Friday, February 12, 2010

ၾသဝါဒ

၁။ တႏွစ္ကုန္တိုင္း၊ ကုန္သြားတိုင္း၊ ခ်ိန္ပိုင္း တိုလို႔၊ ယြင္းေသြခ်ိဳ႔၊ ေနဖို႔ တႏွစ္ ေလ်ာ့ခဲ့ျပီ။
ေသဖို႔တႏွစ္ နီးလာျပီ။

၂။ တလကုန္တိုင္း။ ကုန္သြားတိုင္း၊ ခ်ိန္ပိုင္း တိုလို႔၊ ယြင္းေသြခ်ိဳ႔၊ ေနဖို႔ တလ ေလ်ာ့ခဲ့ျပီ။
ေသဖို႔တလ နီးလာျပီ။

၃။ တရက္ကုန္တိုင္း၊ ကုန္သြားတိုင္း၊ ခ်ိန္ပိုင္း တိုလို႔၊ ယြင္းေသြခ်ိဳ႔၊ ေနဖို႔ တရက္ ေလ်ာ့ခဲ့ျပီ။
ေသဖို႔တရက္ နီးလာျပီ။


ဘဒၵႏၲေဃာသိတ မဟာေထရ္
ရန္ကုန္တိုင္း မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ ကမၻာေအး သံဃာ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္

No comments: