Monday, January 18, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၀၁ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (၀ိဇၨာဓိုရ္)
အရွင္ဘုရား၊ ၀ိဇၨာဓိုရ္ဟူသည္ အဘယ္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါသနည္း၊ ၀ိဇၨာဓိုရ္ျဖစ္ရန္ မည္သို႔အားထုတ္ရပါသနည္း။ ၀ိဇၨာဓိုရ္အမ်ိဳးအစား မည္မွ်ရွိပါသနည္း။ ၄င္း ၀ိဇၨာဓိုရ္မ်ားက သာသနာေတာ္ကို မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳပါသနည္း။
(ေမာင္သုေတသန-ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
၀ိဇၨာဓိုရ္တို႔သည္ အမ်ိဳးတပါး အျခားရွိေတာ့သည္ မဟုတ္ျပီ။ တရာ့တပါးေသာ လူမ်ိဳးကပင္ အတတ္၀ိဇၨာကိုစြဲ၍ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္း၀ိဇၨာဓိုရ္တို႔သည္ သန္လ်က္၀ိဇၨာ၊ မႏၲန္၀ိဇၨာ၊ ေဆး၀ိဇၨာ-ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိရာ သန္လ်က္၀ိဇၨာတို႔မွာ သန္လ်က္၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံႏိုင္သည္။
မႏၲန္၀ိဇၨာတို႔မွာ မႏၲန္၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္သုိ႔ ပ်ံႏိုင္သည္။
ေဆး၀ိဇၨာဓိုရ္တို႔မွာ သံုးႏွစ္တိုင္ေအာင္ တြင္းေအာင္၍ ေဆးစားရသည္။

သံုးႏွစ္ေစ့လွ်င္ ေဆြမ်ိဳးတပည့္တပန္းတို႔က တြင္းမွေဖာ္၍ ေကၽြးေမြးရသည္။ အေကၽြးအေမြးေကာင္းမွ အသက္ရွည္သည္။ အသက္ရွည္ က်န္းမာလွ်င္ ေဆးအာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံႏိုင္သည္။ ထို၀ိဇၨာဓိုရ္အတတ္ကို ဆရာသင္၍လည္း အခ်ိဳ႔တတ္သည္။ နတ္ဘီလူးတို႔ သင္၍လည္း တတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၀ိဇၨာဓိုရ္ျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္ရံုမက သူတပါး၏ စိတ္အၾကံကိုလည္း သိ၍ ေရႊေငြစသည္ တို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါ၏။

သာသနာကို မည္သို႔ျပဳစုသည္ဟု မေတြ႔ဘူးပါ။ ၀ိဇၨာဓိုရ္အေၾကာင္း မၾကာခဏေမးၾက၍ လက္၀ဲေနာ္ရထာ ေလွ်ာက္ထံုးကိုမွီး၍ အျပည့္အစံု ေျဖလိုက္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ေယာက်္ားလ်ာ၊ မိန္းမလ်ာ ေ၀ါဟာရမ်ား)
အရွင္ဘုရား၊ ယခုေခတ္အေခၚ အေျခာက္၊ ေယာက်္လ်ာ၊ မိန္းမလ်ာ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ဘုရားေဟာစာေပမ်ား ထဲမွ နပုန္း၊ ပ႑ဳက္၊ က်ားဥဘေတာဗ်ည္း၊ မဥဘေတာဗ်ည္း ေ၀ါဟာရမ်ား ဆက္စပ္ပံုႏွင့္ သူတို႔၏သဘာ၀၊ သူတို႔၏ ခံစားေနရေသာ စိတ္သေဘာတို႔ကို ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ကိုဟန္၀င္း-အင္းစိန္ျမိဳ႔သစ္)

(ေျဖ)
လြန္ခဲ့ေသာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ သံသရာက ကာေမသုမိစၧာစာရကံ လြန္က်ဴးခဲ့ၾကသူ ေယာက်္ား၊ မိန္းမမ်ားသည္ ယင္းကံေၾကာင့္ ငရဲ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရျပီး ျဖစ္သည္။ ငရဲမွလြတ္ေသာအခါလည္း ႏြား၊ ဆိတ္ စသည္ ျဖစ္၍ သင္းကြပ္ခံရျခင္း ဘ၀ေပါင္းတရာမက ျဖစ္ၾကရသည္။ ထိုမွေနာက္ က်ား-မ မဟုတ္၊ ပ႑ဳက္၊ ဥဘေတာဗ်ည္းဘ၀မ်ား၌ ဘ၀မ်ားစြာျဖစ္ရေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ထိုမွေနာက္လည္း ယုတ္ညံ႔ေသာ အဖ်က္ဆီးခံမိန္းမ ျပည့္တန္ဆာ စသည္ျဖစ္ရျပီး ေနာက္ဆံုး ကံၾကြင္းကံက်န္ အျဖစ္ျဖင့္ အေျခာက္ေခၚ မိန္းမလ်ာ၊ ေယာက်္ားလ်ာမ်ား၊ ဘ၀မမွန္သူမ်ား ျဖစ္ရေၾကာင္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မ်ား ေဟာၾကားဆံုးမထားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ထိုေဟာၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း မွတ္သား၍ တရားသံေ၀ဂ ယူေစ လိုပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး)(ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္)
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားတဆူပြင့္ျပီး ထိုဘုရားသာသနာေတာ္ ကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား အားလံုး ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေၾကာင္း သိရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တြင္ ေရွးဘုရားသံုးဆူႏွင့္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရွင္းလင္းမိန္႔ၾကားေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
(သိန္းလႈိင္-စမ္းေခ်ာင္း)

(ေျဖ)
ဘုရားသာသနာကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ယင္းျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ အားလံုးပင္ မုန္ညင္းေစ့ခန္႔မွ် မၾကြင္း ဓာတုပရိနိဗၺာန္ျဖင့္ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကရျမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၌ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္မ်ားသာ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္
ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ဘုရားသံုးဆူ ဆိုင္ရာ၌ကား ေရသႏုတ္ေတာ္၊ ေရစစ္ေတာ္၊ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္ ဟူေသာ အသံုးအေဆာင္ ပရိေဘာဂမ်ားသာျဖစ္ရာ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မဟုတ္သျဖင့္၄င္း၊ ဘုရားရွင္မ်ား၏ တန္ခိုးေတာ္၊ ကမၻာေစာင့္ နတ္မင္းႀကီးမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းမႈတို႔ေၾကာင့္၄င္း ကမၻာကုန္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ တည္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ငရဲေခြးႀကီးမ်ား)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က ငိုတယ္ဆိုရင္ပဲ အေမက သားသမီးမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႔ ထိတ္လန္႔ေအာင္ ငရဲျပည္က ေခြးနက္ႀကီီး လာျပီေဟ့-ဟု အငိုတိတ္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔တတ္ေလသည္။ ကေလးဘ၀က ေၾကာက္ခဲ့ရေသာ ေခြးနက္ႀကီး တကယ္ဟုတ္-မဟုတ္ ဖန္ဆင္းထားေသာ ေခြး ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ဆိုတာ သိလိုပါသည္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ၾကည္ျဖဴသန္႔စင္ေအာင္-ကုကၠိဳတန္းရြာ)

(ေျဖ)
ငရဲျပည္တြင္ ငရဲထိန္း၊ ငရဲေခြး၊ ငရဲစြန္၊ က်ီး၊ လင္းတတို႔သည္ ငရဲသူသတၱ၀ါတို႔အား ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ရန္ ငရဲဆိုင္ရာ ယမမင္းတို႔ လက္ေအာက္တြင္ အမွန္ပင္ရွိေၾကာင္း ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာ စေသာက်မ္းမ်ား၌ လာရွိေပသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ပကတိ တိရစၧာန္မ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ၾက၊ ငရဲသူ ငရဲသားလည္း မဟုတ္ၾကေပ။ စတုမဟာရာဇ္ဘံု အ၀င္အပါ ေ၀မာနိက ျပိတၱာမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ေတ စ ေနရယိေကဟိ အဓိကတရဗာလာေရာဟပရိဏတာ အတိ၀ိယ ဘယာနက သႏၲာသ ကုရုရတရပေယာဂါစ ေဟာႏၲိ ဧေတေန၀ တတၳ ကာက သုနကၡာဒီနံပိ နိဗၺတၱတိ။(ကထာ၀တၳဳ အႏုဋီကာ)
********************************************************************************

(ေမး) (ပဥၥာနႏၲရိယကံ)
ပဥၥာနံ-တရိ၊ ငါးပါးရွိ ဂရုကံ။ အ၀ီစိ တည္ဘိဧကန္ျမဲသည္ဟု၊ စြဲသိရပါ။
ထိုငါးျဖာ၊ ဘယ္ကံကလြန္သလဲ၊ ငါးပါးစံု ျပဳသူအား၊ မမွားအပါယ္က်ေအာင္၊ ဘယ္က ဘယ္ကံပို႔ပါလိမ့္ မွတ္ဖို႔ေျဖခြဲ။
( ေမာင္ကံေကာင္း-ဗဟန္း)

(ေျဖ)
မာတုဃာ ကံအစ၊ အနႏၲငါးျဖာ၊ အမွန္ပ လားစရာ-မမွားပါ ၀ီစိ။
က်ဖို႔ျမဲ ငရဲတြင္၊ အျမဲပင္ ျပဳေတာ္သတိ။
ေရွးေလးပါး ကမၻာတိုင္၊ မပါႏိုင္သဘိ၊ ကပၸ႒ီမရွိတဲ့၊ အ၀ီစိေရာက္ရံု။
သံဃာကို မွန္စြာခြဲသူက၊ ခႏၶာစဲ လား၀ီစိဘံု၊ ငရဲသက္ဆံုးကုန္ေအာင္၊ အလံုးစံုခံရ၍၊ အႏၲငါးခုမွာ၊ ခြဲကံကသာ။
ေဘဒက သံဃလာသည္၊ ကမၼဟာ လြန္ဆံုးပေလး။
ေသသာနိ စတၱာရိ ကမၼာနိ အနႏၲရိယာ၀ ေဟာႏၲိ န ကပၸ႒ိကာနိ။( အဘိ-႒ ၂-၄၀၉)
********************************************************************************

(ေမး) (ပုတီးစိပ္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ အခ်ို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပုတီးစိပ္ေသာအခါ ေခါင္းကိုေက်ာ္၍ စိပ္၏။
အခ်ိဳ႔က ပုတီးေခါင္းမွ ျပန္၍ စိပ္ၾကသည္။ မည္သူတို႔မွန္သည္-မွားသည္ကို အမ်ားသိေစျခင္းငွါ ကရုဏာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
(အရွင္ပညာသီရိ-ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
ပုတီးစိပ္ရာ၌ မိမိတို႔အားသလို စိပ္ၾကပါသည္။ ပုတီးေခါင္းကို ေက်ာ္၍၄င္း၊ မေက်ာ္ဘဲ ျပန္လွည့္၍၄င္း၊ အခ်ိဳ႔ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္၄င္း၊ အခ်ိဳ႔ တဖက္တည္းျဖင့္၄င္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး စိပ္ၾကပါသည္။ ဘယ္က မွန္သည္-ဘယ္က မွားသည္ဟု မဆိုသာပါ။ ပုတီးတလံုးခ်င္း ဂုဏ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္း၍ သမာဓိရေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တေက်ာင္း-တဂါထာ တရြာ-တပုဒ္ဆန္း ဆိုသလို ပုတီးစိပ္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသလို စိပ္ပံုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္)
အရွင္ဘုရား၊ ေဂါတမဗုဒၶရွင္၏ ပထမဦးဆံုး တရားေတာ္သည္ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ သို႔ပါ၍ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ေပၚေပါက္လာပံုကို လိုရင္း တိုရွင္း ေျဖၾကားေပးပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ ပါသည္ဘုရား။
(ေရႊေဒါင္းေတာင္ ေမာင္ထြန္းျမင့္-မဲတီး)

(ေျဖ)
ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူျပီးေနာက္ စတုတၳသတၱာဟျဖစ္ေသာ ရတနာဃရ ေရႊအိမ္ေတာ္တြင္ အဘိဓမၼာတရားမ်ားကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူရာ ပ႒ာန္းက်မ္းကို ဆင္ျခင္မိေသာအခါတြင္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ အေသြးေတာ္၊ အသားေတာ္မ်ား ၾကည္လင္ေတာ္မူကာ ကိုယ္ေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ ကြန္႔ျမဴးေတာ္မူသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မွာ ႏႈတ္ေတာ္မွ ေဟာေတာ္မမူရေသးသည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ျပီး စတုတၳသတၱာဟ အတြင္း၌ ဉာဏ္ေတာ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ခုနစ္၀ါေျမာက္ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္တြင္ ၀ါဆိုေတာ္မူေသာအခါမွ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔မွစျပီး
ဓမၼသဂၤဏီ ၁၂-ရက္၊
၀ိဘင္းက်မ္း ၁၂-ရက္၊
ဓာတုကထာ ၆-ရက္၊
ပုဂၢလပညတ္ ၇-ရက္၊
ကထာ၀တၳဳ ၈-ရက္၊
ယမိုက္က်မ္း ၂၀-ရက္၊
ေပါင္း ၆၅-ရက္ ေရွ႔အဘိဓမၼာ ၆-က်မ္းကို ေဟာေတာ္မူျပီးေနာက္ ယင္း ခုနစ္၀ါေျမာက္ျဖစ္ေသာ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၁၀-ျပည့္ ေတာ္သလင္းလဆန္းစတြင္ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ကို စတင္ေဟာေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ကို လူတို႔၏ ရက္အပိုင္းအျခားျဖင့္ ၂၅-ရက္ ေဟာေတာ္မူေၾကာင္း ဆိုသျဖင့္ ထိုမဟာသကၠရာဇ္ ၁၁၀-ျပည့္ ေတာ္သလင္းလဆန္းစတြင္ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ေလာက၌ ေပၚေပါက္ေတာ္မူလာေၾကာင္း မွတ္သားဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သာသနာညႇိဳးႏြမ္းမႈ)
အရွင္ဘုရား၊
ျမတ္အရွင္၊ မွတ္ခ်င္လြန္းတာမို႔၊ ခြန္းခ်ိဳေလွ်ာက္ထား။
သာသနာ၊ ဘယ္တြက္ဘယ္တာေၾကာင့္၊ ပထမာ အစပ်ိဳးသည့္၊ ကမၻာေက်ာ္ ဌာနမ်ိဳးမွာ၊
ညႇိဳးႏြမ္းကာ ေၾကြလြင့္ေ၀းခဲ့ရ၊ ေျဖေပးပါဘုရား။
( မနႏၵမာလာ-ေဖာင္းျပင္)

(ေျဖ)
မွတ္သားစရာ၊ ျမတ္ဘုရားသာသနာ အစထြန္းေလသည့္၊ ျမကၽြန္းဗမၺဴဒိပ္မွာေတာ့၊ ဇာတ္ရိပ္ရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္၊ သိန္ဂုဏ္က်ဆင္း။
ျဗာဟၼဏာ၊ ပုဏၰားထိုဆရာတို႔၊ ဇာတ္၀ါဒါ အလြန္ျပင္းတာေၾကာင့္၊ လြန္မင္းမၾကာပါဘူး၊ သာသနာ-ဇာတာညႇိဳးရတယ္၊ ဆိုးတဲ့ျဖစ္ခင္း။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု ေမလ )

No comments: