Wednesday, January 6, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉၈ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (ဉတ္သကၤန္းဟူသည္)
အရွင္ဘုရား၊ ကထိန္ကပ္လွဴပြဲေတြမွာ ဉတ္သကၤန္းမပါဘဲ ကထိန္ခင္းလို႔ ရပါသလား၊ ဉတ္သကၤန္းပါမွ ျဖစ္ေျမာက္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဟုတ္-မဟုတ္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။ ကထိန္ခင္းရတဲ့အေၾကာင္းလဲ သိခ်င္ပါတယ္။ ျပည့္စံုစြာ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(မေကေက-ပုဇြန္ေတာင္၊ ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
ဉတ္သကၤန္းဟူသည္မွာ ကထိန္ခင္းရန္ သကၤန္းသံုးထည္ (ႏွစ္ထပ္သကၤန္းႀကီးေခၚ ဒုကုဋ္၊ ကိုယ္ရံုေခၚ ဧကသီ၊ ခါး၀တ္ေခၚ သင္းပိုင္း၊) ကို ဉတၱိစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ဖတ္၍ ေပးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသကၤန္းသံုးထည္ (တထည္ထည္) ကို ဉတ္သကၤန္းဟု ေခၚရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းႀကီးျဖင့္လည္း ကထိန္ခင္းႏိုင္သည္။ ဧကသီျဖင့္လည္း ခင္းႏိုင္သည္။ သင္းပိုင္တထည္တည္းျဖင့္လည္း ခင္းႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကထိန္တြင္ ဉတ္သကၤန္းသည္ ပဓာနျဖစ္သည္။ ဉတ္သကၤန္းမပါဘဲ ကထိန္ခင္း၍ မရ။ ျပႆနာေမးသူအလို ဒုကုဋ္သကၤန္းကိုသာ ဉတ္သကၤန္းဟု မွတ္ထားဟန္တူပါသည္။ သကၤန္းသံုးထည္ ဘယ္သကၤန္းျဖင့္မဆို ကထိန္ခင္းႏိုင္၍ ဉတ္သကၤန္းခ်ည္း ေခၚႏိုင္ပါသည္။

ကထိန္ခင္းရျခင္းမွာ ရဟန္းမ်ားေဖာ္ျပပါ သကၤန္းသံုးထည္တြင္ တထည္ထည္ကို ထားခဲ့ျပီး တေပါင္းလျပည့္အထိ ကင္းကြာ၍ ေနႏိုင္၊ သြားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သကၤန္းစေသာ သံဃာ့လာဘ္မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္းစေသာ အက်ိဳးမ်ား ရွိပါသည္။ ကထိန္တိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္မ်ား အက်ယ္ေဟာၾကားေလ့ရွိပါသည္။ ဤတြင္ အက်ယ္မေရးသားေတာ့ပါ။
*********************************************************************************

(ေမး) ( သားေၾကာျဖတ္ျခင္း)
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ မာတုဂါမမ်ား ပဋိသေႏၶမတည္ေအာင္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊ ေဆးစားျခင္း၊ ေဆးထိုးျခင္း စသည္တို႔၌ ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္-မထိုက္ သိလိုပါ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေဒါက္တာ လင္းထက္ေအာင္-ေမျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ပါဏာတိပါတ ကံအရာ၌
၁။ သတၱ၀ါလည္း မွန္ေစ
၂။ သတၱ၀ါဟုလည္း သိေစ
၃။ ေသေစလိုေသာ ေစတနာလည္း ရွိေစ
၄။ ေသရန္ လံ႔ုလျပဳသည္လည္း ျဖစ္ေစ
၅။ ေသလည္း ေသေစ
ဟူေသာ အဂၤါငါးပါးရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သားေၾကာျဖတ္ျခင္း စသည္၌ သတၱ၀ါဟူ၍ မရွိေသးမီျဖစ္၍ အဂၤါ ၅-ပါး မညီညြတ္ႏိုင္သျဖင့္ ပါဏာတိပါတကံ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
********************************************************************************

(ေမး) (ငရဲသားမ်ားႏွင့္ ေမတၱာဘာ၀နာ)
အရွင္ဘုရား၊ ငရဲခံေနရေသာ ငရဲသားမ်ားဟာ ခ်မ္းသာခြင့္ မရၾကဘဲ သူတို႔၏ ခႏၶာဟာ ေသလိုက္ ျပန္ရွင္လိုက္၊ ငရဲခံရလိုက္ ျဖစ္ကာ သူတို႔၏ အကုသိုလ္ကံကုန္မွ ငရဲမွ လြတ္ၾကရသည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ အရပ္ ၁၀-မ်က္ႏွာ ေမတၱာပြားမ်ားနည္းတြင္ ေအာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၲစၾကာ၀ဠာ အနႏၲငရဲသားေတြကို ေမတၱာပို႔တဲ့အခါ သူတို႔ခ်မ္းသာခြင့္ ရႏိုင္ပါမလားဘုရား။ ရွင္းျပေပးပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
(ကိုဟန္၀င္း-အင္းစိန္ျမိဳ႔သစ္၊ ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
ေမတၱာပို႔ရာတြင္ သုခိတ-ဒုကၡိတ သတၱ၀ါမွန္သမွ်တို႔အား ကုန္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္း၍ ေမတၱာပို႔ရပါသည္။ ငရဲသား ဒုကၡိသတၱ၀ါေတြကို ေမတၱာပို႔သကဲ့သို႔ လူ-နတ္-ျဗဟၼာ သုခိတသတၱ၀ါေတြကိုလည္း ေမတၱာပို႔ရပါသည္။ မိမိေမတၱာပို႔သျဖင့္ ၄င္းတို႔ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္မထားရပါ။ သတၱ၀ါမွန္သမွ်အား တသေဘာတည္း၊ တစားတည္း ထား၍ ေမတၱာပြားမ်ားရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိေမတၱာပို႔သျဖင့္ သူတို႔ခ်မ္းသာသြားလိမ့္မည္ဟု သေဘာမထားရပါ။ မိမိေမတၱာေရာက္ရန္သာ အာရံုျပဳ၍ နက္နက္နဲနဲ ေမတၱာပို႔ရန္သာ လိုပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( မ်က္ႏွာမသစ္မီ)
အရွင္ဘုရား၊ နံနက္ေစာေစာ အိပ္ရာကထ၍ မ်က္ႏွာမသစ္ဘဲ မဂၤလာရွိေသာ စကား ဆိုျခင္း၊ ဘုရား၌ ဆီမီး၊ ပန္း၊ ေရခ်မ္းမ်ား ကပ္လွဴျခင္း ျပဳေကာင္းပါသလား။
(မေဒ၀ီ-ျမိတ္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
နံနက္အိပ္ရာထျပီး ကိုယ္လက္သန္႔စင္၍ မ်က္ႏွာသစ္ျပီးမွ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ စပ္ေသာ စကားကို ဆိုျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုး ဆုေတာင္းျခင္း၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္း၊ ဆြမ္းမ်ား ကပ္လွဴျခင္းတို႔ကို ျပဳရပါမည္။ မ်က္ႏွာမသစ္ဘဲ ညစ္ပတ္ေပေရေသာ မ်က္စိ မ်က္ႏွာျဖင့္ မေနအပ္၊ မလုပ္အပ္ပါ။ မ်က္ႏွာသစ္ရာ၌ မ်က္ႏွာသစ္ေရကို ကိ္ုင္၍ ဤေရကဲ့သို႔ သတၱ၀ါအားလံုး ေအးျမၾကည္လင္ သန္႔စင္ၾကပါေစ-ဟူ၍ ေရကို ဥပမာထားျပီး ေမတၱာပြားမိေအာင္ ပြားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ေၾကးဆင္းတု သရဏဂံု ပုတီးစိပ္ႏွင့္ ဆုေတာင္း)
အရွင္ဘုရား။၊ ၁-ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေၾကးဆင္းတုေတာ္ကို ကိုးကြယ္သင့္-မသင့္။
၂-သရဏဂံုသံုးပါးကို ပုတီးစိပ္ရာတြင္ အသံမထြက္ဘဲ စိပ္၍ ျဖစ္-မျဖစ္
၃-ယေသာဓရာ၊ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီႏွင့္ မယ္ေတာ္မာယာတို႔ကဲ့သို႔ျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ဆုေတာင္းရမည္နည္း။ ထိုအခ်က္ သံုးခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(မျဖဴမိုး-ခင္ဦး)

(ေျဖ)
၁-ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာတြင္ သစ္သား၊ ေက်ာက္၊ ေၾကး မည္သည့္ဆင္းတုေတာ္မ်ိဳးမဆို ကိုးကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
၂-ပုတီးစိပ္ဟူသည္မွာ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ၾကည္ညိဳရိုေသစြာ ပြားမ်ားရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ အသံထြက္စရာ မလိုပါ။
၃-ဆုေတာင္းဆုယူ ျပဳရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္က အလြန္ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵ ထက္သန္စြာျဖင့္ လိုအပ္သလို လွဴဒါန္းေပးကမ္းမႈျပဳ၍ စြဲျမဲစြာျဖင့္ ဘုရားေရွ႔တြင္ ႏႈတ္ျမြက္ေတာင္းဆိုရပါမည္။ တခါေတာင္း တမ်ိဳးျဖင့္ မျမဲမစြဲ ေရႊ႔ေျပာင္း၍ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။
*********************************************************************************

(ေမး) (ျမတ္စြာဘုရား ေန႔အခါ က်ိန္းစက္ျခင္း ရွိ-မရွိ)
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေန႔အခါ၌ က်ိန္းစက္ေတာ္မူေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာေတာ္မူသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဟုတ္-မဟုတ္ႏွင့္ မည္သည့္သုတ္ေတာ္၌ ေန႔အခါ က်ိန္းစက္ေတာ္မူေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူပါ သနည္းဘုရား။
(သန္းထြန္း-ဓမၼာစရိယ၊ ေမာ္လျမိဳင္)

(ေျဖ)
မဇၩိမနိကာယ္ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ မဟာသစၥကသုတ္ (မ/၁-၃၁၆) ၌ သစၥကပရိဗိုလ္ေမးသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အဘိဇာနာမိ ေခါ ပနာဟံ အဂၢိေ၀ႆန-စသည္ျဖင့္ ငါဘုရားသည္ ေႏြဥတု၏ ေနာက္ဆံုးလအခါတြင္ ေန႔အခါ၌ က်ိန္းစက္ေတာ္မူေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေႏြဥတု၏ ေနာက္ဆံုးလျဖစ္ေသာ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္မွ ၀ါဆိုလျပည့္အတြင္း အခ်ိန္အခါသည္ ေန႔တာအရွည္ဆံုး ကာလျဖစ္သျဖင့္ တေၾကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူခ်ိန္မ်ား၌ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေတာ္မူသျဖင့္ တေၾကာင္း၊ ေန႔လယ္တြင္ ေခတၱက်ိန္းစက္ေတာ္မူသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အျခားလတို႔တြင္မူ ေန႔အခါ က်ိန္းစက္ေတာ္မူျခင္း မရွိဟု မွတ္ရပါမည္။
*********************************************************************************

(ေမး) ( သပိတ္ဖံုး)
ဘုရားလက္ထက္က သပိတ္ျဖင့္ ဆြမ္းခံၾကြရာ၌ သပိတ္ဖံုး အသံုးမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ သပိတ္ဖံုးသံုးရန္ အပ္-မအပ္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးေသာမဗုဒၶိ-မႏၲေလး)

(ေျဖ)
ဘုရားသပိတ္၊ ေရာင္ဖိတ္ဖိတ္၊ ဖံုးပိတ္ဘယ္ျဖင့္ ျပီးသနည္း-စြယ္စံုေက်ာ္ထင္ ပုစၧာအေျဖ၌ ဗုဒၶ၀င္အ႒ကထ၊ အပါဒါန္အ႒ကထာ၊ အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာတို႔၌ တပုႆ ဘလႅိက ကုန္သည္တို႔၏ မုန္းဆြမ္းကို ခံအံ႔ေသာအခါ စတုမဟာရာဇ္ နတ္မင္းႀကီးေလးေယာက္တို႔သည္ ဣႏၵနီလာေက်ာက္ညိဳျဖင့္ ျပီးေသာ သပိတ္ကို ကပ္လာေၾကာင္းကိုသာ ဆိုသည္။ မည္သို႔ေသာ အဖံုးပါသည္ဟု က်မ္း၌မျပေခ်။ က်မ္းျပမွလည္း သိႏိုင္မည္-ဟု ေျဖၾကားထားသည္။

ေရွးယခင္က စစ္ကိုင္းမင္းကြန္းတြင္ ပါဠိေတာ္ဂိုဏ္းဟူ၍ ေပၚခဲ့ဖူးရာ ဆြမ္းခံရာ၌ သပိတ္ဖံုးကိုမသံုး၊ ပါဠိေတာ္တြင္ သပိတ္ဖံုးမရွိ၊ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က သပိတ္ဖံုးမရွိဟု ဆိုေၾကာင္း ၾကားရဖူးသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (သြားေရာဂါရွင္တို႔အတြက္ ဂါထာ)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ အသက္ငယ္ေသာ္လည္း သြားေရာဂါကို ခံစားေနရသူျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ မိတ္ေဆြတဦးထံမွ သြားေရာဂါေပ်ာက္ ဂါထာ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပဖူးသည္။ ကူးယူမထားမိပါ-ဟု သိရပါသည္။ တပည့္ေတာ္အား သနားငဲ့ညႇာေသာအားျဖင့္ သြားကိုက္ေပ်ာက္ဂါထာကို ထပ္မံေဖာ္ျပ ေပးေတာ္မူပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
(မသိဂႌ၀င္း-က်ံဳေပ်ာ္)

(ေျဖ)
ေရွးဆရာႀကီးတို႔ ျပဳစုထားေသာ သြားေတာ္ေလးဆယ္ ဘုရားရွိခိုးဂါထာကို ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ နံနက္ အိပ္ရာထ၊ ညအိပ္ရာ၀င္ တေခါက္စီ ရြတ္ဆိုရွိခိုးပါ။
သတိ ဂတိ ဓိတိ မႏၲံ၊ သႏၲံ ဒႏၲံ သုခါ၀ဟံ။
စတၱာလီသ သမဒႏၲံ၊ ဗုဒၶံ ၀ႏၵာမိ သာဒရံ။
သတိ ဂတိ ဓိတိ မႏၲံ-သတိျမဲအင္၊ ဉာဏ္ထူးလ်င္၍၊ ၾကည္လင္စြာဘိ၊ တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိေတာ္လည္း ရွိေတာ္မူထေသာ။
သႏၲံ-ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္း၊ စိတ္၀မ္းၾကည္လင္ေတာ္မူေသာ။
ဒႏၲံ-ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔၊ ျပကေတ့ ႏူးညံ႔ေသာ စိတ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူေသာ။
သုခါ၀ဟံ-လူနတ္ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါတို႔ ခ်မ္းသာေလေအာင္၊ အစဥ္ရြက္ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ေသာ။
စတၱာလီသသမဒႏၲံ-စြယ္ေတာ္ေလးဆူ၊ ပါ၀င္မူ၍၊ စင္ျဖဴတင့္တယ္ အမွ်ေလးဆယ္ေသာ၊ ျပည့္ၾကြယ္ၾကံ႔ခိုင္၊ ပုလဲဆိုင္ ပုလဲေသြးကဲ့သို႔ ျဖဴေဖြးေသာ သြားေတာ္ျမတ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ။
ဗုဒၶံ-သစၥာေလးပါး တရားသိျမင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို။ အဟံ-(သြားေ၀ဒနာ ခံရပါ၍ က်င္နာခံခက္ ဆင္းရဲဖက္၍ ေနရပါေသာ) ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။
သာဒရံ-ရိုေသေလးစား ဦးညြတ္တြားလ်က္ စိတ္ထားၾကည္လင္ ဦးေတာ္တင္လ်က္။
၀ႏၵာမိ-လက္ဆယ္စံုမိုး၊ ပ်ပ္၀ပ္က်ိဳးလ်က္ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

1 comment:

kokomaung.uk said...

အခုလုိ ျပႆနာအေမးအေျဖေတြ တင္ျပေပးတဲ့အတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား။