Friday, February 5, 2010

ခဏေလး ဆိုင္းပါဦး

တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ တည္ျငိမ္ေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးတို႔ကို ၾကည္ရႈေဆာင္ရြက္ေနရေသာ မင္းမႈထမ္းတို႔သည္ ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသည့္ အဖ်က္သမားကို လက္ရဖမ္းဆီး၍ ျပည့္ရွင္မင္း၏ ေရွ႔ေမွာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ-

အရွင္မင္းႀကီး ဒီလူဟာ အင္မတန္ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကို က်ဴးလြန္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အတြက္ အရွင္မင္းႀကီး အလိုရွိရာ အျပစ္ဒဏ္ကို ခတ္ေတာ္မူပါဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾက၏။
ျပည္ရွင္မင္းႀကီးကလည္း ထိုသူ၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပံုကို စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီးလွ်င္ အမႈႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ကိုေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္၏။

ျပည့္ရွင္မင္း၏ အမိန္႔အရ မင္းမႈထမ္းတို႔သည္ အဖ်က္သမားကို လံုး၀မလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ လက္ျပန္ႀကိဳး ခိုင္ခိုင္ႀကီး တုပ္ၾက၏။ ေခါင္းကို ေလးကြက္က်ား ရိတ္ၾက၏။ အသံၾကမ္းလွေသာ စည္ကို တီးကာ အဖ်က္သမားကို နန္းေတာ္ထဲက ဆြဲထုတ္လာၾက၏။ ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သားေတြ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈကို ေၾကာက္သြားေလာက္ေအာင္ တလမ္းျပီးတလမ္း ဆြဲေခၚ၍ ျပသၾက၏။ လမ္းဆံုတခုျပီးတခု ဆြဲေခၚ၍ ျပသၾက၏။

ဤသို႔ တျမိဳ႔လံုးႏွံ႔ေလာက္ေအာင္ ျပသျပီးခါမွ ျမိဳ႔ေတာ္၏ ေတာင္ဘက္တံခါးမွ ဆြဲထုတ္လာျပီးလွ်င္ ျပစ္မႈထင္ရွားသည့္ အဖ်က္သမား ရာဇ၀တ္သားတို႔ကို သတ္ေနက်ျဖစ္ေသာ သူသတ္ကုန္းသို႔ ေရာက္လာၾက၏။

သူသတ္ကုန္းတြင္ အဖ်က္သမား ရာဇ၀တ္သားကို ဒူးေထာက္၍ ထိုင္ေနေစျပီးလွ်င္ လက္မရြံ႔ အာဏာသားတို႔က ထက္လွစြာေသာ ဓား၀င္း၀င္းကို ဓားအိမ္မွ ဆြဲထုတ္လိုက္ၾက၏။
ထိုခဏမွာပင္ အဖ်က္သမား ရာဇ၀တ္သားက-
အို အမႈထမ္းတို႔ ခဏေလး ဆိုင္းၾကပါဦး၊ အိမ္ကို ခဏေလာက္ ျပန္ပါရေစဦး၊ အိမ္သူအိမ္သားေတြကို မ်က္ႏွာျပလိုက္ပါရေစဦး။ ဘယ္သူမွ မသိေအာင္ သို၀ွက္ထားခဲ့တဲ့ ဥစၥာေလးေတြကို ျပထားခဲ့ပါရေစဦး။
ဤသို႔ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုေလသည္။

( ငရဲခန္းမွာ ျပန္လမ္းမရွိ)
ဒီဃနိကာယ္၊ သုတ္မဟာ၀ါ၊ ပါယာသိသုတ္ ပါဠိေတာ္တြင္ အရွင္ကုမာရကႆပ-က ပါယာသိျမိဳ႔စားအား ထုတ္ေဆာင္ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ဥပမာ ပံု၀တၳဳတခု ျဖစ္ပါသည္။

ပါယာသိျမိဳ႔စားသည္ ပႆေနဒီေကာသလ မင္းႀကီး၏ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ထူးထူးျခားျခား ခံစားရသူ ျဖစ္၏။ ေသတဗ်ျမိဳ႔ကို ျမက္၊ ထင္း၊ ေရတို႔ႏွင့္ တကြ၊ စပါး၊ ပဲ စသည့္ အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္တကြ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရတနာမ်ိဳးစံုႏွင့္တကြ အပိုင္စားရထား၏။

ဤသို႔ အပိုင္စားရျခင္းမွာလည္း ႏွစ္အပိုင္းအျခားႏွင့္ မဟုတ္ေပ။ ဤေသတဗ် ျမိဳ႔စားအရာကို ပေႆနဒီ ေကာသလမင္းႀကီး၏ (ျဗဟၼေဒယ်) ျမင့္ျမတ္ေသာ ေပးျခင္းျဖင့္ ေပးထားသည္ျဖစ္ရာ သူ႔တသက္တာလံုးအတြက္ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ဖြယ္မရွိပါေခ်။

သို႔ရာတြင္ ပါယာသိျမိဳ႔စားအဖို႔ သံသရာေရးအတြက္ကား ေၾကာက္စရာအတိ ျဖစ္ေန၏။ ဤအယူ၀ါဒႀကီးကိုသာ မပယ္စြန္႔ဘဲ ကြယ္လြန္သြားမည္ဆိုပါက အပါယ္ငရဲသို႔ က်ရေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ ပါယာသိျမိဳ႔စားသည္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသာ တကယ္အရွိအမွန္ဟု ယံုၾကည္သူျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလာကမွ အျခားတပါးေသာ (ပရေလာက) ကို လက္မခံေပ။ ဘ၀တခုမွ ကြယ္လြန္၍ ေနာက္ထပ္ ဘ၀သစ္တြင္ ဖြားျမင္လာသည့္ သတၱ၀ါမရွိဟူ၍လည္း တထစ္ခ် မွတ္ယူထား၏။ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ စံရ ခံရပံုကိုလည္း ျငင္းပယ္ထား၏။

ပါယာသိျမိဳ႔စားသည္ မိမိ၏ ခံယူခ်က္မ်ားအတြက္ အရွင္ကုမာရကႆပ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ဤသို႔ သက္ေသထူထားေပသည္။
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား မိတ္ေဆြမ်ားထဲမွ ဒုစရိုက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ ကာယကံဒုစရိုက္ သံုးမ်ိဳးတို႔ကိုလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၀စီကံဒုစရိုက္ ေလးမ်ိဳးတို႔ကိုလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။ မေနာကံ ဒုစရိုက္သံုးမ်ိဳးတို႔ကိုလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။

အရွင္ဘုရား တေန႔ေသာအခါ သူတို႔တေတြ ေရာဂါႏွိပ္စက္ျခင္း ခံၾကရပါသည္။ ဤအနာေရာဂါမွ ထေျမာက္မည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု တပည့္ေတာ္ သေဘာေပါက္လာပါသည္။
ဤတြင္ တပည့္ေတာ္သည္ သူတို႔အထံ ခ်ဥ္းကပ္၍-
အခ်င္းတို႔ အခ်ိဳ႔ေသာ သမဏ ျဗဟၼဏတို႔က ဒုစရိုက္တရား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ဤဘ၀မွ ကြယ္လြန္ေသာအခါ အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရမည္ဟု ေဟာၾကားေနၾကပါသည္။ သင္တို႔သည္လည္း ဒုစရိုက္တရားတို႔ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အကယ္၍ သမဏ ျဗဟၼဏတို႔၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား အမွန္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အသင္တို႔ ကြယ္လြန္လွ်င္ အပါယ္ငရဲသို႔ က်ရေပေတာ့မည္။ ထိုသို႔က်ေရာက္သည္ မွန္လွ်င္ ငါ့ဆီျပန္ျပီး ေျပာျပၾကပါဦး။ ပရေလာကဟူသည္ ဧကန္ရွိေၾကာင္း၊ ဘ၀သစ္မွာ ဖြားျမင္လာသူ ရွိေၾကာင္း ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ရွိေၾကာင္း လာ၍ ေျပာလွည့္ၾကပါ။

အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က ဤသို႔ ေတာင္းပန္ရာတြင္ သူတို႔ကလည္း-ေကာင္းပါျပီ-ဟု ၀န္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတို႔တေတြသာ တေယာက္ျပီးတေယာက္ ကြယ္လြန္သြားၾကပါသည္။ တပည့္ေတာ္ထံ ကိုယ္တိုင္လာ၍ ေျပာလာသူလည္း တေယာက္မွ် မရွိပါ။ ကိုယ္စားလွယ္လည္း လႊတ္၍ ေျပာၾကားျခင္းလည္း မရွိပါ။
ဤသို႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ဤအယူကို စြဲယူထားပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အရွင္ကုမာရကႆပ-က အထက္ပါ ဥပမာ ပံု၀တၳဳကို ထုတ္ေဆာင္ျပျပီးလွ်င္-

ျမိဳ႔စားမင္း၊ ဤသို႔ အသတ္ခံရေတာ့မည့္ဆဲဆဲ အဖ်က္သမားက ခြင့္ေတာင္းလာခဲ့လွ်င္ မင္းခ်င္းက သူေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း လိုက္ေလ်ာႏိုင္ၾကပါမည္ေလာ-ဟုေမးခြန္းထုတ္၏။
ဤတြင္ ပါယာသိျမိဳ႔စားက-
အရွင္ဘုရား၊ လိုက္ေလ်ာႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသူ အသံစာစာႏွင့္ ေတာင္းပန္ေနဆဲမွာပင္ မင္းခ်င္းမ်ားက သူ႔ေခါင္းကို ျဖတ္ခ်လိုက္ၾကပါလိမ့္မည္-ဟု ၀န္ခံေလွ်ာက္တင္ေလရာ-

ျမိဳ႔စားမင္း၊ မႏုႆ လူသားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပါလ်က္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဆက္မခံႏိုင္ေသးရာ ငရဲျပည္မွာဆိုလွ်င္ သာ၍ ဆိုးေပလိမ့္မည္။ ဒုစရိုက္အမႈမ်ား က်ဴးလြန္၍ ေသဆံုးျပီးေနာက္ အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္သြားေသာ ငရဲသားက သင္မင္းႀကီးထံ လာေရာက္၍ ေျပာၾကားရန္ ေတာင္းပန္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အခြင့္သာမည္ မဟုတ္ပါ။ ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားေနဆဲမွာပင္ ငရဲထိန္းမ်ားက ငရဲသားကို ငရဲအိုးႀကီးထဲ ပစ္ခ်လိုက္ၾကပါလိမ့္မည္။
ဤသို႔ ရွင္းလင္းေဟာေျပာလိုက္ေပသည္။

(၀ဏၰသီရိ)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု ဇူလိုင္လ)

No comments: