Monday, February 8, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ (၂)

( ဘဒၵႏၲ ၀ါယမသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (ဥပုသ္မေစာင့္မီ နံ႔သာ သနပ္ခါး လိမ္းျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ဥပုသ္သီတင္းသည္မ်ား ေက်ာင္းသို႔လာရာတြင္ နံ႔သာသနပ္ခါးမ်ား လိမ္းလာၾကပါသည္။ သီလေဆာက္တည္ျပီးေသာအခါ ယင္းနံ႔သာသနပ္ခါးမ်ားေၾကာင့္ သီလပ်က္ႏိုင္-မပ်က္ႏိုင္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ရွင္၀ိစိနႏၲ-ေမာ္ကၽြန္း)

(ေျဖ)
သီတင္းသီလ မေဆာက္တည္မီ၊ နံ႔သာသနပ္ခါးမ်ား လိမ္းက်ံျခင္းေၾကာင့္ သီလေဆာက္တည္ျပီးေသာအခါ သီလမပ်က္ႏိုင္ပါ။
သုတ္မဟာ၀ါ ပဒါနသုတ္ အ႒ကထာလာ မယ္ေတာ္မာယာ ဥပုသ္ေစာင့္ခန္း၌ ဘုရားေလာင္း ပဋိသေႏၶယူအံ႔ေသာေန႔၌ အလံုးစံုေသာ တန္ဆာတို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္လ်က္ နံ႔သာေရခ်ိဳး၍ မယ္ေတာ္မာယာ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးေၾကာင္း-လာ၏။

၀ိဓူရဇာတ္ အ႒ကထာ၌-လည္၌ ပတၱျမား တန္ဆာဆင္လ်က္ ၀ရုဏနဂါးမင္း ဥပုသ္ေစာင့္သံုးေၾကာင္း-လာ၏။
ဓမၼပဒ အ႒ကထာ ဆဗၺီသတိမ၀ဂ္၌ -ေဇာတိက သူေဌးသည္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္း၌ လက္စြပ္အကြင္း ၂၀-၀တ္၍ တန္ဆာဆင္လ်က္ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးေၾကာင္း-လာ၏။
သုတ္မဟာ၀ါ သုဒႆနသုတ္ အ႒ကထာ၌လည္း-စၾကာေရာက္အံ႔ေသာေန႔၌ နံ႔သာေရ ၁၆-လံုးခ်ိဳး၍ မဟာသုဒႆန စၾကာမင္း ဥပုသ္ေစာင့္သံုးေၾကာင္း -လာရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကာလမွာလည္း မင္း၊ မိဖုရား၊ ၾကြယ္၀ေသာသူမ်ားကဲ့သို႔ ဆင္ျမဲ၊ လိမ္းျမဲေသာ အ၀တ္တန္ဆာ ဆီေမႊး စသည္ကို ဥပုသ္မေဆာက္တည္မီ ၀တ္ဆင္လိမ္းက်ံ၍ ဥပုသ္ခံယူက်င့္သံုးေသာ္လည္း ဥပုသ္မက်ိဳးမပ်က္ဟု သိအပ္၏-ဟု (မိုင္းခိုင္ဆရာေတာ္၏ ၀ိကာလေဘာဇနဂၤါဒိ ၀ိနိစၧယက်မ္း) တြင္ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (မိခင္ႏို႔ရည္)
အရွင္ဘုရား၊ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္း လွည့္ပတ္ေနေသာ ေသြးသည္ အမ်ိဳးသမီး မိခင္မ်ား၌ မိခင္ေမတၱာအဟုန္ေၾကာင့္ အနီေရာင္မွ အျဖဴေရာင္ႏို႔ရည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ေရးသားေျပာဆိုသည္တို႔ကို ဖတ္ရပါသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားေဟာ ရွိ-မရွိႏွင့္ ရွိပါက မည္သည့္သုတ္ေတာ္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးလွျမင့္-ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
ေသြးမွ ႏို႔ရည္ျဖစ္ရသည္ဟူေသာ စကားကို ဘုရားေဟာပိဋကတ္ မူလပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ မဟာတဏွာသခၤယ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၃-တြင္ မာတာ န၀ႏၷံ ၀ါ ဒသႏၷံ ၀ါ မာသာနံ အစၥေယန ၀ိဇာယတိ။ မဟတာ သံသေယန ဂရုဘာရံ၊ တေမနံ ဇာတံ သမာနံ သေကန ေလာဟိေတန ေပါေသတိ၊ ေလာဟိတေဥႇတံ ဘိကၡေ၀ အရိယႆ ၀ိနေယ၊ ယဒိဒံ မာတထညံ-ဟူ၍ ပါရွိသည္။
အနက္မွာ-အမိသည္ ကိုးလျဖစ္ေစ၊ ဆယ္လျဖစ္ေစ လြန္ေသာအခါ၌ မိခင္ေရာ ကေလးပါ အသက္ရွင္မွ ရွင္ပါ့မလားဟု ႀကီးစြာေသာ ယံုမွားသံသယျဖင့္ ေလးလံေသာ ကိုယ္၀န္ကို ဖြားျမင္၏။ ေမြးဖြားျပီးေသာ ထိုသူငယ္ကို မိမိေသြးျဖင့္ ေမြးျမဴ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအမိႏို႔ရည္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ေသြးမည္၏-ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ၄င္းအ႒ကထာ ဒု-အုပ္ ႏွာ ၂၁၀-၌လည္း ေလာဟိတေဥႇတံ ဘိကၡေ၀ တဒါ ကိရ မာတုေလာဟိတံ တံ ဌာနံ သမၸတၱံ ပုတၱသိေနေဟန ပ႑ရံ ေဟာတိ-ဟု ပါရွိသည္။
(သားသမီး၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ ႏို႔အံုသို႔ေရာက္လာေသာ မိခင္၏ ေသြးသည္ ေဖြးေဖြးျဖဴေသာ ႏို႔ရည္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရသည္ဟုလည္း ပိဋကတ္ေတာ္၌ အခိုင္အမာ ပါရွိပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (စာေမးပြဲ ခိုးခ်မႈ)
အရွင္ဘုရား၊ စာေမးပြဲတြင္ မသမာ (ခိုးခ်) မႈျဖင့္ ေျဖဆိုေသာ ရဟန္းအား ထိုစာေမးပြဲေအာင္ျမင္၍ ကပ္လွဴေသာ၀တၳဳေငြႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္ကို ခံယူပါက ပါရာဇိက က်-မက် သိလိုပါသည္ဘုရား။ ထို၀တၳဳေငြ တန္ဖိုးမွာ ယခုကာလအားျဖင့္ ေထာင့္ေျခာက္ရာမွ တေသာင္းေက်ာ္ထိ ျဖစ္ပါသည္။
(ေသာတုဇနမ်ား-ပုသိမ္ျမိဳ႔)
ေက်ာင္းသားေတြ စာေမးပြဲမွာ စားခိုးခ်တာ ဘာသာေရး ရႈေထာင့္က ၾကည့္လွ်င္ အျပစ္ရွိပါသလား၊ အခ်ိဳ႔က သူတပါးပစၥည္းခိုးတာ မဟုတ္လို႔ အျပစ္မရွိဟု ဆိုၾကပါတယ္။ ခိုးခ်ဖို႔ စာေတြ ေရာင္းခ်သူေတြေကာ အျပစ္ရွိပါသလားဘုရား။
(ဆရာလင္း-ေယာ)

(ေျဖ)
စာေမးပြဲ ခိုးေျဖျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါရာဇိက က်-မက် ဆံုးျဖတ္ရာ၀ယ္ စာေအာင္ဆု တန္ဖိုးျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကရာ တမတ္ တမတ္ထိုက္ေသာ တန္ဖိုးကို ခိုးယူလွ်င္ ပါရာဇိက က်ေပသည္။ ထိုတမတ္သည္ ယခုေခတ္တမတ္ကို မယူရ။ ေရႊစင္တမတ္=ေရႊကဟာပဏ ေရႊေငြေၾကးသံုးမ်ိဳး ေရာေသာ မိႆက ကဟာပဏကို ယူရမည္ဟု ၀ိနည္းအ႒ကထာ၊ ဋီကာတို႔၌ မိန္႔ဆိုၾကကုန္၏။

၀ိမတိဋီကာ၌ ေရႊစင္တမတ္ကို ယူ၍ ၀ိနစၧယဋီကာႏွင့္ ေရွးသီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ) ဆရာႀကီးမ်ားက မိႆက ကဟာပဏကို ယူသည္။ ဤႏွစ္မ်ိဳးကိုသာ ေရွးကာလ၌ အယူမ်ားၾက၏။ ေရႊစင္တမတ္ႏွင့္ မိႆက ကဟာပဏ တမတ္တန္ ဆုေငြ၊ ၀တၳဳပစၥည္းကို အလွဴခံလွ်င္ ပါရာဇိက က်ေပရာ၏။ ယခုေခတ္ ေရႊတက်ပ္သားသည္ ၁-သိန္း ၈-ေသာင္းခန္႔ တန္ေၾကးရွိရာ ေရႊတမတ္သားသည္ ၄-ေသာင္းခြဲခန္႔ တန္ေပ၏။ သို႔ေသာ္ တန္ဖိုးဆိုသည္ အခ်ိန္ကာလလိုက္၍ ေျပာင္းလဲတတ္ေပရာ ဒုဗၻိကၡကာလ၌ -ဒုဗၻိေကၡ အာပဏိကႆ တိလမု႒ိ ေထယ်စိေတၱာ အ၀ဟရိ အာပတၱိ တြံ ဘိကၡဳ အာပေႏၷာ ပါရာဇိက,ႏၲိ-အစရွိေသာ ၀ိနီတ၀တၳဳ (၀ိ-၁၊ ၈၁) ၌ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးခ်ိန္၌ ႏွမ္းတဆုပ္သည္ပင္ နီလကဟာပဏ တမတ္၊ ေရႊငါးေရြးမတန္ဟု မဆိုင္ႏိုင္ေပ။ အထူးဆင္ျခင္သင့္လွေပ၏။

ဤေနရာ၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းသည္ လွဴဖြယ္ဆု ရရွိျခင္းကို အဓိက မထားဘဲ ဂုဏ္လိုခ်င္မႈ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာလိုမႈေလာက္သာ ရည္မွန္း၍ ခိုးျခင္းျဖစ္လွ်င္ ခိုးျခင္းအဂၤါမ်ားႏွင့္ ေထယ်စိတၱပါ-မပါ ဆိုသည္ကိုကား ကာယကံရွင္မ်ားသာ သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိမိ၌ တကယ္မရွိေသာ ပရိယတ္ဂုဏ္မ်ားကို တကယ္ရွိသေယာင္ ဟန္ေဆာင္ျခင္းမွာ သာေဌယ်=ေကာက္က်စ္မႈ တမ်ိဳးျဖစ္၍ ဥဇုကဂုဏ္၊ ဥဇုပၸဋိပႏၷဂုဏ္ ပ်က္ယြင္းေသာေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းရဟန္းကား မျဖစ္ႏိုင္။

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာလည္း ကာယုဇုကတာ၊ စိတၱဳဇုကတာ-ဟု ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ။
မာယာ+သာေဌယ်=မေႏွာ ေျဖာင့္မတ္ရမည္ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔မွသာ ေသာဘန=တင့္တယ္ေသာ လူမြန္လူျမတ္ ျဖစ္ေပမည္။
မရွိေသာ အရည္အခ်င္းျဖင့္ ရွိဟန္ေဆာင္ကာ ၾကြား၀ါဂုဏ္ယူျခင္းသည္ ေကာက္က်စ္မႈ=သာေဌယ်သေဘာ ျဖစ္၍ သူေတာ္ေကာင္း ပုဂၢိဳလ္ကား မျဖစ္ႏိုင္။

ထို႔ျပင္ အမွန္တကယ္ အတတ္မသိေသာ ပညာဘြဲ႔ ဒီဂရီမ်ားျဖင့္ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳး၊ သာသနာအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္သည့္ အျပင္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အေျခခံသင္ရိုးမ်ား မေက်ညက္ မသိရွိသည့္အတြက္ အထက္အထက္ စာေပပညာမ်ားကို ဆင္လက္သင္ၾကားရန္ နားမလည္ေတာ့ေပ။ မိမိ၏ ပညာေရးခရီးႏွင့္ အရာရာ တိုးတက္မႈကို မိမိကုိုယ္တိုင္ပင္ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသူေတာ္ေကာင္း၊ လူသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အျပဳအမူလည္း မဟုတ္။ မိမိ၏ ပညာေရးခရီးကို ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီးရာလည္း ေရာက္ေသာ စာေမးပြဲ ခိုးခ်ေျဖဆိုျခင္းကို ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အထူးေရွာင္ရွား သင့္ၾကေပသည္။

ခိုးစာ (ခိုးကူးဖို႔ရန္ စာ) ေရာင္းသူမ်ားသည္ လွပေမႊးႀကိဳင္ျပီး တန္ဖိုးရွိစြာ ပြင့္လန္းလာမည့္ ေက်ာင္းသူ-ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရွင္ရဟန္းမ်ား၏ ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ဘ၀ပန္းကေလးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေလာကကို အက်ည္းတန္ အရုပ္ဆိုးေအာင္၊ ေလာကကို ပ်က္စီးေအာင္လုပ္သူမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္ ျပဳရာက်သည္။ သံသရာတြင္ အျပစ္ႀကီးေလးလွေပသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ေဟာတု-ေဟာမိႏွင့္ ေသာတာပန္အေၾကာင္း)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းေလာင္းသည့္အခါ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာတု-ဟု ဆိုရမည္လား။ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာမိ-ဟု ဆိုရမည္လားဘုရား။
ေသာတာပတၱိမဂ္ ေရာက္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္၌ အလြန္ဆံုး ခုနစ္ဘ၀သာ ေနျပီး ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ လူ႔ျပည္မွာ လူျပန္ျဖစ္လွ်င္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီး သျဖင့္ ေမြးစဥ္ကတည္းက ေသာတာပန္ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆရပါမည္ဘုရား။ မွန္-မမွန္ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။
(ဦးဖိုးလွ၀င္း-ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းေလာင္းသည့္အခါ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာတု-ဟုဆိုရပါမည္။ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာမိ-ဟု မဆိုရပါ။
ပါဠိသဒၵါတြင္ အာဏတၱ်ာသိေ႒ ဒုတၱကာေလ ပဥၥမီ-ဟူေသာ သုတ္ျဖင့္ တု-၀ိဘတ္သည္ အာဏာေပးျခင္း၊ ေတာင့္တျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း အနက္တို႔ကို ေဟာ၍ နိဗၺာန္ကို ေတာင့္တေသာအရာ၌ ပဥၥမီ တု-၀ိဘတ္ျဖင့္ ဆိုရပါမည္။ ပစၥဳပၸန္ ၀တၱမာန္ မိ-၀ိဘတ္ျဖင့္ မဆိုရပါ။

လူ႔ျပည္မွာ ေမြးကတည္းက ေသာတာပန္ျဖစ္ေနေသာပုဂၢိဳလ္ကို ျပဆိုရာ၌ အဂၤုတၱရအ႒ကထာ၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ သုမနသုတၱန္တြင္ ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္ သာရဏီယ၀တ္ ျဖည့္က်င့္ေသာ ရဟန္းႏွင့္ မျဖည့္က်င့္ေသာ ရဟန္း ၂-ပါးတို႔ ေသာတာပန္ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္မွာ သာရဏီယ၀တ္ ျဖည့္က်င့္ေသာရဟန္းက ေကာသလမင္းႀကီး၏ သားေတာ္ လာျဖစ္ျပီး တပါးက အထိန္းေတာ္၏သား လာျဖစ္ၾကသည္။

ထိုႏွစ္ဦးကို ေသာတာပန္အျဖစ္ ေမြးလာသည္ဟု ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူေသာ ဧ၀ံ ဒႆနသမၸေႏၷာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာ၀ေကာ-ကို အ႒ကထာဆရာက ဒႆန သမၸေႏၷာတိ-ေသာတာပေႏၷာ-ဟု ဖြင့္ဆိုသည္ကို ေထာက္၍ သိရသည္။

သိၾကားမင္းႀကီးသည္ သကၠပဥႇသုတ္အဆိုအရ လူ႔ျပည္တြင္ ပဋိသေႏၶတည္ရဦးမည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္ေသာ သိၾကားမင္းႀကီးလည္း လူ႔ျပည္တြင္ ေသာတာပန္အျဖစ္ျဖင့္ ေမြးဖြားပါလိမ့္ဦးမည္။

(ပညာ၀ီမံသန ကထာကို မွီး၍ တည္ေတာဆရာေတာ္ႀကီး ေျဖဆိုထားသည္ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္ကို ၄င္းက်မ္းမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါေလ။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု ေအာက္တိုဘာလ)

No comments: