Saturday, November 21, 2009

ေသေဘး ႏွင့္ သစၥာ

ငါဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မွတ္မိတဲ့အခ်ိန္၊ တတ္စိနားလည္တဲ့အခ်ိန္ကစျပီး ေသေစလိုတဲ့ ေစတနာနဲ႔ သူတပါးအသက္ကို ပိုးေကာင္ကေလးတေကာင္ကိုေတာင္ မသတ္ဖူးပါ။
သူတပါးဥစၥာကို ျမက္၊ ၀ါးျခမ္းေလးကိုေတာင္ မခိုးယူဖူးပါ။
သူတပါးမယားကို ေလာဘနဲ႔ မၾကည့္ရႈခဲ့ဖူးပါ။
လိမ္ညာမေျပာခဲ့ဖူးပါ။
ေသအရက္ကို ျမက္ဖ်ားေလးနဲ႔ေတာင္ မေသာက္ခဲ့ဖူးပါ။
ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ဒီေလွဟာ ျပန္လွည့္ပါေစသတည္း-

ငါးပါးသီလျဖင့္ သစၥာဆိုလိုက္ပါ၏။ သစၥာဆိုလိုက္သူသည္ ေလွသူႀကီးျဖစ္ပါ၏။ ထိုမ်က္မျမင္ေလွသူႀကီးသည္ ရုပ္အဆင္း ေခ်ာေမာလွပသကဲ့သို႔ ဉာဏ္ပညာနဲ႔လည္း ျပည့္စံု၏။ သူသည္ အသက္ ၁၆-ႏွစ္အရြယ္ကပင္ ေလွသူႀကီးအလုပ္၌ ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါ၏။ သူစီးလာေသာေလွသည္ ပ်က္စီးေလ့မရွိ။ သူမ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းမရျဖစ္သြားရသည္မွာ သမုဒၵရာ၌ ေလွသူႀကီးအလုပ္ကို လုပ္စဥ္ ဆားငန္ေရ၏ ထိပါးႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။

မ်က္စိကြယ္သြားခ်ိန္မွစႃပီး သူသည္ ေလွသူႀကီးအလုပ္ကို မလုပ္ေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သမုဒၵရာ၌ ေလွျဖင့္ ကုန္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူတို႔သည္ မ်က္မျမင္ ထိုေလွသူႀကီးကို သူတို႔ေလွ၌ ေလွသူႀကီး လုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ၾက၏။ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းမရေတာ့သျဖင့္ မလုပ္ပါရေစနဲ႔-ဟု အတန္တန္ ျငင္းပယ္၏။ ျငင္းပယ္မရသျဖင့္ လက္ခံလိုက္ရ၏။ သူတို႔သည္ ေလွျဖင့္ သမုဒၵရာႀကီးသို႔ ေျပး၀င္ၾက၏။ ေလွသည္ ၇-ရက္တိုင္တိုင္ ေဘးရန္ကင္း၏။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္အခါမဲ့ ေလႀကီး တိုက္ခတ္လာ၏။ ေလွသည္ ၄-လ ၾကာေအာင္ သမုဒၵရာေရအျပင္မွာ လွည့္လည္ျပီး သမုဒၵရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ေရာက္သြား၏။

ခုရမာလီအမည္ရွိ သမုဒၵရာ၌ စိန္တို႔ေပါသျဖင့္ ထိုသမုဒၵရာမွ စိတ္တို႔ကို ရခဲ့ၾက၏။
အဂၢိမာလီအမည္ရွိ သမုဒၵရာ၌ ေရႊတို႔ေပါသျဖင့္ ထိုသမုဒၵရာမွ ေရႊတို႔ကို ရခဲ့ၾက၏။
ဒဓိမာလီအမည္ရွိ သမုဒၵရာ၌ ေငြတို႔ေပါသျဖင့္ ထိုသမုဒၵရာမွ ေငြတို႔ကို ရခဲ့ၾက၏။
ကုသမာလီအမည္ရွိ သမုဒၵရာ၌ ပတၱျမားညိဳရတနာတို႔ေပါသျဖင့္ ထိုသမုဒၵရာမွ ပတၱျမားညိဳ ရတနာတို႔ကို ရခဲ့ၾက၏။
နဠမာလီအမည္ရွိ သမုဒၵရာ၌ ေၾကာင္မ်က္ရြဲရတနာတို႔ ေပါသျဖင့္ ထိုသမုဒၵရာမွ ေၾကာင္မ်က်ရြဲရတနာတို႔ကို ရခဲ့ၾက၏။
မ်က္မျမင္ေလွသူႀကီး၏ အစီအစဥ္အရ ထိုရတနာတို႔ကို ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ကုန္သည္တို႔သည္ နဠမာလီ သမုဒၵရာကို လြန္သြားၾကေသာအခါ ဗလ၀ါမုခ သမုဒၵရာကို ျမင္ေတြ႔ၾက၏။ ထိုသမုဒၵရာ၌ ေရသည္ ဆြဲဆြဲျပီး ဘက္ေပါင္းစံုျဖင့္ အထက္သို႔ တက္၏။ တက္သည့္အခါ ေရသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကမ္းပါးျပတ္ရွိေသာ တြင္းႀကီးကဲ့သို႔ ထင္ရ၏။ လႈိင္းတက္သည့္အခါ တဖက္၌ ကမ္းပါးျပတ္နဲ႔ တူ၏။ ေၾကာက္စရာအသံသည္ နား, ႏွလံုးသားတို႔ကို ေဖာက္ခြဲသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ထိုသမုဒၵရာကို ကုန္သည္တို႔ ျမင္သြားသျဖင့္ ေၾကာက္လာၾက၏။ ေလွသူႀကီးကို ေမးၾကည့္ရာ ဒီဗလ၀ါမုခ သမုဒၵရာကို ေရာက္သြားရင္ ျပန္လွည့္ႏိုင္တဲ့ေလွဆိုတာ မရွိ။ ဒီသမုဒၵရာက ေရာက္လာတဲ့ေလွကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ျပီး ဖ်က္ဆီးလိုက္တယ္-ဟု ေလွသူႀကီးက ေျပာျပလိုက္၏။

ထိုအခါ ေလွေပၚရွိ ၇၀၀-ေသာ လူတို႔သည္ ေသရမည္ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ အလြန္သနားဖြယ္ အသံျဖင့္ တျပိဳင္နက္ ေအာ္ဟစ္ၾက၏။ အ၀ီစိငရဲ၌ က်က္ေနရသည့္ သတၱ၀ါတို႔သဖြယ္ ေအာ္ဟစ္ၾက၏။

မ်က္မျမင္ေလွသူႀကီးသည္ ငါမွတပါး အျခားသူဟာ ဒီလူေတြကို ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မည့္သူမရွိ။ သစၥာဆိုျပီး ဒီလူေတြ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္မယ္-ဟု ၾကံကာ ထိုခရီးသည္တို႔ကို ေခၚျပီး ဤသို႔ ေျပာပါ၏။

မိတ္ေဆြတို႔ ကၽြႏု္ပ္ကို အျမန္ဆံုး နံ႔သာေရနဲ႔ ေရခ်ိဳးေပးၾကပါ။ အ၀တ္သစ္ေတြကို ၀တ္ေပးၾကပါ။ ေရအျပည့္ထည့္ထားတဲ့ခြက္ကို စီစဥ္ျပီး ေလွဦးမွာ ထားေပးၾကပါ။
ထိုမ်က္မျမင္ေလွသူၾကီးသည္ လက္ႏွစ္ဖက္တို႔ျဖင့္ ေရခြက္ကို ကိုင္ကာ ေလွဦးမွာ ရပ္ရင္း အစဦးတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သစၥာစကားကို ဆိုလိုက္ပါ၏။ သစၥာဆိုျပီး ေရခြက္မွေရကို ေလွဦး၌ သြန္းေလာင္းလိုက္ပါ၏။ ၄-လၾကာ အရပ္တပါးမွာ သြားေနေသာ ထိုေလွသည္ ျပန္လွည့္ကာ တန္ခိုးရွိသူပမာ သစၥာစကား၏အစြမ္းေၾကာင့္ တရက္တည္းျဖင့္ သူတို႔ေနရာသို႔ ျပန္ေရာက္သြားပါ၏။ ေလွသူႀကီးသည္ ထိုကုန္သည္တို႔အား ထိုရတနာတို႔ကို ခြဲေ၀၍ ေပးလိုက္ပါ၏။ ေနာင္ေသာအခါ သမုဒၵရာသို႔ ထပ္မသြားဖို႔နဲ႔ ထိုရတနာတို႔ျဖင့္ ေက်နပ္ဖို႔ ေျပာလိုက္ပါ၏။

ပညာရွိ မ်က္မျမင္ ေလွသူႀကီးသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ျဖစ္ပါ၏။ (ဇာတ္၊ ႒၊ စတုတၳ၊ ၁၄၀)
တကယ့္ေသေဘးနဲ႔ ၾကံဳရသည့္အခါ ပညာရွိ ဘုရားေလာင္းေလွသူႀကီးသည္ ငါးပါးသီလကို သစၥာဆိုျပီး ကယ္တင္ခဲ့ပါ၏။ ငါးပါးသီလကို လံုျခံဳေအာင္ ထိန္းခဲ့ေသာ ဘုရားေလာင္း ေလွသူႀကီးသာ မပါခဲ့ပါလွ်င္ ထိုခရီးသြား ၇၀၀-အသက္ဆံုးရႈံးၾကရပါလိမ့္မည္။ ရတနာတို႔လည္း ဆံုးရႈံးၾကရပါလိမ့္မည္။ ငါးပါးသီလကား အစြမ္းထက္လွပါ၏။ တန္ခိုးႀကီးလွပါ၏။

လူတိုင္းလူတိုင္း ဘ၀၌ အခက္အခဲတို႔ကို ေတြ႔ၾကံဳရစျမဲ ျဖစ္ပါ၏။ အသက္အႏၲရာယ္ ရွိေစႏိုင္မည့္ အခက္အခဲတို႔ကိုပင္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါ၏။ ထိုအခါ ဘုရားေလာင္း မ်က္မျမင္ ေလွသူႀကီးပမာ ငါးပါးသီလကို သစၥာဆိုကာ အားကိုးသင့္ၾကပါ၏။ သစၥာဆိုႏိုင္ေလာက္ေအာင္လည္း ငါးပါးသီလကို လံုျခံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကရပါမည္။ ငါးပါးသီလကို ခါး၀တ္ကဲ့သို႔ အျမဲလံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကပါလွ်င္ တကယ့္အေရး၌ ငါးပါးသီလသည္ တကယ့္ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္ပါ၏။

( သာမေဏေက်ာ္)

No comments: