Sunday, January 10, 2010

နဂါးႏိုင္ဂါထာ

ရေသ့ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းပါး တေနရာ၌ သစ္ခက္တဲေက်ာင္းကေလး ေဆာက္လုပ္၍ အတူတကြ ေနထိုင္ၾက၏။ ေတာထဲက သစ္သီးႀကီးငယ္မ်ားကို စားသံုးကာ သမထ ကမၼ႒ာန္းမ်ား စီးျဖန္း ေနၾက၏။ ေနာင္ေတာ္ရေသ့သည္ ညီေတာ္ကို ညႇာတာေသာအားျဖင့္ သစ္သီးရွာေဖြရာတြင္ ညီေတာ္ကို မလိုက္ပါေစဘဲ မိမိတပါးတည္းသာ လွည့္လည္ရွာေဖြ၍ ေကၽြးေမြးေလသည္။

တေန႔သ၌ ေနာင္ေတာ္ရေသ့ သစ္သီးရွာထြက္ေနခိုက္တြင္ ဂဂၤါျမစ္ေရေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ မဏိဂဏၭ နဂါးမင္းသည္ ကမ္းပါးေပၚတက္လာ၏။ ဟိုဟိုသည္သည္ လွည့္လည္သြားလာရင္း ရေသ့တို႔၏ ေက်ာင္းကေလး နားသို႔ ေရာက္လာ၏။ ေက်ာင္းအတြင္းသို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းေနသည့္ ရေသ့ေလးကို ဖူးျမင္လိုက္ရ၏။

ရေသ့ေလးသည္ ေမတၱာဘာ၀နာကို အဓိကထား၍ ပြားမ်ားေနသည္ျဖစ္ရာ ေမတၱာဘာ၀နာ၏ အရွိန္အ၀ါေၾကာင့္ မဏိကဏၭ နဂါးမင္းသည္ ရေသ့ေလးကို ခ်စ္ခင္လာ၏။ ၾကည္ညိဳလာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရေသ့ေလးထံသို႔ အသာအယာ ခ်ဥး္ကပ္လာျပီးလွ်င္ ရေသ့ေလး၏ ကိုယ္ႏွင့္မထိေအာင္ မိမိကိုယ္ျဖင့္ ခုနစ္ေခြရစ္ပတ္ထားျပီးလွ်င္ ဦးေခါင္းထက္တြင္လည္း ပါးပ်ဥ္းကို ႀကီးႏိုင္သမွ်ႀကီးေအာင္ ဆန္႔ထုတ္၍ လႊမ္းမိုးထားလိုက္ေလသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ေစ့၍ ရေသ့ကေလးက မ်က္လံုးဖြင့္၍ ၾကည့္လိုက္သည္တြင္ တအံ႔တၾသျဖစ္သြားရ၏။ မဏိကဏၭ နဂါးမင္းက မိမိကိုခ်စ္ခင္၍ ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ေနသည့္ ျဖစ္အင္ကို ရေသ့ေလးမသိရွာ၊ နဂါးအေခြႀကီး ေတြႏွင့္ ပါးပ်ဥ္းႀကီးကိုသာ ျမင္ရသျဖင့္ ထိတ္လန္႔တၾကား ျဖစ္သြားရ၏။ အကယ္၍ ေနာင္ေတာ္ရေသ့သာ အနီးအပါးမွာ ရွိေနမည္ဆိုပါက သံကုန္ဟစ္၍ ေခၚမိပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာင္ေတာ္က ေခၚသံေအာ္သံ မၾကားႏိုင္ေလာက္သည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ေနသျဖင့္ မည္သို႔မွ် အသံမျပဳရဲပါ။ နည္းနည္းကေလးမွ် မလႈပ္ရွား၀ံ႔ပါ။ နဂါးႀကီး၏ အေခြမ်ားၾကားမွာ ျငိမ္ျငိမ္ကေလး ထိုင္လ်က္က ေဇာေခၽြးမ်ား ျပန္ေနရပါေတာ့သည္။

ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း မဏိကဏၭ နဂါးမင္းသည္ ဤသို႔ပင္လာ၍ အေခြျဖင့္ ရစ္ပတ္၏။ အခ်ိန္တန္ေသာ္ သူ႔ဘာသာ ျပန္ျဖဳတ္သြား၏။ မဏိကဏၭနဂါးမင္းဘက္က ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ပူေဇာ္သည္ ျဖစ္ေသာ္္ျငားလည္း ရေသ့ေလးကေတာ့ ေၾကာက္အားပိုလွ၏။ ေၾကာက္စိတ္မ်ားက လႊမ္းမိုးေနၾကသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ရွာေဖြ ေပးထားသည့္ သစ္သီးမ်ားကို ျမိန္ျမိန္ရွက္ရွက္ မစားႏိုင္ေတာ့ပါ။ အစားအေသာက္ ပ်က္လာသျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပိန္ခ်ံဳးလာ၏။ အေသြးအသားမ်ား ခန္းေျခာက္လာ၏။ အဆင္းအေရာင္ ညိႇဳးမွိန္လာ၏။ အသားေရာင္ ေဖ်ာ့ေတာ့ လာ၏။ တကုိယ္လံုးတြင္ ေသြးေၾကာႀကီးေတြ ေပၚကာ ပိုက္ကြန္ႏွင့္ လႊမ္းအုပ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာ၏။

ဤတြင္ ေနာင္ေတာ္ရေသ့သည္ ညီေတာ္၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈကာ ညီေတာ္အား ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္း၏။ ညီေတာ္ကလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ရာ-
ညီေတာ္-ညီေတာ္ဆီကို နဂါးႀကီး မလာတာ ႀကိဳက္ပါသလား-
ႀကိဳက္ပါတယ္ ေနာင္ေတာင္ဘုရား၊ နဂါးႀကီး မလာေအာင္ လုပ္ေပးပါ။
ေကာင္းျပီ ညီေတာ္၊ ဒါထက္ အဲဒီနဂါးႀကီးဆီမွာ အဖိုးတန္တဲ့ ပစၥည္းတခုခုမ်ား ျမင္မိရဲ႔လား-
ျမင္ပါတယ္ ေနာင္ေတာ္၊ နဂါးႀကီးရဲ႔ လည္ပင္းမွာ အဖိုးတန္ ပတၱျမားတလံုး ၀တ္ဆင္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီလိုဆို ေနရာက်ျပီ ညီေတာ္၊ နဂါးႀကီး ညီေတာ့အနား ကပ္လာတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ ညီေတာ္က သူ႔လည္ပင္းမွာ ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ပတၱျမားကို ေတာင္းလိုက္ေပေတာ့။
ဤသို႔ သြန္သင္ထားသည့္အတိုင္း ရေသ့ေလးသည္ ေနာက္တေန႔တြင္ မဏိကဏၭ နဂါးမင္း သူ႔အနားေရာက္ လာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ အသင္နဂါးမင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ကို ပတၱျမားေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ ပတၱျမားကို လိုခ်င္ပါတယ္-ဟု ေတာင္းလိုက္၏။

ရေသ့ေလး၏ ေတာင္းသံကို ၾကားလိုက္ရသျဖင့္ မဏိကဏၭနဂါးမင္းသည္ တုံ႔ခနဲရပ္ကာ-
အလို-ရေသ့က ပတၱျမားကို ေတာင္းေနပါကလား၊ အလို-ရေသ့ ကပတၱျမားကို ေတာင္းေနပါကလား၊ ဟု ေျပာေျပာဆိုဆို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ကာ ဂဂၤါျမစ္ထဲ ဆင္းသြားေတာ့၏။ ေနာက္တေန႔ေရာက္ေသာအခါ
မဏိကဏၭနဂါးမင္းသည္ ရေသ့ေလးကို အၾကည္ညိဳမပ်က္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ေက်ာင္းနားသုိ႔ ကပ္လာရျပန္၏။ ရေသ့ေလးနား ေရာက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ပတၱျမားေတာင္းသံ ၾကားရသျဖင့္ ျပန္လာရျပန္၏။

ဤသို႔ျဖင့္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ အေတာင္းခံရေသာအခါ မဏိကဏၭနဂါးမင္းက-
ငါ့မွာ ဒီပတၱျမားတန္ခိုးေၾကာင့္ စားစရာ ေသာက္စရာ အေကာင္းစားေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္။ အမ်ားႀကီးလဲ ေပၚေပါက္လာတယ္၊ အဲဒီပတၱျမားကို ငါမေပးႏိုင္ဘူး။ သင္ဟာ သိပ္ျပီီး အေတာင္းအရမ္းထူလွတယ္။ သင့္ေက်ာင္းကို ငါ ေနာက္ထပ္မလာေတာ့ဘူး။

ေက်ာင္းေပၚမွာ ေသြားထားတဲ့ ဓားကိုကိုင္ျပီးေတာ့ ေယာက်္ားပ်ိဳတေယာက္က ျခိမ္းေျခာက္သလို သင္ကလဲ ပတၱျမားေတာင္းျပီးေတာ့ ျခိမ္းေျခာက္တယ္။ အဲဒီပတၱျမားကို ငါ မေပးႏိုင္ဘူး။ သင္ဟာ သိပ္ျပီးေတာ့ အေတာင္းအရမ္း ထူလွတယ္။ သင့္ေက်ာင္းကို ငါ ေနာက္ထပ္မလာေတာ့ဘူး-ဤသို႔ ေျပာဆိုလ်က္ ေရထဲသို႔ ျပန္ဆင္းသြား၏။

ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ မဏိကဏၭနဂါးမင္းသည္ ေရထဲက တက္မလာေတာ့ေခ်။ နဂါးႀကီး ေရာက္မလာေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့မွ ရေသ့ေလးသည္ နဂါးႀကီးကို ေတြ႔ခ်င္ ျမင္ခ်င္ ျဖစ္လာရ၏။ ေတြ႔ခ်င္ ျမင္ခ်င္ပါလ်က္ မျမင္ရသျဖင့္ ေရွးကထက္ ပိန္ၾကံဳလာရ၏။ ေရွးကထက္ ညိႇဳးႏြမ္းလာ၏။ ဤတြင္ ေနာင္ေတာ္ရေသ့က-
ညီေတာ္ တစံုတေယာက္ကို ခ်စ္တယ္၊ ခင္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီသူ ႏွစ္သက္မက္ေမာေနတဲ့ ပစၥည္းကို မေတာင္းရဘူး။ အေတာင္းအရမ္း ထူရင္ ခ်စ္ရာက မုန္းသြားတတ္တယ္-ဤသို႔ ဆံုးမစကား ေျပာၾကားရ ေလသည္။

( ကုဋိကာရ သိကၡာပုဒ္)
၀ိနယပိဋက ပါရာဇိကက႑ သံဃာ့ဒိသိသ္သိကၡာပုဒ္ ၁၃-ခုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ကုဋိကာရသိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ရာတြင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထုတ္ေဆာင္ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည့္ ဥပမာတခု ျဖစ္ေပသည္။

အာဠ၀ီျမိဳ႔မွာရွိေသာ အဂၢါဠ၀အမည္ရသည့္ နတ္ကြန္းကို ရဟန္းမ်ား ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ သီတင္းသံုးႏိုင္ရန္ ဒါယကာမ်ားက ျပဳျပင္ေပးထားၾက၏။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ၾကြေရာက္လာၾကသည့္ ရဟန္းမ်ားသည္ အာဠ၀ီျမိဳ႔ ေရာက္လာလွ်င္ အဂၢါဠ၀နတ္ကြန္းမွာပင္ ၀င္ေရာက္၍ သီတင္းသံုးၾက၏။

ဤတြင္ အာဠ၀ီျမိဳ႔ခံ ရဟန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ဘာသာ ေက်ာင္းေဆာက္ၾက၏ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးမည့္ ဒါယကာ မေပၚသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားထံ အလွဴခံၾကရ၏။ အလွဴခံ၍ ရသမွ်ကို မၽွ်တေအာင္ မတိုင္းတာဘဲ ေလာဘတႀကီးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ၾကသျဖင့္ ေက်ာင္းႀကီးမွာ တပိုင္းတန္းလန္း ျဖစ္ေနရၾကရ၏။

တပိုင္းတန္းလန္း ေက်ာင္းႀကီးမ်ား အျပီးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမိဳ႔ထဲသို႔ ခဏခဏ ၾကြြၾကရ၏။
အလုပ္သမား ရွာၾကရ၏။ ေတြ႔ရာျမင္ရာလူကို လုပ္အားေပးလာဖို႔ ေခၚၾကရ၏။ ႏြားအကူ၊ လွည္းအကူ ေတာင္းခံၾကရ၏။ ေဆာက္လုပ္ေရး လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို ငွါးၾကရ၏။ သစ္၊ ၀ါး၊ ေျမညက္ စသည္တို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ေတာင္းၾကရ၏။

ဤသို႔ ရဟန္းမ်ားက အေတာင္းအရမ္းထူလြန္းလွသျဖင့္ ဒါယကာ ဒါယိကမမ်ား အၾကည္ညိဳ ပ်က္ကုန္ၾကရ၏။ ဤအေျဖမွန္ကို သိလိုက္ရေသာ္လည္း အရွင္မဟာကႆပသည္ ရဟန္းအခ်င္းခ်င္းကို အမိန္႔အာဏာျဖင့္ တားျမစ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရ၏။

မၾကာမီမွာပင္ ဘုရားရွင္သည္ ေနာက္ပါရဟန္းမ်ားႏွင့္တကြ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔ေတာ္မွ အာဠ၀ီျမိဳ႔သို႔ ၾကြေတာ္မူလာ၏။ အရွင္မဟာကႆပသည္ ဘုရားရွင္ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္ ၀င္ေရာက္ဦးခိုက္ကာ အာဠ၀ီျမိဳ႔ခံ ရဟန္းမ်ား၏ အျပဳအမူကို ေလွ်ာက္ထားေလ၏။
ဤတြင္ ဘုရားရွင္သည္ အေတာင္းအရမ္း ထူလြန္းလွေသာ ရဟန္းမ်ားအား အထက္ပါဥပမာမ်ားကို ထုတ္ေဆာင္ေတာ္မူျပီးလွ်င္

ရဟန္းတို႔-အဟိတ္တိရစၧာန္မ်ားသည္ပင္ အေတာင္းအရမ္းထူျခင္းကို ရြံမုန္းၾကကုန္ေသး၏။ လူတို႔မွာဆိုလွ်င္ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိပါေတာ့မည္နည္း။
ရဟန္းတို႔ လူတို႔သည္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားရရွိေရးအတြက္ လယ္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ စသျဖင့္ ခဲယဥ္းပင္ပန္းစြာ ရွာေဖြစုေဆာင္းၾကရကုန္၏။ ရွာေဖြ၍ ရလာျပန္ေတာ့လည္း မေပ်ာက္မပ်က္ရေအာင္ ခဲခဲယဥ္းယဥ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကရကုန္၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ္ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ ေတာင္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။

ဤသို႔ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေတာ္မူျပီးလွ်င္ ကုဋိကာရသိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူေပသည္။

( ၀ဏၰသီရီ)

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-မတ္လ)

No comments: