Saturday, February 13, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၄ )

( ဘဒၵႏၲ ဝါယမသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (အရူပျဗဟၼာႏွင့္ အသညသတ္ျဗဟၼာ)
အရွင္ဘုရား၊ (၁) ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးထဲတြင္ အရူပျဗဟၼာ ပါဝင္သည္ဟု တထစ္ခ်မွတ္သားရန္ သင့္-မသင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။( ကိုဟန္ဝင္း-အင္းစိန္ျမိဳ႔နယ္)
(၂) အရူပျဗဟၼာမ်ားသည္ ရုပ္မရွိေသာ္လည္း နာမ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို မျမင္ရသျဖင့္ တရားဓမၼ နာႏိုင္-မနာႏိုင္၊ မဂ္ဖိုလ္ ရႏိုင္-မရႏိုင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။( ဦးတင္ဦး-ေတာင္ငူ)

(ေျဖ)
ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးေခၚ အျပစ္သင့္ေနေသာ (အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးေနေသာ) အကၡဏ ၈-မ်ိဳး ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ-
၁။ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ေသာသူ။
၂။ တိရစၧာန္ဘံု၌ ျဖစ္ေသာသူ။
၃။ ျပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ေသာသူ။
၄။ အသညသတ္ဘံု (အရူပဘံုတို႔၌ ျဖစ္ေသာသူ)
၅။ ပစၥႏၲရစ္ေခၚ သာသနာမရွိေသာအရပ္၌ ျဖစ္ေသာသူ။
၆။ မိစၧာဒိ႒ိျဖစ္ေနသူ။
၇။ သုဂတိအဟိတ္ ပဋိသေႏၶ ေနခဲ့သူ။ (သို႔) လူစဥ္မမီသူ။
၈။ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶျဖင့္ ဘုရားရွင္တို႔ မပြင့္ေပၚေသာ ကမၻာ၌ ျဖစ္ေသာသူတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္း ၈-မ်ိဳးအနက္ နံပါတ္ ၄-တြင္ အဂၤုတၱရနိကာယ္ အသညသတ္ႏွင့္ အရူပျဗဟၼာ ၂-မ်ိဳးလံုးကို ယူပါသည္။ အရူပဘံုသား အားလံုး မ်က္စိ၊ နား မရွိ၍ ဘုရားဖူး၊ တရားနာျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။

အရူပဘံု၌ျဖစ္ေသာ တိဟိတ္ပုထုဇဥ္သည္ အရူပဘံု၌ မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္ရန္ အခြင့္မရွိ။ ရုပ္လံုးဝ မရွိ၍ မ်က္စိ နား မရွိ၊ တရား မနာႏိုင္၊ ဘုရား မဖူးႏိုင္ပါ။ တျခားဘံုမွ မဂ္ဖိုလ္ရျပီး၍ အရူပဘံုသို႔ ေရာာက္လာၾကေသာ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာမူ မိမိိတို႔ ရရွိျပီးေသာ တရားမ်ားကို ဆင္ျခင္ပြားမ်ား၍ အထက္မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ အရူပဘံု၌ျဖစ္ေသာ တိဟိတ္ပုထုဇဥ္မွာကား ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးထဲတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ မရႏိုင္ပါ။ (ဒီ-႒ ၂၂၉)။
*********************************************************************************

(ေမး) (ရဟန္းမိန္းမ)
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္တြင္ မိန္းမရဟန္းမ်ား ရွိခဲ့ျပီး ယခုေခတ္တြင္ မိန္းမရဟန္း မရွိေတာ့ပါ။ သီလရွင္ေတြသာ ရွိေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို ရွင္းျပေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးအံုးေသာင္-ေဇယ်ဝတီျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ဘိကၡဳနီ သာသနာ ကြယ္ရျခင္းမွာ ေအာက္ပါတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၁။ သိကၡာပုဒ္မ်ား က်ပ္တည္းျခင္း (မ်ားျပားျခင္း)။ ဘိကၡဳက ၂၂၇-သာရွိျပီး ဘိကၡဳနီက ၃၃၁-ရွိ၍ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ ခဲယဥ္းျခင္း၊ ဘိကၡဳနီအျဖစ္မွ ေလွ်ာက်ဖို႔ လြယ္ကူျခင္း၊ ဂရုဓမ္ ၈-ပါးျဖင့္ စည္းကမ္း တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း။
၂။ ဘိကၡဳနီသံဃာ၌ တႀကိမ္၊ ဘိကၡဳသံဃာ၌ တႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရဟန္းခံမွ ရဟန္းမ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ျခင္း။
၃။ ဘိကၡဳနီလုပ္လိုသူမ်ား ရဟန္းမခံမီ ၂-ႏွစ္ ႀကိဳတင္၍ တရား ၆-မ်ိဳးကို က်င့္ရျခင္း။
၄။ ဘိကၡဳသံဃာႏွင့္ ဒကာ ဒကာမအေပါင္းတို႔၏ အားေပးခ်ီးေျမႇႇာက္မႈ နည္းျခင္း။
၅။ ေခတ္ဆိုး အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံဳရျခင္း။ သီဟိုဠ္ေခတ္တြင္ ေက်းကုလားတို႔ႏွင့္၄င္း၊ စ႑ာလတိႆ၊ ျဗဟၼဏတိႆ၊ သူပုန္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ သီဟိုဠ္ဘုရင္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ခင္းၾကရျခင္း၊ ေရာဂါဘယကပ္ေဘး အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကံဳရျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွား အစာရွားပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားပင္ ေျပးလႊား ပုန္းေရွာင္ကာ ေနရျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား အစာမစားရဘဲ ဝမ္းဗိုက္ေပၚ သဲမ်ားတင္၍ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား မေပ်ာက္ရေအာင္ ခဲယဥ္းစြာ အသက္ရွင္၍ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းမ်ားပင္ ရပ္တည္ေရး မလြယ္ဘဲ ရွိခဲ့သည္။

သိမ္ေမြ႔က်ပ္တည္းလွေသာ ရဟန္းမမ်ားမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ မလြယ္ေတာ့ပါ။သီဟိုဠ္သာသနာ ေနာက္ပိုင္း သာသနာႏွစ္ ၅ဝဝ-ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ဆရာေတာ္ႀကီးေရးသည့္ ဘိကၡဳနီသာသနာႏွင့္ သီလရွင္သမိုင္း တြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အက်ယ္ကိုသိလိုပါက ၄င္းစာအုပ္ကို ေလ့လာရန္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ ၈-ပါးသီလ၊ ၁ဝ-ပါးသီလျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကေသာ သီလရွင္မ်ားကိုသာ ၾကည္ညိဳခြင့္ရၾက ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ထီးျဖဴ ထားသင့္-မထားသင့္)
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ေနအိမ္ရွိ ဘုရားခန္းတြင္ ဘုရားမ်ိဳးစံု ၂၅-ဆူေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ကိုးကြယ္ထားပါသည္။ ေန႔စဥ္ ဆြမ္းဟင္းခြက္မ်ိဳးစုံ ၉-ပြဲ၊ အခ်ိဳ႔မုန္႔၊ လက္ဖက္ရည္မ်ားျဖင့္ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၂-ႏွစ္ခန္႔က မႏၲေလးမွ ဆရာႀကီးတေယာက္ ေရာက္လာျပီး အိမ္မွာ ထီးျဖဴမထားရ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆို တားျမစ္ပါသည္။ သင့္-မသင့္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးမ်ိဳး-စမ္းေခ်ာင္း)

(ေျဖ)
ပူေဇာ္ရာတြင္ ခမ္းခမ္းနားနား တင့္တင့္တယ္တယ္ ပူေဇာ္ႏိုင္ေလေလ အက်ိဳးႀကီးေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ဆင္းတု ရုပ္ပြားေတာ္ကို အိမ္မွာ မကိုးကြယ္ရ၊ ထီးျဖဴမထားရ စေသာ အယူအဆမ်ားမွာ ပိဋကတ္ေတာ္လာ ဓမၼေရးရာ အယူအဆမ်ား မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔သန္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆိုၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို အဆိုအရ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားပူေဇာ္ရာ၌ တင့္တယ္၊ ခမ္းနား၊ သပၸါယ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေလ၊ ပို၍ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားႏိုင္စရာ၊ ကုသိုလ္တိုးပြားႏိုင္စရာ ျဖစ္ေလ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အစြမ္းရွိသေလာက္ ပူေဇာ္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ရွိခိုးသင့္ ရွိမခိုးသင့္)
အရွင္ဘုရား၊ (၁) တပည့္ေတာ္သည္ ငယ္ရြယ္သူ တူ-တူမမ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ားက ေမးေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္ မေျဖႏိုင္ေသာကိစၥတခု ရွိေနပါသည္။
လူပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိထက္ အသက္ငယ္ရြယ္သူ သီလရွင္မ်ားကို ရွိခိုးဦးခ်ႏိုင္-ဦးမခ်ႏိုင္၊ သီလရွင္သည္ မိမိထက္ အသက္ႀကီးေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (ဥပမာ-မိဘ၊ ဦးႀကီး၊ ဘႀကီး၊ ဆရာသမား) ကို ရွိခိုး ဦးခ်ႏိုင္-ဦးမခ်ႏိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားက ေမတၱာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ။

(၂) ေနာက္တခု တပည့္ေတာ္ သိလိုေသာအခ်က္တခ်က္မွာ-ရေသ့၊ ရေသ့မတို႔သည္ ရွစ္ပါးသီလ မထိန္းသိမ္းဘဲ ငါးပါးသီလအဆင့္ျဖင့္ ေနႏိုင္-မေနႏိုင္ကိုလည္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ။
(ဦးေမာင္ဦး-မီးရထားေဆးေပးခန္း ေတာင္ငူ)

(ေျဖ)
သီလရွင္မ်ားကို ရွိခိုးသင့္-မသင့္ကို ၂ဝဝ၃-ခု စကတ္ငဘာလထုတ္တြင္ ေျဖဆိုျပီးျဖစ္ပါသည္။
ရေသ့-ရေသ့မ (ပရိဗိုဇ္မ) မ်ားသည္ လူႏွင့္မတူေသာ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္ကိုဝတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္၍ လူတို႔၏ ဂရုဓမၼနိစၥသီလ ျဖစ္ေသာ ၅-ပါးသီလႏွင့္ မတူေသာ သမဏ ပဗၺဇၨ သီလမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ၁ဝ-ပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းၾကမွသာ အသြင္ထူးသလို သီလအက်င့္လည္း ထူးျခားပါမည္။ ၁ဝ-ပါးသီလ ေဆာက္တည္ၾကေၾကာင္းကို ဒီပဝံသပါဠိ ၈၁-ဂါထာ၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁ဝ-ပါးသီလ မေစာင့္ထိန္းႏိုင္ပါက အနည္းဆံုး ၈-ပါးသီလမွ်ကို ေစာင့္ထိန္းမွသာ အသြင္ေတာ္ႏွင့္ အက်င့္ သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္ပါလိမ့္မည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ဗုဒၶကိစၥငါးမ်ိဳး)
အရွင္ဘုရား၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္သခင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ၄၅-ဝါပတ္လံုး ကမၻာသူကမၻာသား သတၱဝါမ်ားအတြက္ တေန႔တာတြင္ မည္မွ်ေလာက္ အပင္ပန္းခံေတာ္မူခဲ့ပါသနည္း။
ေနာက္တခုမွာ တပည့္ေတာ္တို႔ အထက္အညာေျမမွာ ဘုန္းႀကီးျဖစ္ေစ၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္သခင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ျဖစ္ေစ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ တဘက္ (ပဝါ) စသည္တို႔ ပခံုးေပၚတင္၍ ရွိခိုးၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရွိခိုးျခင္းသည္ အဘယ္အက်ိဳးရွိပါသနည္း။ သိလိုလွပါသည္ဘုရား။
(ရွင္ဥတၱမ-ေပ်ာ္ဘြယ္)

(ေျဖ)
ဘုရားရွင္သည္ ေန႔စဥ္ ဗုဒၶကိစၥႀကီး ၅-မ်ိဳးကို မနားမေန ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူပါသည္။ ကိစၥ ၅-မ်ိဳးကို ပိုင္းျခားေသာ္-
(၁) ပုေရဘတၱကိစၥ-(ဆြမ္းမစားမီကိစၥ)=နံနက္ေစာေစာ မ်က္ႏွာသစ္၊ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ျပီး ေခတၱ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေသာ ေနရာမွာေန၏။ ထို႔ေနာက္ သကၤန္း သပိတ္ျပင္ကာ ရံခါတပါးတည္း၊ ရံခါ သံဃာအမ်ားႏွင့္၊ ရံခါ တန္ခိုးျပာဋိဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ရံခါတန္ခိုးျဖင့္ မၾကြဘဲ ရိုးရိုးၾကြေတာ္မူပါသည္။ ဆြမ္းခံေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴသူမ်ားအား သရဏဂံုတည္သူ၊ ငါးပါးသီလတည္သူမ်ားႏွင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာအရိယာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစပါသည္။

(၂) ပစၧာဘတၱကိစၥ-(ဆြမ္းစားျပီးကိစၥ)=ဆြမ္းစားအျပီး ဂႏၶကုဋိသို႔ အဝင္ ေျခေဆးခံု၌ ရပ္၍ ရဟန္းတို႔အား ေန႔စဥ္ ဒုလႅဘတရား ၅-ပါးကို ေဟာျပီး ကမၼ႒ာန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာက္ ဂႏၶကုဋိသို႔ ဝင္၍ ေခတၱအနားယူသည္။ အနားယူျပီး ေလာကႀကီးကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူကာ ကၽြတ္ထိုက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သြာေရာက္ ေခ်ခၽြတ္ေတာ္မူျခင္း၊ ရြာနိဂံုး၊ ျမိဳ႔၊ တိုင္းအသီးသီးတို႔ ၾကြေရာက္တရားေဟာေတာ္မူျခင္း ကိစၥတို႔ကို တေန႔လံုး ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူပါသည္။

(၃) ပုရိမယာမကိစၥ-(ညဥ့္ဦးယံကိစၥ)=၆-နာရီမွ ၁ဝ-နာရီ ညဥ့္ဦးယံတြင္ ေရခ်ိဳးျပီး ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္လာၾကေသာ ရဟန္းအေပါင္းတို႔အား တရားေဟာျခင္း၊ ကမၼ႒ာန္းေပးျခင္း၊ ေမးသမွ် ပုစၧာအေပါင္းတို႔ကို ေျဖဆိုေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ညဥ့္ဦးယံကို ကုန္ဆံုးေစပါသည္။

(၄) မဇၩိမယာမကိစၥ-(ညဥ့္လယ္ယံကိစၥ)=၁ဝ-နာရီမွ ၂-နာရီ ညဥ့္လယ္ယံတြင္ စၾကာဝဠာတိုက္တေသာင္းမွ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔အား တရားေဟာျခင္း၊ ေမးသမွ်ပုစၧာတို႔ကို ေျဖၾကားျခင္း ျပဳေတာ္မူပါသည္။

(၅) ပစၧိမယာမကိစၥ-(မိုးေသာက္ယံကိစၥ)=နံက္ ၂-နာရီမွ ၆-နာရီ မိုးေသာက္ယံကို ဘုရားရွင္သည္ သံုးပံု-ပံု၍ ပထမတပံုတြင္ တေန႔တညတာ ခႏၶာကိုယ္၏ ေညာင္းညာမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ရန္ စၾကႍ ၾကြေတာ္မူသည္။
ဒုတိယတပံုတြင္ (တနာရီေက်ာ္ေက်ာ္မွ်) အနားယူ က်ိန္းစက္ေတာ္မူသည္။
တတိယ ေနာက္ဆံုးတပံုတြင္ တေန႔တာ ကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူရည့္ သတၱဝါတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူသည္။
ထို႔ေနာက္ ေနာက္တရက္တာ ပုေရဘတၱကိစၥသို႔ ျပန္ေရာက္ကာ သတၱဝါမ်ားအတြက္ မနားမေန ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူပါသည္။ ေန႔စဥ္ ဘုရားရွင္၏ အိပ္ခ်ိန္မွာ (၁) နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္မွ်သာ ရွိပါသည္။

ဘုရားရွင္လက္ထက္၌ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္ကို၄င္း၊ မေထရ္ႀကီးမ်ားကို၄င္း ရွိခိုးပူေဇာ္ရာတြင္ လက္ဝဲတဖက္ ပုခံုးထက္၌ သကၤန္းကိုတင္၍ (လက္ဝဲပုခံုးႏွင့္ လက္ဝဲလက္ကို သကၤန္းျဖင့္ ဖံုးလႊမ္း၍) ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကေၾကာင္း ပိဋကတ္စာေပတြင္ ပါရွိသည္။

လူပုဂၢိဳလ္တို႔ ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုးပူေဇာ္ရာ၌ ျဗဟၼာယုပုဏၰားႀကီးသည္ ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုးပူေဇာ္ရာတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားနည္းတူ လက္ဝဲတဖက္ ပခံုးထက္၌ အဝတ္ပဝါတင္၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ေၾကာင္း လာရွိပါသည္။ (ဗုဒၶဘာသာဝင္ အဆက္ဆက္တို႔သည္) ဘုရားလက္ထက္က ျဗဟၼာယုပုဏၰားတို႔ ကဲ့သို႔ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ဟန္ တူေၾကာင္း ယူဆရပါသည္။

တဘက္ (ပဝါ) တင္၍ ရွိခိုးျခင္းျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ရျခင္း အက်ိဳးအျပင္၊ သကၠစၥ၊ ဂရုဂါရဝ တရားကို ပို၍ ပီျပင္ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂ဝဝ၃-ခု ဒီဇဘၤာလ)

No comments: