Thursday, January 14, 2010

အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း

အၾကင္သူသည္ -
စည္းစိမ္ဥစၥာ ျပည့္စံုေသာအခါ၌၄င္း၊
စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးေသာအခါ၌၄င္း၊
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာအခါ၌၄င္၊
ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ေနရေသာအခါ၌၄င္း၊
မင္းအိမ္တံခါး၀ တရားစီရင္ရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၌၄င္း၊
သုသာန္သခ်ႋဳင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၌၄င္း၊
မိမိႏွင့္အတူတကြ ရပ္တည္လာ၏။
ထိုသူသည္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းပင္ ျဖစ္၏။

( စြယ္စံုနီတိကထာ)
ေခ်ာင္းဦး ေမာင္စႏၵာ

No comments: