Sunday, November 29, 2009

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ႏႈိင္းယွဥ္ေ၀ဖန္ခ်က္ (၂၀)

ဒီကေန႔ ဓမၼသဘင္ပြဲ အားခဲလာၾကတဲ့ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးတို႔ ေဟာၾကားေနတဲ့ ေဒသနာ အစီအစဥ္မွာ ေထရ၀ါဒ ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာေတာ္သမိုင္းကို ကိုးကြယ္သိမွတ္ ဆည္းကပ္ပံုမ်ား ေဟာၾကားခဲ့ပါျပီ။ ယခု ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ပီပီသသ ျဖစ္-မျဖစ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း၊ တျခား မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာတို႔ရဲ႔ ကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး ေဟာၾကားေနတဲ့ ေဒသနာအစီအစဥ္မ်ား ေရာက္လာပါျပီ။

အဲဒါကို အက်ဥ္းခ်ံဳးျပီး ေဟာျပသြားမွာပါ။ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာမွာကေတာ့ ဘယ္က်မ္းကလာတဲ့ နတ္ျဖစ္ျဖစ္ ကိုးကြယ္ ရွိခိုးဖို႔ဆိုတဲ့ အထဲမွာ သူတို႔ကို ထည့္ထားတယ္။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္မွာ နတ္ေတြ သိၾကားေတြ ျဗဟၼာေတြ ပါတယ္။ ရွိတယ္။ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ သိၾကား ျဗဟၼာ နတ္ေဒ၀ါေတြဟာ မျပတ္မျပတ္ေတြ႔ၾက ဆံုၾက တရားေဆြးေႏြးၾက၊ ေလွ်ာက္ထားၾက စသည္ျဖင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သုတ္ေတြရွိတယ္။

ဥပမာ-သံယုတၱနိကာယ္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေဒ၀တာသံယုတ္တခုလံုးဟာ နတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တရားေတြခ်ည္းပဲ။ ေဒ၀ပုတၱသံယုတ္၊ ေဒ၀တာသံယုတ္၊ သကၠသံယုတ္၊ ျဗဟၼသံယုတ္ အဲဒီလို သိၾကား ေဒ၀ါ နတ္ျဗဟၼာ နတ္သားေတြ နတ္သမီးေတြနဲ႔ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႔ သာသနာေတာ္နဲ႔ဟာ အကုန္လံုး ဆက္ႏြယ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီကေန႔ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုးကြယ္ေနၾကတာ ေတြနဲ႔ အဲဒီဘုရားပိဋကတ္ေတာ္မွာ လာၾကတဲ့နတ္မ်ားနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ပတ္သက္မႈရွိမလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ား ဆက္သြယ္မႈရွိမလဲ ဆိုတာေလးေတြ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ ဘုန္းႀကီးတို႔ မဟာအာဋာနာဋိယ သုတ္ကေန စတင္ျပီးေတာ့ အဲဒါ စဥ္းစားမယ္။

မဟာအာဋာနာဋိယကို ဒီဃနိကာယ္ ပါဠိေတာ္မွာ သဂၤါယနာတင္ျပီးေတာ့ စာရင္းသြင္းထားတယ္။ ဒီဃနိကာယ္ဆိုကတည္းက သုတ္ရွည္ႀကီးပဲ။ သုတၱန္ရဲ႔ နာမည္သည္-မဟာအာဋာနာဋိယသုတ္၊ မဟာအာဋာနာဋိယဆိုတာဟာ မူရင္းကေတာ့ နတ္ျပည္က ျမိဳ႔တျမိဳ႔ရဲ႔ နာမည္ပဲ။ အာဋာနာဋိယဆိုတဲ့ နတ္ျမိဳ႔တခုရွိတယ္။ စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္မွာပါ။

အဲဒီအာဋာနာဋိယဆိုတဲ့ နတ္ျမိဳ႔ေတာ္ႀကီးမွာ ေလာကပါလနတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔တြင္ အရွိန္အ၀ါေကာင္းတဲ့ နတ္မင္းႀကီးတပါးဟာ ၀ႆ၀ဏ၊ ၀ႆ၀ဏဆိုတဲ့ နတ္မင္းကို ျမန္မာလို ေ၀ႆ၀ဏ္လို႔ ဖတ္ၾကတယ္။ အဲဒီေ၀ႆ၀ဏ္ နတ္မင္းႀကီး စီမံသြားတဲ့ သုတ္လို႔မွတ္ရမယ္။ အာဋာနာဋိယနတ္ျမိဳ႔မွာ ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္း စီမံေသာသုတ္ကို အာဋာနာဋိယသုတ္လို႔ ေခၚတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဒီသုတၱန္သည္ ဗုဒၶဘာသိတသုတ္ မဟုတ္ဘူး။ ေဒ၀တာ ဘာသိတသုတ္တဲ့။ နတ္ေဟာတဲ့သုတ္။ ဒီလိုမွတ္ပါ။ အဲဒီနတ္ေဟာတဲ့သုတ္က ဘာေၾကာင့္ သဂၤါယယနာတင္စာရင္းထဲ ေရာက္သြားသလဲဆိုေတာ့ ဘုရားက လက္ခံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရာက္သြားတာပါ။ နတ္ေဟာတဲ့သုတ္ကို ျမတ္စြာဘုရားက လက္ခံျပီး အမည္ျပဳေပးလိုက္တယ္။ နတ္ေတြက စီစဥ္ျပီး ဘုရားကို ေလွ်ာက္တယ္။ ဘုရားက သံဃာေတာ္ေတြကို ျပန္ေဟာလိုက္တယ္တဲ့။ ညတုန္းကကြယ္ သန္းေခါင္ယံမွာ ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္းႀကီး ေရာက္လာျပီး ဒီသုတၱန္ေလွ်ာက္သြားတယ္ေဟ့။ ေဆာင္ထားၾက၊ ေဆာင္ထားၾက၊ ဘုရားက ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္မွာေနေနတုန္း သံဃာေတာ္တို႔ကို ျပန္ေဟာလိုက္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ နတ္ေဟာသုတ္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ဘုရားလက္ခံေတာ္မူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားေဟာသကဲ့သို႔ ႏွစ္ ၂၅၀၀-သဂၤါယနာေျခာက္တန္တင္ မေထရ္ႀကီးေတြက အျမတ္တႏိုး အေလးျပဳျပီးေတာ့ ပိဋကတ္ထဲမွာ ထည့္ထားတာ။ အဲဒါ မဟာအာဋာနာဋိယသုတ္ ဆိုျပီး ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါကို ဘုန္းႀကီးတို႔ ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာက်မ္းေတြထဲမွာ တိတိက်က် လက္ခံထားတယ္။

နတ္ေဟာတာကို နတ္မေဟာသလို အသာေလး တိမ္ျမႇဳပ္ျပီးေတာ့ ဘုရားေဟာရယ္လို႔ ေျပာင္းလဲျပီး လက္ခံတဲ့စနစ္မ်ိဳး ဘုန္းႀကီးတို႔ ေထရ၀ါဒမွာ မရွိဘူး။ ဒါဟာ နတ္ေဟာတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားေဟာတယ္။ ဒါဟာ သာ၀ကေဟာတယ္။ ဒါဟာ သာ၀ိကာေဟာတယ္။ အဲဒီလို တိတိက်က် ပီပီသသ တန္းတင္တယ္။ မဟာယာနေရာက္သြားျပီဆိုရင္ အဲဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လားမားဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ိဳးစံုက စာမ်ိဳးစံုကို ေရးျပီးေတာ့ သူတို႔ေရးတယ္လို႔ မေျပာလိုက္ဘဲနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ဘုရားေဟာဆိုျပီးေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး လုပ္သြားတာေတြ မဟာယာနမွာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

ေထရ၀ါဒမွာကေတာ့ ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္းႀကီးက ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္မွာ သီးတင္းသံုးေသာ ျမတ္စြာဘုရားထံ သန္းေခါင္ယံမွာလာျပီးေလွ်ာက္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရား၊ ဒီအာဋာနာဋိယသုတၱန္ကို ေဆာင္ထားပါဘုရား။ သံဃာေတာ္မ်ားကိုလဲ သင္ေပးလိုက္ပါဘုရား။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ တပတ္လည္ေနၾကတဲ့ အထဲ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ရဲ႔ ေတာင္အရပ္မွာ ကုမၻ႑ ဆိုတဲ့နတ္မ်ိဳးေတြ ေနပါတယ္ဘုရား။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ရဲ႔ ေျမာက္အရပ္မွာ ယကၡဆိုတဲ့ ဘီလူးမ်ိဳးေတြ ေနၾကပါတယ္ဘုရား။ ဒီလိုေလွ်ာက္တယ္။ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ကို ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္းနဲ႔အတူ လာတာက ဓတရ႒နတ္မင္းရယ္၊ ၀ိရူဠွကနတ္မင္းရယ္၊ ၀ိရူပကၡနတ္မင္းရယ္ အဲဒီနတ္မင္းႀကီးေလးပါး လာၾကတယ္။ သိၾကားမင္းရဲ႔ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို ပတ္ျပီးေတာ့ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့အထဲမွာ ေျမာက္အရပ္က ဘီလူးတပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္း တာ၀န္ယူရတယ္။ အေရွ႔အရပ္က ဂႏၶဗၺ နတ္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ဓတရ႒နတ္မင္းက တာ၀န္ယူရတယ္။ ေတာင္အရပ္က နတ္ေတြ၊ ကုမၻဏ္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ၀ိရူဠွက နတ္မင္းက တာ၀န္ယူရတယ္။ အေနာက္ဘက္က နဂါးေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ၀ိရူပကၡနတ္မင္းက တာ၀န္ယူရတယ္။

အဲဒီနတ္မင္းႀကီး ၄-ေယာက္တို႔ဟာ ျမတ္စြာဘုရား မိဂဒါ၀ုန္မွာ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ ဓမၼစၾကာတရားေဟာတုန္းက ေသာတာပန္တည္ျပီးသား နတ္ေတြျဖစ္တယ္။ ေသာတာပန္နတ္၊ သူေတာ္ေကာင္းနတ္ေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႔ လက္ေအာက္ခံနတ္ေတြက ဘီလူးဆိုလို႔ရွိရင္ ပါဏာတိပါတ မပါရင္ အစာမရဘူး။ မျဖစ္ဘူးဆိုပါေတာ့။ ကုမၻဏ္လဲ ဒီအတိုင္းပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္က လူ႔အေျခခံက်င့္၀တ္ကို ဘာကစျပီး ေဟာသလဲ၊ ငါးပါးသီလကို စေဟာခဲ့တာ။ အဲဒီနတ္ေတြက ဘာေျပာသလဲ-ေဂါတမဗုဒၶကလဲ တို႔ကို အစာျဖတ္ျပီးေတာ့ အေသခံခိုင္းတာနဲ႔ အတူတူပဲလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ေဂါတမဘုရားရွင္ရဲ႔ တရားကို ဘယ္ေတာ့မွ မႀကိဳက္ဘူး။ ဘယ္နတ္ေတြလဲ။ ဘီလူးေတြ။ ကုမၻဏ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ဒီတရားမႀကိဳက္ၾကဘူး။ ဂႏၶဗၺနတ္ေတြကလဲ အဲဒီ ၅-ပါးသီလကို စေဟာရင္ စိတ္ဆိုးတယ္တဲ့။ မေက်နပ္ၾကဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္ ကမၼ၀ါ-စာထဲမွာ ဒီပါဠိေတာ္ထဲကဟာေတြကို ထည့္ျပီး စီမံထားတာ။ အဲဒီေတာ့ ေ၀ႆ၀ဏ္အစရွိတဲ့ နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္။ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ေပၚမွာ သန္းေခါင္ယံလာေတာ့ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔ရဲ႔ ျမိဳ႔တခါးေပါက္ေတြမွာ ေ၀ႆ၀ဏနတ္မင္းႀကီးက ျမိဳ႔ေစာင့္လံုျခံဳေရးေတြ အထပ္ထပ္ခ်ထားတယ္။ ဘုရားရွင္သီတင္းသံုးတဲ့ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ေစာင္းက ဇရပ္ရဲ႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွာလဲ လံုျခံဳေရးေတြ အထပ္ထပ္ခ်ထားတယ္။ အဲသလို လံုျခံဳေရးေတြ အထပ္ထပ္ခ်ျပီးမွ နတ္မင္းႀကီးေလးပါး ဘုရားဆီလာၾကတယ္။

သူတို႔စီမံခ်က္ကို ၾကည့္ပါဦး။ ဒီနတ္မင္းႀကီး ေလးပါးထဲက ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္းႀကီးက ဘုရားရွင္ကို ပရိတ္ကို ေလွ်ာက္ၾကားတာ။ ပရိတ္ဆိုတာက အကာအကြယ္ေပးတာ။ ခုနကလို နတ္ၾကမ္းေတြ၊ နတ္ဆိုးေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ပရိတ္ကို ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္းက အာဋာနာဋိယျမိဳ႔မွာ စီမံခဲ့တာ။ စီမံျပီး နတ္မင္းႀကီး ၄-ဦးသား တိုင္ပင္ျပီးေတာ့ ဘုရားရွင္ဆီ လာပို႔တာ။ အဲဒါေတြကို သိေနတဲ့ ယကၡေတြ၊ ကုမၻဏ္ေတြက အေႏွာင့္အယွက္ ေပးမွာစိုးလို႔ ရာဇျဂိဳဟ္ျမဳ႔ိရဲ႔ အရပ္ ၄-မ်က္မွာ အေစာင့္ေတြခ်တယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ရဲ႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွာ အေစာင့္ေတြခ်တယ္။ လံုျခံဳျပီဆိုေတာ့မွ ဘုရားဆီ ၀င္ၾကတာ။ ေ၀ႆ၀ဏနတ္လို႔ ေခၚတာက သိၾကားမင္းက ေ၀ႆ၀ဏ္ျမိဳ႔ကို အပိုင္စားေပးထားလို႔ ေ၀ႆ၀ဏ လု႔ိေခၚတာ။ တျခား သူ႔နာမည္က ကုေ၀ရလို႔လဲေခၚတယ္။ ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္က ၾကံေရာင္းတဲ့ ၾကံကုန္သည္ ျဖစ္တယ္။ ၾကံၾကိတ္စက္ေတြနဲ႔ ၾကံေတြကို ညႇစ္ျပီး အရည္ေရာင္းတာ စီးပြားျဖစ္ေနတယ္။ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ေတြကို ေန႔စဥ္ၾကံရည္ကပ္တယ္။ ကုေ၀ရက ႏွစ္ ၂၀၀၀၀-နီးနီး ၾကံရည္ကပ္ျပီး ကုသိုလ္ကို လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီၾကံရည္ေရာင္းတဲ့ဘ၀က ကြယ္လြန္ျပီးေတာ့ စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ ေျမာက္ဘက္မွာ ေ၀ႆ၀ဏ္ျမိဳ႔ကို အပိုင္စားရတဲ့ ကုေ၀ရနတ္မင္းဆိုျပီး လာျဖစ္တယ္။ ၾကံလွဴတဲ့ကုသိုလ္ပါပဲ။

အဲဒါၾကည့္လိုက္ရင္ သူဟာ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္တယ္။ ဓမၼစၾကာတရားဦး နာျပီးေတာ့ ေသာတာပန္တည္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သိၾကားလဲပဲ ဪ-ငါ့လံုျခံဳေရးေတြ စီမံတဲ့ေနရာမွာ တန္ခိုးလဲႀကီး၊ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္လဲ ရွိၾကတဲ့ သူေတြကို လံုျခံဳေရးခ်မွပဲ။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာ သိၾကားမင္းရဲ႔ တာ၀တႎသာရွိတယ္။ ေတာင္ပတ္ပတ္လည္မွာက စတုမဟာရာဇ္နတ္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေသာတာပန္အရိယာ နတ္မင္းႀကီးေတြကို ေရြးျပီးေတာ့ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ရဲ႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွာ လံုျခံဳေရးခ်ထားတာ။

နတ္မင္းႀကီးေလးပါးထဲမွာ ေသာတာပန္ျဖစ္တဲ့ ေ၀ႆ၀ဏ္နတ္မင္းႀကီးက သံဃာေတာ္ေတြကို ၾကည့္ျပီးေတာ့ သူက သနားတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္ေခတ္ ေစာေစာပိုင္းက သံဃာေတာ္ေတြက ေတာေတာင္မွာပဲ ေနတယ္။ ေက်ာင္းကန္ကို လက္မခံေသးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ေတာေတြ၊ ေတာင္ေတြမွာ ရုကၡမူနဲ႔ ေနတယ္။ အရညကင္ဓုတင္နဲ႔ ေနတယ္။ လိုဏ္ဂူနဲ႔ ေနတယ္။ သုသာန္ဇရပ္မွာ ေနတယ္။ အဲဒီလို ေနတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ေတာ္ေတာ္ၾကာ သူရဲဖမ္းလို႔၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ဘီလူးဖမ္းလို႔၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ကုမၻဏ္ေတြ ဘာလုပ္လို႔၊ အဲဒီလို မၾကာမၾကာ ျခိမ္းေျခာက္၊ ဖမ္းစားတာေတြကို ခံၾကရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘီလူးအုပ္ခ်ဳပ္တာက ေ၀ႆ၀ဏ္။ သူ႔တပ္ သူမႏိုင္ေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြ ဘီလူးစားတယ္။ ကုမၻဏ္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္တာက ၀ိရူဠွက၊ ၀ိရူဠွကနတ္မင္းကလဲ သူ႔တပ္သူမႏိုင္ေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ကုမၻဏ္က ေႏွာင့္ယွက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီနတ္မင္းေလးပါးက တိုင္ပင္ျပီးေတာ့ ပရိတ္ကို စီစဥ္တာ။ အဲဒီဘီလူးေတြ ကုမၻဏ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ အာဋာနာဋိယျမိဳ႔မွာ ပရိတ္ကို စီစဥ္ျပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားထံ သန္းေခါင္ယံလာျပီး ေလွ်ာက္သြားတာ။ သံဃာေတာ္ျမတ္ေတြရဲ႔ လံုျခံဳေရးအတြက္ တပည့္ေတာ္ ပရိတ္စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဘုရားလက္ခံေတာ္မူပါ။

ဘုရားရွင္က ေအး ေအး၊ ေကာင္းတယ္-ဆိုျပီး လက္ခံထားလိုက္တယ္။ မနက္မိုးလင္းေတာ့မွ သံဃာေတာ္ေတြကို ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ေျခ စုခိုင္းျပီး ဘုရားက ျပန္ေဟာေတာ္မူတယ္။ အဲဒီသုတ္ကို ေဒ၀တာဘာသိတ-သုတ္လို႔လဲ ေခၚတယ္။ နတ္ေဟာတဲ့သုတ္။ ဘုရားလက္ခံ အတည္ျပဳျပီးေတာ့ ဘုရားက သံဃာေတာ္မ်ားကို ျပန္ေဟာေပးတာ။ ေထရ၀ါဒမွာ နတ္ကို လက္ခံတဲ့အေၾကာင္း၊ လက္ခံပံု လက္ခံနည္းကေလးေတြ ဒါနားလည္ဖို႔ပါ။

( သီတဂူ ဆရာေတာ္ )

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ဇူလိုင္လ)

1 comment:

The Bliss Of Emancipation said...

လာေရာက္ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္။