Sunday, December 13, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉၅ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (စူဠေသာတာပန္)
အရွင္ဘုရား၊ စူဠေသာတာပန္ျဖစ္လွ်င္ အပါယ္မလားေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ စူဠေသာတာပန္သည္ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၧာ မကင္းေသးဟု သိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အပါယ္မလားပါသနည္း။ မဟာေသာတာပန္ ႏွင့္ မည္သည့္တူညီမႈ ရွိေနပါသနည္း၊ တပည့္ေတာ္မ်ား နားလည္ေအာင္ ေျဖၾကားျပေတာ္မူပါဘုရား။
(၀င္းေအာင္-ေတာင္ႀကီး)

(ေျဖ)
ဤကခၤါ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိ-ရေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သီလ၀ိသုဒၶိျဖင့္ သီလစင္ၾကယ္ျပီးျဖစ္ရကား အပါယ္ေရာက္ေၾကာင္း မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ အႀကီးစားေတြကို မျပဳေတာ့။ စိတၱ၀ိသုဒၶိျဖင့္ သမာဓိရျပီးျဖစ္ရကား ေလာကီအာရံု ကာမဂုဏ္အၾကံ၊ သူတပါးပ်က္စီးေၾကာင္း အၾကံကိုလည္း မၾကံစည္ေတာ့။ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ၊ ကခၤါ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိ ႏွစ္ပါးေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္အေပၚ၌၄င္း၊ ဘုရား တရား အရိယာသံဃာေတာ္မ်ား အေပၚ၌၄င္း ယံုမွားသံသယ မရွိေတာ့။ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ မကုန္ေသးသမွ် ကံကလည္း ဘ၀သစ္အက်ိဳးကို ေပးမည္သာဟု ယံုၾကည္ျပီးျဖစ္ရကား ဒိ႒ိ ႏွင့္ ၀ိစိကိစၧာလည္း ကင္းကြာေလေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္ကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ-ဟု ၀ိပႆနာမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေသာတာပန္အႀကီးစား (ေသာတာပန္အစစ္၊ မဟာေသာတာပန္) မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း လာမည့္ဘ၀၌ ဧကန္မုခ် အပါယ္မက်ဖို႔ ေသခ်ာလွေသာေၾကာင့္ စူဠေသာတာပန္ (ေသာတာပန္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး၏ ညီငယ္၊ ေသာတာပန္ အမေတာ္ႀကီး၏ ညီမငယ္ ေသာတာပန္ကား) ဧကန္ျဖစ္ေနျပီ-ဟု မွတ္ပါ။
(ခုဒၵသိကၡာဘာသာဋီကာ ၆၀၂)
********************************************************************************

(ေမး) ( ဥစၥာသယန မဟာသယန)
အရွင္ဘုရား၊ ကိုးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ-ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာတို႔၌ ေနထိုင္အိပ္စက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကို ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ပါ၏-ဟုဆိုရာ၌ ျမင့္ေသာေနရာ ဆိုသည္မွာ အျမင့္အတိုင္းအတာ မည္မွ်ရွိ၍ ျမတ္ေသာေနရာ ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ေနရာမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္ေအာင္ႏီုင္-နန္းေခ်ာင္း၊ သံတြဲျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ဗုဒၶဘာသာ လက္စြဲက်မ္း ၁-၄၆၁-တြင္ ဥစၥာသယန-ျမင့္ေသာေနရာ၊ အေျခ တေတာင့္ထြာထက္ ရွည္ေသာ အိပ္ရာ၊ ခုတင္၊ ကုလားထိုင္ႀကီးမ်ား၌ မထိုင္ေကာင္း၊ မအိပ္ေကာင္းပါ။
မဟာသယန-ျမတ္ေသာေနရာ၊ စည္းစိမ္ခံစားေလ့ရွိေသာ လူခ်မ္းသာမ်ား၏ အိမ္၌ လက္ေလးသစ္မက အေမြးရွည္ေကာ္ေဇာ၊ သားေမြးအခင္း၊ ျခေသၤ့၊ သစ္၊ က်ားအရုပ္မ်ားျဖင့္ ခမ္းနားဆန္းၾကယ္ေသာ သားေမြးအခင္း၊ ေရႊခ်ည္ ေငြခ်ည္တို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္အပ္ေသာ ပိုးအခင္း၊ လဲေမြ႔ရာ၊ ဂြမ္းေမြ႔ရာမ်ားကို မသံုးေကာင္းပါ။ အသံုးျပဳလွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ ပ်က္သည္။ (အုန္းဆံေမြ႔ရာမ်ားကိုကား သံုးေကာင္းပါသည္၊ သင္ဖ်ဴးဖ်ာ၊ ေကာ္ေဇာအေမြးတို စသည္တို႔ကို ဤသိကၡာပုဒ္အရ ျမတ္ေသာေနရာဟု မဆိုထိုက္ေခ်။)
********************************************************************************

(ေမး) (ဒါနပ်က္စီးမႈ)
အရွင္ဘုရား။ သီလေဆာက္တည္ျပီး သီလကို ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ မထိန္းႏိုင္ဘဲ သီလပ်က္လွ်င္ အျပစ္ရွိသလို ဒါနျပဳလုပ္ရာ၌လည္း ဒါနပ်က္စီးလွ်င္ အျပစ္ရွိပါသလား။ လူတို႔သည္ သီလခံယူျပီး သီလမပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရသလို ဒါနမပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္မ်ားက ေဟာေျပာမႈမရွိပါသျဖင့္ ဒါနျပဳျပီး ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနၾကသူမ်ား ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီလကို မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရသလို ဒါနကိုလည္း မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္၊ ပ်က္လွ်င္ မည္သို႔အျပစ္ရွိသည္ဆိုသည္ကို သိလိုပါ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္ခိုင္၀င္း-သန္လ်င္)

(ေျဖ)
ဒါနသည္ ၀တၳဳဒါန၊ ေစတနာဒါန ဟူ၍ ရွိရာတြင္ ၀တၳဳဒါနမွာ ပ်က္စီးမႈမရွိေသာ္လည္း ေစတနာဒါနမွာ ပ်က္စီးတတ္ပါသည္။
ေစတနာသည္ ပုဗၺစတနာ၊ မုဥၥေစတနာ၊ အပရေစတနာဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိရာတြင္ တခုခုပ်က္စီးလွ်င္ အျပစ္ရွိပံုကို ေဖာ္ျပလတံ႔ မဃေဒ၀လကၤာပုဒ္ျဖင့္ သိသာပါ၍ အက်ယ္မေရးေတာ့ဘဲ ထိုလကၤာပုဒ္ကို မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္ ရွင္းျပစရာမလိုေအာင္ ထင္ရွားလွပါသည္။

ဒါနဟူသည္၊ ျပဳအံ႔ရည္ေသာ္၊ မလည္မသုန္၊ သဒၶါဟုန္ျဖင့္၊ မတုန္မလႈပ္၊ ထိန္းအုပ္မေစၧ၊ မတြန္႔ေစႏွင့္၊ လွဴေထြေရွ႔ဖို႔၊ ဉာဏ္မဲ့ခ်ိဳ႔၍၊ တြန္႔တိုတံုက၊ ပထမရြယ္၊ ေနာင္ခါ၀ယ္၌၊ ႏြမ္းနယ္ခ်မ္းသာ၊ ဆိုးရုပ္၀ါႏွင့္၊ မဟာကုသ၊ ပဥၥပါပီ၊ မေဟသီသို႔၊ ယကၡီယကၡ၊ တူတမွ်ျဖင့္၊ ရုပလကၡဏာ၊ ပ်က္တတ္စြာ၏။(ပုဗၺေစတနာ ပ်က္မႈ)

ေနာက္မွာတြန္႔ျငား၊ သားသမီးမဲ့၊ ခ်ိဳ႔တဲ့ယြင္းယို၊ ထန္းငုတ္တိုသို႔၊ အိုခါဒုကၡ၊ ရသည္ဆင္းရဲ၊ တိမ္းလြဲစည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိန္နိမ့္က်၊ ျဖစ္တတ္ၾက၏၊ ပဒုမ၀တီ၊ ေဒ၀ီေနျမတ္၊ သေႏၶနတ္ႏွင့္၊ ပညတ္မည္ထုတ္၊ အပုတၱက၊ သူေဌးစသည္၊ ထိုမွ်၀တၳဳ၊ အစုစုကို၊ ေမွ်ာ္ရႈႏိုင္းဆ၊ ေထာက္အပ္စြရွင့္။(အပရေစတနာ ပ်က္မႈ)

မုဥၥအခါ၊ တြန္႔တိုပါေသာ္၊ အဂၤါခ်ိဳ႔တဲ့၊ ဂုဏ္မဲ့မ်ိဳးႏြယ္၊ မတင့္တယ္ဘဲ၊ ငယ္၏တန္ခိုး၊ မျပည့္ျဖိဳးသည္၊ ႏြမ္းညႇိဳးေရာ္ရည္မည္ကိုကား။( မုဥၥေစတနာ ပ်က္မႈ)
********************************************************************************

(ေမး) ( ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ မိမိ၏လည္ပင္း ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ အက်ႌအိတ္ကပ္မ်ားတြင္ ဘုရားေစတီ၊ ရဟႏၲာႏွင့္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပံုမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲထည့္သြင္းပူေဇာ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပံုေတာ္မ်ား ထည့္သြင္းပူေဇာ္လ်က္ အိမ္သာတက္ျခင္း စသည္ျပဳလွ်င္ အျပစ္ရွိ-မရွိ သိခ်င္ပါသည္ဘုရား။
(ေမာင္သန္းေဇာ္ဦး-ေရႊျပည္သာျမို႔နယ္)

(ေျဖ)
ဘုရားေစတီ၊ ရဟႏၲာရုပ္တု စသည္မ်ားကို မိမိတို႔အိမ္ ဘုရားခန္း၊ ဘုရားေဆာင္၌သာ တရိုတေသ ကိုးကြယ္ သင့္ပါတယ္။ လည္ပင္း ပိုက္ဆံအိတ္၊ အက်ႌအိတ္ကပ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထည့္သြင္း၍ ေဆာင္ယူျခင္း၊ အျမဲထည့္ထားျခင္းမ်ိဳး မလုပ္အပ္ပါ။ အခ်ိဳ႔ ရွင္သီ၀လိပံုေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားပံုေတာ္ငယ္မ်ားကို လည္ပင္း၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိပါသည္။ မလုပ္ထိုက္ပါ။ ရိုေသမႈ ဂါရ၀တရားေၾကာင့္ ကုသိုလ္တရား တိုးပြားႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် မရိေသမႈ အဂါရ၀တရားေၾကာင့္ အကုသိုလ္တရားမ်ား လြန္စြာတိုးပြားႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္)
အရွင္ဘုရား၊ ေသာတာပန္သည္ ဧကဗီဇိေသာတာပန္၊ ေကာလံေကာလေသာတာပန္၊ သတၱကၡတၱဳပရမ ေသာတာပန္-ဟု သံုးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ သကဒါဂါမ္၌ ဘယ္မွ် ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား
( ေပါ့စ္ခ်ီ-ေတာင္ႀကီး)

(ေျဖ) သကဒါဂါမ္သည္
(၁) လူ႔ျပည္၌ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကိုရ၍ လူ႔ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံေသာ သကဒါဂါမ္။
(၂) နတ္ျပည္၌ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကိုရ၍ နတ္ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံေသာ သကဒါဂါမ္။
(၃) လူ႔ျပည္၌ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကိုရ၍ နတ္ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံေသာ သကဒါဂါမ္။
(၄) နတ္ျပည္၌ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကိုရ၍ လူ႔ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံေသာ သကဒါဂါမ္။
(၅) လူ႔ျပည္၌ သကဒါဂါမိုဖိုလ္ကိုရ၍ နတ္ျပည္၌ျဖစ္၍ လူ႔ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံေသာ သကဒါဂါမ္-ဟူ၍ ငါးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ထိုငါးမ်ိဳးတြင္ နံပါတ္ ၅-ျဖစ္ေသာ သကဒါဂါမ္ကို သကဒါဂါမိမဂၢစိတၱံ ၌ မုခ်အားျဖင့္ရ၍ ၾကြင္းေလးမ်ိဳးကို ဥပစာအားျဖင့္ ရသည္ဟု က်မ္းစာမ်ား၌ ျပဆိုထားၾကပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဗုဒၶ၀င္သီခ်င္း)
အရွင္ဘုရား၊ ဗုဒၶ၀င္သီခ်င္းမ်ား၊ ဓမၼေတးမ်ား စေသာ ဘာသာေရးေတးမ်ားကို ဥပုသ္သည္မ်ား နားဆင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(မိုးညိဳျမ-ကယားရိုးမ)

(ေျဖ)
ဓမၼေတး-ဟူရာ၌ ဓမၼဂီတ-ဂီတဓမၼ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ျပႆနာရွင္ တင္ျပေသာ ဗုဒၶ၀င္သီခ်င္း စသည္မ်ားမွာ ဓမၼဂီတျဖစ္၍ ရတနာသံုးပါးအေၾကာင္းကိုပင္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေရးစပ္သီဆိုေသာ သီခ်င္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ျငိမ့္ေညာင္းေသာ တီးလံုးမ်ားျဖင့္ ညြတ္ႏူးစရာ သီခ်င္းမ်ိဳးျဖစ္၍ ဆိုသူကလည္း အသံကို ဆြဲဆြဲငင္ငင္ျဖင့္ နားေထာင္ခ်င္စဖြယ္ သီခ်င္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို ရဟန္းသာမေဏမ်ား၊ ဥပုသ္သည္မ်ား သီဆိုျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း မျပဳအပ္ပါ။ အခ်ိဳ႔ ဓမၼကထိကမ်ား ပါဠိဂါထာမ်ားကိုပင္ သီးခ်င္းျဖစ္ေအာင္ ရြတ္ဆိုၾကပါသည္။

ယင္းကိုလည္း ဂီတသရျဖစ္၍ နားမေထာင္အပ္ပါ။ သီဆိုျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းအတြက္ အျပစ္မလြတ္ဟု ဆိုူပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားႏွင့္စပ္ေသာ သီခ်င္းမ်ိဳးကို ဂီတသံမျဖစ္ေစဘဲ ရိုးရိုးသီဆိုျခင္း၊ ဖတ္ၾကားျခင္းမ်ိဳး၌မူ သံေ၀ဂျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္၍ ဂီတဓမၼအေနျဖင့္ အျပစ္မရွိဟု ဆိုပါသည္။ ဥပမာ-ေတဘုမၼာ သီခ်င္းႀကီးကို ဂီတသံမျဖစ္ေစဘဲ ရိုးရိုးဖတ္ရြတ္ျခင္းမ်ိဳးကိုကား သံေ၀ဂျဖစ္ဖြယ္ရွိ၍ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ကံၾကမၼာ၀ါဒ)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူ႔ဘ၀ဆိုတာ ေရးျပီးသား ၀တၳဳစာအုပ္တအုပ္လိုပဲ ဘယ္ေန႔ ဘာျဖစ္မယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ ကံၾကမၼာက သူ႔အလိုလို သတ္မွတ္ျပီးသား-လို႔ ေျပာတတ္ၾက သည္ကို တပည့္ေတာ္ ဘ၀င္မက်လွပါ။ အယူအဆ လြဲမွားေနမွန္းသိေသာ္လည္း မည္သူ၏ အယူအဆႏွင့္ လြဲမွားေနသည့္အေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းျပေပးပါဘုရား။
(သိန္းေဇာ္ဦး-ေလာင္းလံုျမိဳ႔)

(ေျဖ) ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံၾကမၼာအေလ်ာက္ ျဖစ္တာပဲ-ဟူေသာ အယူမွာ ပုေဗၺကမၼေဟတု ဒိ႒ိ၀ါဒ-တမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းအဖို႔ ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ပုေဗၺစ ကတပုညတာ ရွိသလို ယင္းေရွးကံကလည္း ဤယခု ပစၥဳပၸန္ျပဳေသာကံႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳ၍ ဥပထမၻက အေထာက္အပံ႔ရမွသာ အက်ိဳးေပးပါသည္။

ကံသာမဟုတ္ ဆိုင္ရာ ဉာဏ္ ၀ီရိယတို႔ကလည္း အေထာက္အပံ႔ျပဳပါသည္။ ကံ ဉာဏ္ ၀ီရိယ သံုးဌာန စံုလင္မွ ထိိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးေပးႏိုင္သျဖင့္ ေရွးကံတခုတည္းသာ ယံုၾကည္စြဲျမဲထားမႈမွာ ဗုဒၶ၀ါဒ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ပံ႔သကူသကၤန္း)
ပံ႔သကူလာ၊ စီ၀ရာ၊ ေကာက္ရာပိတ္စမ်ား။ အျဖဴမဟုတ္၊ ေရာင္စံုရုပ္၊ ဆိုးထုတ္မပ်က္ျငား။
က်ားက်ားေၾကာင္ေၾကာင္၊ စပ္ဖာေရာင္၊ ျပိဳးေျပာင္ အကြက္မ်ား။
ခ်ဳပ္လုပ္ျပီးကာ၊ ဤတိုင္းသာ၊ သံုးပါ အပ္သလား။
( ဦးအာစိဏၰ-ခင္ႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္)

(ေျဖ)
ပံ႔သကူမွာ၊ ေရာင္စံုရာ၊ ဆိုးပါသစ္ေခါက္မ်ား။ သစ္ေခါက္ဆိုးခ်က္၊ ေရာင္စံုပ်က္၊ ခ်ဳပ္လ်က္၀တ္ရံုထား။
ဆိုးမညီဘိ၊ နည္းငယ္ရွိ၊ ကင္း၏အျပစ္မ်ား။ မက်ားမေၾကာင္၊ ညိဳမႈိင္းေရာင္၊ သံုးေဆာင္အပ္တကား။
ပံသုကူလ၊ ခုကာလ၊ ေဆာင္ထ လြန္နည္းပါး။ အစုတ္အျပတ္၊ မခ်ဳပ္စပ္၊ ပစ္အပ္ေကာက္ယူျငား။
သကၤန္းသစ္စံု၊ ပစ္၍တံု၊ လွဴပံုအလြန္မ်ား။ သကၤန္းပံသုကူ၊ ေကာက္၍ဟူ၊ ၀တ္သူ နည္းအပါး။
ပံသုကူရွင္၊ ျပစ္ကင္းစင္၊ ဖူးျမင္ ၾကည္ညိဳပြား။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: