Wednesday, February 24, 2010

တေပါင္းလျပည့္ ျမတ္ဗုဒၶ ျပည္ေတာ္၀င္ အခါေတာ္ေန႔

( ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္း လတေပါင္း )

အဂၤါရိေနာ ဒါနိ ဒုမာ ဘဒေႏၲ၊ ဇေလသိေနာ ဆဒနံ ၀ိပၸဟာယ။
ေတ အစၥိမေႏၲာ၀ ပဘာသယႏၲိ၊ သမေယာ မဟာ၀ီရ အဂႌရသာနံ။

ဘေႏၲ=ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုထင္ရွား ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား။
ဒါနိ-ဣဒါနိ=ေဆာင္းကိုလြန္ေျမာက္ ေႏြးဦးေပါက္သို႔ ေရာက္လတ္တံုလာ ယခုအခါ၌။
ဒုမာ=တေခတ္ကူးေျပာင္း သစ္ပင္အေပါင္းတို႔သည္။
ဆဒနံ=ရွည္ၾကာျမင့္ေညာင္း အရြက္ေဟာင္းကို။
၀ိပၸဟာယ=စြန္႔ပယ္ေသာေထြ ေၾကြက်ကုန္၍။
ဖေလသိေနာ=အသစ္ျဖစ္ေသာ အသီးကို ရွာမွီးၾကကုန္သကဲ့သို႔ျဖစ္၍။
အဂၤါရိေနာ=မီးက်ီးအေသြး နီးေတြးေသာ ရြက္ႏု အပြင့္အဖူးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကကုန္၏။
ေတ=ထိုသစ္ပင္အေပါင္းတို႔သည္။
အစၥိမေႏၲာ၀=ဥတုလႈံ႔ေဆာင္ အေရာင္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္။
ပဘာသယႏၲိ=ေျပာင္တ၀င္း၀င္း ထြန္းလင္းေတာက္ပၾကကုန္၏။
မဟာ၀ီရ=ႀကီးျမတ္ေသာ ၀ီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
အဂႌရသာနံ=ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ျငိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ=ဖြားရပ္ဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ၾကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာအခ်ိန္ပါဘုရား။


( ေဒါင္းသံသာစြ တေပါင္းလ)
မယူရသံဃာ ဂိရိမုဒၶနသၼႎ၊ နစၥႏၲိ နာရီဟိ သမဂႌဘူတာ။
ကူဇႏၲိ နာနာ မဓုရႆေရဟိ၊ သမေယာ မဟာ၀ီရ အဂႌရသာနံ။
ဘေႏၲ=ေက်းဇူးငါးပံု ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ရွင္ပင္ျမတ္ဘုရား။
ဂိရိမုဒၶနသၼႎ=ၾကြရာလမ္းတခြင္ ၀ဲယာျဖစ္ေသာ ေတာင္ထိပ္အျပင္၌။
မယူရသံဃာ=ဥေဒါင္းငွက္ အေပါင္းတို႔သည္။
နာရီဟိ=ၾကင္ေဖာ္မွန္လွ ခ်စ္ေဒါင္းမတို႔ႏွင့္။
သမဂႌဘူတာ=တကြယွဥ္ႏြဲ ေမာင္ႏွံတြဲၾကကုန္သည္ျဖစ္၍။
နစၥႏၲိ=အျမီးကိုေထာင္ အေတာင္ကိုေကာ့ ေခါင္းကိုေမာ့၍ ေက်ာ့ေက်ာ့ရႊင္ျဖိဳး တင့္စႏိုးလွ်င္ ေရွ႔ထိုးေနာက္ငင္ လူ႔အသြင္သို႔ ျမဴးရႊင္ကခုန္ၾကကုန္၏။
နာနာ မဓုရႆေရဟိ=အထူးထူးအေထြေထြ အိုးေ၀ အိုးေ၀ ဟူေသာ သာယာေသာ အသံတို႔ျဖင့္။
ကူဇႏၲိ=ဘာသာမဂဓ သဘာ၀ျဖင့္ တြန္ၾကျမဴးၾက က်ဴးရင့္ၾကကုန္၏။
မဟာ၀ီရ=ႀကီးျမတ္ေသာ၀ီရိယ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
အဂႌရသာနံ=ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မွ မျပတ္ျပိဳးျပက္ တလက္လက္ျဖင့္ ထြက္ေသာေရာင္ျခည္ေတာ္ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏။
သမေယာ=ဖြားရာဌာနီ ျပည္ကပၸီသို႔ ႏွစ္လီစက္ပန္း ကိုယ္ေတာ္လွမ္း၍ ၾကြျမန္းေတာ္မူရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလွ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။


( တေပါင္းလျပည့္ ျမတ္ဗုဒၶျပည္ေတာ္၀င္ အခါေတာ္ေန႔ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား )
၁။ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို ဗုဒၶျပည္ေတာ္၀င္ အခါေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပရျခင္းမွာ ထိုေန႔တြင္ ကာဠဳဒါယီမေထရ္က ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ထိုအခ်ိန္က ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနထိုင္ကာ အဂၤတိုင္းသားႏွင့္ မဂဓတိုင္းသားမ်ားကို တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးလ်က္ရွိပါသည္။

၃။ ထိုသတင္းကို ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး ၾကားသိရာ ေခါင္းေဆာင္အမတ္ ၁၀-ဦးတို႔ကို ေနာက္ပါအျခံအရံ တေထာင္စီျဖင့္ ၁၀-ႀကိမ္ခြဲကာ ျမတ္စြာဘုရားကိုပင့္ရန္ ရာဇျဂိဳဟ္သို႔ ေစလႊတ္လိုက္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအသုတ္ကို ကာဠဳဒါယီအမတ္ႀကီးက ေခါင္းေဆာင္၍ သြားရပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ေတြ႔၍ တရားနာရေသာအခါ ကပိလ၀တ္သို႔ မျပန္ၾကေတာ့ဘဲ ဘုရားပင့္သြားသူအားလံုး တေယာက္မက်န္ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းေတြခ်ည္း ျဖစ္ကုန္ၾကပါသည္။

၄။ ရဟႏၲာျဖစ္ျပီးေနာက္ ကာဠဳဒါယီမေထရ္က တေပါင္းလ၏ သာယာပံုကို ဂါထာေပါင္း ၆၄-ဂါထာ သီကံုး၍ ခမည္းေတာ္၏ေက်းဇူးကို သိေသာအားျဖင့္ ဖြားရာဇာတိ ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၾကြခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလသည္။

၅။ ကာဠဳဒါယီမေထရ္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟႏၲာေပါင္း ၂-ေသာင္း ျခံရံလ်က္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔တြင္ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔မွ ယူဇနာ ၆၀-ေ၀းကြာေသာ ကပိလ၀တ္ျပည္ေတာ္သို႔ တေန႔လွ်င္ ၁-ယူဇနာခရီးျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀- (၂-လၾကာမွ်) ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူပါသည္။


( ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား )
ျမတ္စြာဘုရား ကပိလ၀တ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၾကြေတာ္မူျခင္းျဖင့္ သာသနာေတာ္သမိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ-
* နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာျခင္း။
* သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးတို႔၏ မာန္စြယ္ကို ႏုတ္ပယ္ေသာအားျဖင့္ ေပါကၡရ၀ႆမိုးကို ရြာသြန္းေစျခင္း။
* ဂါထာတေထာင္ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ ေ၀ႆႏၲရာဇာတ္ေတာ္ႀကီးကို ေဟာၾကားျခင္း။
* မဟာဓမၼပါလ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးကို နာၾကားရ၍ ခမည္းေတာ္ႀကီး အနာဂါမ္တည္ျပီး ေနာင္အခါ အရဟတၱဖိုလ္တည္ျခင္း၊ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ေသာတာပန္တည္ျခင္း၊ ေနာင္ေသာအခါ ဘိကၡဳနီသာသနာ ထူေထာင္ခြင့္ ႀကံဳျခင္း။
* ယေသာ္ဓရာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စႏၵကိႏၷရီ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားျခင္း။
* ဇနပဒကလ်ာဏီ၏ ၾကင္ယာေတာ္ နႏၵမင္းသား ရဟန္းျဖစ္ျခင္း။
* သားေတာ္ရာဟုလာ အေမြေတာင္း၍ သာမေဏဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း။
* သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးမွ မင္းသားတေထာင္ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေရာက္ျခင္း။
* ကာဠဳဒါယီမေထရ္အား ေဆြမ်ိဳးတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကည္ညိဳေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရာ၌ အျမတ္ဆံုးဘြဲ႔ ကုလပၸသာဒ-ဧတဒဂ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူျခင္း။
* အရွင္သာရိပုတၱရာ ေလွ်ာက္ထား၍ ဗုဒၶ၀င္ ေဒသနာကို ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း-
စေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။


( ကာဠဳဒါယီ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေနာက္ဆံုးဂါထာ)
နာတိသီတံ နာတိဥဏွံ၊ နာတိ ဒုဗၻိကၡ ဆာတကံ။
သဒၵလာ ဟရိတာ ဘူမိ၊ ဧသ ကာေလာ မဟာမုနိ။
မုနိတို႔၏ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား-
ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြးဦး တေပါင္းလ ဤအခါထူးသည္ ေအးလည္း မေအးလြန္းလွပါဘုရား၊ ပူလည္း မပူလြန္းလွပါဘုရား၊ ေကာက္ပဲသိမ္းစ ဥတုမွ်၍ အာဟာရမြတ္ရွား ေခါင္းပါးျခင္း ဆာေလာင္ျခင္းမွလည္း ကင္းရွင္းပါသည္ဘုရား၊ ေျမျပင္သည္လည္း ေနဇာျမက္ညြန္႔ ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္၍ ျမစိမ္းေရာင္လႊမ္း စိုျပည္လန္းဆန္း ေနပါသည္ဘုရား၊ ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြဦး တေပါင္းလဤအခါထူးသည္ ေမြးရပ္ဌာနီ ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၾကြခ်ီရန္ ေလ်ာ္ကန္ေလ်ာက္ပတ္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခ်ိန္ပါဘုရား။


( ရွင္အုန္းညိဳ ေရးခဲ့သည့္ ဂါထာေျခာက္ဆယ္ပ်ိဳ႔မွ စာပိုဒ္ )
လူ႔ဘံုသံုးပါး၊ အထြတ္ထား၍၊ တရားရသာ၊ ျမိဳက္ၾသဇာျဖင့္၊ သတၱ၀ါလူ၊ ခမ္းသိမ္းသူကို၊ ဆယ္ယူကယ္ႏိုင္၊ ေရႊျပည္ခိုင္သို႔၊ တိုင္တိုင္ေဘးလြတ္၊ ပို႔ေပးတတ္သည္၊ လူနတ္ဆရာ၊ ရတနာဟု၊ မဟာ၀ီရ၊ လုံ႔လအေခါင္၊ ေဗာဓိေညာင္၌၊ ေျခာက္ေရာင္လွ်ံ၀ါ၊ ဉာဏ္စၾကာႏွင့္၊ သစၥာရဲရဲ၊ ပြင့္ဆဲဆဲလွ်င္၊ အံ႔အဲမႏိုင္၊ ဆြယ္ျပိဳင္ႏႈိင္းေဖာ္၊ တုမေျမာ္သည္၊ ဘုန္းေတာ္ထြန္းလစ္၊ ျမတ္ရွင္ခ်စ္။

အျဖစ္ေၾကာင္းလ်ား၊ မွာစကားကို၊ ဦးဖ်ားထိပ္ထက္၊ ၾကားေလွ်ာက္ဆက္အံ႔၊ ဖြားခ်က္ျမႇဳပ္ေထြ၊ ဇာတိေနသား၊ ေအာင္ေျမျပည္မ၊ ကပိလတြင္၊ ေမြးဘသုေဒၶၚ၊ တကာေတာ္ႏွင့္၊ ယေသာ္ဓရာ၊ ဗိမၺာေျမာက္သား၊ သည္းခ်ားရာဟု၊ ေမွ်ာ္ရာရႈလ်က္၊ တစုတရံုး၊ ပန္းႏွယ္ကံုးမွ်၊ သက္လံုးေမတၱာ၊ ျပက္ၾကင္နာေသာ္၊ ဖူးပါလွခ်င္၊ ငါ့သခင္ကို၊ သို႔ပင္ဆိုတမ္း၊ နိစၥလြမ္း၍၊ မ်က္ယမ္းထိထိ၊ ေျမာ္ခ်င္ဘိဟု၊ ၾကားသိတံုလို၊ တေသာင္းဗိုလ္တြင္၊ ကၽြန္႔ကို ေနာက္ဆင့္၊ ခ်ီးပင့္ရရွာ၊ ဤအခါကား၊ ေဟမာခ်မ္းေဆာင္း၊ ၾကြလဲေျပာင္းသား၊ တေပါင္းေႏြလ၊ ဂိမၼာနဟု၊ သာလွေပ်ာ္မႈ၊ သည္ရတု၌၊ ညြန္႔ႏုဆဲဆဲ၊ မီးလွ်ံခဲသို႔၊ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္၊ ေတာကုန္ေအာင္လည္း၊ ပြင့္ေရာင္တိခ်ည္း၊ ျဖင္ေပါပည္း၏။၊ ခမည္းေတာ္ေကာင္း၊ ျပည္ေတာ္ေဟာင္းသို႔၊ ဖူးေပါင္းစိမ့္ငွါ၊ ေတာင္းပန္ထြာသည္။ သြားခါကာလ တန္ျပီဘုရား။

တေပါင္းလျပည့္ ျမတ္ဗုဒၶ ျပည္ေတာ္၀င္ အခါေတာ္ေန႔ သိေကာင္းဖြယ္ရာမ်ား ဤတြင္ျပီးဆံုး၏။

( မာဂဓီ သာစည္-၏ အခါေတာ္ေန႔မ်ားမွ )

No comments: