Saturday, January 9, 2010

ထူးျခားေသာ စိပ္ပုတီး ႏွင့္ ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္အစြမ္း

ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ သမုဒၵရာမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားလာၾကေသာ ျမန္မာသေဘၤာသား အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္ျမတ္ႀကီးကို အားထားကိုးကြယ္ၾက၏။ ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္ျမတ္ႀကီးကို အရိုအေသ ျပဳျခင္း၊ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ ၾကျခင္းျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၾက၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ ေရာက္လွ်င္ နံနက္အရုဏ္တက္ခ်ိန္၌ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား အမွဴးထား၍ ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္ျမတ္ကို အရုဏ္ဆြမ္းကပ္၏။ ထို႔ေနာက္ ဂုဏ္ေတာ္တေထာင္ ပုတီးစိပ္ျပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းရန္ မေထရ္ျမတ္ႀကီးအား တိုင္တည္ဆုေတာင္း၏။ အဓိကမွာ ကမ္းမျမင္၊ လမ္းမျမင္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပီပီ ဘာသာတရား ယံုၾကည္မႈအျပည့္ ရွိသျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္အေပါင္းမွ လြတ္ကင္းခဲ့ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ ကိုသန္းေဆြဆိုသူသည္ ရွင္ဥပဂုတၱမေထရ္ျမတ္အား အလြန္ၾကည္ညိဳ၍ အထူးအားထား ကိုးကြယ္၏။ တာ၀န္က်ခ်ိန္ႏွင့္ စားခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္မွလြဲျပီး က်န္အခ်ိန္တြင္ ပုတီးတကံုးျဖင့္ ပုတီးစိပ္ေနေလ့ရွိ၏။ တေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ့အခန္း ေရာက္လာျပီး -ကိုဘုန္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီတေခါက္ သေဘၤာထြက္လာတာ ပုတီးေမ့ခဲ့တယ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားပုတီး အားရင္ ခဏေပးဗ်ာ-ဟု ေတာင္းသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ေပးလိုက္၏။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္ကို ပုတီးျပန္ေပး၏။ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ သေဘၤာကပ္သည့္ အနီးနားတြင္ အိႏၵိယအဘိုးအိုတဦး ပုတီးကံုးမ်ား ေရာင္းသည္ကို ကိုသန္းေဆြ ၀ယ္ခ်င္စိတ္ ျပင္းထန္ခဲ့၏။ ထိုအခ်ိန္၌ ကိုသန္းေဆြလက္ထဲတြင္ ေငြတျပားမွ မရွိေပ။ အံ႔ၾသဖို႔ေကာင္း၏။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း သူမေျပာပါ။ ပုတီးေရာင္းေသာ အဘိုးအိုႀကီး သေဘၤာနားေနစဥ္ လာေရာင္း၏။ ထိုအခါ ကိုသန္းေဆြသည္ ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္ျမတ္ႀကီးထံ ဆုေတာင္း၏။ သူ ပုတီးကံုး၀ယ္လို၍ ေငြရလိုေၾကာင္း သစၥာျပဳ တိုင္တည္ေလသည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ သူႏွင့္ အဆင္မေျပ၊ အေစးမကပ္ေသာ သူ႔အထက္အရာရွိက ေငြတေထာင္က်ပ္ လာေပး၏။ ၄င္းႏိုင္ငံျခားသား အရာရွိအား ဘာေၾကာင့္ေပးရသနည္းဟု ေမးေသာ္လည္း ဘာမွျပန္မေျပာေပ။ သို႔ျဖင့္ ကိုသန္းေဆြ အိႏၵိယ အဘိုးႀကီးထံမွ ပုတီး ၀ယ္ျဖစ္သြား၏။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ေသာအခါ ၄င္းပုတီးအား သိမ္၀င္ပုတီး ျပဳလုပ္ထားေလသည္။ ေန႔စဥ္ ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္ျမတ္ႀကီးကို ရည္စူး၍ အဓိ႒ာန္ပုတီး စိပ္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ကိုသန္းေဆြ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမွ ျပန္လာျပီး ျမန္မာျပည္တြင္း သေဘၤာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႔နည္းတူ လုပ္ကိုင္သည္။ ကမ္းရိုးတန္းသြား သေဘၤာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရာ၌ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္လာေလသည္။ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားတြင္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာအခါ လံုး၀ အဆင္မေျပေတာ့ပါ။ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားတြင္ သူလုပ္ေနက်နံနက္ေစာေစာ ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္ႀကီးအား အရုဏ္ဆြမ္းကပ္ျပီး ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ အဓိ႒ာန္ပုတီးစိပ္လွ်င္ ငါးအရနဲျခင္း၊ သေဘၤာ၌ အေၾကာင္းတခုခု ျဖစ္ေပၚ၍ ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္း အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႔ရေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္မွ လြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ် မေျပာေပ။

တေန႔တြင္ ကိုသန္းေဆြသည္ ၄င္း၏ပုတီးႏွင့္ သူ၏ သမာဓိစြမ္းအားကို စမ္းသပ္လိုသျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရွင္ဥပဂုတၱ မေထရ္ျမတ္ႀကီးအား တိုင္တည္၍ ထူးျခားမႈျဖစ္စဥ္တခုကို ျပပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ထိုေန႔တြင္ ၄င္း၏သေဘၤာမွ ေကာင္းေနေသာ မီးစက္ႏွလံုးမွာ လံုး၀ မီးမလင္းေတာ့ဘဲ သံုးမရေအာင္ ပ်က္စီးသြားသည္။ တညလံုး ေမွာင္ထဲမွာ ေနလိုက္ရ၏။ ေနာက္တရက္တြင္ ထူးျခားမႈျဖစ္စဥ္ကို ထပ္ျပပါဟု ကိုသန္းေဆြ ဓိ႒ာန္ျပန္၏။ ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုင္ပင္ေျပာဆို၏။

ထိုေန႔တြင္ ေရယာဥ္၌ ငါးဖမ္းပိုက္တင္ေသာ (Pully) ဘီးႀကီးရွိ ေဘာေစ့မ်ား ကြဲကုန္၍ သံုးမေရေတာ့ေခ်။ အလံုးလိုက္ လဲရျပန္၏။ ေနာက္တေန႔ အဓိ႒ာန္၍ စမ္းသပ္ျပန္၏။ ေရယာဥ္ထိန္းေသာ တက္မကိုင္ အရင္းရွိ မူလီမ်ားျပဳတ္ထြက္၍ ေရမ်ား၀င္လာ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္တပ္ဖြဲ႔ Demange Control က ေရယာဥ္ေပၚ ျပဳျပင္ထိန္းသမ္းမႈ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လိုက္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကပင္ ကိုသန္းေဆြအား အဓိ႒ာန္မျပဳရန္ ေတာင္းပန္ရေတာ့၏။ ေနာက္တခုဆိုလွ်င္ ဇနကၠမင္းသား ျဖစ္ရေတာ့မည္ဟု ေျပာရေတာ့၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငါးဖမ္းေလွမွာလည္း ထိုအေခါက္ ငါးမဖမ္းဘဲ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ခဲ့ရေပသည္။

တေန႔တြင္ ကိုသန္းေဆြ၏ ပုတီးသည္ ဘုရားစင္တြင္ ခ်ိတ္ထားရာ ပုတီးစိပ္ရန္ လွမ္းယူစဥ္ လက္မွ လြတ္က် သြား၏။ ငါးဖမ္းေရယာဥ္၌ ဘုရားစင္ကို တက္မခန္းတြင္ ထားသျဖင့္ ေအာက္က်လွ်င္ သေဘာသားမ်ား ဖိနပ္ခၽြတ္ရာေနရာျဖစ္၏။ ထိုပုတီးသည္ ပင္လယ္လႈိင္းလႈပ္စဥ္ ယိမ္း၍ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အက်ႌခ်ိတ္တခုတြင္ သြားျငိေနေလသည္။ အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းေလစြ။ ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြႀကီး ကိုသန္းေဆြသည္ အကုသိုလ္ လုပ္ငန္း လုပ္၍ မရေတာ့ေပ။

ယခု အသက္ႀကီးျပီျဖစ္၍ သေဘၤာသားလုပ္ငန္း မလုပ္ေတာ့ေပ။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို ထိုအဓိ႒ာန္၀င္သည့္ အေခါက္ ေနာက္ဆံုးလုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ေနာင္အခါ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ေတာ့ေပ။

( တကၠသိုလ္ ဘုန္းေအာင္-စိတ္ပညာ)

No comments: