Sunday, January 24, 2010

မိမစစ္ ဖမစစ္

မဇၩိမေဒသ အိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီးကို ေရွးေခတ္တုန္းက မင္းအသီးသီးတို႔ ထီးျပိဳင္နန္းျပိဳင္ အုပ္စိုးခဲ့ၾကသျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ တိုင္းျပည္ တဆဲ့ေျခာက္ျပည္ ရွိခဲ့၏။ ထိုတိုင္းျပည္မ်ားကို သာသနာ၀င္ က်မ္းမ်ား၌ တိုင္းႀကီး ေသာဠသ-ဟူ၍ ေဖာ္ျပထား၏။

တိုင္းႀကီးေသာဠသတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဒကၡိဏာပထတိုင္းသည္ က်ယ္၀န္းေသာ တိုင္းတခုျဖစ္၏။ ဒကၡိဏာပထဆိုသည့္အတိုင္း မဇၩိမေဒသ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိကာ အေနာက္ဘက္တြင္ အာေရဗ်ပင္လယ္အထိ ေရာက္၍အေရွ႔ဘက္တြင္လည္း အိႏၵိယသမုဒၵရာအထိ က်ယ္ျပန္႔၏။

သို႔ျဖစ္၍ အေရွ႔ဘက္ပိုင္းက ဒကၡိဏာပထတိုင္းသားတို႔သည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၌ သေဘၤာရြက္လြင့္ကာ သု၀ဏၰဒီပေခၚ အေရွ႔ေတာင္အာရွကမ္းေျခႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေလ့ရွိၾက၏။
တခါေသာ္ ဒကၡိဏာပထတိုင္းသား ကုန္သည္မ်ားသည္ သု၀ဏၰဒီပမွ ၾကက္မတေကာင္ကို ၀ယ္ယူခဲ့ၾက၏။ သေဘၤာခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လံုး ေနရာေပးကာ အစာေရစာ ၀လင္စြာ သီးသန္႔ေကၽြးေမြးလာခဲ့ၾက၏။ မိမိတို႔ ရပ္ဌာန္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ထံ အပ္ႏွံကာ ဂရုတစိုက္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ မွာၾကားၾက၏။

အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား မွာၾကားသည့္အတိုင္း အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကလည္း ၾကက္မကေလးကို ဂရုတစိုက္ ေကၽြးေမြးၾကပါ၏။ အိမ္ေခြး စသည္တို႔ ရန္မွ ကာကြယ္ေပးၾကပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုစဥ္တုန္းက ထိုနယ္ေျမတြင္ ထိုၾကက္မေလးမွတပါး အျခားၾကက္ တေကာင္မွ် မရွိသျဖင့္ အေဖာ္ရွာ၍ မေပးႏိုင္ၾကေပ။

သို႔ျဖစ္၍ ၾကက္မကေလးသည္ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ က်ီးတေကာင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရ၏။ မ်ိဳးမတူေသာ မိဘႏွစ္ဦးထံမွ က်ီးဟုလည္း မေခၚႏိုင္၊ ၾကက္ဟုလည္း ေခၚ၍ မရႏိုင္ေသာ သတၱ၀ါေလးတေကာင္ ေပါက္ဖြားလာေလသည္။
အကယ္၍ က်ီးမ်ိဳးစစ္စစ္ ျဖစ္ပါက က်ီးတို႔၏ ဘာသာဘာ၀ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည့္ အသံကို ပီျပင္ေအာင္ တြန္မည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။ ၾကက္မ်ိဳးစစ္စစ္ ျဖစ္လွ်င္လည္း ၾကက္တို႔၏ ဘာသာဘာ၀ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည့္ အသံကို ပီပီျပင္ျပင္ တြန္ျမည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။

ဤသတၱ၀ါေလးမွာမူ မိမစစ္ ဖမစစ္ ျဖစ္ေန၍ အဖကဲ့သို႔လည္း ပီပီျပင္ျပင္ မျမည္တြန္ႏိုင္။ အမိကဲ့သို႔လည္း ပီပီျပင္ျပင္ မျမည္တြန္ႏိုင္။ အဖဘက္သို႔ အေလးကဲရန္ရွိေသာအခါ (ေအာက္ကလိအာ) ဟု ျမည္တြန္ကာ အမိဘက္သို႔ အေလးကဲရန္ ရွိလာလွ်င္ကား (အာကလိေအာက္)ဟူ၍ သာ မပီမသ ဂြက်က် ျမည္တြန္ရ ရွာေလသည္။
*******************

( ပဋိသာရဏီယကံ )

၀ိနည္းပါဠိေတာ္ စူဠ၀ဂ္ ကမၼကၡႏၶက ပဋိသာရဏီယကမၼကထာတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ပုဂၢိဳလ္ အရွင္သုဓမၼအား ေက်ာင္းဒါယကာ စိတၱသူၾကြယ္က ထုတ္ေဆာင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ဥပမာပံု၀တၳဳ ျဖစ္ေပသည္။

စိတၱသူၾကြယ္တို႔၏ မစၧိကာသ႑ရြာႀကီးသည္ မဂဓတိုင္းအတြင္းမွာ ရွိ၏။ စိတၱသူႀကြယ္သည္ ထိုရြာမွာ အစဥ္အဆက္ေနလာခဲ့ၾကေသာ သူေဌးမ်ိဳးရိုးမွ ဖြားျမင္လာသူ ျဖစ္၏။ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးတြင္အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အရွင္မဟာနာမ္သည္ တခါက မစၧိကာသ႑သို႔ ၾကြလာဖူး၏။ စိတၱသူၾကြယ္သည္ အရွင္မဟာနာမ္ထံမွ အာယတနေျခာက္ပါးကို ပရိကံျပဳ၍ ေဟာၾကားသည့္ တရားကို ၾကားနာခြင့္ရ၏။ ဤတရားျဖင့္ပင္ အနာဂါမိဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္၍ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဒါယကာတဦးအေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုးေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ စိတၱသူၾကြယ္သည္ မိမိတို႔ရပ္ရြာမွာပင္ ေက်ာင္းႀကီးတေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးလွ်င္ အရွင္သုဓမၼအား ေက်ာင္းထိုင္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တင္လွဴကိုးကြယ္ထားေပသည္။

စိတၱသူၾကြယ္သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တခုခု ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေလတိုင္း ေက်ာင္းထိုင္ပုဂၢိဳလ္အရွင္သုဓမၼကို အသိေပးပန္ၾကားျပီးမွ ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္၏။ တေန႔ေသာအခါတြင္ကား အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္၊ အရွင္အာနႏၵာ၊ အရွင္အႏုရုဒၶါ၊ အရွင္ရာဟုလာ အစရွိေသာ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ မစၧိကာသ႑ရြာႀကီးသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၾက၏။ စိတၱသူၾကြယ္သည္ မိမိအလြန္တရာ ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ အရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ားကို တစုတေ၀းတည္း ဖူးျမင္လိုက္ရသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းရ၏။ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမႈက အားႀကီးလွသျဖင့္ ခါတိုင္းလို အရွင္သုဓမၼအား ပန္ၾကားရမည့္ကိစၥကို ေမ့ေလ်ာ့ကာ အရွင္ျမတ္ႀကီီးမ်ားအား နက္ျဖန္နံနက္တြင္ မိမိအိမ္သို႔ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကြေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမိေပေတာ့သည္။

ဤသို႔ပင့္ဖိတ္ျပီးကာမွ သတိရ၍ အရွင္သုဓမၼကိုလည္း ပင့္ဖိတ္ရ၏။ သို႔ရာတြင္ အရွင္သုဓမၼက လက္မခံေတာ့ပါ။
အရွင္သာရိပုတၱရာတို႔ ေရာက္လာၾကသျဖင့္ ငါ့အေပၚထားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဒကာရဲ႔ သဒၶါတရား ပ်က္ျပယ္သြားျပီ-ဟု မသင့္မတင့္ ႏွလံုးသြင္းကာ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ပယ္ခ်ခဲ့၏။

ကိုယ့္စိတ္ကိုယ့္မာန္ျဖင့္ ဆြမ္းစားလိုက္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ အရွင္သုဓမၼသည္ ေနာက္တေန႔နံနက္တြင္ကား ေက်ာင္းဒကာအိမ္သို႔ သူ႔ဘာသာသူ ၾကြလာ၏။ ဤသို႔ၾကြလာျခင္းမွာ ဆြမ္းစားလို၍ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းဒကာႀကီး၏ ဆြမ္းကပ္ပြဲတြင္ ခ်ိဳ႔တဲ့ခ်က္တခုခုကို ရွာ၍ အျပစ္ဖို႔ရန္ ျဖစ္သည္။
ေစတနာသဒၶါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္စီမံထားေသာ ဆြမ္းပြဲမ်ားႏွင့္ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္လံၾကည့္ရႈ၏။ ဤသို႔ၾကည့္ရႈရာတြင္ တေနရာတြင္ ေျပာစရာအခ်က္တခုကို ေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္-

ဒါယကာ စိတၱ-သင္တို႔ခ်က္ျပဳျပင္ဆင္ထားေသာ ဆြမ္းခဲဖြယ္တို႔သည္ မ်ားလွပါ၏။ အမ်ိဳးအမည္လည္း စံုပါ၏။ သို႔ေသာ္ မုန္႔တမ်ိဳးကား လိုေနပါေသးသည္။
မည္သည့္မုန္႔မ်ား လိုေနပါသလဲဘုရား၊
အရွင္သုဓမၼ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မရိပ္စားမိေသးသျဖင့္ စိတၱသူၾကြယ္က ရိုေသစြာပင္ ေမးေလွ်ာက္၏။
ဒါယကာ စိတၱ-လိုေနေသးသည့္ မုန္႔တမ်ိဳးကား ႏွမ္းပ်စ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤစကားကိုၾကားလိုက္ရသည္ႏွင့္ စိတၱသူၾကြယ္၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား မ်က္ႏွာပ်က္သြားၾကရ၏။ စိတၱသူၾကြယ္တို႔ ဘိုးေဘးအဆက္အႏြယ္မ်ားထဲတြင္ တေယာက္ေသာသူသည္ မုန္႔သည္ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ ဤသည္ကို အတြင္းသိ အစင္းသိျဖစ္ေသာ အရွင္သုဓမၼက လူၾကားထဲမွာ အထုပ္ေျဖျပလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ မိမိအေပၚ အၾကည္ညိဳပ်က္ရန္ေကာ-ဟူေသာ အျငိဳးအေတးျဖင့္ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္ကို ေသးသိမ္သြားေအာင္ ပုတ္ခတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဤသို႔ပုတ္ခတ္စကား ေျပာၾကားလိုက္သည္တြင္ စိတၱသူၾကြယ္သည္ အထက္ပါ ေအာက္ကလိအာ ပံု၀တၳဳကို ထုတ္ေဆာင္ျပီးလွ်င္-
ဤမိမစစ္ ဖမစစ္ သတၱ၀ါကေလးကဲ့သို႔ပင္ အရွင္ဘုရားသည္လည္း ရတနာျမတ္သံုးပါးနဲ႔ ပတ္သက္၍ ေျပာစရာ၊ ဆိုစရာ စကားေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနပါလ်က္ ဘာမဟုတ္သည့္ ႏွမ္းပ်စ္ကေလးတခုကို စကားလုပ္၍ ေျပာဆိုေနဘိသည္တကား။

စိတၱသူၾကြယ္တို႔ မ်ိဳးရိုးထဲတြင္ မုန္႔သည္တဦးပါခဲ့ေၾကာင္း ေျပာလိုက္တုန္းက ကိစၥမရွိလွ။ ယခု ေအာက္လိအာ ပံု၀တၳဳႏွင့္ ပံုခိုင္း၍ အေျပာခံလိုက္ရသည္တြင္ကား အရွင္သုဓမၼမွာ အထိနာသြားရ၏။ ငါကား ရဟန္း၊ သူက ဒါယကာ ဟူေသာ အေပၚစီးစိတ္ထားျဖင့္ ေျပာမွားမိသျဖင့္ လူပံုအလယ္ အရွက္တကြဲ ျဖစ္သြားရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ စိတၱသူၾကြယ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းပန္ေနသည့္ၾကားကပင္ ေက်ာင္းကိုစြန္႔ပစ္ကာ ဘုရားရွိေတာ္မူရာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ထြက္သြား၏။
အရွင္သုဓမၼ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက မစၧိကာသ႑-က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ဘုရားရွင္က စိတၱသူၾကြယ္ကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ တကယ္တမ္း ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ထိုက္သူက အရွင္သုဓမၼကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘုရားရွင္က ပါဋိေဒသနီယသိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူရေပသည္။

ဤသိကၡာပုဒ္အရ ဒါယကာတို႔၏ သဒၶါတရားကို ထိပါးပုတ္ခတ္ခဲ့မိေသာ အရွင္သုဓမၼသည္ ကိုယ္စားလွယ္ ရဟန္းမွတဆင့္ မိမိအျပစ္ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ကာ မိမိအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္အာပတ္ကို ကုစား လိုက္ရေပသည္။
ထို႔ေနာက္ အရွင္သုဓမၼသည္ မာန္စြယ္ဟူသမွ် ျဖဳတ္ခ်စြန္႔ပယ္ကာ ဘာ၀နာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းသျဖင့္ မစၧိကာသ႑ ေက်ာင္းႀကီးေပၚမွာပင္ ရဟန္းကိစၥ ျပီးဆံုးသြားေပသည္။

( ၀ဏၰသီရိ)
( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု ဇြန္လ)

No comments: