Wednesday, January 20, 2010

၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ

ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ေလ့လာပါက အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ တည္းဟူေသာ ေကာင္းမႈႀကီးသံုးရပ္ကို က်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ရန္ ဦးတည္ထားသည္ကို သိျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ဤေနရာ၌ စာရႈသူအမ်ား သိရွိထားသည့္အတိုင္းပင္ ဒါန-ဟူသည္ စြန္႔ၾကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သည္။
သီလ-ဟူသည္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ေကာင္းစြာေစာင့္ထိန္းမႈ ျဖစ္သည္။
ဘာ၀နာ-ဟူသည္ စိတ္ျဖင့္ရႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္မႈ ျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင့္-စိတ္ေလ့က်င့္ေရး အလုပ္ျဖစ္သည္။

ဘာ၀နာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ တမ်ိဳးသည္ စိတ္ကိုမပ်ံ႔လြင့္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းကာ သမာဓိကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ရေသာ သမထဘာ၀နာ ျဖစ္သည္။ က်န္တမ်ိဳးမွာ တည္ျငိမ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဟု ရႈမွတ္ဆင္ျခင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္အရ ေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးေသာ ဒါနမႈ၊ သီလမႈ၊ သမထဘာ၀နာမႈတို႔ကို အျခားအျခားေသာ ဘာသာတို႔ကလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ဥပမာအားျဖင့္-ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး ဘီလ္ဂိတ္ဇနီးေမာင္ႏွံကို ရႈပါ။ ဒါနမႈကို ျပဳၾကသည္မွာ အံ႔ခ်ီးဖြယ္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ အိႏၵိယရွိ ေရာဂါဆိုးႀကီးမ်ား ခံစားေနရေသာ ကေလးငယ္မ်ား အသက္ခ်မ္းသာရာရေစရန္ ႀကီးစြာေသာ ဒါနမႈကို ျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္မွစ၍ ဒါနမႈမ်ားျပဳခဲ့ရာ ယခုအခါ ေဒၚလာ ၂၅.၆ ဘီလ်ံ လွဴဒါန္းျပီး ျဖစ္ေနျပီ။ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံလွ်င္ ေဒၚလာသန္းတေထာင္ ရွိရာ လွဴဒါန္းေငြ မည္မွ်မ်ားျပားသည္ကို ခန္႔မွန္းသိသာႏိုင္ေပသည္။

သီလမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔တြင္ ခရီးသည္မ်ား မီးရထား ဘတ္စ္ကား စသည္တို႔ စီးနင္းသြားရာမွ ေမ့က်န္ခဲ့ေသာပစၥည္းမ်ား မည္မွ်အဖိုးတန္သည္ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ားစုသည္ မယူၾက။ ပိုင္ရွင္မ်ားလက္သို႔ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ ျပန္ေပးၾကသည္။ ထိုသို႔ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္လည္း သက္ဆိုင္ရာတို႔က ေမ့က်န္ပစၥည္း အပ္ႏွံေရး ျပန္ေပးေရးဌာနမ်ားကို မီးရထားဘူတာရံုစသည္တို႔တြင္ တသီးတျခား စနစ္တက် ဖြင့္လွစ္ထားၾက သည္။

သမထ ဘာ၀နာ အားထုတ္မႈဘက္တြင္လည္း ဟိႏၵဴေယာဂီမ်ားသည္ ထင္ရွားၾကသည္။ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခ၊ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းေဘး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဟိႏၵဴေယာဂီမ်ား သမထဘာ၀နာ အံ႔ခ်ီးဖြယ္အားထုတ္ေနၾကသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ အျခားဘာသာ၀င္တို႔ က်င့္ၾကံပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း မျပဳသည္ကား ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာပင္ျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာဘာ၀နာသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာ၏ တရားထူး တရားျမတ္ျဖစ္သည္။ သာသနာေရး ၀န္ႀကီီးဌာနက ထုတ္ေ၀ေသာ ဗုဒၶဘာသာေရးတရားေတာ္ (အထက္တန္းအဆင့္) စာအုပ္၌ ေလာကတြင္ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ အရာ၀တၳဳဟူ၍ မရွိ၊ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ သဘာ၀သာရွိသည္။ ယင္းရုပ္နာမ္တရားတို႔ကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ စသည္ျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား ရႈျမင္တတ္ေသာ ဉာဏ္ပညာကို ၀ိပႆနာဟု ေခၚ၏။

၀ိပႆနာ ဉာဏ္အျမင္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကား ရုပ္ႏွင့္နာမ္ ေပါင္းစပ္ေနေသာ သတၱ၀ါမ်ားကို လူနတ္ျဗဟၼာ ေယာက်္ား မိန္းမ စသည္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ကလာပ္ အေပါင္းအစုျဖစ္ေသာ အရာ၀တၳဳတို႔ကိုလည္း အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ သစ္ပင္၊ ေတာေတာင္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ ထိုအရာတို႔ကို ျမဲ၏၊ (နိစၥ)၊ ခ်မ္းသာ၏ (သုခ)၊ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္၏ (အတၱ)၊ ေကာင္း၏ (သုဘ) ဟုလည္း ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။

ဤအျမင္မ်ားကား အႏၶပုထုဇဥ္တို႔ ထင္ျမင္ေလ့ရွိေသာ သာမန္အျမင္မ်ား ျဖစ္၏။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ကား ထိုသာမန္အျမင္ထက္ ထူးျခားထြင္းေဖာက္ျပီး သတၱ၀ါႏွင့္ အရာ၀တၳဳတို႔သည္ ရုပ္နာမ္သဘာ၀သာ ျဖစ္၏။ အျမဲမရွိ(အနိစၥ)၊ ဆင္းရဲျခင္း (ဒုကၡ)၊ အစိုးမရျခင္း (အနတၱ)၊ မတင့္တယ္ (အသုဘ)၊ ဟု နက္နက္နဲနဲ သိျမင္လာသည္။ ထိုသိျမင္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာကိုပင္ ၀ိပႆနာဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္-ဟူ၍ ဖြင့္ဆိုထားသည္။

၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကား ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာတြင္သာ ရွိသည္။ မည္သည့္ဘာသာတြင္မွ် မရွိေသာ မည္သည့္ဘာသာ၀င္တို႔မွ် က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ မျပဳေသာတရား ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ဒါနမႈကိုလည္း အားေပးသည္။ သီလမႈကိုလည္း အားေပးသည္။ သမထဘာ၀နာ ပြားမ်ားမႈကိုလည္း အားေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုမွ်ျဖင့္ မတင္းတိမ္၊ မရပ္တန္႔ေစဘဲ၊ ၀ိပႆနာပြားမ်ားမႈကို ေရွ႔တိုးေဆာင္ရြက္ေစသည္။ သို႔မွသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေပမည္။

အကယ္၍ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္မျပဳႏိုင္ေသးလွ်င္လည္း ၀ိပႆနာပါြးမ်ားျခင္းျဖင့္ အပါယ္တံခါး ပိတ္ကာ ေကာင္းရာသုဂတိသို႔ လားႏိုင္ေပသည္။ ဤဘ၀တြင္လည္း ၀ိပႆနာဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္သူသည္ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႔ခိုင္ျခင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္ခ်မ္းသာရွိျခင္း၊ အနာေရာဂါကင္း၍ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အျမင့္ဆံုးေသာကုသိုလ္တရားကို ရရွိႏိုင္ျခင္းစေသာ ေကာင္းက်ိဳးထူးကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မႈထားသည္။

စင္စစ္ ဒါနမႈ၊ သီလမႈ၊ သမထဘာ၀နာမႈတို႔သည္ သာသနာထြန္းကားခ်ိန္တြင္သာမက သာသနာပအခါ၌လည္း ထြန္းကားႏိုင္သည္။ ၀ိပႆနာဘာ၀နာမႈကား သာသနာပအခ်ိန္၌ မထြန္းကားႏိုင္၊ သာသနာတြင္း၌သာ ထြန္းကားေသာ တရားျမတ္ျဖစ္သည္။ အလြန္ရွားပါး၍ တန္ဖိုးထိုက္မဆံုး ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဒါနမႈကိုလည္း ျပဳၾကရပါမည္။ သီလမႈကိုလည္း ျပဳၾကရပါမည္။ သမထဘာ၀နာမႈကိုလည္း ျပဳၾကရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ထိုမွ်ျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမေနဘဲ သာသနာတြင္း၌သာ ထြန္းကားေသာ ျမတ္လွေသာ အဖိုးထိုက္လွေသာ ရွားပါးလွေသာ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကိုလည္း ေရွ႔တိုးက်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

No comments: