Sunday, December 13, 2009

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ( ၄ )

( ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ၂-၃ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ျမတ္မဂၤလာ စာေစာင္ မရွိေသးပါ)

( ယခင္လမွ အဆက္)
စာခ်နက္ မိုးထိမူက်မ္းစာမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ၌ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီက ဤက်မ္းမ်ားသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားေလာကအတြက္ စာေပပို႔ခ်ရံုသာမက လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားအတြက္ ၀ိုင္းဖြဲ႔ဖတ္ရန္နဲ႔ ၀ိုင္းဖြဲ႔နာရျခင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္မ်ား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို တတ္သိနားလည္ၾကျပီး သူဂတိဘံုသို႔ ေရာက္ၾကျပီးလွ်င္ နိဗၺာန္စံ၀င္သည္အထိ အက်ိဳးတရားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း-ေဖာ္ျပထားသည္။

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ က်မ္းစာအုပ္ေပါင္း ၁၃၄-အုပ္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ နိကာယ္စံု ပါဠိေတာ္မ်ား၏ နိႆယျပန္ စားအုပ္ေရ ၈၉-အုပ္။ အ႒ကထာ နိႆယျပန္ စာအုပ္ေရ ၃၉-အုပ္။ စာသင္သားကိုင္ ၀ိနည္းငယ္ ၄ေစာင္၊ ကခၤါ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာေက်ာ္၊ သဒၵါႀကီး၊ သျဂႋဳဟ္၊ ဘိကၡဳပါတိေမာက္ စသည္တို႔၏ နိႆယျပန္ စာအုပ္ ၁၄-အုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရသေ့ႀကီး ဦးခႏၲီ အေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာေပပညာရွင္မ်ားသာမက ျပည္ပစာေပပညာရွင္မ်ားကလည္း မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အေမရိကန္ သုေတသန ပညာရွင္ႏွင့္ ပန္ခ်ီဆရာႀကီး (Ripley) သည္ Believe it or Not ယံုခ်င္ယံု, မယံုခ်င္ေန-အမည္ရွိ စာအုပ္မ်ားကို အတြဲေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔မွာ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ အံ႔ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အံ႔ဖြယ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ အလြန္တြင္က်ယ္၍ အႀကိမ္မ်ားစြာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ာကလည္း တင္ဆက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုစာအုပ္ တတိယတြဲတြင္ Ripley က-ကမၻာ့ အေလးဆံုးစာအုပ္ႀကီး-ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားတြင္းရွိ ေက်ာက္စာ၊ ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဖာ္ျပရာ၌ ယင္းတို႔မွာ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ ၇၂၈-ခ်ပ္ရွိသည္။ တခ်ပ္လွ်င္ တတန္အေလးခ်ိန္ ရွိသည္။ အစ အဆံုး ဖတ္ရႈျပီးစီးရန္အတြက္ ပညာရွင္တဦးအဖို႔ ၅-ႏွစ္ၾကာမွ် ဖတ္ရႈရသည္။ ယင္းတို႔ကို ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ေရးထြင္းခဲ့သည္-စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုေဖာ္ျပခ်က္ မွားယြင္းေနေပသည္။ ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားအတြင္းရွိ ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားမွာ ဦးခႏၲီ ေကာင္းမႈ မဟုတ္။ မင္းတုန္းမင္း၏ ေကာင္းမႈျဖစ္သည္။ ဦးခႏၲီ၏ ေကာင္းမႈမွာ စႏၶာမုနိဘုရားအတြင္းရွိ ေက်ာက္စာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဦးခႏၲီ၏ ေက်ာက္စာမ်ားသည္ မင္းတုန္းမင္း ေကာင္းမႈထက္ ၃-ဆခန္႔ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ Ripley သည္ ပမာဒေလခ ျဖစ္ကာ မွားယြင္းသြားဟန္တူသည္။ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ စႏၵာမုနိဘုရားတို႔ကို ယူမွတ္ မွားသြားပံုရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ ေကာင္းမႈကား ကမၻာ့အံ႔ဖြယ္တြင္ ပါ၀င္ထိုက္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ လာမအနာဂါရိက ေဂါ၀င္ဒအမည္ရွိ ျပည္ပစာေပပညာရွင္ကလည္း သူ၏ The Way of White Cloud-စာအုပ္တြင္ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီအေၾကာင္း အံ႔ခ်ီးဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ထူးအျဖစ္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေဂါ၀င္ဒက-ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီကို ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အရွင္ဉာဏိကႏွင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦး ၁၉၂၉-ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဦးခႏၲီသည္ အလြန္ေလးစား ၾကည္ညိဳဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ထူး ျဖစ္သည္။ ဥပဓိရုပ္ အလြန္ေကာင္းသည္။ စိတ္တန္ခိုးသတၱိႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္။ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အဘိဓမၼာစာအုပ္ မ်ားကို မိမိတို႔အား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ မိမိတို႔ ေတာင့္တေနေသာ အလိုဆႏၵကို ျဖည့္စြမမး္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ဖူးေတြ႔ရေသာ ရဟန္းတပါးက ရေ့သႀကီးဦးခႏၲီသည္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး ၀င္စားသူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္း ယံုၾကည္ခဲ့ေပသည္။ စသည္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပ မွတ္တမ္းတင္ထားေပသည္။

ထိုသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရိုေသေလးစားျခင္းကို ခံရေသာ ဦးခႏၲီအား အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းအားေပးၾကသည္။ သူ၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အံ႔ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္ၾကသည္။ လွဴဒါန္းၾကသည္။ ဦးခႏၲီသည္ သူ႔ကိုလွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြမ်ားကို မည္သူ႔ကိုူမွ် မအပ္ႏွံ။ မကိုင္ေစရ။ ကိုယ္တိုင္တဦးတည္းသာ သိမ္းဆည္းလ်က္ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္သည္။ ေငြအမ်ားအျပား ေတြ႔ျမင္သိမ္းပိုက္ရပါက ေလာဘသားမ်ားမွာ လိုခ်င္ၾကေပလိမ့္မည္။ မမွန္မကန္ ျပဳၾကလိမ့္မည္-ဟုဆိုကာ မည္သူ႔ကိုမွ် ေငြမကိုင္ေစရေအာင္ သတိျပဳ ေဆာင္၇ြက္ခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လံုး၀အသံုးမျပဳ။ ႀကီးမားေသာ သမာဓိ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္သီလျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ဦးခႏၲီသည္ ေငြအေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲကာ သာသနာ့အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းအတြက္ အဂၤလိပ္အစိုးရက အစပိုင္းတြင္ သကၤာမကင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရႊျဖစ္၊ ေငြျဖစ္မ်ား တတ္ေနသေလာ။ သို႔မဟုတ္ ေငြမ်ားကိုပင္ အတုလုပ္ေနသေလာ စည္ျဖင့္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ သံသယျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ မႏၲေလးျမိဳ႔၌ သီးသန္႔စံုေထာက္ဌာနရံုးတခု ဖြင့္လ်က္ ေန႔စဥ္လိုပင္ မႏၲေလးေတာင္သို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ သံသယျဖစ္ေသာ အခ်က္ဟူ၍ တစံုတရာ မေတြ႔ရွိၾက။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုစံုေထာက္ရံုးကို ဖ်က္သိမ္း သြားေပသည္။

ဤသုိ႔ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဦးခႏၲီအား မသကၤာသျဖင့္ စံုစမ္းၾကသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေက်ာ္ ေဗဒင္လကၡဏာဆရာႀကီး ဆရာစျႏၵက သူ၏ဘ၀ခရီးႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေရးသားခ်က္မွာ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ရေသ့့ဦးခႏၲီ ေရႊျဖစ္သည္ဟု ေက်ာ္ၾကားလာသည္္။ ထိုသို႔ ေက်ာ္ၾကားလာေသာအခါ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ ရဲမင္းႀကီး စေကာ့ဆိုသူက တေန႔ေသာအခါ မႏၲေလးေတာင္သို႔လာ၍ ရေသ့ႀကီးထံ စံုစမ္းသည္။ သူသည္ ရဲမင္းႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ ေရႊျဖစ္သည္-ဟု ၾကားရ၍ ဟုတ္-မဟုတ္ သိပါရေစ-ဟု ေလွ်ာက္ထားသည္။ ထိုအခါ ရေသ့ႀကီးက ေရႊျဖစ္ပါသည္-ဟု ေျပာသည္။ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တပည့္ေတာ္အား လက္ငင္းျပပါ-ဟု ရဲမင္းႀကီးက ေတာင္းပန္သည္။

ထိုအခါ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ သူ၏ တပည့္မ်ားအား လင္ပန္း ၃-ခ်ပ္ကို ေျပာင္ေနေအာင္ ေဆးေစျပီးလွ်င္ အ၀တ္ႏွင့္ သုတ္ျပီးေနာက္ ဘုရားစင္ေရွ႔နားရွိ ပလႅင္ေအာက္တြင္ ထားသည္။ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီသည္ ဘုရားေရွ႔ေတာ္သို႔ သြား၍ ဤဘုရားရွိခိုး ( ဒိ၀ါ တပတိ အစရွိေသာ ဘုရားရွိခိုး) ကို သစၥာျပဳေသာ ဂါထာမ်ားႏွင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္သည္။ နာရီ၀က္ေလာက္အၾကာ ရွိခိုးပူေဇာ္ျပီး၍ ေၾကးစည္ကို ၃-ခ်က္တိတိ ရိုက္၍ အမွ်ေပးသည္။ သာဓုေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ရဲမင္းႀကီးနားလာ၍ ယခင္ေနရာသို႔ ျပန္၍ ထိုင္ေနေတာ္မူသည္။ နာရီ၀က္ေလာက္ၾကားေသာအခါ အရပ္ရပ္ အရြာရြာမွ မ်ားလွစြာေသာ ဘုရားဖူးမ်ား မႏၲေလးေတာင္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္။

ရေသ့ႀကီးရွိေသာ ဘုရားေရွ႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားေရွ႔တြင္ထားေသာ လင္ပန္း ၃-ခ်ပ္ထဲသို႔ ဘုရားဖူးမ်ားက အခ်ိဳ႔ လက္စြပ္မ်ား ခၽြတ္၍လွဴသည္။ တခ်ိဳ႔ လက္ေကာက္မ်ား ခၽြတ္၍လွဴသည္။ ထိုအခါ ရဲမင္းႀကီး ထိုင္ေနေသာ ၁-နာရီေလာက္အတြင္းတြင္ပင္ လင္ပန္း ၃-ခ်ပ္ထဲ၌ ေရႊေတြေမာက္ေနေအာင္ ရသည္။

ထိုအခါ ရေသ့ႀကီးက သူေရႊျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ သည္နည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာျပသည္။ ထိုအခါ ရဲမင္းႀကီးသည္ ဦးခႏၲီအား အလြန္ၾကည္ညိဳစြာ ရွိခိုးျပီးေနာက္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ရဲအဖြဲ႔က အကူအညီ ေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳျပီးလွ်င္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္သြားသည္။

ဤသို႔ ဆရာစျႏၵက ေရးသားေဖာ္ျပျပီးလွ်င္ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ရြတ္ဆိုေနက်ျဖစ္ေသာ သစၥာျပဳ၍ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ကို ပူေဇာ္ေသာ ဂါထာကို ပူးတြဲေဖာ္ျပသည္။ ထိုဂါထာသည္ လိုရာျပည့္ေစေသာ ဂါထာေတာ္ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ဆရာစျႏၵက ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုဂါထာမွာ-
ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတၱိမာ ဘာတိ စႏၵိမာ။
သႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာ တပတိ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ။
အထ သဗၺ မေဟာရတၱႎ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။
တာဒိသံ ေတဇ သမၸႏၷံ၊ ဗုဒၶံ ၀ႏၵာမိ အာဒရံ။
မနကၠာရာႏုဘာေ၀န၊ သေဗၺ ပူေရႏၲဳ သကၤပၸါ။

အနက္အဓိပၸါယ္။ ။
ေနမင္းသည္ ေန႔အခါ၌သာ ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏။
လမင္းသည္ ညအခါ၌သာ ထြန္းလင္းေတာက္ပ၏။
ျပည့္ရွင္မင္းသည္ မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါး ၀တ္ဆင္မွသာ တင့္တယ္၏။
ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ စ်ာန္၀င္စားမွသာ တင့္တယ္၏။
ျမတ္စြာဘုရားေသာ္ကား ေန႔ညပတ္လံုး တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ တင့္တယ္ေပသည္တကား။
ထိုသို႔ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္ေတာ္ ရိုေသစြာ ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။
ဤသို႔ ရွိခိုးရေသာအက်ိဳးေၾကာင့္ ၾကံၾကံသမွ် ေတာင့္တရာရာ အျဖာျဖာတို႔သည္ လ်င္ျမန္စြာ ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

တခါေသာ္ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ နယ္ခ်ဲ႔ဘုရင္ခံ ဆာဟာကုတ္ ဘတ္တလာသည္ မႏၲေလးေတာင္သို႔ ေရာက္လာသည္။ ထိုစဥ္ မႏၲေလးေတာင္သို႔သြား၍ ဦးခႏၲီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။ ရေသ့ႀကီးကို ကၽြႏ္ုပ္မ်ားစြာ ၾကည္ညိဳေလးစားပါသည္။ မင္းတဲက ထြက္လာစဥ္ကပင္ ဦးထုပ္ခၽြတ္၍ လာခဲ့ပါသည္။ ရေသ့ႀကီးသည္ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးအမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။-ဟူ၍ ေျပာသြားသည္ဟု ဆိုသည္။

ဦးခႏၲီ၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ေစတနာကို ဘုရင္ခံက သာမက သံတန္ဆာပလာမ်ား ေရာင္းခ်ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ ထိုေခတ္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း အထူးေလးစား ယံုၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ သာသနာ့အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ထိုကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွ သံတန္ဆာပလာမ်ားကို အေၾကြး၀ယ္ကာ ဦးခႏၲီက ေဆာက္လုပ္ ခဲ့သည္။ ျပီးစီးေသာအခါတြင္မွ ထိုအေဆာက္အအံုအတြက္ အလွဴေငြေကာက္ခံသည္။ အလွဴရွင္တကာကို ရွာသည္။ အလွဴရွင္တကာ ေတြ႔လာေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းပင္ အလွဴရွင္အမည္ကို ကမၸည္းထိုးလိုက္သည္။ ထိုေကာင္းမႈအတြက္ အလွဴရွင္ထံမွ အလွဴေငြရေသာအခါတြင္မွ ဦးခႏၲီက ကုမၸဏီသို႔ က်သင့္ေငြကို ေပးေခ်ခဲ့ေပသည္။

ဦးခႏၲီ၏ ေစတနာလုပ္ငန္းကို ႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေစတနာရွင္မ်ားကလည္း အလွဴေငြမ်ား ရက္ေရာစြာ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းၾကသည္။ ဦးခႏၲီဆိုလွ်င္ သဒၶါၾကသည္။ ယံုၾကည္ၾကသည္။ အစပိုင္းတြင္ နယ္ခ်ဲ႔ျဗိတိသွ် အစိုးရက သကၤမကင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ေလးစားၾကည္ညိဳခဲ့သည္။ ဦးခႏၲီအား သြားလိုရာ ေရေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းခရီးလမ္းမ်ားကို အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းထားသည္။ ဦးခႏၲီ ျပဳစုတည္ထားေသာ ဘုရားမ်ားအတြက္ ဘုရားပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပလိုပါက အစိုးရထံ အမိန္႔ခံရန္မလို။ ႏွစ္သက္သလို က်င္းပႏိုင္ေသာ အထူးအခြင့္အေရး မ်ားကိုပင္ ေပးထားေပသည္။

ဦးခႏၲီသည္ အသက္အရြယ္ အိုမင္းလာေသာ္လည္း သာသနာ့အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ မိုးထိစာေပမ်ား ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ၁၉၄၁-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိကမၻာစစ္မီးႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူးစက္လာေသာအခါ ဦးခႏၲီသည္ မိတၳီလာနယ္သို႔ ေခတၱၾကြ၍ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ မၾကာမီ (၁၉၄၂-ခုႏွစ္) တြင္ မႏၲေလးသို႔ ျပန္ၾကြလာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၇၄-ႏွစ္ရွွိေနျပီ။ က်န္းမာေရး မေကာင္းေတာ့။ ေလငန္းေရာဂါျဖစ္ျပီး အိပ္ရာထဲက မထႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ အနည္းငယ္သက္သာရာ ရလာသည္။

၁၉၄၅-ခုႏွစ္ ဒုတိကမၻာစစ္ႀကီး ျပီးေသာအခါ ဦးခႏၲီသည္ သက္ေတာ္ ၇၈-ႏွစ္ရွိေနျပီး ေလငန္းေရာဂါ တဖန္ျပန္ေပၚလာျပီး မသြားႏိုင္၊ မလာႏိုင္ေတာ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ဦးခႏၲီသည္ အားမေလွ်ာ့၊ သူ႔ကို ထမ္းစင္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ေစလ်က္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔ပ်က္စီးသြားေသာ မႏၲေလးေတာင္ အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္ရွိသည္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ပင္ လွည့္လည္ၾကည္ရႈ စီမံခဲ့ေသးသည္။

ဦးခႏၲီသည္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ၁၃၁၀-ျပည့္ႏွစ္ ျပာသိုလ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄-ရက္ေန႔ည (၁၉၄၉-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇-ရက္) တြင္ ကြယ္လြန္ေတာ္မူသြားရွာသည္။ ကြယ္လြန္ေတာ္မူခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၈၂-ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ အေလာင္းေတာ္ကို ရဟန္းပ်ိဳအဖြဲ႔က ႀကီးမွဴးသျဂႋဳဟ္သည္။ ရဟန္းရွင္လူတို႔က ဦးခႏၲီ၏ ရုပ္ကလာပ္ကို ၂-ႏွစ္တိုင္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၃၁၂-ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလဆန္း ၈-ရက္ေန႔မွ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔အထိ ခမ္းနားသိုက္ျမိဳက္စြာ သျဂႋဳဟ္ၾကသည္။ သျဂႋဳဟ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုက ထည့္၀င္ ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ၅၀၀၀-လွဴဒါန္းသည္။

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီကား အႏွစ္ ၁၀၀-အတြင္း တေယာက္ေပၚထြန္းရန္ မလြယ္ကူေသာ ရွားပါးသည့္ ျမန္မာ့သားေကာင္းရတနာ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားတြင္ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေပသသည္တကား။

( မင္းယုေ၀)

က်မ္းကိုး။ ။
(၁) မႏၲေလးေတာင္ သမိုင္းသစ္ ( အရွင္ေဇာတိကာဘိ၀ံသ)
(၂) ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ ေထရုပၸတၱိႏွင့္ ေရႊမန္းေတာင္သမိုင္းအက်ဥ္း (ဦးေအးေမာင္-အျငိမ္းစား ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး)
(၃) အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ နိႆယ (စာခ်နက္ မိုးထိမူ)
မိုးထိေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာဂရ မဟာေထရ္)
(၄) ဘ၀ခရီးႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား (ဆရာစျႏၵ)
(၅) ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ-၂)
(၆) ႏွစ္ ၁၀၀-ျပည့္ မႏၲေလး၊( ေရႊကိုင္းသား)
(၇) The Way of White Cloud (Lama Anagarika Govinal)
(၈) Believe it of Not ( Ripley)
(၉) ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ (မင္းယုေ၀)( ဉာဏ္လင္း ဓမၼာစာပေဒသာ)
(၁၀) ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိဋကတ္သံုးပံု ေက်ာက္စာ ဓမၼေစတီမ်ား (ဦးေအာင္သူ)
ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: