Friday, December 11, 2009

သီလျပည့္စံုျခင္း အက်ိဳး ငါးပါး

ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ ငါးပါးသီလအက်ိဳး၊ ဥပုသ္သီလအက်ိဳးမ်ားအျပင္ ေအာက္ပါအက်ိဳး ငါးပါးတို႔ကိုလည္း ရရွိႏိုင္သည္ဟု ပါဋလိရြာသူ ရြာသားမ်ားအား ဘုရားရွင္ အထူးေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
(၁) စီပြားဥစၥာ ရတနာတို႔ကို အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ရႏိုင္ျခင္း။
(၂) နာမည္ေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ၾကားျခင္း။
(၃) ပရိသတ္ဗိုလ္ပံုအလယ္၌ တင့္တယ္ရဲရင့္ျခင္း။
(၄) ေတြေ၀ေမ့ေမာမႈ မရွိ၊ သတိေကာင္းစြာႏွင့္ ေသလြန္ရျခင္း။
(၅) ေသလြန္ျပီးေနာက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာဘ၀တို႔သို႔ ေရာက္ရျခင္း။

( ဓမၼပဒ)

No comments: