Tuesday, January 12, 2010

ပစၥည္း ေလးပါး

ဘုရား တရားႏွင့္ သံဃာ ဟူေသာ ရတနာသံုးပါးကို မိရိုးဖလာအျဖစ္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ခဲ့ပါ၏။ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခါေပါင္းမ်ားစြာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ သရဏဂံုသံုးပါးကို ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ဖူးပါ၏။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ အစခ်ီေသာ သရဏဂံုသံုးပါးကို ရြတ္ဆိုခဲ့ပါ၏။ သိခဲ့ပါ၏။ ဖတ္ခဲ့ပါ၏။ မွတ္ခဲ့ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၃၈-ႏွစ္အရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီးေသာ ေန႔တေန႔၊ မိမိတို႔ ေတာျမိဳ႔ေလးတခုအနီးရွိ သေျပကုန္းေက်းရြာ အလွဴအတန္းတခုမွာ ျမိဳ႔ဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို နာယူမိမွ ဤအသိကို ရရွိပါသည္။

၁။ ဘုရားဆိုသည္ကား သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကို အလင္းေဆာင္၍ စတင္ျပညႊန္သူေပတကား။
၂။ တရားဆိုသည္ကား ထိုဘုရားရွင္ေဟာၾကားျပသ လမ္းညႊန္ျပသည့္ မိန္႔ျမြက္စကားေပတည္း။
၃။ သံဃာေတာ္တို႔သည္ ဤဘုရားေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ျမတ္တို႔ကို ေလာကလူသားအေပါင္းတို႔ သိရွိနားလည္ေအာင္ သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးေတာ္မူၾကသူမ်ားေပတကား။

၁။ ဘုရားသည္ တရားအလင္းကို စတင္ထြန္းညႇိခဲ့သူ။
၂။ တရားသည္ သိစရာသာမက လိုက္နာက်င့္ၾကံရမည့္ က်င့္သံုးအပ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းဓမၼ။
၃။ သံဃာေတာ္တို႔က ဤအလင္းတိုင္ကို ကိုင္ေဆာင္ျမႇင့္ေျမႇာက္၍ ေခ်ာက္ထဲ၊ အေမွာင္ထဲမွ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသူမ်ား။ ထြန္းညႇိသယ္ယူခဲ့သူမ်ား။

ရတနာသံုးပါးတို႔၏ အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈကို မိမိသည္ အထက္ပါအတိုင္း သိျမင္ခဲ့သည္မွာ အသက္ေလးဆယ္ နီးသည့္အရြယ္မွ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာေပါက္တာ အေတာ္ေနာက္က်ခဲ့ပါ၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိအဖို႔ရာမူကား ၾကည္ညိဳသဒၶါတိုးပြား၍ အက်ိဳးမ်ားလွပါသည္။

ယေန႔နံနက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနသည္ ကမၻာေအးကုန္းေျမ ႏို္င္ငံေတာ္ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္ရွိ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားကို တေန႔တာ ဆြမ္းအတြက္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာလက လွဴဒါန္းခဲ့ရာတြင္ သံဃာေတာ္ ၄၃၆-ပါးရွိခဲ့သည္။ ယေန႔မူ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ေခတၱနားခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ သံဃာအပါး ၇၀-နီးပါး မွ်သာ ရွိၾကေလသည္။

သက္ဆိုင္ရာ သံဃာ့တကၠသိုလ္၏ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ဘုရားက ဆြမ္းအႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ဆရာေတာ္က ဆြမ္းအက်ိဳးကို ေဟာၾကားသည္။ ဆြမ္း၏ အေရးပါပံုကို ရွင္းလင္းသည္။ ဆြမ္းလွဴဒါန္းသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ပံုမ်ားကို ေဟာျပေတာ္မူပါသည္။

ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ဟူေသာ အရာေလးမ်ိဳးကို ပစၥည္းေလးပါးဟူ၍ ေခၚၾကသည္။ ပစၥည္းဟူသည္ကား ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရ ျဖစ္၏။ ပစၥည္း၏အနက္ကား အေထာက္အပံ႔ေပးေသာအရာ၊ အက်ိဳးျပဳေပးေသာ အေၾကာင္းခံအခ်က္ဟု ယူေသာ္ ရေကာင္းသည္။

ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးတို႔သည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏အသက္ကို အသီးသီး အေထာက္အပံ႔ေပးေသာအရာမ်ား ျဖစ္၏။ သံဃာေတာ္မ်ား သာသနာ့အက်ိဳးကို သယ္ပိုးထမ္းရြက္ႏိုင္ၾကေစရန္ အေျခခံက်က် အေထာက္အကူျပဳေပးၾက၏။ မည္သို႔ ေထာက္ပံ႔ေနၾကသနည္း။

ရဟန္းဘ၀၏ လိုအပ္ခ်က္ ၄-ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သာသနာေတာ္ကို ထြန္းလင္းေတာက္ပ ျပန္႔ပြားရေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းၾကမည့္ ရဟန္းေတာ္တို႔အဖို႔ အသက္ရွည္စြာ ရပ္တည္ဖို႔ရာ အခ်က္ေလးခ်က္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။
(၁) စားစရာ လိုအပ္သည္။
(၂) ၀တ္စရာ လိုအပ္သည္။
(၃) ေနစရာ လိုအပ္သည္။
(၄) က်န္းမာမႈရွိဖို႔ရာ လိုအပ္သည္။
စားဖို႔ရာ ဆြမ္းကို လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။ ၀တ္စရာ သကၤန္းကို လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။ ေနစရာ ေက်ာင္းကို လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။ က်န္းမာဖို႔ရာ ေဆးကို လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။

ဪ-ဆြမ္း -သကၤန္း-ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးဟူေသာ ပစၥည္းေလးပါးတို႔သည္ သာသနာေတာ္အရွည္ခံ႔၍ တည္တံ႔ေစေသာငွါ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔အတြက္ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါေပတကား။
ပစၥည္းေလးပါးတို႔၏ အေရးပါ၊ ပဓာနက်ပံုႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ကို အေထာက္အပံ႔ျပဳခဲ့ပံုကို (အသက္၅၀-ေက်ာ္မွ) သဲသဲကြဲကြဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။ ယခုမွ စား ၀တ္ ေနေရး က်န္းမာေရးအတြက္ ဆြမ္း-သကၤန္း-ေက်ာင္း-ေဆး တို႔ကို တခုခ်င္းဆက္္စပ္ လိုအပ္လွေၾကာင္း ေကာင္းစြာနားလည္မိေတာ့သည္။ ဒါနကုသိုလ္၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို သိရ၍ ပီတိပြားရသည္။

ရတနာသံုးပါးတို႔ တခုႏွင့္တခု ဆက္ႏြယ္ပံုကို ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႔ ျမိဳ႔ဦးဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာတရားကို နာယူရင္း ရွင္းလင္းနားလည္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ စိတ္မွာ ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္ေတြ ပိုမို ေပၚေပါက္လာသည္။
ဆြမ္းအလွဴပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာ ဆြမ္းအႏုေမာဒနာတရားကို မိမိ နာၾကားရေသာအခါ၌ ပစၥည္းေလးပါးတို႔က သာသနာေတာ္ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရး၌ အေျခခံအေထာက္အပံ႔ ေပးေနပံုကို အေလးအနက္ နားလည္ သိျမင္ရပါေတာ့သည္။

သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းလွဴဒါန္းဖူးပါသည္။ ၀ါဆိုသကၤန္း သထိန္သကၤန္းမ်ားလည္း ကပ္လွဴဖူးပါသည္။ ေက်ာင္းကိုလည္း ျပဳျပင္ လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးပါသည္။ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း လွဴခဲ့ဖူးပါသည္။ ပစၥည္းေလးပါး၏ အက်ိဳးဆက္သည္ မည္မွ်အထိ တာသြား၍ မည္သို႔ အေျခခံက်သည္ကိုမူ မစဥ္းစားမိ ေတြးလည္း မေတြးမိ သာမန္မွ်သာ ျဖစ္ခဲ့၏။

ယခုမွပဲ ေလးေလးနက္နက္ သိျမင္ပါေတာ့သည္။ ယေန႔ စာေရးသူ နားအတြင္းသို႔ အလင္းဓာတ္ေပးေတာ္ မူခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ရိုေသစြာ ရွိခိုးပူေဇာ္လ်က္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားတင္ျပ ပါသည္။ မိမိအဖို႔ရာမူ ဤအေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္ႏြယ္ပံုေလးမ်ားကို သိရွိနားလည္ရသည္ကိုပင္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးလွပါသည္။

( ခ်စ္ႏိုင္-စိတ္ပညာ)

No comments: