္၌ ေနေသာ နဂါးမ်ိဳးကို နတ္နဂါး ေခၚသည္။
ျမတ္စြာဘုရား၏ ေအာင္ျခင္း ၈-ပါး၌ပါေသာ နေႏၵာပနႏၵနဂါးသည္ ယင္းသီဒႏၲရ၌ေနေသာ နတ္နဂါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ရိုးရိုးနဂါး၊ နတ္နဂါးအားလံုးပင္ တိရစၧာန္ဇာတိမ်ားျဖစ္၍ မဂ္ဖိုလ္ကို မရႏိုင္ၾကပါ။

ဘီလူးမွာလည္း လူ႔ျပည္ေတာေတာင္တို႔၌ ရွိေသာ လူသားစား ဘီလူးမ်ိဳးတို႔မွာ အပါယ္ဘံုဘ၀၌ ပဋိသေႏၶေနသူမ်ားျဖစ္၍ တန္ခိုးလည္း မႀကီး၊ မဂ္ဖိုလ္လည္း မရႏိုင္ၾကပါ။
သာတာဂီရိ၊ ေဟမ၀တ၊ အာဠာ၀ကတို႔ကဲ့သို႔ေသာ နတ္ဘီလူးမ်ားက စတုမဟာရာဇ္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္၍ တန္ခိုးလည္းႀကီးသည္၊ မဂ္ဖိုလ္ကိုလည္း ရႏိုင္ပါသည္။ ပဋိသေႏၶစိတ္စသည္ျဖင့္ အက်ယ္ေျဖၾကားသင့္ေသာ္လည္း ျပႆနာအားေလ်ာ္စြာ သိသာရံု အေျဖေပးရပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ေျမာက္သို႔ ဦးေခါင္းေတာ္ျပု၍ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္မႈ)
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျမာက္အရပ္သို႔ ဦးေခါင္းေတာ္ျပဳ၍ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံေတာ္မူျခင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားတိုင္း၏ ဓမၼတာျဖစ္ပါသလား။ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဘုရားတဆူတည္းသာ ျဖစ္ပါသလား။ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ဦးခႏၲီစာရ)

(ေျဖ)
ဗုဒၶ၀င္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကုသိနာရံု အင္ၾကင္းစံုရွိ မလႅာမင္းတို႔ လာေရာက္ထိုင္ေနက် အင္ၾကင္းပင္ေအာက္၌ ခင္းထားေသာ ေညာင္ေစာင္းေတာ္ကို အင္ၾကင္းႏွစ္ပင္အၾကား ေျမာက္သို႔ ေခါင္းရင္းျပဳေစလ်က္ ေနရာေရႊ႔ျပီး ခင္းေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူျပီးသည့္ေနာက္ လူ နတ္ ျဗဟၼာတို႔ လာေရာက္ဖူးေျမာ္သည့္အခါ ေနရာက်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္း ဖူးေျမာ္လြယ္ေအာင္ အင္ၾကင္းပင္တန္း၏ အလယ္က်က်ေနရာ၌ ေျမာက္သို႔ ဦးေခါင္းျပဳ၍ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္တိုင္း၏ ဓမၼတာမဟုတ္။ အေျခအေနအရ က်င့္သံုးသြားေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား တဆူတည္း၏ ကိစၥသာျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ပါဏာတိပါတကံမွာ ေစတနာသံုးပါး ပါ-မပါ)
အရွင္ဘုရား၊ ဒါနျပဳရာ၌ ပုဗၺ၊ မုဥၥ၊ အပရ ေစတနာသံုးပါး ကုသိုလ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပါဏာတိပါတ သူ႔အသက္သတ္ရာ၌ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေစတနာသံုးပါးလံုး အကုသိုလ္ကမၼပထ ေျမာက္ပါသလားဘုရား။ ရွင္းရွင္းဆိုေသာ္ ပါဏာတိပါတ၌ ပုဗၺ၊ မုဥၥ၊ အပရ ေစတနာသံုးပါးလံုး အကုသိုလ္ ျဖစ္-မျဖစ္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ျမတ္သူမြန္-ေရႊျမိဳင္)

(ေျဖ)
သတၱ၀ါကိုသတ္ရာ၌ မ်ားစြာေသာ ပေယာဂတို႔တြင္ ဇီ၀ိတိေျႏၵကို ျဖတ္တတ္ေသာ ေနာက္ဆံုးပေယာဂျဖစ္ေသာ သိႏၷိ႒ာပက မည္သည့္ သတၱမေဇာ ေစတနာ၌သာ ကံထိုက္ပါသည္။ ထိုေနာက္ဆံုး ပေယာဂျဖစ္ေသာ သႏၷိ႒ာပက သတၱမေဇာေစတနာ ေဇာသို႔ မေရာက္မီကာလ၌ သတ္အံ႔ဟု ၾကံေသာစိတ္ကို၄င္း၊ ေသျပီးသည့္ ေနာက္ကာလမွျဖစ္ေသာ စိတ္ကို၄င္း ကမၼပထေျမာက္ေသာ ပါဏာတိပါတကံ၌ မသြင္းယူအပ္ပါ။ လြယ္လြယ္ေျပာရေသာ္ ဒါနကုသိုလ္စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ပါဏာတိပါတ အကုသိုလ္ေနရာ၌ ပုဗၺေစတနာ၊ အပရေစတနာ အကုသိုလ္ဟူ၍မရွိ။ သတ္ဆဲ ေသဆဲ၌သာ အကုသိုလ္ကမၼပထ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ဣေျႏၵ)
အရွင္ဘုရား၊ ဣေျႏၵ၏အဓိပၸါယ္သည္ အစိုးရျခင္းဟု သိရေသာ္လည္း မရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ ရွင္းလင္းေအာင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး)

(ေျဖ)
ဣေျႏၵဟူေသာ ျမန္မာစကားမွာ ပါဠိတြင္ ဣျႏၵိယ-(ဣႏၵ+ဣယ) (န) အစိုးရျခင္း၊ ကိုယ္၊ ႏႈတ္ စေသာ အမူအရာ၊ စကၡဳစေသာ ဣေျႏၵဟု ဆိုပါသည္။
ထိုတြင္ အစိုးရျခင္းအနက္မွတပါး အျခားအနက္မ်ားအရ ရွင္းလင္းသိသာႏိုင္စရာ ရွိပါေသးသည္။
ထို႔ျပင္ ဣျႏၵိဂုတၱ (ပ) ဣေျႏၵကို ေစာင့္စည္းေသာသူ၊ ဣျႏၵိယဂုတၱ-(ဣ) ဣေျႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္း၊ ဣျႏၵိယဂၢယွ-(န) ဣေျႏၵကို ယူတတ္ေသာ အာရံုစေသာ ဆက္တြဲအနက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအနက္မ်ားကို ေထာက္ရႈပါက ပိုမိုရွင္းလင္းႏိုင္ေလာက္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-မတ္လ )

No comments: