Wednesday, February 10, 2010

ေက်းဇူးရွင္ကို ျပစ္မွားလွ်င္

ကၽြန္မႀကံဳေတြ႔ရေသာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀-ေက်ာ္က ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္မသည္ ဘီေအဘြဲ႔ ရျပီးေနာက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လိုက္ရာ အထက္တန္းျပဆရာမ အလုပ္ရာထူးကို ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ေဒသရွိ ျမိဳ႔တျမိဳ႔သို႔ ေျပာင္းရပါသည္။ ထိုျမိဳ႔သို႔ ကၽြန္မ၏ ဖခင္က လိုက္ပို႔သည္။

ကံအားေလ်ာ္စြာ ထိုေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမွာ ကၽြန္မဖခင္၏ တူေတာ္သူ ျဖစ္ေနသည္။ ဖခင္က တူျဖစ္သူအား ကၽြန္မကို အပ္ႏွံကာ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ေနၾကရန္ ေျပာခဲ့သည္။

ထိုေက်ာင္းတြင္ ေငြကိုင္စာေရးတေယာက္ရွိ၏။ ထိုစာေရးသည္ ပထမတြင္ ရိုးသားေသာ္လည္း အေပါင္းအသင္း ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ေသာက္စားရံုမွ်မက အကစားပင္ ဖက္လာပါေတာ့သည္။ ကၽြန္မလည္း ထိုသတင္းကို ၾကားလွ်င္ အကိုေတာ္သူ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကို သတိေပးလိုက္သည္။ ဤတြင္ ဆရာႀကီးက ရုတ္တရက္ ေငြစာရင္းကို စစ္လိုက္ရာ ေငြမ်ား ေလ်ာ့ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေငြစာရင္းစစ္သည့္ေန႔၏ ေနာက္ေန႔တြင္ စာေရးက ခြင့္စာတင္၍ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည္။
ထိုအခါ ဆရာႀကီးက ရဲဌာနသို႔ တိုင္မည္၊ ထိုစာေရးအား လက္ထိပ္ခတ္၍ ရန္ကုန္မွ ေခၚလာခိုင္းမည္ဟု ေျပာသည္။ ဆရာႀကီးက သူ႔ကို မေလးမစား ျပဳသြားသျဖင့္ လြန္စြာ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနသည္။

ဤတြင္ ကၽြန္မက အကိုျဖစ္သူအား ဤသို႔မျပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ထိုစာေရးမွာ အိမ္ေထာင္ရွိ၍ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ ရွိေၾကာင္း၊ ဤသို႔ျဳပဳပါက သူ၏ အိမ္ေထာင္လည္း ဒုကၡေရာက္၍ သူကိုယ္တိုင္လည္း အလုပ္ျပဳတ္၊ ေထာင္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ သူ၏ မိသားစုကို ငဲ့ညႇာသင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရဲဌာနသို႔ တိုင္လိုက္လွ်င္ လူအမ်ားသိသြားကာ ေက်ာင္းလည္း နာမည္ပ်က္၊ ဆရာႀကီးလည္း နာမည္ပ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ့ေနသည့္ေငြကို စာေရးအား ျပန္ဆပ္ခိုင္း၍ ယခုျပဳလုပ္သည္မွာ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္သျဖင့္ သက္ညႇာလိုက္ ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားရန္ အၾကံဉာဏ္ေပးလိုက္ ပါသည္။

ဆရာႀကီးလည္း ကၽြန္မအၾကံကို လက္ခံကာ စာေရး၏ ဇနီးကို ေခၚယူေစသည္။ ကၽြန္မအၾကံေပးထားသည့္အတိုင္း စာေရး၏ ဇနီးျဖစ္သူကို ေျပာျပသည္။ စာေရးအား ျပန္ေခၚခဲ့ရန္ ေျပာျပလိုက္သည္။ သူ၏ဇနီးက ဆရာႀကီး၏စကားကို နားေထာင္၍ စာေရးကုိ ျပန္ေခၚခဲ့သည္။ စာေရးလည္း ေလ်ာ့ေနသည့္ေငြမ်ားကို ေခ်းငွါးကာ ေလ်ာ္ေပးခဲ့သည္။ ကၽြန္မလည္း စာေရးကို ကယ္တင္လိုက္ရသျဖင့္ ေျမြမေသ တုတ္မက်ိဳးဘဲ အဆင္ေျပသြားသည္။ ထိုအတြက္ မ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာႀကီးသည္ ထိုစာေရး၏အထက္တြင္ ေငြကိုင္တေယာက္ ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ထိုေငြကိုင္က ေငြထုတ္ေပးျပီး စာေရးက လစာမ်ား ေ၀ေပးရသည္။
တလရွိသြားသျဖင့္ လကုန္ရက္တြင္ လစာထုတ္ရန္ ေငြစာရင္းဌာနသို႔ ကၽြန္မ သြားခဲ့သည္။ ထိုအခါ ထိုစာေရးက ကၽြန္မေက်းဇူးျပဳခဲ့သည္ကို မေထာက္ထားဘဲ ကၽြန္မကို ပညာျပပါေတာ့သည္။ အတိုင္ပင္ခံႀကီး ၾကြပါ-ဟု ေထ့ေငါ့ေျပာဆိုသည္။ ကၽြန္မလည္း သူ႔ေရွ႔ကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္ေစာင့္ေနသည္။ သူက ေငြကိုင္ထုတ္ေပးသည့္ ကၽြန္မလစာကို ခ်က္ခ်င္းမေပးပါ။ ကၽြန္မကို ပမာမခန္႔ျပဳလ်က္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတင္းအဖ်င္း ေျပာကာ၊ ရယ္ကာေမာကာႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ မွာေသာက္လိုက္ မုန္႔မွာစားလိုက္ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ကၽြန္မလည္း သည္းခံကာ သူ၏ မ်က္ႏွာကို စိုက္ၾကည့္ျပီးလွ်င္ ေမတၱာပို႔ေနခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္တနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ၾကာသည့္တိုင္ လစာကို ထုတ္မေပးေသးပါ။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ဆရာႀကီးက သူ၏ အခန္းမွထြက္လာကာ ေငြစာရင္းဌာနသို႔ လာၾကည့္သည္။ ကၽြန္မကို-လစာလာထုတ္တာလား၊ ရျပီလား-ဟုေမးသည္။
ကၽြန္မက-ေငြစာရင္း စာေရး မအားေသး၍ မရေသးပါ-ဟု ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

ဆရာႀကီးက-လစာထုတ္ေပးလိုက္ေလ-ဟု စာေရးအား ေျပာကာ ထြက္သြားပါသည္။ ထိုအခါမွ ကၽြန္မ လစာရပါေတာ့သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျပီး မၾကာမီပင္ ထိုစာေရး၏ သားႏွင့္သမီး ေရွ႔ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ၾကားလိုက္ရသည္။ သားကေလးက ပထမဆံုးရွာသည္။ ထိုကေလးရက္လည္ေန႔တြင္ သမီးကေလးက ထပ္မံဆံုးရွာျပန္သည္။ ကၽြန္မလည္း အာဃာတမထားဘဲ ၾကင္နာစြာျဖင့္ တတ္ႏိုင္သေရြ႔ ကူညီလိုက္ပါသည္။

မၾကာမီ တျခားျမိ႔ဳသို႔ ကၽြန္မရာထူးတိုး၍ ေျပာင္းရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကို ဆရာႀကီးထံမွ သတင္းၾကားရ သည္မွာ ထိုစာေရးသည္ ကားတစီးေပၚတြင္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ၊ ကားဆရာက အနီးအနားက လူမ်ားကို သက္ေသထားကာ ရဲဌာနသို႔သြားပို႔ေၾကာင္း၊ ရဲက ေဆးရံုသို႔ပို႔ရာ ေဆးရံုက စစ္ေဆးေသာအခါ အဆိပ္မိ၍ ေသဆံုးေၾကာင္း-ဟု သိရပါသည္။

သူတထူး ေက်းဇူး၊ ထိမ္ဖူးေသာသူ၊ မီးလိုပူ၏-ဟု ဆိုရိုးရွိသည့္အတိုင္း မေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားသြားရပါသည္။ ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းဇူးမဆပ္လိုက ရွိပါေစ၊ သို႔ေသာ္ ေက်းဇူးမကန္းပါနဲ႔၊ ေက်းမစြပ္ပါနဲ႔-ဟု သတိျပဳေစလို၍ ဤအေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(တကၠသိုလ္ေခမာ-က်ိဳက္လတ္)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု ေအာက္တိုဘာလ)

No comments: