Thursday, February 25, 2010

ပလႅင္ဖြင့္ ေအာင္ေတာ္မူ အာသီသဂါထာ

ေဗာဓိမူေလ ပလႅကၤမွိ၊ မာရံ သေသန အာ၀ုဓံ။
ဂေဟတြာ ပါရမႎ ခဂၢံ၊ ေယာ ဇိနာတိ ဇယုႆေ၀ါ။
သဗၺေ၀ရီ ပဟႏ႖ာန၊ ေသာ ေ၀ါ ေဒတု ဇယံ ၀ရံ။

ဇယုႆေ၀ါ=ေလာကဓာတ္ တိုက္ခရိုင္မွာ ဘယ္သူပဲျပိဳင္ျပိဳင္ ေအာင္ႏိုင္စြာ ပြဲဖြင့္၍ ရဲရင့္သည့္ သတၱိထူးျဖင့္ ေအာင္ပြဲမွဴး ျဖစ္ေတာ္မူေပေသာ။

ေယာ ဇိေနာ=ေအာင္ပြဲသခင္ အၾကင္သို႔ေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္။

ေဗာဓိမူေလ=ေျမမ်ားဦးကိုင္ မ႑ိဳင္သီရိ္ ေဗာဓိသစ္မင္း ပင္ေျခရင္း၌။

ပလႅကၤမွိ=န၀ရတ္ကိုးသြယ္ ျဖိဳးၾကြယ္ေရာင္လွ်မ္း ေလာင္ခမန္းလင္းထိန္၍ န၀င္းအိမ္ စက္ပန္းျဖင့္ တက္လွမ္းစံေနေတာ္မူရာ ရတနာအျမဳေတ က်က္သေရညြတ္ရံုး အထြတ္ဆံုးမွန္ေပေသာ ပလႅင္ေဗြဌာန၌။

နိသိေႏၷာ=ေလးသစၥာဖူးခိုင္ကို ခူးႏိုင္ေအာင္ခူးမည္ဟု ရည္စူးခ်က္အဓိ႒ာန္ျဖင့္ စိတ္သန္သန္ စံေနေတာ္မူလ်က္။

သေသန အာ၀ုဓံ=၀ဲ ယာ ေရွ႔ ေနာက္ ေတာင္ႀကီးေတြေပါက္သလို ဘယ့္ကေလာက္အင္အား ကုေဋေပါင္းမည္မွ်မ်ားသည္ဟု တြက္သားမရႏိုင္စဖြယ္ ႀကီးက်ယ္ျငိမ့္ေျငာင္း စစ္သည္ေပါင္းႏွင့္ အေစာင္းထက္ျမက္ လက္နက္အစံုစံု မီးကုန္ယမ္းကုန္ စြမ္းဟုန္ႏွင့္တကြ ခ်ီတက္၍လာေသာ။

မာရံ=ေလာကဓာတ္တခြင္လံုးကို သိမ္းက်ံဳးကာစိုးပိုင္၍ ငါ-လက္ကိုင္လုပ္မည္ဟု ယုတ္မာတဲ့ၾကံအားျဖင့္ မာန္ပြားေတာက္ေလာင္ မာရ္နတ္မိုက္ အယုတ္ေကာင္ကို။

ပါရမႎ ခဂၢံ=တသိန္းႏွင့္ေလးသေခ်ၤ ဘ၀တိုင္း ပ်က္မေသြေအာင္ အေထြေထြဆည္းပူး၍ ျဖည့္ဖူးတဲ့ မဟာ၀သီ ပါရမီထက္ျမက္ လက္သံုးေတာ္ စိတ္သန္လ်က္ကို ။

ဂေဟတြာ=ရန္မူဖို႔ ျပိဳင္လာလွ်င္ အႏိုင္သာခြင္းမည္ဟု ရဲတင္းစြာ စြဲကိုင္ေတာ္မူျပီးေသာ္။

ဇိနာတိ=ခုတ္ထြင္ျဖတ္ပိုင္း၍ အလိုရွိတိုင္း ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေလ၏။

ေသာ ဇိေနာ=ေဗာဓိပင္ေျခ ပလႅင္ေဗြ၌ အသေခ်ၤမာရ္ဂိုဏ္းကို ခုတ္ပိုင္းဖ်က္ခ်ိဳး၍ စက္တန္ခိုးဖြင့္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္။

သဗၺေ၀ရီ=အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ ေဘးဒဏ္အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ရွိသမွ် အနိ႒အလံုးစံုတို႔ကို။

ပဟႏ႖ာန=ကိုယ္ေတာ့္တန္ခိုး စြမ္းကုန္ႏႈိး၍ ဖ်က္ခ်ိဳးပယ္လွန္လ်က္ နယ္ကန္ေတာ္မူျပီးေသာ္။

ေ၀ါ=အခါေတာ္ပြဲ ဆင္ႏြဲဘိေတာင္း အသင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔အား။

၀ရံ=ႀကံဳခဲရခဲ ေတြ႔ခဲဘိေတာင္း အေကာင္းဆံုး ထူးခၽြန္၍ အမြန္အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ။

ဇယံ=အတြင္းရန္ အျပင္ရန္တို႔ကို ပစၥဳပၸန္မွာလဲေအာင္ ေနာင္ခါလဲ အႏိုင္ရ ျဖစ္ေလရာ ဘ၀ါဘ၀မွာ မဟာဇယဆိုတဲ့ ေအာင္ပြဲကို။

ေဒတု=ဒုကၡကင္းေ၀း ရန္ေဘးမဆိုက္ အေခါင္ခိုက္၍ ခ်မ္းသာသိုက္ အရတူးရေအာင္ အထူးသျဖင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါေစသတည္း။
( လယ္တီပ႑ိတ-၏သာဓုသုႏၵရီ ယပ္လွဲ စတုတၳတြဲမွ ဂါထာျဖစ္ပါသည္။)

No comments: