Wednesday, November 18, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉၂ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) ( လယ္တီဆရာေတာ္ႏွင့္ သဂၤါယနာ)
အရွင္ဘုရား သရက္ေအာင္မဂၤလာ အရွင္ပညာစကၠ-က ျမိဳ႔ေရႊမန္း ထက္တန္းစာသင္သည္၊ သဂၤါယနာတြင္ ကထာရြတ္ျပန္လို႔-ဟု လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေထရုပၸတၱိ ေတးထပ္တြင္ ေရးသားပါသည္။ မည္သည့္သဂၤါယနာတြင္ ရြတ္ျပန္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(မနႏၵမာလာ-ေဖာင္းျပင္)

(ေျဖ)
လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေထရုပၸတၱိကထာတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စာသင္သားဘ၀က မႏၲေလးျမိဳ႔ စံေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ ပဥၥမ သဂၤါယနာသဘင္တြင္ ကထာ၀တၳဳက်မ္းကို ေရႊနန္းေတာ္အတြင္း၌ ႏႈတ္တက္ရြရြ ျပန္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ရဟန္းႏွင့္ သူနာျပဳ ဆရာမ)
အရွင္ဘုရား ရဟန္းေတာ္မ်ား ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ကုသရာ၌ ဆရာ၀န္မ၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ားက ေသြးစမ္းျခင္း၊ ေသြးခ်ိန္ျခင္း၊ ေဆးထိုးျခင္း စသည္ျပဳ႐ာ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ထိေတြ႔ၾကျမဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥ၌ ရဟန္းေတာ္မ်ား အာပတ္သင့္-မသင့္ အျပစ္ ရွိ-မရွိ သံသယရွိပါသျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေတာ္ မူေစလိုပါသည္ဘုရား။
(တပည့္-ေဃာသိတ-သံတြဲ ရခိုင္ျပည္နယ္)

(ေျဖ)
၀ႏၵန၀တၳဳသၼႎ ဣတၳီပါေဒ သမၸဟိတြာ ၀ႏၵိတုကာမာ ၀ါေရတဗၺာ၊ ပါဒါ ၀ါ ပဋိစၧာေဒတဗၺာ နိစၥေလန ၀ါ ဘ၀ိတဗၺံ၊ နိစၥလႆဟိ စိေတၱန သာဒိယေတာ အနာပတၱိ။(၀ိ႒ ၁-၁၃၂)
ရွိခိုးေသာ၀တၳဳ၌ မာတုဂါမ တေယာက္က ရဟန္း၏ ေျခကို ဆုပ္ကိုင္၍ ရွိခိုးသည္ကို တားျမစ္ရမည္။
ရဟန္းက ေျခကိုေသာ္လည္း ဖံုးထားရမည္။ ဆုပ္ကိုင္ထိေတြ႔၍ ရွိခိုးေနလွ်င္ မတုန္မလႈပ္ (မလႈပ္မရွားေန၍) ေသာ္လည္း ေနရမည္။ (ထိုအခိုက္၌) သာယာမႈရွိေသာ္လည္း အာပတ္မသင့္ဟု အ႒ကထာ ဖြင့္ဆိုထားသျဖင့္ ေျခေထာက္ကို ဆုပ္နယ္၍ ရွိခိုးေနေသာ မာတုဂါမလက္မွလြတ္ရန္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေသာ္လည္း လြတ္ေျမာက္ရန္သာ လံ႔ုလထုတ္ျခင္းျဖစ္၍ အျပစ္မရွိဟု ဆိုေပသည္။ ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳ၍ ဆြမ္းခံရာ၌ သပိတ္ကပ္ျခင္း၊ ေပးလွဴျခင္းတို႔၌ လက္ခ်င္းထိေသာအရာ ပရိသတ္ထဲ၌ အမွတ္မဲ့လက္ကို ဆန္႔တန္းရာတို႔၌ မာတုဂါမ၏ ကိုယ္အဂၤါကို ထိေသာအရာ၊ မိန္းကေလးကို ေယာက်္ားေလးမွတ္၍ ကိုင္မိေသာအရာတို႔၌လည္း ထိုနည္းအတူပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုေခတ္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းတ္ို႔၌ အမ်ိဳးသမီးဆရာ၀န္မ၊ သူနာျပဳဆရာမတို႔ ေသြးစမ္းျခင္း၊ ေဆးထိုးျခင္း စသည္တို႔၌လည္း ရဟန္းက မလႈပ္မရွား ခံယူျခင္း၊ မလႈပ္မရွား ခံယူရာ၌ စိတ္က သာယာမႈ ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ အျပစ္အာပတ္ မရွိဟု မွတ္သားရပါသည္။ သာယာေသာစိတ္ျဖင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္း၊ မိမိ (လူနာရဟန္း)က သြားေရာက္ထိကိုင္ျခင္းမ်ိဳးမ်ား မျပဳမိေအာင္ အထူးပင္ သတိျပဳသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ဓားမအလွဴ)
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ အေဒၚရြာတြင္ လူတဦးသည္ ကထိန္ေရာက္တိုင္း ပေဒသာပင္တြင္ ဓားမတေခ်ာင္း လွဴေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသူကဲ့သို႔ တပည့္ေတာ္လည္း ဓားမလွဴခ်င္ပါသည္။ ဓားမသည္ လက္နက္ကိရိယာ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သံဃာေတာ္တို႔အား လွဴဒါန္းပါလွ်င္ လွဴဒါန္းသူတို႔မွာ အျပစ္ရွိ-မရွိ သိခ်င္ပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္သန္းေဇာ္ဦး-ဒသမတန္း(၁) အ-ထ-က ၃၊ ေရႊျပည္သာ)

(ေျဖ)
သံဃာေတာ္တို႔တြင္ လဟုဘဏ္ပစၥည္း၊ ဂရုဘဏ္ပစၥည္း ဟု ၂-မ်ိဳးရွိရာ ဓားမ၊ ပုဆိန္၊ ေပါက္ျပား၊ တူရြင္း စသည္တို႔မွာ ဂရုဘဏ္ပစၥည္း (ဂရုဘ႑) ေလးေသာဥစၥာ၊ အေလးျပဳအပ္သည္ျဖစ္၍ မခြဲေ၀အပ္ေသာ ပစၥည္းတို႔သည္လည္း ဂရုဘဏ္ပစၥည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္သံုး၊ ကိုယ္ပိုင္သံုးပစၥည္းမ်ိဳး မဟုတ္၊ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းျဖစ္၍ ပုဂၢိဳလ္သံုး ထီး၊ ဖိနပ္၊ သကၤန္းစသည္တို႔ထက္ပင္ ပိုမိုေလးစားအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဓားမစသည္တို႔ကို လွဴဒါန္းျခင္းမွာ ဂရုဘဏ္ပစၥည္းအလွဴ ျဖစ္၍ ပိုမိုမြန္ျမတ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ဂါထာကို ဥံဳခံ၍ ရြတ္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ဘုရားရွိခိုးျပီးတိုင္း ဂါထာေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ရြတ္ဖတ္သည့္အခါတိုင္း စ ဓ ဗ ၀ ဂါထာကို ဥံဳခံျပီး ရြတ္ဖတ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး ဓမၼာစရိယ ဦးေအးႏိုင္ (ဘီေအ) ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ဥံဳေၾသာင္းတို႔ ပါ၀င္ေသာ ဂါထာမ်ားကို ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာတိုင္း မရြတ္ဆိုေကာင္း၊ ရြတ္ဆိုလွ်င္ ေထရ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၏ဟု ဖတ္ရပါသည္။ တပည့္ေတာ္အေနျဖင့္ ဥံဳခံ၍ ရြတ္ဖတ္ေသာ စ ဓ ဗ ၀ ဂါထာကို ဆက္လက္၍ ရြတ္ဖတ္သင့္-မသင့္ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
(ဦးျမင့္စိုး-မူျပ၊ ေတာင္ဘက္ကမ္း-ျမစ္သားျမိဳ႔)

(ေျဖ)
စ ဓ ဗ ၀ ဂါထာမွာ ငါးျမီးတြင္ စ၊ ေဒါင္းျမီးတြင္ ဓ၊ ပုစြန္ကိုယ္တြင္ ဗႏွင့္ ၀ံ၏ခ်က္တြင္ ၀-ရွိသည္ဟု ကမၻာဦးသတၱ၀ါ ၄-မ်ိဳးပါ အကၡရာ ၄-လံုးကို
စ-စကၡဳမာစရ မာစိေဏၰာ၊
ဓ-ဓမၼညဴ ဓမၼသာမိေကာ၊
ဗ-ဗလူေပေတာ ဗလဒၶေရာ၊
၀-၀ရေဒါ ေဒတု ေမ ၀ရံ-ဟု
အကၡရာ တလံုးတပါဒျပဳ၍ ေရွးဆရာမ်ား ဂါထာဖြဲ႔ဆိုကာ ဘုရားရွိခိုးဆုေတာင္း ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။ ေထရ၀ါဒဆိုင္ရာ ဂါထာျဖစ္၍ ဥံဳခံ၍ မရြတ္ဆိုရပါ။ ရြတ္ဆို၍ အျပစ္ရွိသည္ဟု မဆိုသာေသာ္လည္း ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာပီပီ ဥံဳမခံဘဲသာ ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းသင့္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဘုရားပံုေတာ္ႏွင့္ မကိုဋ္စလြယ္)
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဗုဒၶရုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္ေတြမွာ မကိုဋ္စလြယ္မ်ား ဆင္ယင္ထားတာနဲ႔ ပတ္သက္၍ မရွင္းတာကို ေမးေလွ်ာက္ပါရေစ၊ မကိုဋ္စလြယ္ဟာ ဘုရားျဖစ္ျပီးမွ ဆင္ယင္တာလား။ ဘုရားေလာင္းဘ၀က ဆင္ယင္တာလား၊ တခ်ိဳ႔က ဘုရားေလာင္းဘ၀က ဆင္ယင္တာျဖစ္လို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ရွိမခိုးထိုက္ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ မကိုဋ္စလြယ္ ဆင္ယင္ရျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းအေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။ အေထာက္အထားရွိပါက ညႊန္ၾကားေပးေတာ္ မူပါဘုရား။
(ဦးမ်ိဳးညြန္႔-မိုးျဗဲျမိဳ႔)

(ေျဖ)
မကိုဋ္စလြယ္ ဆင္ထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာ ဘုရားေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေညာင္ေခ်ာင္းဆရာေတာ္၏ ဥတၱမဂၤ ၀ိနိစၧယမွာဆိုသည္။ ေရွးဆရာေတာ္မ်ားက ျမတ္စြာဘုရား စၾက၀ဠာ တပါးသို႔ၾကြ၍ တရားေဟာေတာ္မူရာ၌ ဘုရင္အသြင္၊ မင္းသားအသြင္ျဖင့္ သြားေၾကာင္း ေတာင္ခြင္ ဂုဠႇတၳ၀ိနိစၧယတြင္ ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္မင္း အဆက္ဆက္တို႔ ကိုးကြယ္ရာမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ မႏၲေလး မဟာမုနိကို ေထာက္။
ရခိုင္ျပည္မင္းတို႔သည္ အိမ္ေရွ႔မင္းအျဖစ္မွ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္ခံရာတြင္ ရုပ္ပြားေတာ္တဆူအား မင္း၀တ္တန္ဆာ မကိုဋ္စလြယ္ဆင္ယင္၍ ဦးထိပ္၌တင္ကာ မင္းက်င့္တရားႏွင့္အညီ မင္းျပဳပါမည္ဟု က်ိန္ဆိုအဓိ႒ာန္ ျပဳၾကရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ဤသို႔ မင္း၀တ္တန္ဆာ မကိုဋ္စလြယ္ဆင္ ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္စမွတ္ ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း၊ မဟာက်ိန္ဘုရားဟု ေခၚေ၀ၚေၾကာင္း သိရပါသည္။
ဇင္းမယ္ ပဏၰာသလာ ဇမၺဳပတိ ခၽြတ္ခန္းအဆိုမွာ ထင္ရွားေသာ္လည္း ယုတၱိကင္းမဲ့လြန္း၍ ပညာရွင္မ်ား လက္မခံၾကပါ။ ရခိုင္ျပည္မွလာေသာ မဟာက်ိန္ဘုရားမ်ား သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ယုတၱိလည္းရွိ မ်က္ျမင္ ထင္ရွားလည္း ျဖစ္သျဖင့္ ထိုအတိုင္း မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( ရွင္ဥပဂုတၱ ရဟႏၲာ)
အရွင္ဘုရား ေထရ၀ါဒ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ၌ ေတာင္သမုဒၵရာ ေၾကးျပာသာဒ္တြင္စံသည့္ ရွင္ဥပဂုတၱမေထရ္ တကယ္ရွိ-မရွိ သိခ်င္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာစာေစာင္မွာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႔က မရွိဘူးဟုဆိုသည္။ ဘယ္ဟာက မွန္၍ ဘယ္ဟာက မွားသည္ဆိုတာ ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ခင္ေမာင္စိုး-ဂြျမိဳ႔)

(ေျဖ)
အရွင္ဥပဂုတၱသည္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္အခ်ိန္ အေသာကမင္းလက္ထက္၌ ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း မာရ္နတ္ကို ဆံုးမႏိုင္သည္အထိ တန္ခိုးႀကီးမားေၾကာင္း စာရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႔က ယခုအထိပင္ ေတာင္သမုဒၵရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္တရာတမ္းျဖစ္ေသာ ဤေခတ္တြင္ အသက္ႏွစ္ရာအထိ ရွည္ႏိုင္သူ မရွိေၾကာင္း ဘုရားေဟာရွိ၍ အရွင္ဥပဂုတၱသည္လည္း ဤေခတ္အထိ သက္ရွိထင္ရွား မရွိႏ္ိုင္ေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား မရွိေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္မ်ား ထင္ရွားရွိေနသကဲ့သို႔ အရွင္ဥပဂုတၱမေထရ္ ရဟႏၲာျမတ္ မရွိေသာ္လည္း ထိုရဟႏၲာျမတ္အား ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးထူးတရားမ်ား ပြားမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယံုမွားမရွိ သိသာထင္ရွားလွသျဖင့္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ေလးျမတ္ပူေဇာ္အပ္လွပါေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ၾကယ္ေၾကြျခင္းေလာ)
အရွင္ဘုရား ညအခါ ေကာင္းကင္တြင္ မီးရွဴးလြတ္သကဲ့သို႔ အလင္းတန္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ လူႀကီးမ်ားက ၾကယ္ေၾကြသည္ဟု ေခၚသည္။ သိပၸံစာအုပ္မ်ားတြင္ ဥကၠာပ်ံမ်ားဟုေခၚသည္။ မည္သည္က မွန္ပါသလဲ။ လူႀကီးမ်ား၏အဆိုအရ ၾကယ္ေၾကြလွ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္တတ္ပါသလဲဘုရား။ အခ်ိဳ႔ကလည္း နတ္မ်ားနတ္သက္ေၾကြ၍ လူ႔ျပည္သို႔ ဆင္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေျဖရွင္းေပးပါဘုရား။
(မင္းေစာထြန္း-ဖ်ာပံုျမိဳ႔)

(ေျဖ)
က်ယ္၀န္းေသာ ေကာင္းကင္ျပင္၌ ေလဓာတ္တို႔ ျပင္းထန္၍ အလင္းေရာင္မ်ားျဖစ္ကာ အတံုးအခဲမ်ား က်ေရာက္သည္ကို အေ၀းမွ ေနေရာင္ျဖင့္ အလင္းတန္းမ်ားသဖြယ္ ျမင္ရျခင္းကို ဥပါပ်ံသည္ဟု ေရွးက ေခၚဆိုေရးသားၾကသည္။ ဥကၠာပ်ံသည္ဟုလည္း ဆို၏။ ၄င္းကို အတိတ္နိမိတ္ အျဖစ္ ယူေသာ္ မေကာင္းမြန္ရာ၌ အဓိပၸါယ္ဆိုၾကသည္။ ဥပမာ-မင္းမ်ား နတ္ရြာစံျခင္းမ်ိဳး၌ ဥကၠာက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္တို႔မွာ ပါသည္။

အနိစၥေရာက္လိုေသာ္ ဥပါလွည္းဘီးခန႔္ က်၏။(ဦးကုလား-ပ-၁၄၇)။ ပါဠိအ႒ကထာမ်ားတြင္
ဧ၀ရူေပါ စႏၵဂၢါေဟာ ဘ၀ိႆတိ၊
ဧ၀ရူေပါ သူရိယဂၢါေဟာ ဘ၀ိႆတိ၊
ဧ၀ရူေပါ နကၡတၱဂၢါေဟာ ဘ၀ိႆတိ၊
ဧ၀ရူေပါ ဥဂၢါပါေတာ ဘ၀ိႆတိ၊
ဧ၀ရူေပါ ဒိသာဍာေဟာ ဘ၀ိႆတိ ဣေမပဥၥ မဟာဥပၸါတာ-(ဇာ႒ ၁-၃၉၆)ဟု ဥပါပ်ံျခင္း ငါးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (အကၡရာႏွင့္ ဘာသာ)
အရွင္ဘုရား ဤစာေစာင္တြင္ ပိဋကတ္ေတာ္ကို အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း အကၡရာျဖင့္ မာဂဓဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေရးသားသည္ဟု ေျဖၾကားထားပါသည္။
(၁) အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း အကၡရာႏွင့္ မာဂဓဘာသာ မည္သို႔ ဆက္စပ္ပါသလဲဘုရား။
မာဂဓ ႏွင့္ ပါဠိတို႔လဲ မည္သို႔ ဆက္စပ္ပါသလဲဘုရား။
၄င္းျပင္ ပုဂံေခတ္တြင္ မြန္ဘာသာအကၡရာေရး ပိဋကတ္ေတာ္ကို ျမန္မာအကၡရာျဖင့္ ဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၂) ျမန္မာအကၡရာႏွင့္ ဖလွယ္ခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာျပန္မ်ား ျဖစ္မေနပါလားဘုရား။ ယေန႔ေခတ္ ဆ႒မူပါဠိပိဋကတ္ေတာ္မွာ မည္သည့္ေခတ္တြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္တို႔က စတင္ျပဳစုခဲ့ပါသလဲဘုရား။ တပည့္ေတာ္မ်ား ရွင္းလင္းသြားေအာင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးျမင့္ေဆြ-ဦးဉာဏ္ထြန္း-ေဒၚတင္ရီ-သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ျပႆနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အကၡရာႏွင့္ ဘာသာကို ကြဲကြဲျပားျပား မွတ္သားဖို႔ လိုပါသည္။
အကၡရာသည္ စာလံုးမ်ားျဖစ္၍ ဘာသာသည္ ႏႈတ္ထြက္စကားသံ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ တရားစကားေတာ္မွာ မာဂဓတိုင္းသံုး စကားသံ မာဂဓဘာသာျဖစ္၍ ၄င္းကို ပိဋကတ္ေတာ္၌ ပါဠိဘာသာဟု ဆိုပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားေတာ္မ်ားကို အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း အကၡရာျဖင့္ အေရးျပဳပါသည္။ ပါဠိဘာသာမွာ အကၡရာအထူးမရွိ။ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာ၊ မြန္၊ မည္သည့္အကၡရာျဖင့္ ေရးေရး အသံထြက္မွန္ကန္စြာ ရပါသည္။ ျမန္မာဘာသာကို အဂၤလိပ္အကၡရာျဖင့္ ေရး၍၄င္း အသံမွန္မရႏိုင္ပါ။ ပါဠိဘာသာကား မည္သည့္အကၡရာျဖင့္ေရးေရး အသံထြက္ မွန္စြာရႏိုင္ျခင္းမွာ ပါဠိဘာသာ၏ အံ႔ၾသဖြယ္ဂုဏ္ထူး ၀ိေသသပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပါဠိဘာသာကို ျမန္မာအကၡရာျဖင့္ ဖလွယ္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာျပန္မ်ား မျဖစ္၊ ျမန္မာပိဋကတ္ေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းျမန္မာအကၡရာျဖင့္ ပါဠိေတာ္မ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ နိႆယ (ပါဠိတခ်က္ ျမန္မာတခ်က္) ျပန္ခဲ့သည့္ ပါဠိေတာ္နိႆယမ်ားကို အမွီျပဳ၍ ဆ႒သဂၤါယနာေခတ္တြင္ ျမန္မာဘာသာသက္သက္ ျမန္မာျပန္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (စာအုပ္ကို ရွိခိုးျခင္း)
အရွင္ဘုရား
စာအုပ္ကို ဦးႏွိမ္က်ိဳးလို႔ ရွိခိုးၾကလူရွင္၊ ဓမၼေစတီ ရည္ရြယ္ထား၊ ျဖစ္ပြားကုသိုလ္ရသည္ဟု စိတ္ကမွတ္ထင္။
စာအုပ္တိုင္း ေစတီသြင္၊ ဦးတင္ကဘယ္သို႔၊ ဓမၼံ ပူေဇမိ၊ ရရွိႏိုင္ ခါမေရြးတယ္ အေရးဘယ့္ႏွယ္ မွတ္ရမယ္ ဆံုးျဖတ္ပါလို႔။
(ရွင္မာေခြး-မေကြး)

(ေျဖ)
ျမတ္ဗုဒၶါ ေဟာေဖာ္ၾကား၊ တရားျမတ္ ပါဠိေတာ္။
ရုိက္ႏွိပ္ထား မ်ားျပားစာေပအုပ္တို႔ကို
ဒူးတုပ္ကာ ဦးႏွိမ္ခ် မ်ားလွသူေတာ္။
ဓမၼံ ပူေဇမိ အသိေစတနာႏွင့္ ၀ႏၵနာ ပဏာမေၾကာင့္
ကုသလ ရႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပူေဇာ္သင့္ လူတိုင္း။
ေတြ႔ကရာ စာအုပ္မ်ားကို ၀ပ္တြားလွ်င္ ကုသိုလ္မရပါဘု၊
ဓမၼ မွန္-မမွန္ ေတြး၍ ေလးျမတ္ညြတ္ကိုင္း။
*********************************************************************************

(ေမး) ( အာ၀ါဟ ၀ိ၀ါဟ မဂၤလာ)
အရွင္ဘုရား ဤေခတ္တြင္ မဂၤလာေဆာင္သည္ကို အာ၀ါဟမဂၤလာ၊ ၀ိ၀ါဟမဂၤလာျပဳသည္ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။ သတို႔သားအိမ္တြင္ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ သတို႔သမီးအိမ္တြင္ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဟိုတယ္ စသည္တို႔၌ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိရာ မည္သည္ကို မည္သုိ႔ေခၚသည္ကို သိလိုပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(ေဒၚစုစု-မဂၤလာဒံု)

(ေျဖ)
အာ၀ါဟ ၀ိ၀ါဟ ဆိုသည္မွာ မဂၤလာေဆာင္ရာ ဌာနကို စြဲ၍ေခၚသည္ မဟုတ္ပါ။ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္မွာ အာ၀ါဟမဂၤလာ-သတို႔သမီးကို သတို႔သားထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာ မဂၤလာ။
၀ိ၀ါဟမဂၤလာ-သတို႔သမီးထံသို႔ သတို႔သားက သြား၍ ေတာင္းယူေသာမဂၤလာ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤေခတ္ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းတို႔၌ တိုက္ဆိုင္၍ သင့္ေလ်ာ္သလို ယူဆႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ဧျပီလ)

1 comment:

TOE KYWE AUNG said...

ပါဠိဘာသာ ကို အသံထြက္ရာတြင္ အဂၤလိပ္ စာလံုးေပါင္း အသံထြက္ ႏွင္. ၿမန္မာ စာလံုးေပါင္း အသံထြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ကြဲၿပားေနသည္ကို ေတြ.ရပါသသည္. ဥပမာ ၿမန္မာ ပါဠိ က "ဂစၦာမိ" ကို အဂၤလိပ္ လို ေပါင္းၿပီး အသံထြက္ လွ်င္ ဂက္ခ်ာမိ ဟု ထြက္သည္ကို ၾကားေနရပါသည္။ ဘယ္ဟာ က မွန္သည္ကို စိတ္ထဲတြင္ မတင္မက် ၿဖစ္ေန၍ ရွင္းလင္းေပးေစခ်င္ပါသည္