Thursday, February 25, 2010

ႏွဲႀကိဳးဆရာေတာ္ ဦးသီလကၡႏၶ-၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြင့္ ဘုရားပင့္

စတုကၠရံသိ နိကၡႏၲာ၊ ေမရုရာဇာ ဂီရုတၱေမာ။
ေသာဘေတ၀ သကာဘာယ၊ ၾသဘာသယံ သမႏၲေတာ။
တထာ၀ ေသာဘေနာ ဗုေဒၶါ၊ ဆဗၺဏၰရုစိယာ ဘ၀ံ။
အနႏၲဇုတိမာ ဘေႏၲ၊ ဂႏ႖ာ ေမ ဌာတု သီသေက။

ဂိရုတၱေမာ=ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားရွိသမွ် ေတာင့္တကာ့ထြတ္မွဴး ေတာင္ဦး ေတာင္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ေပထေသာ။

စတုကၠရံသိနိကၡႏၶာ ေမရုရာဇာ=ေရႊ, ေငြ, ျမ, ဖန္ ေလးတန္ေရာင္ျခည္ ထြက္လည္ကြန္႔ျမဴး တင့္ထူးလွ်ံျမိဳင္ မ႑ိဳင္ေဗြခ်က္ ေနစက္လစက္ နကၡတ္တာရာ ၾကယ္တကာတို႔ ၀ဲယာပတ္၀ိုက္ ဦးတိုက္ၾကရာ မဟာျမင္းမိုရ္ ေတာင္မင္းသည္။

သကာဘာယ=၀ါ၀င္းေရာင္ ျဖဴ၀င္းေရာင္ စိမ္းလဲ့၀င္းေရာင္ ဖန္၀င္းေရာင္ မွန္၀င္းေရာင္ ေနေရာင္လေရာင္တည္းဟူေသာ မိမိအေရာင္အ၀ါျဖင့္။

သမႏၲေတာ=ႏွစ္ေထာင္ကၽြန္းငယ္ ေလးသြယ္ကၽြန္းႀကီး သီးသီးမြမြ အဏၰ၀ေလးသြယ္ ျမစ္ငယ္ငါးရာ ငါးျဖာျမစ္မ ရွိသမွ်အကုန္ လံုးစံဒီပါ ရပ္ဒိသာ၌။

ၾသဘာသယံ ၾသဘာသယေႏၲာ=ထြန္းလင္းေတာက္ေျပာင္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္သာေစလ်က္။

ေသာဘေတ ဣ၀=ေလးကၽြန္းအလယ္ လြန္တင့္တယ္သကဲ့သို႔။

တထာ၀=ထိုျမင္းမိုရ္ေတာင္ႀကီး ပံုမွီးစံယူ အလားတူသာလွ်င္။

ဆဗၺဏၰရုစိယာ=(၁) ၾကာညိဳေရာင္၊ မဲညိဳေရာင္၊ ပုလဲညိဳေရာင္၊ ဖဲညိဳေရာင္၊ ျမစိမ္းညိဳေရာင္ အဆင္းကဲ့သို႔ ညိဳ၀င္းေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၂) ေနမင္းေရာင္၊ ေရႊအဆင္းေရာင္၊ ပယင္း၀ါေရာင္၊ ပုလဲ၀ါေရာင္၊ ဖဲ၀ါေရာင္၊ ပတၱျမား၀ါေရာင္ အဆင္းကဲ့သို႔ ၀ါ၀င္းေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၃) တိမ္နီေရာင္၊ စိန္နီေရာင္၊ ၾကာနီေရာင္၊ သာကီေရာင္၊ ကမၺလာနီေရာင္၊ သႏၲာနီေရာင္၊ ပတၱျမားနီေရာင္ အဆင္းကဲ့သို႔ နီ၀င္းေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၄) ေဘာ္သာခြါေရာင္၊ ေသာ္တာလေရာင္၊ မကန္းအျဖဴေရာင္၊ ဂြမ္းအျဖဴေရာင္၊ စံပယ္အျဖဴေရာင္၊ ၾကယ္အျဖဴေရာင္၊ ၀ရဇိန္အျဖဴေရာင္၊ ပြတ္သစ္စ ခရုသင္းကဲ့သို႔ ျဖဴ၀င္းေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၅) မည္းေရာင္၊ နီေရာင္၊ ညိဳေရာင္ထည့္ေလာင္း ယွက္ကူးေပါင္းသျဖင့္ မည္းေမွာင္မႈိင္းအံု ရီမႈန္ေသာအဆင္းရွိေသာ မဥၹိ႒ေရာင္ျခည္ေတာ္။
(၆) မင္းလြင္ျမဴးခုန္ ကဆုန္မာသ ခါသမယ၌ မိုး၀ျပင္က်ယ္ ေကာင္းကင္လယ္က လွ်ပ္ပန္းႏြယ္ယွက္ကူး ပိုးစုန္းႀကဴးသ႑ာန္ မီးလွ်ံေတြပ်ံသလို အလွ်ံတလဲ့လဲ့ တက္တဲ့ခ်ည္ သက္တဲ့ခ်ည္ ဆင္းတဲ့ခ်ည္ ပ်ံတဲ့ခ်ည္ ထိုမွာဤမွာ ဤမွာထိုမွာ လူးလာျပိဳးျပက္ တခဲနက္ေသာ ပဘႆရ ေရာင္ျခည္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ေျခာက္သြယ္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္အေပါင္းတို႔ျဖင့္။

ေသာဘေနာ=ျမင္သူအမ်ား ရႈမအားေအာင္ ၾကြားၾကြားဆင့္ဆင့္ ကားကားပြင့္၍ တင့္တယ္ေတာ္မူေပထေသာ။

ဗုေဒၶါ=ဒုကၡသမုဒယ နိေရာဓႏွင့္ မဂၢတျဖာ ေလးသစၥာကို (၀ါ) သစၥာေလးရပ္ တရားျမတ္ကို လူနတ္အမ်ား သိထင္ရွားေအာင္ ေဟာၾကားျမြက္ေဖာ္ ဆံုးမေတာ္မူေပထေသာ။

ဘေႏၲ=ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား။

အနႏၲဇုတိမာ=ေျမအဆံုး မိုးအဆံုး စၾကာ၀ဠာဆံုးေအာင္ အုပ္ဖံုးျဖန္႔မိုးျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ရာေသာေၾကာင့္ မိုင္တာေကာသ ဂါ၀ုတ ယူဇနာ သခ်ၤာပမာဏ ဂဏန္းျပလည္း မရႏိုင္ေခ်။ အပၸေမယ် အနႏၲဆိုတဲ့ ေရာင္ျခည္ေတာ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေပထေသာ။

ဘ၀ံ=ေက်းဇူးေတာ္အစံု ဂုဏ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားႀကီးသည္။

အာဂႏ႖ာ=တရာ့ရွစ္ကြက္ ေရႊစက္အစံု ၾကာပဒံုကို ညြတ္ရံုျဖန္႔ျမန္း ၾကြလွမ္းေတာ္မူခဲ့၍။

ေမ-အမွာကံ=ဘုရားတပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႔၏။

သီသေက=ဦးေခါင္းရတနာ ျမတ္အဂၤါထက္၌။

ဌာတု=မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႔ ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ ရပ္တန္႔ရႊင္ၾကည္ တည္ေန သီတင္းသံုးေတာ္ မူလွည့္ပါ ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ အရွင္သူျမတ္ႀကီးဘုရား။

No comments: