Tuesday, November 3, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉၀ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) ( ေသခါနီးအခ်ိန္)
အရွင္ဘုရား၊ လူ႔ေလာကတြင္ လူတဦးသည္ တဘ၀လံုး မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကို ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေသခါနီးကာလ တဒဂၤေလးမွာ အလွဴဒါန အမွ်ေပးေ၀ေသာအခါ သာဓုေခၚႏိုင္ျခင္းသည္ ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ သြားပါမည္လား။
တသက္လံုး စိတ္ေကာင္းထားကာ အလွဴဒါနျဖင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ခဲ့ျပီး ေသခါနီး တဒဂၤေလးမွာ ေဇာစိတ္ေၾကာင့္ အယူလြဲမွား၍ အသက္ဆံုးခဲ့လွ်င္ ဒုဂၢတိဘံုသို႔ သြားပါမည္လား။ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးလွေက်ာ္-ပညာေရး-ျငိမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔ )

(ေျဖ)
ပါကဒါန ပရိယာယ-ကံေလးပါးတြင္ အာသႏၷကံ ဟူသည္မွာ ေသခါနီး၌ ေအာက္ေမ့အပ္ ျပဳအပ္ေသာ ကံျဖစ္၍ အားနည္းလင့္ကစား အာစိဏၰကံ-စေသာ အားႀကီးေသာ ကံမ်ားကို ျဖတ္၍ အက်ိဳးေပးတတ္ပါသည္။
ႏြားျခံ၌ ႏြားအမ်ားရွိရာ ႏြားအိုႀကီီးသည္ ျခံ၀င္၌ အားနည္း၍ ေနာက္ဆံုးမွ ၀င္ရေသာ္လည္း ျခံထြက္တြင္ အေပါက္၀ႏွင့္ နီးသျဖင့္ ေရွးဦးစြာ ထြက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာျပပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေသခါနီး၌ ေအာက္ေမ့အပ္၊ ျပဳအပ္ေသာကံသည္ အက်ိဳးေပးတတ္သျဖင့္ ေသခါနီး၌ တရားစာေပ ရြတ္ဖတ္ေပးျခင္း၊ ေဟာေျပာေပးျခင္း၊ ကုသိုလ္ျပဳေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ မိတ္ေဆြေကာင္း လိုအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ေသာတာပန္ႏွင့္ ခုနစ္ဘ၀)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီးသူ တဦးသည္ ျဗဟၼာ့ျပည္၊ နတ္ျပည္၊ လူ႔ျပည္၌ ခုနစ္ဘ၀ က်င္လည္ျပီးမွ နိဗၺာန္သို႔ တက္လွမ္းရသည္ဟု မွတ္သားရဘူးပါသည္။ ျဗဟၼာႏွင့္ နတ္တို႔၏ သက္တမ္းသည္ အလြန္ရွည္လ်ားေသာေၾကာင့္ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ပိုၾကာျမင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထိုခုနစ္ဘ၀ကို လူ႔ျပည္၌ က်င္လည္ပါက နိဗၺာန္သို႔ ျမန္ျမန္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ တဦးအေနျဖင့္ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္ တို႔သုိ႔မေရာက္ရန္ မည္သို႔က်င့္ၾကံသင့္သည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မနီနီ-ေမာ္လျမိဳင္)

( ေျဖ )
ေသာတာပန္ျဖစ္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ဧကဗီဇိ ေသာတာပန္၊ ေကာလံေကာလ ေသာတာပန္၊ သတၱကၡတၱဳပရမ ေသာတာပန္-ဟု သံုးမ်ိဳးရွိရာ မနီနီေမးျမန္းထားေသာ ခုနစ္ဘ၀ က်င္လည္ရသည့္ ေသာတာပန္မွာ ဉာဏ္အႏုံ႔ဆံုး ေသာတာပန္ျဖစ္၍ ေသာတာပန္ျဖစ္သူတိုင္း မဟုတ္ပါ။

ဘံုစဥ္စံေခၚ ၀ဋၬာဘိရတ ေသာတာပန္မ်ားမွာ ထို႔ထက္ပင္ ၾကာပါေသးသည္။ ၀ိသာခါ၊ အနာထပိဏ္ စသည္ ၇-ဦးရွိပါသည္။ ခုနစ္ဘ၀ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္၌ က်င္လည္ေသာ သတၱကၡတၱဳပရမ ေသာတာပန္ မျဖစ္လိုက သကဒါဂါမ္စသည္ျဖစ္ရန္ ဆက္လက္က်င့္သံုးသြားရန္သာ လိုပါသည္။

ေသာတာပန္စသည့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တို႔၌ ျဖစ္က နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တို႔တြင္ သူတို႔ရွိေနသမွ် သာသနာ ပြင့္လင္းေနပါသည္။ ပုထုဇဥ္ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ျဗဟၼာမ်ားမွာ ထိုေသာတာပန္စေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ားႏွင့္ေတြ႔၍ တရားနာၾကားကာ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္မ်ားမွာပင္ မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( ရွင္မျပဳဘဲ ရဟန္းခံ၍ ရ-မရ)
အရွင္ဘုရား၊ ရွင္သာမေဏ ျပဳမေနဘဲ လူ၀တ္လူစားအေနမွ သိမ္၀င္၍ ရဟန္းခံလွ်င္ ရဟန္း ျဖစ္-မျဖစ္ သာဓကျပ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူေစလိုပါသည္ဘုရား။
(ဦး၀ိလာသ-က်-ပ-ထ-အင္းစိန္ျမိဳ႔နယ္)

(ေျဖ)
သာမေဏျပဳရာတြင္ ဆံရိတ္ျခင္း၊ သကၤန္း၀တ္ျခင္း၊ သရဏဂံုကို ဥဘေတာသုဒၶိ ပီသေစျခင္း အဂၤါ ၃-ပါးညီမွသာ သာမေဏျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းခံရာ၌ကား ဆံမရိတ္ဘဲ လူ၀တ္ျဖင့္ သိမ္၀င္၍ ကမၼ၀ါစာဖတ္လွ်င္ ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။ သာဓကမွာ- ဥပဇၩာေယာ ေစ ေကသမႆံု ၾသေရာဟနာဒီနိ အကတြာ ပဗၺဇၨတၱံ သရဏာနိ ေဒတိ နရုဟတိ ပဗၺဇၨာ၊ ကမၼ၀ါစံ ၀ါစာေပတြာ ဥပသမၸာေဒတိ ရုဟတိ ဥပသမၸဒါ၊ အပတၱစီ၀ရာနံ ဥပသမၸဒါသိဒၶိ ဒႆနေတာ။ (၀ဇိရဗုဒၶိ)

ဆံမရိတ္ဘဲ လူ၀တ္ျဖင့္ ရဟန္းခံရာ၌ ကမၼ၀ါစာ၏ သတၱိေၾကာင့္ ရဟန္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဆိုရွိေသာ္လည္း တသာသနာလံုး အစဥ္အလာ ထံုးတမ္းမရွိခဲ့သျဖင့္ အဆန္းထြင္၍ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆရာသမားတို႔ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း၌ ၀ါကပ္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဆရာေတာ္တပါးသည္ ျပီးခဲ့ေသာ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔က ညေန ၃-နာရီတြင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ေက်ာင္းတြင္ ၀ါဆိုျပီး ညေန ၄-နာရီတြင္ မိုင္ ၁၀၀-ခန္႔ေ၀းေသာ အျခားျမိဳ႔က ၄င္း၏မူလရွိျပီး ေက်ာင္းသုိ႔ကားျဖင့္ ျပန္ၾကြျပီး ထပ္မံ ၀ါဆိုပါသည္ဘုရား။ တ၀ါတြင္း၌ ႏွစ္ေက်ာင္းတျပိဳင္နက္ ၀ါဆိုသည္မွာ ၀ိနည္းေတာ္အရ သင့္-မသင့္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္ေအာင္သူ-ေတာင္သာျမိဳ႔နယ္)

(ေျဖ)
သာသနာတေလွ်ာက္လံုး တ၀ါတြင္း၌ ေက်ာင္းအရာမ္ႏွစ္ခု ေက်ာင္းတိုက္ ႏွစ္တိုက္၌ ၀ါဆိုရျခင္းမည္သည္ မရွိ။ ေက်ာင္းတေက်ာင္း၌သာ ၀ါဆိုရသည္။ ဘုရားလက္ထက္က သာကီ၀င္မင္းသား ဥပနႏၵသည္ ေက်ာင္း ၂-ေက်ာင္း၊ ၃-ေက်ာင္း၌ တေက်ာင္းတြင္ ၀ါဆို၍ အျခားတေက်ာင္း၌ ေတာင္ေ၀ွးကိုထားျခင္း၊ အျခားတေက်ာင္း၌ ဖိနပ္ကိုထားျခင္း စသည္ျဖင့္ ႏွစ္ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းလံုး အေနျပသည့္သေဘာမ်ိဳး ျပဳလုပ္သည္။ ထိုအျပဳအမူကို ဘုရားရွင္ ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူကာ ေက်ာင္းတေက်ာင္း၌သာ အျမဲ၀ါဆိုေနသင့္ေၾကာင္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ကိစၥထူးရွိက ခုနစ္ရက္အတြင္း ၀ါပန္၍ သြားႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ပညတ္ပါသည္။

အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ပုရိမ၀ါ ပ်က္သြားက ဒုတိယ ပစၧိမ၀ါကို တေနရာ၌ ထပ္မံ၀ါကပ္သင့္ေၾကာင္းသာ ရွိပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္တပါးတည္းျဖစ္လ်က္ ႏွစ္ေက်ာင္း ၀ါဆိုျခင္းမွာ လာဘသကၠာရသိေလာကမႈမ်ိဳးသာျဖစ္၍ မျပဳလုပ္အပ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္မကင္းေၾကာင္း မွတ္သားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (စာမတတ္သူ)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္မ အသက္ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာစကားသာတတ္ျပီး စာအေရး အဖတ္ မတတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္မလို လူေတြ တရားထိုင္လို႔ ရပါသလား။ လူေတြ ေဟာေျပာေနတဲ့ ၀ိပႆနာအဓိပၸါယ္ကို သိခ်င္ပါတယ္။ သာသနာေတာ္နဲ႔ ၾကံဳရက်ိဳးနပ္ခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။ သနားသျဖင့္ အျမန္ဆံုး ဦးစားေပးေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ခုစာကို သားမွတဆင့္ ေရးေလွ်ာက္ပါသည္ဘုရား)
(ေဒၚေအး-လိြဳင္ေကာ္)

(ေျဖ)
စာတတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကမၼ႒ာန္းဆရာေျပာသမွ် နားေထာင္ျပီး ခိုင္းသမွ် လုပ္တတ္၊ က်င့္ၾကံတတ္ဖို႔သာ လိုပါသည္။ အသက္ပင္ ေသေပ့ေစ ဆရာခိုင္းတာ မွန္သမွ် လုပ္မည္ဟု သေဘာထား၍ အားထုတ္ၾကသူတို႔မွာ ပို၍ပင္ တရားအျမင္ ျမတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔စာတတ္၍ ငါသိလုပ္ကာ ဆရာေျပာတိုင္းမလုပ္၍ ဉာဏ္အေရာက္ပင္ ေႏွးတတ္ပါေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာမတတ္ေသာ္လည္း ၾကံဳရာတရားစခန္းတြင္၀င္၍ အားထုတ္ၾကည့္ပါ။ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ရန္ကုန္မဂၤလာဗ်ဴဟာအသင္းခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေပးေနသည့္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ နည္း အနာဂါမ္ဆရာသက္ႀကီး၏ တပည့္၊ မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဆရာႀကီးဦးသန္း ဦးေဆာင္ျပသေနသည့္ ခုနစ္ရက္ တရားစခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္၍ ဆက္သြယ္အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( ရြတ္ဆိုေသာ ပရိတ္ဂါထာမ်ား )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ သမႏၲာ နိဒါန္းမွစ၍ ပုဗၺဏွသုတ္ နိဂံုးအထိ သုတ္ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို နံနက္တႀကိမ္ ညတႀကိမ္ ၂-ႀကိမ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါ ဘုရားရွင္တို႔၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း သီကံုးဖြဲ႔ဆိုထားသည့္ ဂါထာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါသည္။( ဟု ေရးသားျပီးေနာက္ ၄င္းရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား၏ အစမ်ားကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးျပျပီး) အထက္ပါဂါထာမ်ားအား ရြတ္သင့္-မရြတ္သင့္ ျမတ္မဂၤလာမွ ျပန္ၾကားေျဖဆိုေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ျမတ္သူ-ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္ကို နံနက္-ည အျမဲရြတ္ဆို ပူေဇာ္ေနသည္ဆို၍ သာဓုေခၚပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္၍ ရြတ္ဆိုရေသာ ဂါထာမ်ား၊ သုတ္မ်ားမွာ အခ်ိဳ႔ မရြတ္ဆိုသင့္ေသာ ေလာကီအစီအရင္မ်ား ပါေန၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုသာ ရြတ္ဆိုသင့္ပါသည္။
၁။ ဒိ၀ါတပတိ အာဒိေစၥာ-စေသာ ဂါထာ
၂။ သိရသၼႎ ေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ-စေသာ ဂါထာ
၃။ ဓာရဏ ပရိတ္
၄။ ပရိမိတၱဇာလသုတ္
********************************************************************************

(ေမး) ( တပါးသီလအေၾကာင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပီပီ ငါးပါးသီလကို ျမဲျမံစြာ မက်ိဳးမေပါက္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းမွသာ အက်ိဳးထူးတရား ခံစားရကာ လိုရာဆႏၵျပည့္၀သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ တပါးသီလျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းရင္လည္း နတ္ဘံု၊ နတ္ဗိမာန္စေသာ ေကာင္းက်ိဳးတရားမ်ား ခံစားရသည္ဟု အခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေျပာဆိုျငင္းခံုေနၾကပါသည္။ က်မ္းဂန္အေထာက္အထား ရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ေပါ့ပ်က္သိမ္ဖ်င္း လူပ်င္းလူပ်က္တို႔၏ စကား ျဖစ္ပါသလား။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မြန္းကိုကို-ေရႊကူ)

(ေျဖ)
ဗုဒၶဘာသာ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လူမွန္လွ်င္ ငါးပါးသီလကို အျပည့္အ၀ေစာင့္ထိန္းၾကရပါသည္။ ငါးပါးသီလထဲမွ တပါးပ်က္လွ်င္ပင္ အျပစ္ရွိပါသည္။ အေပါ့ဆံုးဟုထင္ရေသာ မုသာ၀ါဒ-လိမ္လည္ေျပာဆိုတတ္သူပင္ ယင္းမုသာ၀ါဒကို ကမၼပထေျမာက္ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားကံမ်ားက မကယ္ႏိုင္။ အပါယ္ေလးပါးသို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သီလေလးပါး မပါဘဲ တပါးသာ ေဆာက္တည္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္ရြာသုဂတိသို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ တရားသေဘာ ေဟာထားခ်က္မရွိ။ တပါးသီလ၀တၳဳအေၾကာင္းမွာ ပံုျပင္စကားတခုသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားေစလိုပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( မဟာျမတ္မုနိႏွင့္ အတူ သံုးဆူ)
အရွင္ဘုရား၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္အခါက ဘုရားရွင္၏ ရင္ေငြ႔ေတာ္ျဖင့္ သြန္းလုပ္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ ယခုမႏၲေလးျမိဳ႔ မဟာျမတ္မုနိႏွင့္အတူ သံုးဆူကို သြန္းလုပ္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရဖူးပါသည္။ ထိုက်န္ရွိေသာ သံုးဆူ၏ဘြဲ႔ေတာ္အမည္ႏွင့္တကြ သီတင္းသံုးရာ ျမိဳ႔အမည္မ်ားကို ေစတနာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္လင္းေအာင္-ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးႏွင့္အတူ သြန္းလုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ၃-ဆူမွာ သမိုင္းအရ
၁။ မဟာမုနိ။ ( ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔ မူလ မဟာမုနိေနရာတြင္ သီတင္းသံုးသည္။)
၂။ ရန္ေအာင္ျမင္ မုနိ။ (ယခု ဇလြန္ျမိဳ႔တြင္ သီတင္းသံုးသည္။ ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားဟု တြင္သည္။)
၃။ ေရႊဘံုသာ မုနိ။ (ယခု ျပည္ျမိဳ႔ တဖက္ကမ္း ပန္းေတာင္းျမိဳ႔နယ္ရွိ ေရႊဘံုသာေစတီေတာ္အတြင္း၌ ဌာပနာထားသည္။) ဤသို႔ မွတ္သားသင့္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ )

No comments: