Friday, December 11, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉၄ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (ယမကျပာဋိဟာ)
အရွင္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပေတာ္မူေသာအခါ ေရမီးအစံုစံုျဖင့္ ျပေတာ္မူသည္ဟု သိရပါသည္။ ပ႒ာန္းက်မ္းကို ဆင္ျခင္သျဖင့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္ပါး ကြန္႔ျမဴးသည့္အခါ၌လည္း ေရမီးအစံုစံု ပါ၀င္သည္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေရမီးအစံုစံု ႏွစ္မ်ိဳးတို႔ တူ-မတူကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(အရွင္ပညာသီရိ-ဓမၼရကၡိတေက်ာင္း၊ မိတၳီလာျမိဳ႔နယ္)

(ေျဖ)
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရမီးအစံုစံုျဖစ္ေသာ ယမကျပာဋိဟာကို ကပိလ၀တ္ျပည္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔အလယ္၌ တႀကိမ္၊ သာ၀တၳိျပည္ က႑သရက္ပင္ျဖဴ၌ တႀကိမ္ အားျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထိုေရမီးအစံုစံု ယမကျပာဋိဟာကို ျပေတာ္မူရာ၌ ေရအစံုထြက္ရန္ အာေပါကသိုဏ္းကို၄င္း။
မီးအစံုထြက္ရန္ ေတေဇာကသုိဏ္းကို၄င္း။ တလွည့္စီ ၀င္စားရပါသည္။ ဘုရားရွင္၏စိတ္ေတာ္ ျမန္ဆန္လွသျဖင့္ ထိုကသိုဏ္းႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရမီးတို႔သည္ တျပိဳင္နက္ကဲ့သို႔ ထြက္ၾကြကြန္႔ျမဴးလာၾကရပါသည္။

ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူစ စတုတၳသတၱာဟ၌ ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူေသာအခါ၌ ထြက္ေသာအေရာင္တို႔ကား ေရမီးအစံုစံု တန္ခိုးျပာဋိဟာ မဟုတ္ပါ။ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္ပါးတို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနီလ ပီတ ေလာဟိတ ၾသဒါတ မဥၨိ႒ ပဘႆရ ဟူေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔ကား ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူ၍ နာမ္ဓာတ္၊ ရုပ္ဓာတ္မ်ား ၾကည္လင္လ်က္ အလိုလို ကြန္႔ျမဴးလာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကသိုဏ္း အထူး၀င္စားရသည္ မဟုတ္ပါ။
********************************************************************************

(ေမး) (ေဉယ်ဓံတရား ငါးပါး)
အရွင္ဘုရား၊ သမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ေတာ္အဖြင့္မွာ သဗၺဥ္ဉာဏ္အား၊ စြမ္းပကားျဖင့္၊ မ်ားသခၤါရ၊ ၀ိကာရဟု၊ လကၡဏပညတ္၊ နိဗၺာန္ဓာတ္ဟု၊ ငါးရပ္သိရန္၊ ေဉယ်ဓမ္ကို၊ ေဖာက္ျပန္မရွိ၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ-ဟု ဆိုထားသည့္အတိုင္း ေဉယ်ဓံတရား ငါးပါးသည္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႀကီး၏ အရာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ဘုရား။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားလံုးတို႔သည္ ေဉယ်ဓံတရား ငါးပါးထဲသို႔ အက်ံဳး၀င္သြား လိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္မိပါသည္ဘုရား။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တပည့္ေတာ္၏ယံုၾကည္မႈ မွန္သည္-မွားသည္ကို ခြဲျခားေပးပါဘုရား။ တဖန္ ေဉယ်ဓံတရား ငါးပါးတို႔မွ တပါးခ်င္းအလိုက္ ခြဲျခား၍ မည္သည့္တရားမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္အက်ံဳး၀င္ပံုကို တပါးခ်င္းခြဲျခား၍ ရွင္းလင္းခ်ီးေျမာက္ပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား။
(ဦးခင္ေမာင္တိုး-မဟာတိုး၊ ေရဦးျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ေဉယ်ဓံတရား ငါးပါးတြင္ သခၤါရမွာ အေၾကာင္းတရားတို႔ ျပဳျပင္အပ္သည့္ ရုပ္တရား၊ နာမ္တရား အားလံုးပင္ ျဖစ္သည္။
ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါး၏ တရားကိုယ္ ၁၄-ပါးတို႔လည္း ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ၁၄-ပါးတို႔မွာ ဆႏၵ၊ ေလာကုတၱရာစိတ္၊ တၾတမဇၩတၱတာ၊ သဒၶါ၊ ပႆဒၶိ၊ ပီတိ၊ အေမာဟ၊ ၀ိတက္၊ ၀ီရိယ၊ သမၼာသကၤပၸ၊ သမၼာ၀ါစာ၊ သမၼာကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇီ၀၊ ေစတသိက္တို႔ ျဖစ္သည္။
၀ိကာရလကၡဏတို႔ကား ရုပ္နာမ္တရားတို႔၏ အျခင္းအရာ လကၡဏာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထိုတရားအားလံုးမွ လြတ္ေသာ နိဗၺာန္တရား၊ ပညတ္တရားမ်ားႏွင့္ ညႇိေသာ္ သိစရာတရားအားလံုး အက်ံဳး၀င္သြားေတာ့သျဖင့္ ျပႆနာရွင္၏ ယံုၾကည္ယူဆမႈ မွန္ကန္ပါသည္။
(ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါးႏွင့္ တရားကိုယ္ ၁၄-ပါးတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္၍ တပါးခ်င္း မည္သို႔ အက်ံဳး၀င္ပံုကို ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။) အက်ယ္ေရးျပေနစရာ လိုမည္ မဟုတ္ပါ။
********************************************************************************

(ေမး) ( ရုပ္နာမ္ အနိစၥ)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ရူပကၡႏၶာ (၀ါ) ရုပ္တရား အေပါင္းအစုသည္ မ်က္စိတမွိတ္လွ်ပ္တျပက္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုတြင္ ပ်က္သြားေသာ အဏုျမဴရုပ္ကေလးမ်ားသည္ လံုး၀ ဘာမွ် မက်န္ရွိေအာင္ ေသဆံုးေပ်ာက္ပ်က္သြားပါသလား။ သိူ႔မဟုတ္ အဏုျမဴရုပ္ကလးမ်ားသည္ မေသဆံုးႏိုင္သည့္သတၱိျဖင့္ အေပါင္းအစု ခႏၶာအျဖစ္မွ တခုခ်င္းခြဲထြက္၍ အကန္႔အသတ္မဲ့ အလြန္က်ယ္ျပန္႔စြာ လြင့္ေမ်ာသြားပါသလား။ ၄င္းႏွင့္စပ္၍ အနိစၥတရားကို ဘယ္လို မွတ္ယူရပါ့မလဲဘုရား။ နာမ္တရား၏ အနိစၥကိုလည္း သိခ်င္ပါသည္ဘုရား။
(ေမာင္ထြန္းျမင့္ႏိုင္)

(ေျဖ)
နာမ္တရားတို႔သည္ မ်က္စိတမွိတ္ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း၌ ကုေဋတသိန္း(မက) ပ်က္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ပ်က္ရာ၌ ဥပါဒ္ ဌီ ဘင္ ဟု ခဏငယ္သံုးခ်က္ရွိရာ ခဏငယ္သံုးခ်က္ျပည့္တိုင္း နာမ္တရားတခု ပ်က္ပါသည္။ ေနာက္ကံအားေလ်ာ္စြာ ျပန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္ျဖင့္ နာမ္တရားသည္ မ်က္စိတမွိတ္အတြင္း ကုေဋတသိန္း(မက) ပ်က္သည္။

ပ်က္ရာ၌ အၾကြင္းအက်န္မရွိ ပ်က္၍ အသစ္ျပန္ျဖစ္ၾကသည္။ ရုပ္တရားမွာ နာမ္တရား ၁၇-ခ်က္ ပ်က္လွ်င္ ရုပ္တႀကိမ္ ပ်က္သည္။ ခဏငယ္ ၅၁-ခ်က္ တႀကိမ္ပ်က္သည္။ ၄င္းအပ်က္မွာလည္း အၾကြင္းအက်န္မရွိ ပ်က္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရုပ္နာမ္တို႔၏ ခဏိကမရဏ ပ်က္စီးေနျခင္းကို မွတ္ရပါမည္။ ထိုရုပ္တရားမ်ားကို အဏုျမဴ ရုပ္ကေလးမ်ားဟု မဆိုပါ။
အဏုျပဴတခုလွ်င္ ပရမာဏုျပဴ ၁၆-ခုရွိျပီး
ထိုပရမာဏုျမဴတခု တခုမွာလည္း အ၀ိနိေဗၻာဂရုပ္ ၈-ခုစီ ရွိပါေသးသည္။ ထိုမွ် သိမ္ေမြ႔လွပါသည္။
အဘိဓမၼာရုပ္ပိုင္းကို ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ျခေသၤ့ရုပ္)
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားေစတီ အဆူဆူမ်ား၌ ျခေသၤ့ရုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းအေၾကာင္းကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(ေသာတုဇန အရွင္၀ရသီရိ-ပုဂံ ေညာင္ဦး)

(ေျဖ)
ျခေသၤ့၊ ဆင္၊ သိေႏၶာျမင္းႏွင့္ ႏြားလားဥသဘ-ဟူ၍ တိရစၧာန္အာဇာနည္ ၄-မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္းေလးမ်ိဳးမွာ မိမိအနီး၌ကပ္၍ မိုးႀကိဳးက်ေသာ္လည္း လန္႔ဖ်ပ္ေၾကာက္ရြံ႔မႈ မရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္အႏၲရာယ္ကိုမွ် မေၾကာက္ရြံ႔ေၾကာင္း အဆိုရွိသည္။

မဇၩိမေဒသ အေသာကမင္းႀကီးသည္ ဓာတ္ေတာ္တိုက္၊ ဘုရားေစတီစသည္မ်ား၌ ထိုတိရစၧာန္အာဇာနည္ ၄-မ်ိဳး ရုပ္တုမ်ားကို (တေနရာလွ်င္ တမ်ိဳး၊ အခ်ိဳ႔ေနရာတြင္ ေလးမ်ိဳးလံုး) အေစာင့္အေရွာက္အျဖစ္ ထားေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶသာသနာတြင္ ျခေသၤ့ရုပ္ကိုသာ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားအနီးတြင္၄င္း၊ ဘုရား၀င္း တန္ေဆာင္းမ်ားတြင္၄င္း၊ (ဘုရားဘက္ကို မလွည့္၊ ၀င္လာသူမ်ားဘက္သို႔ လွည့္၍) အေစာင့္အေရွာက္အျဖစ္ ထားေလ့ရွိရွိပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ေရွာက္သီးသုပ္)
အရွင္ဘုရား၊ ေရွာက္သီးသုပ္ကို ညေနမွာ စားေကာင္းသည္ဆို၍ တပည့္ေတာ္တို႔ ကိုရင္မ်ား သုပ္၍စားပါသည္။ ေရွာက္သီးကို အခြံခြာျပီး တစစီျမႊာ၍ ဆီ၊ ဆား၊ ၾကက္သြန္တို႔ျဖင့္ သုပ္ပါသည္။ ငရုတ္သီး စသည္ မထည့္ပါ။ ဦးပဥၨင္းမ်ားက စားေကာင္းသည္ဟု ေျပာပါသည္။ စားေကာင္းပါသလား ဘုရား။
(ရွင္ေသာဏ-ေညာင္ေရႊ)

(ေျဖ)
ေရွာက္သီ၊ သံပရာသီးတို႔မွာ အလံုးလိုက္ ယာ၀ဇီ၀ိက ေဆးျဖစ္၍ အရည္ညႇစ္၍ ေသာက္ျခင္း၊ အဖတ္ကို ၄င္းအတိုင္းစားျခင္းတို႔မွာ အပ္သည္ဟု ဆရာတို႔က ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာရွင္ေရးသကဲ့သို႔ ဆီ-ဆားတို႔ႏွင့္ သုပ္လွ်င္ ကရမၺက-ေခၚ လက္သုပ္စာရင္းသို႔ ၀င္သြားသျဖင့္ မစားအပ္ေတာ့ပါ။ ခ်င္း ၾကက္သြန္မ်ားလည္း တခုစီအေနျဖင့္ အပ္ေသာ္လည္း ခ်င္းသုပ္ ၾကက္သြန္သုပ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ထို႔အတူ မအပ္ပါ။

ရဟန္းမ်ား ေန႔လြဲေသာအခါတြင္ ေရွာက္သီးသုပ္၊ ခ်င္းသုပ္၊ ၾကက္သြန္သုပ္မ်ားကို စားလွ်င္ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္ပါသည္။ သာမေဏမ်ား စားလွ်င္လည္း ဒဏ္သင့္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ဆံပင္ ထပ္ရိတ္ျခင္းႏွင့္ သၾကားလံုးစားျခင္း)
အရွင္ဘုရာ၊
(က) ဘုန္းႀကီး၀တ္ျပီး ကိုရင္၀တ္ျပီး လူထြက္သည့္အခါ ဘုန္းႀကီးတုန္းက၊ ကိုရင္တုန္းက ဆံပင္ႏွင့္ မေနေကာင္းဘူးဆိုကာ ေခါင္းထပ္ရိတ္ခိိုင္းၾကပါသည္။ ဘုန္းႀကီးဆံပင္ႏွင့္ လူ၀တ္ မေနေကာင္းဟုလည္း ေျပာၾကပါသည္။ လူထြက္သည့္အခါ ေခါင္းျပန္ရိတ္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။ အကယ္၍ ျပန္မရိတ္ဘဲ ေနေသာ္ အျပစ္ရွိပါသလား။
(ခ) ဘုန္းႀကီး၀တ္ျခင္း၊ ကိုရင္၀တ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ၁၂-နာရီေက်ာ္လွ်င္ သၾကားလံုးမ်ာ ကပ္လွဴ၍ စားတာကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သၾကားလံုးကပ္ခြင့္၊ စားခြင့္ရွိပါသလား၊ သိလို၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေဇာ္လင္းထြန္း-ရန္ကုန္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
(က) ရဟန္းဘ၀မွ သိကၡာခ်သည့္အခါ လံုး၀လူျပန္ျဖစ္သြားသျဖင့္ လူ႔ဘ၀၌ ရဟန္းဆံပင္ဟူ၍ မရွိေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္တသစ္၊ ႏွစ္သစ္ခန္႔ပင္ ရွည္သည့္တိုင္ေအာင္ လူျဖစ္ေသာအခါ ဆံပင္ထပ္၍ရိတ္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
သာမေဏ လူထြက္ရာ၌ လူ၀တ္ ၀တ္လိုက္လွ်င္ သာမေဏဘ၀ ပ်က္၍ လံုး၀လူပုဂၢိဳလ္ ျပန္ျဖစ္သြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမေဏဆံပင္ဟူ၍ မရွိေတာ့ပါ။ ျပန္၍ ရိတ္ဖြယ္ကိစၥလည္း မရွိနိဳင္ေတာ့ပါ။

(ခ) ရဟန္းေတာ္မ်ား စားေသာက္ဖြယ္ရာ တို႔မွာ-
(၁) ယာ၀ကာလိက-နံနက္ပိုင္းသာ စားအပ္ေသာ ဆြမ္းသစ္သီးစသည္။
(၂) ယာမကာလိက-ဤေန႔အရုဏ္တက္မွ ေနာက္ေန႔ အရုဏ္ထိသာ အပ္ေသာ အေဖ်ာ္ရည္စသည္။
(၃) သတၱာဟကာလိက-၇-ရက္သာအကပ္ခံ၍ စားေသာက္အပ္ေသာ စတုမဓူ ပ်ားသကာ စသည္မ်ား။
(၄) ယာ၀ဇီ၀ိက-တသက္လံုးပင္ အကပ္ခံထားျပီး စားေသာက္အပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား-ဟူ၍ ၄-မ်ိဳးရွိသည္။

ထိုတြင္ သၾကားလံုးမွာ ၃-နံပါတ္ သတၱာဟကာလိက၌ ပါ၀င္ပါသည္။ ယေန႔အကပ္ခံထားလွ်င္ ၇-ရက္အထိ အကပ္မခံဘဲ စားေသာက္ႏိုင္၏။ စားေသာက္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ဆာေလာင္ရံုျဖင့္ မအပ္။ အားနည္းျခင္း စေသာ ေရာဂါရွိမွသာ အရည္ကို ေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ အရည္မဟုတ္ေသာ သၾကားခဲ၊ ထန္းလ်က္ခဲ စသည္တို႔ကို အရည္ေဖ်ာ္၍ ေသာက္ရပါသည္။
(သတၱာဟကာလိက ဆိုသည့္အတိုင္း ၇-ရက္ေစ့သြားလွ်င္ ထပ္မံ၍ အကပ္ခံရသည္။ ထပ္မံ၍ အကပ္မခံဘဲ စားေသာက္မိလွ်င္၄င္း၊ မစြန္႔ပစ္လွ်င္၄င္း အာပတ္သင့္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ပရိ၀ါသ္ မာနတ္ ညဥ့္ျပတ္ ၀တ္ပ်က္ ကိစၥ)
အရွင္ဘုရား၊ ပရိ၀ါသ္ မာနတ္ ေဆာက္တည္ျပီးေသာ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ ထိုရဟန္းေတာ္မ်ား မသိဘဲ အျခားရဟန္းမ်ား ေက်ာင္းအရာမ္တြင္း ၀င္ေရာက္လာလွ်င္ ကံပ်က္သည္-မပ်က္သည္ကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
(ဦးသူရိယ-ရပ္ေစာက္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ပရိ၀ါသ္ မာနတ္ ေဆာက္တည္ေနေသာ ေက်ာင္းဥပစာအာရာမ္အတြင္းသို႔ အာဂႏၲဳရဟန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာလွ်င္ ပရိ၀ါသ္ (သို႔မဟုတ္) မာနတ္ကို ဒဏ္သားရဟန္းက ၾကားေလွ်ာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္လာသည္ကို မသိ၍ ထြက္ခြာသြားသည့္တိုင္ေအာင္ မၾကားေလွ်ာက္မိလွ်င္ ညဥ့္ျပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မသိ၍ မၾကားေလွ်ာက္ရသျဖင့္ ၀တ္ပ်က္ျခင္း၊ ၀တၱေဘဒဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္ျခင္းကား မျဖစ္ေပ။
အဇာနႏၲေႆ၀ ဥပစာရသီမံ ပ၀ိသိတြာ ဂစၧႏၲိ ေစ၊ ရတၱိေစၧေဒါ၀ ေဟာတိ၊ န ၀တၱေဘေဒါ။ (ခုဒၵသိကၡာ ဋီကာ)

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ၾသဂုတ္လ)

No comments: