Friday, February 19, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅ )

( ဘဒၵႏၲ ၀ါယမသာရ ေျဖသည္)

(ေမး) (သံဃာေတာ္ႏွင့္ စူဠေသာတာပန္)
အရွင္ဘုရား၊ ၅-ပါးသီလလံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္လွ်င္ စူဠေသာတာပန္ ျဖစ္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ ရဟန္းႏွင့္ ရွင္သာမေဏမ်ားသည္ ၅-ပါးသီလထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုလြန္ေသာသီလမ်ား ေစာင့္ထိန္းသည့္အတြက္ ယခုေခတ္ ရဟန္းသာမေဏမ်ား စူဠေသာတာပန္အဆင့္ ရွိႏိုင္ပါသလား၊ သိလြယ္မွတ္လြယ္ေအာင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ခင္ေမာင္တင္-ေမာ္လျမိဳင္)

(ေျဖ)
ငါးပါးသီလ လံုျခံဳလွ်င္ အပါယ္ငရဲသို႔ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္လည္း အပါယ္သို႔ မလားမေရာက္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါးပါးသီလျမဲသူကို ေသာတာပန္ႏွင့္ အလားတူေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တကယ့္ေသာတာပန္ မဟုတ္ပါ။

သီလအက်င့္ႏွင့္ သမထ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအက်င့္ မတူပါ။ အမ်ိဳးအစား က်င့္ၾကံပံုျခင္း မတူပါ။ သီလအက်င့္က ကာယကံႏွင့္ ၀စီကံ မေကာင္းမႈမ်ားကို ပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သမထ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအက်င့္မ်ားက စိတ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ မေနာကံ မေကာင္းမႈမ်ားကို ပယ္သတ္၍ ရုပ္နာမ္တို႔၏ ျဖစ္ပ်က္အမွန္ကို သိေအာင္ ႀကိဳးစားရႈမွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သီလလံုျခံဳရံုျဖင့္ ေသာတာပန္ မျဖစ္ပါ။ သမထ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအက်င့္မ်ားကို က်င့္ၾကံမွ ေသာတာပန္ျဖစ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ သီလ မလံုျခံဳဘဲ သမထ ၀ိပႆနာ က်င့္ရံုမွ်ျဖင့္လည္း ေသာတာပန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးစံုမွ ေသာတာပန္စသည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ ပိဋကတ္စာၾကည့္တိုက္)
အရွင္ဘုရား၊ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ေအာက္ထပ္၌ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ျပီး၊ အေပၚထပ္တြင္ သံဃာမ်ား သီတင္းသံုးပါမည္။ ပိဋကတ္စာၾကည့္တိုက္မွာ ေအာက္ထပ္ျဖစ္ေန၍ အပ္-မအပ္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မခ်ိဳ-ၾကည့္ျမင္တိုင္)

(ေျဖ)
တထပ္စီ သီးျခားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မအပ္ မရွိ၊ အပ္ပါသည္။ မရိုမေသစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း မဟုတ္လွ်င္ အျပစ္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ပိဋကတ္စာၾကည့္တိုက္ကို အေပၚထပ္မွာ ျပဳလုပ္လွ်င္ သံသယစိတ္မ်ားလည္း ကင္းရွင္းျပီး အထြတ္အျမတ္ ပူေဇာ္ရာလည္း ေရာက္ပါလိမ့္မည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ေညာင္ေရအိုး အစား ပန္းအိုးထား)
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားေဆာင္တြင္ ေညာင္ေရအိုးအစား အလွပန္းအိုး ထား၍ ရပါသလား၊ အျပစ္ ရွိ-မရွိ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( အီးၾကည္စန္းကား-၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
တင့္တယ္သပၸါယ္ေအာင္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္၍ ထားေကာင္းပါသည္။ အျပစ္မရွိပါ။ ပန္းအတုကို ပူေဇာ္လွဴဒါန္းျခင္းထက္ ပန္းအစစ္ကို ပူေဇာ္လွဴဒါန္းျခင္းက ပို၍ ၾကည္ႏူးဖြယ္၊ ႏွစ္သက္ဖြ.ယ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ေငြတိုးေပးစားျခင္း အျပစ္ ရွိ-မရွိ)
(၁) အရွင္ဘုရား၊ ေငြအတိုးေပးတာ ၅-ပါးသီလ ပ်က္ပါသလား၊ ထို႔ျပင္ သမၼာအာဇီ၀ ျဖစ္ပါသလားဘုရား၊ ရိုေသစြာ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။ (ေဒၚရိမ္-ေတာင္ဖလုရြာ၊ သံျဖဴဇရပ္)
(၂)စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေငြတိုးယူျပီး ႀကီးပြားေစရန္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းသည္ အျပစ္ရွိ-မရွိ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။ (စြမ္းရည္ျပည့္သူ၊ ျမသီတာေစ်း-ေရးျမိဳ႔)

(ေျဖ)
(၁) အစိုးရသတ္မွတ္သည့္ အတိုးႏႈန္း၊ အျခား သင့္ေတာ္သည့္ အတိုးႏႈန္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်တသည့္ အတိုးႏႈတ္းမ်ားသည္ သမၼာေလာဘသာျဖစ္၍ ၅-ပါးသီလလည္း မပ်က္၊ သမၼာအာဇီ၀လည္း ျဖစ္ပါသည္။
(၂) အတိုးႏႈန္း ႀကီးမားစြာ ယူလွ်င္ကား ၀ိသမေလာဘျဖစ္၍ အျပစ္သင့္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္က (သမဇီ၀ိတာ=ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မွ်တစြာ အသက္ေမြးရမည္)၊ အတိုးႏႈန္း ႀကီးႀကီးယူ၍ ငါခ်မ္းသာေရးသာ ႀကိဳးပမ္းလွ်င္ ေလာကႀကီး မၾကာခင္ ပ်က္စီးသြားပါမည္။ မွ်တဖို႔ အလြန္လို္အပ္ပါသည္။ မမွ်တလွ်င္ အျပစ္ရွိပါသည္။
(အတိုးေပးစားျခင္းေၾကာင့္ သီလပ်က္၏။ သမၼာအာဇီ၀ မျဖစ္ဟုေတာ့ တိုက္ရိုက္ေဟာၾကားခ်က္ မရွိပါ)။
********************************************************************************

(ေမး) ( ဘာသာေရး အခမ္းအနား)
အရွင္ဘုရား၊ အခ်ိဳ႔ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား၌ အခမ္းအနားမွဴးက-
( ...............) လူႀကီးမင္းက သီလရွင္ဆရာႀကီးအား လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား-ဟု ေျပာၾကပါသည္။ မွန္ပါသလား၊ မွားသလား-ဟု မေ၀ခြဲတတ္၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(မရွီကေတာင္ ေဂါပကအဖြဲ႔၊ ဖားကန္႔ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
သီလရွင္မ်ားသည္ ဘိကၡဳနီ (ရဟန္းအမ်ိဳးသမီး) မ်ား၏ ကိုယ္ပြား ကိုယ္စား အျဖစ္ ဘိကၡဳနီႏြယ္၀င္၊ ဘိကၡဳနီအသြင္ကို ေဆာင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သီလရွင္မ်ားကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေပးပါရန္-စေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေျပာဆို သံုးႏႈန္းျခင္းသည္ မွန္ကန္ပါသည္။ သံုးေကာင္းပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္-မထိုက္)
အရွင္ဘုရား၊ (၁) အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသား တဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတဦးတို႔သည္ ပိုင္ရွင္ရွိလ်က္ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ထဲမွ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ားနည္းတူ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၾကပါလွ်င္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္ပါသလား ဘုရား။ (ဧ၀ရဇ္-ေရးျမိဳ႔)
(၂) အိမ္ေထာင္ရွိျပီးသား အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ျငိတြယ္မိၾကျပီး ဖုန္းဆက္၊ စာေရး၊ လူခ်င္းလည္း ေတြ႔ၾကျပီး လက္ေဆာင္မ်ားလည္း ေပးၾကပါသည္။ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးေတာ့ မရွိပါ။ ထိုသူ ၂-ဦးတို႔ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္ပါသလား။ ၄င္းတို႔ ၂-ဦး ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးသူမ်ားေရာ အျပစ္ ရွိပါသလားဘုရား။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မသက္စု၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဟသၤာတ)

(ေျဖ)
ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္ဖို႔ရန္ အဂၤါ ၄-ခ်က္ စံုရပါမည္။
၁။ ေမထုန္အမႈ မလြန္က်ဴး၊ မသြားလာထိုက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
၂။ ေမထုန္အမႈ မွီ၀ဲက်ဴးလြန္လိုေသာစိတ္လည္း ရွိရမည္။
၃။ ေမထုန္အမႈ က်ဴးလြန္ရန္ လံ႔ုလအားထုတ္ျခင္းလည္း ရွိရမည္။
၄။ အမ်ိဳသား+အမ်ိဳးသမီး ၂-ဦးတို႔ စပ္ယွက္ျခင္း သာယာမႈလည္း ရွိရမည္။
ဤ ၄-ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္ပါသည္။

ဧ၀ရဇ္၏စာ၌ အိမ္ေထာင္ရွိျပီးသားမ်ား ျဖစ္၍ မက်ဴးလြန္ထိုက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ရုပ္ရွင္ထဲကလို ခ်စ္ႀကိဳက္ေန၍ နံပါတ္ ၂၊ ၃ အဂၤါမ်ားလည္း ညီညြတ္ေနမည္။
နံပါတ္ ၄-အေနျဖင့္ ေမထုန္အမႈကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်ဴးလြန္ၾကလွ်င္ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ ထိုက္ပါမည္။
ကာေမသုမိစႁၧာစာရကံ ထိုက္ျခင္းမွာ နံပါတ္ ၁-၄ အဂၤါမ်ားသာ လိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

နံပါတ္ ၄-အဂၤါအျဖစ္ ေမထုန္အမႈကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မက်ဴးလြန္ၾကေသာ္လည္း ေမထုန္ငယ္မ်ားအျဖစ္ တဦးႏွင့္တဦး ေပြ႔ဖက္ ပြတ္သပ္ သာယာျခင္း၊ တခစ္ခစ္ ရယ္ေမာ၍ ကိုယ္လက္ ထိပါးျပက္ရယ္ ရႊင္ျမဴးကစားျခင္း၊ မ်က္စိျဖင့္ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္၍ သာယာျခင္း၊ အျပန္အလွန္ သာယာဖြယ္အသံေလးမ်ား ေျပာဆိုနားေထာင္ေနရသည္ကို သာယာျခင္း၊ ေရွးက ခ်စ္ရည္လူး၍ ခ်စ္တင္းေႏွာခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္ေတြး၍ တစိမ့္စိမ့္ ၾကည္ႏူးေနျခင္း၊ ခ်စ္္ရည္လူး၍ ခ်စ္တင္းေႏွာေနေသာ စံုတြဲမ်ားကိုၾကည့္၍ သာယာေနျခင္း တို႔သည္လည္း ေမထုန္ငယ္မ်ားျဖစ္၍ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အျပစ္ႀကီးငယ္အလိုက္ အျပစ္ရွိသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေမထုန္ငယ္မ်ားမွာ အပါယ္ငရဲသို႔ ပို႔ေစႏိုင္ေသာ ကာေမသုမိစၧာစာရကံ အျဖစ္သို႔ကား မေရာက္ပါ။

ဒုစရိုက္ကို ကူညီအားေပးလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ တိုက္တြက္၊ ခ်ီးမြမ္း စိတ္တူ-ဆိုသည့္အတိုင္း ကိုယ္တိုင္ျပဳသေလာက္ အျပစ္မႀကီးေသာ္လည္း တိုက္တြန္းျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ အလိုတူအလိုပါ ျဖစ္ျခင္းတို႔အတြက္ ထိုက္သင့္ေသာအျပစ္ က်ေရာက္မည္ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၄-ဇြန္လ)

No comments: