Saturday, January 23, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၀၂)

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္)

(ေမး) (ရွင္ျပဳရဟန္းခံကိစၥ)
အရွင္ဘုရား၊ မိမိရင္၌ျဖစ္ေသာ (သကပုတၱ)ကို သာသနာေတာ္တြင္းသို႔ ရွင္အျဖစ္၊ ရဟန္းအျဖစ္ သြင္သြင္း ခ်ီးေျမႇာက္လွ်င္ သာသနဒါယာဒ သာသနာ့အေမြခံ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆရာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားသည္ကို နာၾကားရပါသည္။ မိမိမွာ သားမရွိ၍ သူတပါးသား (ပရပုတၱ) ကိုယူ၍ သာမေဏရ ရဟန္းျပဳေပးျပီး ခ်ီးေျမႇာက္လွ်င္ သာသနဒါယာဒ သာသနာ့အေမြခံ ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ေမာင္ဘျဖဴ-ပဲခူး)

(ေျဖ)
သကပုတၱ မိမိသားကိုျဖစ္ေစ၊ ပရပုတၱ သူတပါးသားကိုျဖစ္ေစ ပရိကၡရာရွစ္ပါးျဖင့္ သာသနာေတာ္တြင္းသို႔ သြတ္သြင္းခ်ီးျမႇင့္၍ ရွင္ဒကာ၊ ရဟန္းဒကာျပဳကာ ရဟန္းတရားကို အားထုတ္က်င့္ေဆာင္ေစလွ်င္ သာသန ဒါယာဒ သာသနာ့အေမြခံျဖစ္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္လ်က္ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးက အေသာကမင္းႀကီးအား အေဒၶါ ၀ါ ဒလိေဒၵါ ၀ါ အတၱေနာ ၾသရသံ ပုတၱံ ပဗၺာေဇတိ အလံ ၀ုစၥတိ ဒါယာေဒါ သာသနႆ-ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိသားကိုသာ အထူးေဟာၾကားပါသနည္းဟူမူ မဟိႏၵမင္းသား ရဟန္းျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။

မဟိႏၵမင္းသားသည္ ရဟန္းျဖစ္၍ သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ)ကၽြန္းသို႔ သြားေရာက္သာသနာျပဳကာ သာသနာေတာ္ လြန္စြာထြန္းလင္းမည္။ သာသနာေတာ္၌ လြန္စြာအက်ိဳးရွိမည္ကို ရည္ရြယ္၍ အတၱေနာ ၾသရသံ ပုတၱံ-ဟု မိမိသားရင္းကို သာသနာတြင္း သြတ္သြင္းခ်ီးေျမႇာက္ရန္ ေဟာေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သတၱ၀ါႏွင့္ ေ၀ေနယ်)
အရွင္ဘုရား၊
သတၱ၀ါေ၀ေနယ်၊ ေခၚေ၀ၚၾက ေ၀ါဟာရာ။
ထိုႏွစ္ပါးကြာျခား ဘယ္လိုရွိ၊ မွတ္သိလိုပါ၍ ေမးရပုစၧာ။
ထိုႏွစ္ျဖာ ေ၀ါဟာေထြျပား။
က်နေသခ်ာပ သိလိုပါ ေျဖဆိုေရးႏွင့္ ေမးရပါ ဘုရား။
( လွသိန္းၾကည္-ျပင္ဦးလြင္)

(ေျဖ)
သတၱ၀ါေ၀ေနယ်၊ ေခၚေ၀ၚၾက ေ၀ါဟာရာ။
ျမတ္မဂ္ဖိုလ္ ထိုဓမၼကို၊ မရႏိုင္ပုဂၢလ၊ သတၱသာ အမည္ေပး၊ ေရးမွတ္စရာ။
မဂ္ဖိုလ္ရ ပုဂၢလာ၊ သတၱ၀ါသာမက။
ေ၀ေနယ်ာ ဗုဒၶသာ၀ကာတို႔၊ ဆံုးမရာထိုက္ပါေၾကာင္း က်မ္းေဟာင္း ဆိုျပ။
********************************************************************************

(ေမး) (ေတာ္လည္းျခင္း ဟူသည္)
အရွင္ဘုရား၊ ေလာက၌ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေတာ္လည္းျခင္း ဟူေသာ အျဖစ္မ်ားတြင္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းဟူသည္မွာ ေျမႀကီးတုန္မလႈပ္မႈျဖစ္၍ လူတို႔ အသိမ်ားၾကပါသည္။ ေတာ္လည္းျခင္း ဟူသည္ကို နားမလည္ၾကပါ။ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သည္ကို ေတာ္လည္းသည္ဟု ဆိုပါသနည္း။ သိသာေအာင္ စာေပျဖင့္ ရွင္းလင္းျပေတာ္မူပါဘုရား။
(မသိန္းၾကည္-ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
ေတာ္လည္း (ေတာ္လဲ) သည္ ဟူသည္ကို ပါဠိလို ေဒ၀ဒုျဒဘိ-ဟု ဆိုသည္။ ေဒ၀ဒုျဒဘိ-ကို မိုးျခိမ္းသံ၊ မိုးစည္ေတာ္လည္းျခင္း-ဟု အနက္ေပးသည္။ ေဒ၀ဒုျဒဘိႆရ-ေတာ္လည္းသံ၊ ေဒ၀ဒုျဒဘီတိ သုကၡ၀လာဟကဂဇၨနံ-မိုးစည္တီးသည္ ဟူသည္မွာ မိုးမရြာဘဲ ေလအဟုန္ျဖင့္ ေျခာက္ေသာတိမ္တိုက္ခ်င္း ခတ္မိျခင္းေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးသံကဲ့သို႔ ျမည္ဟည္းျခင္းကို ဆိုသည္ဟု အ႒ကထာတို႔၌ ဖြင့္သည္။

ယင္းကို ျမန္မာတို႔က ေတာ္လည္းသံဟု ဆို၏။ မိုးႀကိဳးထစ္ျခင္းသာျဖစ္၍ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျမည္ဟည္းသံကို ဆိုလိုသည္။ ငလ်င္ျပင္းစြာလႈပ္ခ်ိန္တြင္ ေတာ္လည္းသံမ်ားလည္း ပူးတြဲ၍ ၾကားရတတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေတာ္လည္းျခင္းကိုတြဲ၍ ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (၀ိကာလေဘာဇန စသည္ ပ်က္လွ်င္)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ရွစ္ပါးသီလခံယူရာတြင္ ပါဏာတိပါတ သိကၡာပုဒ္မွစ၍ သုရာေမရယအထိ ငါးပါးပ်က္လွ်င္ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ ေရာက္ႏိုင္၍ ၀ိကာလေဘာဇန စသည္မ်ားပ်က္လွ်င္ ထို႔အတူ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါသလားဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔ ကြဲကြဲျပားျပား သိလိုပါ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္ မူပါဘုရား။
(ေဒၚသိန္းေမ-ျပည္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
သီလသည္ ၀ါရိတၱသီလ၊ စာရိတၱသီလ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ပါဏာတိပါတ စေသာ သီလငါးပါးသည္ ခံယူသည္ျဖစ္ေစ၊ မခံယူသည္ျဖစ္ေစ မက်င့္မေနရ။ မက်င့္လွ်င္ ပ်က္လွ်င္ အပါယ္ေလးပါးသို႔ ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ က်င့္လွ်င္ အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္ကာ နတ္ရြာသုဂတိသို႔ ေရာက္ေစႏိုင္သျဖင့္ ၀ါရိတၱသီလ-ဟု ေခၚပါသည္။

ရွစ္ပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလ တို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၀ိကာလေဘာဇနစေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားသည္ က်င့္လွ်င္ လြန္စြာအက်ိဳးရွိ၍ လူ႔ရြာနတ္ရပ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘံုဘ၀တို႔သို႔ ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ မက်င့္လွ်င္ အပါယ္သို႔ေရာက္ေစေသာ အျပစ္ကားမရွိပါ။ ထိုသို႔ အပါယ္လားေၾကာင္း မျဖစ္ေသာ္လည္း အကုသိုလ္ျဖစ္၍ ေနာင္တြင္ ပကတူပ ျဖစ္၏။ ပကတူပဟူသည္မွာ အျခားအကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးရာ၌ ပူးေပါင္း၍ ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ ရကား ဒါနပါးရွားသူအား ဆင္းရဲေသာအက်ိဳးေပးရာတြင္ ၀င္ေရာက္ေထာက္ပံ႔၍ အစားအစာ ငတ္မြတ္ျခင္း စသည္မ်ား ျဖစ္ေစတတ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္ရာတြင္ ရွစ္ပါးလံုး မက်ိဳးမေပါက္ မေျပာက္မက်ားရေအာင္ ႀကိဳးစားေစာင့္ေရွာက္ ေဆာက္တည္ၾကရာသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ပ႑ဳကမၺလာ-ျမေက်ာက္ဖ်ာ)
အရွင္ဘုရား၊
ပ႑ဳတဲ့ ကမၺလာ၊ အဆင္းေရာင္ ဘယ္လိုရွိ၊ တည္သည့္ေနရာ။
နံအလ်ား ထုထည္မွာ၊ အတိုင္းတာ ဘယ္ေလာက္။
ဘယ္ကုသိုလ္ ဘယ္လိုျပဳလို႔၊ ဘယ္သူ႔တြက္ ေပၚေပါက္။
( မင္းသက္မွဴး-စစ္ကိုင္း)

(ေျဖ)
ပ႑ဳတဲ့ ကမၺလာ၊
ျမေက်ာက္ျဖာ နီညိဳေရာင္ျဖစ္၊ ကသစ္ပင္ေတာ္ရိပ္၊ ထြတ္ထိပ္ေနရာ။
၀တႎသာ ဣႏၵာတြက္ မွန္မလြဲ။
ယူဇနာ ေျခာက္ဆယ္လ်ား၊ နံကား ငါးဆယ္ ရွိသတဲ့။
မိဘကို လုပ္ကိုင္ေကၽြး၊ ေရွးကုသိုလ္ပဲ။
********************************************************************************

(ေမး) (နတ္မ်ား စာရင္းယူျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ သိၾကားနတ္မ်ား လဆန္း ၈-ရက္၊ လဆုတ္ ၈-ရက္၊ လျပည့္၊ လကြယ္ေန႔တိုုင္း လူ႔ျပည္ဆင္း၍ စာရင္းယူၾကသည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ မည္သည့္ အကိုးအကားျဖင့္ ေျပာဆိုသည္-မည္သည့္အတြက္ စာရင္းယူသည္ကို ဗဟုသုတအလို႔ငွါ သိလိုပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္ဟိဏ္းေထြး-ကယားျပည္နယ္)

(ေျဖ)
အ႒မီယံ စတုႏၷံ မဟာရာဇူနံ ဒါသာ။ ပ ။ စာတုဒၵသီယံ ၀ါ ပဥၥဒသီယံ ၀ါ စတၱာေရာ ေလာကပါလာ-စသည္ျဖင့္ ေဒ၀ဒူတသုတ္လာ အတိုင္း လဆန္း ၈-ရက္၊ လဆုတ္ ၈-ရက္ ေန႔တို႔၌ စတုေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔၏ အေစအပါးနတ္တို႔ လာေရာက္စာရင္းယူသည္။

လျပည့္ လကြယ္ေန႔တို႔၌ စတုေလာကပါလနတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္တို႔ ကိုယ္တိုင္ စာရင္းယူပါသည္။ ၄င္းတို႔မွ တဆင့္ ပဥၥသီခနတ္သား၊ ၄င္းမွတဆင့္ မာတလိနတ္သားသို႔ ေပးအပ္သည္။ မာတလိနတ္သားမွ တဆင့္ သိၾကားမင္းႀကီးအား ဆက္သရသည္။ သိၾကားမင္းႀကီးက ထိုစာရင္းကို ဤသူဤသူမ်ား ဤသို႔ ကုသိုလ္ ျပဳၾကသည္ဟု ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ နတ္သဘင္၌ ဖတ္ၾကားေၾကာင္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အျမဲတမ္းဆိုလွ်င္ ထိုနတ္မ်ား စည္းစိမ္ခံစားေနရခ်ိန္ပင္ ရွိမည္မဟုတ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ စာရင္းယူျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သြားေရာဂါ)
အရွင္ဘုရား၊ နားေရာဂါေပ်ာက္ဂါထာကို ျမတ္မဂၤလာမွ ကူးျပီး၊ နားေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ေတြကိုေပးကာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ဘုရားရွိခိုးေစရာ နားေရာဂါမ်ား လက္ေတြ႔ေပ်ာက္ကင္းသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သြားေရာဂါေပ်ာက္ဂါထာကိုလည္း ထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္မွာ ယခုအခါ သြားေရာဂါခံစားေနရပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဤစာေစာင္မွာ ဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကူးမထားမိ၍ ယခု ထပ္မံေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။
(ခြာညိဳ-စစ္ကိုင္းျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ေရွးဆရာႀကီးတို႔ ျပဳစုထားေသာ သြားေရာဂါရွင္တို႔အတြက္ သြားေတာ္ေလးဆယ္ ဘုရားရွိခိုးဂါထာကို ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ နံနက္အိပ္ရာထ၊ ညအိပ္ရာ၀င္ တေခါက္စီ ဘုရားရွိခိုးပါ။

သတိ ဂတိ ဓိတိ မႏၲံ၊ သႏၲံ ဒႏၲံ သုခါ၀ဟံ။
စတၱာလီသ သမဒႏၲံ၊ ဗုဒၶံ ၀ႏၵာမိ သာဒရံ။
သတိ ဂတိ ဓိတိ မႏၲံ-သတိျမဲအင္၊ ဉာဏ္ထူးလ်င္၍၊ ၾကည္လင္စြာဘိ၊ တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိေတာ္လည္း ရွိေတာ္မူထေသာ။
သႏၲံ-ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္း၊ စိတ္၀မ္းၾကည္လင္ေတာ္မူေသာ။
ဒႏၲံ-ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔၊ ျပကေတ့ ႏူးညံ႔ေသာ စိတ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူေသာ။
သုခါ၀ဟံ-လူနတ္ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါတို႔ ခ်မ္းသာေလေအာင္၊ အစဥ္ရြက္ေဆာင္ေတာ္မူတတ္ေသာ။
စတၱာလီသသမဒႏၲံ-စြယ္ေတာ္ေလးဆူ၊ ပါ၀င္မူ၍၊ စင္ျဖဴတင့္တယ္ အမွ်ေလးဆယ္ေသာ၊ ျပည့္ၾကြယ္ၾကံ႔ခိုင္၊ ပုလဲဆိုင္ ပုလဲေသြးကဲ့သို႔ ျဖဴေဖြးေသာ သြားေတာ္ျမတ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ။
ဗုဒၶံ-သစၥာေလးပါး တရားသိျမင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို။ အဟံ-(သြားေ၀ဒနာ ခံရပါ၍ က်င္နာခံခက္ ဆင္းရဲဖက္၍ ေနရပါေသာ) ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။
သာဒရံ-ရိုေသေလးစား ဦးညြတ္တြားလ်က္ စိတ္ထားၾကည္လင္ ဦးေတာ္တင္လ်က္။
၀ႏၵာမိ-လက္ဆယ္စံုမိုး၊ ပ်ပ္၀ပ္က်ိဳးလ်က္ ရွိခိုးပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရား။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု ဇြန္လ)

No comments: