Friday, February 26, 2010

ဗုဒၶေဃာသ ဆုေတာင္း ၄-ခ်က္

စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ၊ ဓေမၼ ေဟာႏၲဳ သဂါရ၀ါ။
သေဗၺပိ သတၱာ ကာေလန၊ သမၼာ ေဒေ၀ါ ပ၀ႆတု။

(၁)
သဒၶေမၼာ=ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ပဋိေ၀ဓဟု သဒၶမၼတြင္ေခၚ သာသနာေတာ္ သံုးရပ္သည္။

စိရံ=အႏွစ္ငါးေထာင္ ျမားေျမာင္ရွည္ၾကာ အခါကာလပတ္လံုး။

တိ႒တု=၀ိတ႑၀ါဒီ ရန္မသီဘဲ လွ်ံျခည္ေ၀ရႊမ္း ေနစက္၀န္းသို႔ တည္ထြန္းေတာက္ပပါေစသတည္း။

(၂)
သေဗၺပိ=ၾကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံုလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ။

သတၱာ=လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔သည္။

ဓေမၼ=ရွင္ေစာဘုရား ေဟာၾကားျမြက္ေဖာ္ တရားေတာ္၌။

သဂါရ၀ါ ေဟာႏၲဳ=ကိုးကြယ္ရာစစ္ ဧကန္ျဖစ္ဟု နစ္နစ္ကာကာ ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ပညာဆီမီး ထြန္းညႇိသီး၍ ေက်ာက္ထီးအတူ အေလးမူၾကပါေစကုန္သတည္း။

(၃)
ေဒေ၀ါ=လူသူအေပါင္း ပြားစည္းေညာင္းေအာင္ ေၾကာင္းရင္းမွန္တံု ေက်းဇူးပံုသား ပဇၨဳန္ေခၚလွ်င္း မိုးနတ္မင္းသည္။

ကာေလန=ရြာခ်ိန္သင့္ရာ ညဥ့္အခါ၌။

ပ၀ႆတု=အရည္ထန္စြာ ျမိဳ႔ျပည္ရြာတို႔ သာယာတင့္ေမာ စည္ပင္ေျပာေအာင္ ေျဖာေျဖာ၀ွန္၀ွန္ ရြာျဖိဳးသြန္းပါေစသတည္း။

(၄)
ယထာ ရကၡႎသု ေပါရာဏာ၊ သုရာဇာေနာ တေထ၀ိမံ။
ရာဇာ ရကၡတု ဓေမၼန၊ အတၱေနာ၀ ပဇံ ပဇံ။

ေပါရာဏာ=ေရွးအထက္ေက်ာ္ အခါေတာ္က ေတေဇာ္ထြန္းသစ္ ဘုန္းေရာင္လွစ္ၾကကုန္ေသာ။

သုရာဇာေနာ=မဟာသမၼတ ဤသို႔စသည့္ ဘုရားအေလာင္း ေရွးမင္းေကာင္းတို႔သည္။

ပဇံ=တိုင္းသားျပည္သူ ဗိုလ္လူအေပါင္းကို။

ဓေမၼန=ရာဇဓံဆယ္ပါး မင္းက်င့္တရားျဖင့္။

ရကၡႎသု ယထာ=မိဘအရာ တည္ေနကာျဖင့္ ျပစ္ဆာမလိမ္း ရန္မာန္ျငိမ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကုန္သကဲ့သို႔။

တေထ၀=ထုိဘုရားအေလာင္း ေရွးမင္းေကာင္းတို႔ အတူသာလွ်င္။

ရာဇာ=ႏွလံုးဉာဏ္ရည္ လက္ရံုးရည္ျဖင့္ ျမန္ျပည္ေထာင္စု စိုးမိုးျပဳသား သမုတိနတ္ တို႔မင္းျမတ္သည္။

ဣမံ ပဇံ=ေမတၱာခ်ည္ေႏွာင္ ညီႏွင့္ေနာင္ဟု ျပည္ေထာင္စုသား ဤလူမ်ားကို။

ဓေမၼန=ရာဇဓံဆယ္ပါး မင္းက်င့္တရားျဖင့္။

အတၱေနာ ပဇံ ဣ၀=ရင္မွေပါက္ဖြား မိမိသားကဲ့သို႔။

ရကၡတု=ေမတၱာ ကရုဏာ ျဖန္႔ခ်ိကာျဖင့္ သဒၶါေဆာ္ႏႈိး ျဗဟၼစိုရ္မိုးကို ေစြျဖိဳးသြန္ကာ တိုင္းရပ္သာေအာင္ ပညာ၀ုန္ေတာက္ တံခြန္ေဆာက္၍ ေစာင့္ေရွာက္ခ်ီးပင့္ႏိုင္ပါေစသတည္း။

( အ႒သာလိနီက်မ္း နိဂံုးမွ ျဖစ္၍ မဟာဗုဒၶ၀င္ ဆ႒မတြဲ ဒုတိယပိုင္းမွ အနက္ျပန္ ျဖစ္ပါသည္။)

No comments: