Tuesday, December 15, 2009

သိၾကားမင္း အေျပာင္းအလဲ

နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ရွိ နတ္သားအေပါင္းတြင္ သိၾကားမင္းသည္ သတိအေကာင္းဆံုး ျဖစ္၏။ နတ္သဘင္အစည္းအေ၀း ရွိေလတိုင္း မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ခဲ့၏။ ဘုရားရွင္ထံေတာ္သို႔လည္း မၾကာခဏ လာေရာက္၍ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ခဲ့၏။

ဤသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေရာက္လာခဲ့ဖူးျပီ ျဖစ္ပါလ်က္ ထိုေန႔ထိုရက္တြင္မူ သိၾကားမင္းသည္ ဘုရားရွင္ထံေတာ္သို႔ အပူတျပင္း သြားေရာက္ရန္ အေရးကိစၥ ေပၚေပါက္လာ၏။ စာတုမဟာရာဇ္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ ႏွစ္ထပ္ကို
အစိုးရေသာနတ္မင္း၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ျမိန္ျမိန္ႀကီး ခံစား၍လာခဲ့ေသာ သိၾကားမင္းသည္ ထိုေန႔ထိုရက္ တြင္မူ ထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္သြားရ၏။ နတ္ျပည္သို႔ ဘြားခနဲေရာက္လာသည့္ေန႔မွစ၍ အျမတ္တႏိုး ပန္ဆင္လာ ခဲ့ေသာ ပန္းတို႔က မၾကံဳစဘူး ညႇိဳးႏြမ္းလာ၏။
၀တ္ဆင္ျမဲ အ၀တ္အဆင္တို႔ ညစ္ႏြမ္းလာၾက၏။
လက္ကတီးၾကားမွ ေခၽြးထြက္လာ၏။
တေလွ်ာက္လံုးက ရႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္လာခဲ့ေသာ ရုပ္သြင္သည္ မတင့္မတယ္ ျဖစ္လာ၏။
မိမိဘံုဗိမာန္ႏွင့္ မေပ်ာ္ေမြ႔ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာ၏။

နတ္တို႔သက္တမ္းကုန္၍ စုတိစိတ္က်ရန္နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဤပုဗၺနိမိတ္ငါးမ်ိဳး ထင္လာျမဲျဖစ္၏။ ဤသို႔ထင္လာရာတြင္ ဘုန္းကံနည္းပါးသည့္ နတ္တို႔သည္သာ မိမိလားေရာက္ရမည့္ ဂတိကို မသိႏိုင္သျဖင့္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ၾကရ၏။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အလံုအေလာက္ ျပဳထားခဲ့သျဖင့္ ဘုန္းကံႀကီးမားသည့္ နတ္တို႔မွာမူ သည့္ထက္ ျမင့္ျမတ္ရာသို႔ ေရာက္ရန္ရွိသျဖင့္ ဣေျႏၵမပ်က္ ေနႏိုင္ၾကေပသည္။

သိၾကားမင္းသည္ ဘုန္းကံႀကီးမားသူ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း စုတိစိတ္ က်လိုက္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ စြန္႔လြတ္လိုက္ရေတာ့မည့္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြ၊ ဘံုဗိမာန္ေတြ၊ အျခံအရံေတြကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈကာ အလြန္တရာ ႏွေျမာလွသျဖင့္ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ရ၏။ စိတ္မခ်မ္းမသာ ခံစားရ၏။ ေသရေတာ့မည့္အေရးကို ေတြးေတာေၾကာက္ရြ႔ံေန၏။

ဤသို႔ ေၾကာက္စိတ္ မႊန္ေနရာမွ တဆင့္ ဤေဘးမွလြတ္ေအာင္ ကယ္တင္ေပးႏိုင္မည့္သူကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈ လိုက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ကို ျမင္လိုက္မိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဥၥသီခနတ္သားကို ေရွ႔သြားျပဳကာ နတ္သမီး၊ နတ္သားအေပါင္း ျခံရံလ်က္ နတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္လာေပသည္။

ဘုရားရွင္ထံေတာ္သို႔ သိၾကားမင္း ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ လူမ်ားႏွင့္ မၾကံဳမိေစရန္ သန္းေခါင္ယံ အခါ၌သာ လာျမဲျဖစ္၏။ ဤေန႔တြင္ကား အေၾကာက္တရားက အားႀကီးေနသျဖင့္ သန္းေခါင္ထိေအာင္ ေစာင့္မေနႏိုင္ ေတာ့ဘဲ ေန၀င္ျပီးစအခ်ိန္မွာပင္ ကတိုက္ကရိုက္ ဆင္းလာခဲ့ရေပသည္။

ထိုစဥ္တုန္းက ဘုရားရွင္သည္ ေ၀ဒိယကေတာင္ေပၚရွိ ဣႏၵသာလာ အမည္ရေသာ လိုဏ္ဂူ၌ သီတင္းသံုး ေတာ္မူ၏။ ပါဠိဘာသာ၌ နပဲပင္ကို ဣႏၵသာလာဟု ေခၚဆိုရေလရာ လိုဏ္ဂူအ၀မွ ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ နပဲပင္ကို အစြဲျပဳကာ ဣႏၵသာလလိုဏ္ဂူ-ဟု ေခၚတြင္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ သဘာ၀လိုဏ္ဂူကို အေျချပဳကာ အမၺသ႑ာရြာသားမ်ားက အဂၤေတျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးထားၾကသျဖင့္ သူေတာ္သူျမတ္တို႔ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

အမၺသ႑ရြာသည္လည္း သရက္ေတာကိုအစြဲျပဳ၍ ဤအမည္တြင္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုရြာသည္ ရာဇျဂိဳဟ္ ျမိဳ႔ေတာ္၏ အေရွ႔အရပ္တြင္ တည္ရွိကာ ရြာ၏ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာ ေ၀ဒိယကေတာင္တည္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ၀ဒိယကေတာင္ေပၚသို႔ သိၾကားမင္းႏွင့္တကြ နတ္အေပါင္းတို႔ ဆင္းသက္လာေသာအခါ အမၺသ႑ရြာ အပါအ၀င္ တကြင္းတျပင္လံုး နတ္တို႔၏ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါျဖင့္ ထိန္ထိန္လင္းသြားေပေတာ့သည္။

ေ၀ဒိယကေတာင္ထက္သို႔ ဆင္းသက္ျပီးေနာက္ သိၾကားမင္းသည္ ဣႏၵသာလလိုဏ္ဂူသို႔ တခါတည္း တန္းမသြားေသးဘဲ ပဥၥသီခနတ္သားကို ေစလႊတ္လိုက္ရ၏။ ေစာေစာပိုင္ တခိ်န္တုန္းက ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းတိုက္ၾကီးအတြင္းက သလဠာဂါရေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူေနသည့္ ဘုရားရွင္ထံေတာ္သို႔ အဖူးအေျမာ္လာခဲ့ရာ ဘုရားရွင္က ဖလသမာပတ္၀င္စားေနသျဖင့္ ဖူးေျမာ္ခြင့္ မရခဲ့ေပ။ ဘုရားရွင္ထံေတာ္ပါးမွာ အျမဲတမ္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဘူဇတိမည္ေသာ သကဒါဂါမ္ နတ္သမီးကိုသာ အမွာစကားပါးခဲ့ရ၏။ ဘုရားရွင္ သမာပတ္မွ ထေတာ္မူေသာအခါ မိမိလာခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားေပးပါရန္ ျဖစ္၏။

ဤသို႔အားျဖင့္ ဘုရားထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လိုတိုင္း ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္မရႏိုင္သည္ကို သိထားသျဖင့္ ပဥၥသီခ နတ္သားကို ေရွးဦးစြာ လႊတ္ထားရျခင္းျဖစ္၏။ ပဥၥသီခနတ္သားသည္ သိၾကားမင္း၏ အမိန္႔ကို ရိုေသစြာ နာခံျပီးလွ်င္ ေဗလု၀နတ္ေစာင္းကို ေပြ႔ပိုက္ကာ ဣႏၵသာလလိုဏ္ဂူ၀သို႔ သြားေရာက္၍ သာယာျငိမ့္ေျငာင္းစြာ တီးခတ္၏။ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း သီဆို၏။ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း သီဆို၏။

ပဥၥသီခနတ္သား၏ ေစာင္းသံႏွင့္ သီခ်င္းသံတို႔ ရပ္စဲသြားေသာအခါ ဘုရားရွင္က-
ပဥၥသီခ-သင့္ေစာင္းသံသည္ သီခ်င္းသံႏွင့္ လိုက္ဖက္ပါေပ၏။ သင့္သီခ်င္းသံသည္ ေစာင္းသံႏွင့္ လိုက္ဖက္ပါေပ၏။-ဟု ခ်ီးမြမ္းစကား ျမြက္ၾကားေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ ဘုရားရွင္က မိမိအား လိုလိုလားလား ရွိေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ပဥၥသီခနတ္သားက-
အရွင္ဘုရား-နတ္တို႔ကို အစိုးရေသာ သိၾကားမင္းသည္ အမႈထမ္းနတ္မ်ားႏွင့္တကြ အေျခြအရံနတ္မ်ားႏွင့္တကြ၊ ဘုရားရွင္၏ ေျခေတာ္အစံု၌ ဦးခိုက္ေနပါသည္ဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

ဤတြင္ ဘုရားရွင္က-
ပဥၥသီခ၊ နတ္တို႔ကိုအစိုးရေသာ သိၾကားမင္းသည္ အမႈထမ္းနတ္မ်ားႏွင့္တကြ အေျခြအရံနတ္မ်ားႏွင့္တကြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း-ဟု ဆုေပးေတာ္မူ၏။
ဘုရားရွင္က အၾကည္အသာ လက္ခံေတာ္မူေၾကာင္းကို သိရသျဖင့္ သိၾကားမင္းသည္ ပရိသတ္ႏွင့္တကြ ဣႏၵသာလလိုဏ္ဂူအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္၍ ရိုေသစြာ ဦးခိုက္ရွိခိုး၏။
ဘုရားရွင္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ သိၾကားမင္း၏ ဘုန္းတန္းခိုးေၾကာင့္ ေစာေစာ မညီမညြတ္ျဖစ္ေနေသာ ေအာက္ခံသည္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ျဖစ္သြား၏။ ေစာေစာက ခ်ပ္က်ဥ္းက်ဥ္းျဖစ္ေနေသာ လိုဏ္ဂူသည္ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္း ျဖစ္သြား၏။ လိုက္ဂူတခုလံုးသည္ ေန႔ခင္းကဲ့သို႔ လင္းလင္းထိန္ထိန္ ျဖစ္သြား၏။

ဘုရားရွင္သည္ သိၾကားမင္း၏ ဦးခိုက္ရွိခိုးျခင္းကို ျငိမ္သက္စြာ ခံယူေတာ္မူျပီးလွ်င္-
ေကာသိယႏြယ္ဖြား ဒါယကာသိၾကားမင္း၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မ်ားေျမာင္လွသည့္ၾကားက ယခုလို ေရာက္လာျခင္းသည္ အံ႔ဖြယ္ျဖစ္ပါေပ၏-ဟု ႏႈတ္ဆက္စကား ျမြက္ၾကားေတာ္မူေလရာ-
အရွင္ဘုရား၊ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာကတည္းက တပည့္ေတာ္ ဘုရားရွင္ထံ လာခ်င္စိတ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပဳဖြယ္ကိစၥေတြက မ်ားေနသျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဘုရားရွင္ သလဠာဂါရေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုးစဥ္ကေတာ့ တပည့္ေတာ္ ေရာက္ခဲ့ပါေသးသည္။ ထိုစဥ္က ဘုရားရွင္က သမာပတ္တခု ၀င္စားေနသျဖင့္ ဘူဇတိနတ္သမီးကိုသာ အမွာစကား ပါးခဲ့ရပါသည္။ ဘူဇတိနတ္သမီးက အမွာစကားကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသလားဘုရား။

ေလွ်ာက္ထားပါသည္ သိၾကားမင္း၊ သင္သိၾကားမင္း ျပန္ထြက္သြားသျဖင့္ ရထားဘီးလိမ့္သံ ေပၚလာခ်ိန္မွာပင္ ငါဘုရားသည္လည္း ဖလသမာပတ္မွ ထလာခဲ့ေပသည္။
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ထက္ ေရွးဦးစြာ တာ၀တႎသာသို႔ ေရာက္ေနခဲ့ေသာ နတ္မ်ားက ဤသို႔ ေျပာၾကားသည္။ တပည့္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ၾကားနာမွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ သစၥာေလးတန္ တရားမွန္ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္ေတာ္မူလာၾကေသာ အခါ နတ္ျပည္တြင္ စည္ကားတိုးတက္လာကုန္၏။ အသုရာဘံုတို႔တြင္ ဆုတ္ယုတ္ခန္းေျခာက္သြားကုန္၏-ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ထိုစကားအတိုင္း တပည့္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္ဒိ႒ ျဖစ္ရပါျပီဘုရား။

ဤသို႔ေလွ်ာက္ထားရာမွတဆင့္ သိၾကားမင္းသည္ သက်မင္းသမီးဘ၀မွ နတ္ျပည္ေရာက္လာသည့္ ေဂါပကနတ္သားႏွင့္ ရဟန္းေဘာင္မွာ ေနခဲ့ရပါလ်က္ ဂႏၶဗၺနတ္မ်ိဳးမွာသာ ျဖစ္လာရသည့္ နတ္သားသံုးပါးတို႔ အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထား၏။
ဤတြင္ ဘုရားရွင္သည္ သိၾကားမင္း၏ ဉာဏ္အျမင္ၾကည္လင္ေနသည့္အျဖစ္ကို ရႈျမင္ေတာ္မုူကာ-


သိၾကားမင္း-သင္သိၾကားမင္း သိလိုရာရာကို ေမးျမန္းပါေလာ့။ အသင္သိၾကားမင္း ေမးသမွ်ကို ငါဘုရား ေျဖၾကားပါအံ႔-ဟု သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားေတာ္မူေလရာ-
အရွင္ဘုရား နတ္-လူ-အသုရာ-နဂါး-ဂႏၶဗၺႏွင့္ အျခားသတၱ၀ါတို႔သည္ ေဒါသမရွိဘဲ ေနလိုၾကပါကုန္၏။ လက္နက္ဒဏ္၊ ဥစၥာဒဏ္ မသင့္ဘဲ ေနလိုၾကပါကုန္၏။ ရန္သူမရွိဘဲ ေနလိုၾကပါကုန္၏။ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိဘဲ ေနလိုၾကပါကုန္၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုသတၱ၀ါတို႔သည္ ေဒါသရွိေနၾကပါကုန္၏။ ဒဏ္သင့္ေနၾကရပါကုန္၏။ ရန္သူ ရွိေနၾကရပါကုန္၏။ စိတ္ဆင္းရဲစြာ ေနလာၾကရပါကုန္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ မည္သို႔ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကရပါသနည္း-ဟု သိၾကားမင္းက ေမးေလွ်ာက္၏။

ဤတြင္ ဘုရားရွင္က-
သိၾကားမင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ကား သူတပါးေကာင္းစားသည္ကို မနာလိုေသာ ဣႆာ ႏွင့္ မိမိဥစၥာကို တြန္႔တိုေသာ မစၧရိယဟူေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကရေပကုန္၏-ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူ၏။
ထိုမွဆက္လက္၍ သိၾကားမင္းသည္ တဆယ့္ေလးရပ္ေသာ အေမးပုစၧာတို႔ကို ေမးေလွ်ာက္ေလရာ ဘုရားရွင္ကလည္း ေမးသမွ်ကို ေျဖၾကားေတာ္မူေပသည္။

သိၾကားမင္းေလွ်ာက္သည့္ ပုစၧာတို႔သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ကာ ႀကီးက်ယ္လွသျဖင့္ မဟာပဥႇာဟု ေခၚၾကရ၏။ ထိုမဟာပဥႇာ တဆယ့္ေလးရပ္တို႔မွာ-
(၁) ဣႆာ၊ မစၧရိယ။
(၂) ပိယာပိယ။( ခ်စ္အပ္သူ-မခ်စ္အပ္သူ)
(၃) ဆႏၵ။
(၄) ၀ိတက္။
(၅) ပပဥၥ ( တဏွာ-မာန-ဒိ႒ိ)
(၆) ေသာမနႆ။
(၇) ေဒါမနႆ။
(၈) ဥေပကၡာ။
(၉) ကာယသမာစာရ (ကိုယ္လႈပ္ရွားမႈ)
(၁၀) ၀စီသမာစာရ။ (ႏႈတ္ျမြက္ေျပာဆိုမႈ)
(၁၁) ပရိေယသန။
(၁၂) ဣျႏၵိယသံ၀ရ။
(၁၃) အေနကဓာတု။ (စိတ္သေဘာထား ကြဲျပားျခင္း)
(၁၄) အစၥႏၲနိ႒ာ။ (သမဏျဗဟၼဏအားလံုး နိဗၺာန္ ရ-မရ) တို႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။

ထိုတဆယ့္ေလးရပ္ေသာ မဟာပဥႇာတို႔တြင္ ရွစ္ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာ မဟာပဥႇာ၏အေျဖကို ၾကားနာ၍ အဆံုးတြင္ သိၾကားမင္းသည္ ရွစ္ေသာင္းေသာ နတ္သမီး၊ နတ္သားတို႔ႏွင့္တကြ ေသာတာပတၱိဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္၏။ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ ဆိုက္ေရာက္ျပီးေနာက္ တခဏခ်င္းမွာပင္ စုတိစိတ္က်ကာ ထိုေနရာမွာပင္ ဥပပတၱိပဋိသေႏၶျဖင့္ သိၾကားမင္အသစ္ ျဖစ္လာေလသည္။

သိၾကားမင္းဘ၀ကို တေက်ာ့္ျပန္ ရရွိျခင္းမွအစျပဳ၍ ဆင့္ကာဆင့္ကာ ရလာဦးမည့္ အက်ိဳးတရားငါးမ်ိဳးတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ကာ သိၾကားမင္းက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။

( စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းေ၀းရာသို႔)
ဒီဃနိကာယ္ မဟာ၀ဂ္ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ အ႒ကထာတြင္ သတိပ႒ာန္တရား ပြားမ်ားရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲရေသာ ေဘးဒုကၡမွ ကင္းေ၀းရျခင္းကို ပံု၀တၳဳအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ထိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပဆိုခ်က္ကို သကၠပဥႇသုတ္ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အ႒ကထာဖြင့္ဆိုခ်က္တို႔ျဖင့္ ဆင့္ပြား၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယခင္၀တၳဳမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သိၾကားမင္းသည္လည္း ဘုရားရွင္ေျဖၾကားေနသည့္ ေဒသနာေတာ္အစဥ္ကို ၾကားနာရင္း သတိပ႒ာန္တရား ပြားမ်ားေန၍သာ တရားနာရင္း ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္မ်ား ေပၚလာကာ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းသြားရျခင္းျဖစ္သည္။

အ႒ကာထာတြင္ ဥေပကၡာပုစၧာကို ၾကားနာ၍ အဆံုးတြင္ ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာသတိပ႒ာန္ကို သိၾကားမင္း အဓိကထား၍ ပြားမ်ားခဲ့သည္ဟု မွန္းဆႏိုင္ပါသည္။

( ၀ဏၰသီရိ)

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ႏို၀င္ဘာလ)

No comments: