Monday, November 23, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉၃ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (အရုဏ္မတက္မီ ဆြမ္းေတာ္တင္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ အရုဏ္မတက္မီ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ တင္သင့္-မတင္သင့္၊ တင္မိပါက မည္သည့္အျပစ္ ရွိပါသလဲဘုရား။ ေျဖဆိုေတာ္မူေပးပါဘုရား။
(မေအးေအး-ဥႆာျမိဳ႔သစ္၊ ပဲခူးျမိဳ႔)

(ေျဖ)
အရုဏ္တက္ခ်ိန္ကို လက္ေတြ႔သိရွိရန္မွာ နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္ အေရွ႔အရပ္တြင္ ေနထက္၀က္ေပၚေသာအခါ နာရီကိုမွတ္ပါ။ ထိုေနထက္၀က္ေပၚခ်ိန္ကို ေနထြက္ခ်ိန္ဟု မွတ္ထားျပီး ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီ သာမန္တနာရီ အလိုသည္ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

တေန႔ၾကည့္ထားျပီးလွ်င္ ေနာက္ေန႔မွစ၍ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ကို တိက်စြာ သိႏိုင္ပါျပီ။ ထို႔ေနာက္ ၃-ရက္လွ်င္ (စက္နာရီျဖင့္) တမိနစ္ အတိုးအေလွ်ာ့ကို မွတ္၍ အရုဏ္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ နံနက္အရုဏ္ဆြမ္းကို အရုဏ္မတက္ဘဲ မတင္ရပါ။ အရုဏ္မတက္ဘဲ တင္လွ်င္ အရုဏ္ဆြမ္းမျဖစ္ဘဲ ညဆြမ္းျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ အျပစ္ရွိပါသည္။ မိမိဥပုသ္ေစာင့္ထားလွ်င္လည္း အရုဏ္တက္မွသာ စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။

တန္ခူးလျပည့္ေန႔တြင္ နံနက္ ၅-နာရီတိတိ အရုဏ္ယူ၍ ၃-ရက္ တမိနစ္တိုးပါ။
ျပာသိုလျပည့္တြင္ နံနက္ ၅-နာရီခြဲ အရုဏ္ယူ၍ ၃-ရက္ တမိနစ္ေလွ်ာ့ပါ။ သာမာန္အရုဏ္တက္ခ်ိန္ ရပါသည္။
သို႔ေသာ္ သာမန္မွတ္သားခ်က္ မဟုတ္။ အတိအက်မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ အရုဏ္ကို တိုး၊ မြန္းတည့္ကို ေလွ်ာ့-ဟူေသာ ေရွးစကားအတိုင္း လိုက္နာဖို႔လိုပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဆြမ္းေတာ္တင္ စားအပ္-မစားအပ္)
အရွင္ဘုရား၊ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္ ဇြန္လအေမးအေျဖတြင္ ဆြမ္းေတာ္တင္စားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားေ၀ယ်ာ၀စၥ ျပဳသူ ဖုန္းေတာင္းယာစကာမ်ားသာ စားအပ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ တပည့္ေတာ္မသည္ ဘုရားကို ဆြမ္းေတာ္ တင္သည့္အခါ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းမွစ၍ ဘာပဲလွဴလွဴ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ ပန္းကန္အေနအထားနဲ႔ အလွ်ံပယ္ လွဴရ၊ တန္းရမွ စိတ္ေက်နပ္ပါသည္။ ၀မ္းသာမိပါသည္။ စြန္႔ခ်ိန္တန္လွ်င္ စြန္႔ျပီး စားခဲ့မိပါသည္ဘုရား။ ဘာပစၥည္းပဲ လွဴလွဴ စြန္႔၍ စားခဲ့ျခင္းသည္ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္၊ ျဖစ္-မျဖစ္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ျမစႏၵာ-ေရႊျပည္သာ)

(ေျဖ)
ျမန္မာရာဇ၀င္၌ ပုဂံျပည္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ သထံုျပည့္ရွင္ မႏူဟာမင္းကို ပုဂံျပည္သို႔ ဖမ္းယူေခၚေဆာင္ လာသည္။ ထို႔ေနာက္ မႏူဟာမင္းသည္ စကားေျပာတိုင္း ခံတြင္းမွ စက္ေရာင္တေျပာင္ေျပာင္ ထြက္ေနသည္။ ထိုအခါ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး ထိတ္ထိတ္္လန္႔လန္႔ ျဖစ္ရသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္အရ ဆြမ္းေတာ္တင္ကို စားမိမွ မႏူဟာမင္း ခံတြင္းမွ စက္ေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အမွန္မွာ ဆြမ္းေတာ္တင္ အသန္႔အျပန္႔ မဟုတ္၊ ဆြမ္းေတာ္ကိုခ်ျပီး သင္ပုတ္စင္ေပၚ စြန္႔ျပီးကာမွ ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ထည့္၍ ေကၽြးျခင္း (မသန္႔ျပန္႔ေသာ အာဟာရကို ေကၽြးျခင္း)ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုအစြဲျပဳ၍ ဆြမ္းေတာ္တင္စားလွ်င္ ဘုန္းတန္ခိုးညံ႔တတ္သည္ဟု အစြဲအလမ္း ျဖစ္ေပၚလာျပီး ဆြမ္းေတာ္တင္ျပီးလွ်င္ မစားသင့္-စြန္႔ပစ္ရသည္။ ဖုန္းေတာင္းယာစကာတို႔အား ေကၽြးရသည္-စသည့္ အစဥ္အလာျဖစ္ေနေပသည္။

သို႔ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ပင္ ေသာဏသူေဌးသား၏ ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးျပီး ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို စားေစျခင္း၊ ေရွးေရွးသံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဆြမ္းခံျပန္တြင္ သပိတ္ပါ ဘုရားကို ကပ္လွဴ၍ ေနာက္မွခ်ယူျပီး ဘုဥ္းေပးျခင္း ရွိၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႔ ဘုရားအလြန္ၾကည္ညိဳသူတို႔သည္ ျပႆနာရွင္ မျမစႏၵာကဲ့သို႔ တခမ္းတနား ဘုရားကို ဆြမ္းလွဴျပီးမွ ခ်၍ သံုးေဆာင္ျခင္းလည္း ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း လွဴဒါန္းျပီး စြန္႔ယူ၍ စားေသာက္ျခင္း၌ အျပစ္မရွိပါ။

ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳသူဟု ဆိုသည္မွာ မိမိတင္လွဴထားေသာ ဆြမ္းေတာ္တင္ မဟုတ္။ အျခားသူ တင္လွဴထားေသာ ဆြမ္းေတာ္တင္ကို စားလိုလွ်င္ ဗုဒၶေ၀ယ်ာ၀စၥကို ေရွးဦးစြာ ျပဳျပီးမွ စားသင့္ေၾကာင္း အဆိုရွိသည္။ ရဟန္းသာမေဏျဖစ္၍ မြန္းတည့္ခါနီးေနလွ်င္ ဦးစြာဆြမ္းေတာ္တင္ကို စားျပီးမွ ေ၀ယ်ာ၀စၥကို ေနာက္မွျပဳ၍လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥမျပဳလုပ္ဘဲကား မစားသင့္ေၾကာင္း ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးတို႔ သြန္သင္ဆံုးမခ်က္ရွိေလသည္။ ဤမွ်ျဖင့္ ဆြမ္းေတာ္တင္ စားသင့္-မစားသင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေပျပီ။
********************************************************************************

(ေမး) (ဆုေတာင္းသင့္-မသင့္)
အရွင္ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူျပီးျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ သတၱ၀ါတို႔အား ဆုေတာင္းျခင္းကို ညႊန္ျပေပးေတာ္မူခဲ့ပါသလားဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ ဘုရားရွိခိုးအျပီးတြင္ ဆုေတာင္းသင့္-မသင့္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(သား မင္းဟန္-ေကာ့မွဴးျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ေအာက္ပါေဆာင္ပုဒ္ကို က်က္မွတ္ထားပါ။
၁။ ကၽြတ္ဆုမေတာင္း၊ ေကာင္းစြာမက်င့္၊ ကၽြတ္ခြင့္မရ၊ ခါဏုက။
၂။ ကၽြတ္ဆုမေတာင္း၊ ေကာင္းစြာကားက်င့္၊ ကၽြတ္ခြင့္မရ၊ ဘိရတ။
၃။ ကၽြတ္ဆုသာေတာင္း၊ ေကာင္းစြာမက်င့္၊ ကၽြတ္ခြင့္မရ၊ နိႆိတ။
၄။ ကၽြတ္ဆုလည္းေတာင္း၊ ေကာင္းစြာလည္းက်င့္၊ ကၽြတ္ခြင့္ကိုရ၊ ၀ိ၀ဋၬနိႆိတ။

အလွဴဒါနျပဳျပီးတိုင္း နိဗၺာန္ဆုကို ေတာင္းသင့္ေၾကာင္း သခၤါရုပတၱသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထား ပါသည္။ ဆုေတာင္းရာ၌ ၀ိ၀ဋၬနိႆိတ ျဖစ္ရန္၊ နိဗၺာန္ဆုကိုသာ ေတာင္းပါ။ ၾသကာသကန္ေတာ့ခန္းတြင္ စ်ာန္တရား မဂ္တရား ဖိုလ္တရားဟုဆိုရာ၌ စ်ာန္တရားမွာ ေလာကီဆုျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မေတာင္းသင့္ေၾကာင္း ေရွးဆရာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားပါသည္။ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏-ဟု ဘုရားရွိခိုးျပီး ဆုေတာင္းရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ အစတြင္ ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးမွာ သံသာရခါဏုက (ငရဲသစ္ငုတ္ပုဂၢိဳလ္)။
သံသာရဘိရတ (သံသရာေပ်ာ္ ပုဂၢိဳလ္)။
၀ဋၬနိႆိတ (၀ဋ္ဆင္းရဲမွီ ပုဂၢိဳလ္)။
၀ိ၀ဋၬနိႆိတ (၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္မႈကို မွီေသာပုဂၢိဳလ္) ဟု အဓိပၸါယ္ေဖာ္၍ မွတ္သားပါ။
********************************************************************************

(ေမး) (ပစၥည္းေကာက္ရလွ်င္)
အရွင္ဘုရား ေကာက္ရေသာပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဟန္းတို႔ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မေဆာင္ရြက္ဘဲ သိမ္းပိုက္လိုက္ပါက မည္သည့္အာပတ္သင့္သည္ကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-ေတာင္ငူ)

(ေျဖ)
ပါတိေမာက္ သုဒၶပါစိတ္ ရတန၀ဂ္တြင္ ရတနသိကၡာပုဒ္ဟူ၍ ရွိသည္။ ယင္းသိကၡာပုဒ္တြင္ ရတနာပစၥၫ္းတမ်ိဳးမ်ိဳးကို အရာမ္တြင္း၊ အရာမ္ပ တေနရာရာတြင္ ေတြ႔ရွိပါက ခ်က္ခ်င္း ေကာက္၍ မယူေသးဘဲ ေစာင့္စား၍ ေနရမည္။ အတန္ၾကာေစာင့္စား၍ ဥစၥာရွင္မလာမွသာ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပဳရမည္။ (သင့္ေလ်ာ္သလို ဟူသည္မွာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ အပ္ေသာပစၥည္း ျဖစ္လွ်င္ ပံ႔သကူေကာက္၍၄င္း၊ သိမ္းထားသင့္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္လွ်င္ ပစၥည္းရွင္အား ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ သိမ္းထား၍၄င္း၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ရတနာျဖစ္လွ်င္ လ်စ္လွ်ဴရႈ၍ ဖဲသြားျခင္းျဖင့္၄င္း က်င့္ရာ၏။ ထိုသိကၡာပုဒ္အတိုင္း က်င့္သံုးရပါသည္။( ၀ိ-႒ ၃-၁၅၂-၃)
********************************************************************************

(ေမး) ( ရဟန္းခံလွ်င္)
အရွင္ဘုရား ရဟန္းအျဖစ္ လြန္စြာရခဲသည္ဟု သိရပါသည္။ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရန္အတြက္-
(၁) သ္ိမ္အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ မရွိျခင္း။
(၂) ရဟန္းေလာင္းဆံုးမေသာ ရဟန္းသည္လည္း သူ၏က်င့္၀တ္အာပတ္မ်ား ရွိေနျခင္း။
(၃) ဥပဇၩာယ္ဆရာ၏ က်င့္၀တ္မ်ား က်ဴးလြန္မႈ ရွိျခင္း-စသည္မ်ား အေရးႀကီး-မႀကီး ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္မ်ိဳးျမင့္ေအာင္-သဲကုန္း)

(ေျဖ)
ရဟန္းခံရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ-
(၁) သိမ္သည္ အေရးႀကီးပါသည္။
သိမ္သမုတ္စဥ္က သိမ္မေအာင္ခဲ့လွ်င္ ထိုသိမ္၌ ရဟန္းခံေသာရဟန္း၊ ရဟန္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ သိမ္မွန္-မမွန္ စစ္ေဆးရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ က်န္ေသာ ၂-ခ်က္ ၃-ခ်က္မ်ား၌လည္း ထိုရဟန္းေလာင္း ဆံုးမေသာ ရဟန္းႏွင့္ ဥပဇၩာယ္ရဟန္းမ်ား ပါရာဇိက အာပတ္ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ ၀န္မခံပါက (အျခား ကာရကသံဃာတို႔လည္း ၅-ပါး ျပည့္ပါက) ရဟန္းေလာင္း ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( သဂၤါယနာတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ျမန္မာမင္းမ်ား)
အရွင္ဘုရား ပထမသဂၤါယနာတင္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မည္သည့္မင္း စိုးစံသည္။ မည္သည့္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည္။ ထို႔အတူ ဒုတိယ တတိယႏွင့္ စတုတၳသဂၤါယနာ တင္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မည္သည့္မင္း စိုးစံ၍ မည္သည့္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည္မ်ားကို သိလိုပါသည္ဘုရား။ တခုခ်င္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေအာင္သူျဖိဳး-ျပည္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ပထမသဂၤါယနာတင္ေသာ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံေတာ္မူျပီး ၂၄-ႏွစ္ၾကာေအာင္ မင္းျပဳေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တေကာင္းျပည္၌ အဘိရာဇာမင္းဆက္ စိုးစံေနသည္။ သာသနာ ၂၄-တြင္ သတိုးမင္း နန္းစံသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ ကပိလ၀တ္မွ ဆင္းသက္သူမ်ားပင္ျဖစ္၍ ဗုဒၶကိုပင္ ကိုးကြယ္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

သာသနာႏွစ္ ၁၀၀-၌ ဒုတိယသဂၤါယနာ တင္ခ်ိန္တြင္ ဒြတၱေပါင္မင္းႀကီး စိုးစံ၍ သားေတာ္မ်ားပင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကိုပင္ ကိုးကြယ္မည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္။ တတိယသဂၤါယနာတင္ခ်ိန္ သာသနာ ၂၃၅-တြင္ ဒြတၱေပါင္မင္းႀကီး၏ ျမစ္ေတာ္ ရန္မန္မင္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳသဂၤါယနာတင္ခ်ိန္ သာသနာႏွစ္ ၄၅၀-တြင္ ငတပါးမင္းႏွင့္ ပါပိယံမင္းတို႔ သေရေခတၱရာတြင္ စိုးစံဆဲျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကိုပင္ ကိုးကြယ္ေၾကာင္း သေရေခတၱရာဘုရားႀကီးမ်ား တူးေဖာ္ရာ၌ ေတြ႔ရွိေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားအရ ထင္ရွားလွပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဘဘုန္း)
အရွင္ဘုရား ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေထရ္ႀကီး ၀ါႀကီးျဖစ္လွ်င္ ဘုန္းဘုန္း၊ ဘဘုန္း၊ ဘဘုရား စသည္ျဖင့္ မေခၚေ၀ၚ မေျပာဆိုရလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဘဘုန္းဟု ေခၚသူမ်ား ရွိပါသည္။ ဤသို႔ေခၚသူသည္ အျပစ္ ရွိ-မရွိ ေခၚေ၀ၚသင့္-မသင့္ ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(မလွဥမၼာ-ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
သံဃာေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္သူ ကေလးအရြယ္မ်ားက ဤသို႔ေခၚေ၀ၚတတ္ၾကပါသည္။ မရိုေသမႈ မဟုတ္၍ အျပစ္မရွိပါ။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား နကုလပိတာ နကုလမာတာတို႔က အလြန္ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးလွသျဖင့္ သားေတာ္ဘုရား၊ အေဖတို႔ အေမတို႔ကို ခြဲခြါ၍ ဤမွ်ၾကာေအာင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ေနပါသနည္း-စသည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည္။

ထိုအခါ ရဟန္းမ်ားက ေမးေလွ်ာက္ရာ ျမတ္စြာဘုရားက-ဤနကုလပိတာ နကုလမာတာ သီတင္းသည္ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေရွးေရွးဘ၀ငါးရာက ငါဘုရားႏွင့္ မိဘေတာ္ခဲ့ဖူးျခင္း ဦးႀကီး မိႀကီီးေတာ္ခဲ့ဖူးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္သည္-ဟု ေဟာေတာ္မူသည္။ ယင္းသို႔ေခၚေ၀ၚမႈကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘဘုန္း၊ ဘဘုန္းဘုရား ဟု ေခၚဆိုျခင္းအတြက္ အျပစ္မရွိပါ။ ထိုေခၚေ၀ၚမႈကို ရွမ္းျပည္နယ္ တနယ္လံုးပင္ အေလ့အလာ ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ငယ္ရြယ္ေသာ ေယာက်္ားကေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားလည္း အေလ့အလာ ရွိၾကပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ဇူလိုင္လ)

No comments: