Wednesday, February 3, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၀၃ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) အလွဴခံ တက်ိပ္ေလး)
အရွင္ဘုရား၊ ငယ္စဥ္ကတည္းက ၾကားဖူးေနတဲ့ အလွဴခံ တက်ိပ္ေလး -ဆိုသည္ကို ေမးျမန္းရွာေဖြေသာ္လည္း မသိရပါ၍ အမည္ႏွင့္တကြ ေရတြက္သိလိုပါသည္ဘုရား။ မည္သူ႔ကို လွဴလွ်င္ မည္မွ် အက်ိဳးရွိသည္ကိုလည္း ပူးတြဲသိလိုပါသည္ဘုရား။
(ဦးတင္လႈိင္-ပုသိ္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ဒါနမႈကို ခံယူထိုက္သူ ၁၄-ပါး (အလွဴခံတက်ိပ္ေလး) မွာ ဒကၡိဏ၀ိဘဂၤသုတ္ ဥပရိပဏၰာသ စတုတၳ၀ဂ္ (မ-၃၊ ၂၉၅) တြင္ လာရွိပါသည္။
(၁) တိရစၧာန္ သတၱ၀ါမ်ား။
(၂) လူ-ဒုႆီလေခၚ တံငါ မုဆိုး စေသာ ဒုစရိုက္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ား။
(၃) လူ-သီလ၀ႏၲေခၚ သာသနာပအခါမ်ိဳး၌ ငါးပါးသီလ ျမဲသူမ်ား။
(၄) ရေသ့ ပရိဗိုဇ္ေခၚ သာသနာပအခါမ်ဳိး၌ စ်ာန္အဘိညာဥ္ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။
(၅-၈) မဂၢ႒ာန္ပုဂၢိဳလ္ ေလးေယာက္။
(၉-၁၂) ဖလ႒ာန္ပုဂၢိဳလ္ ေလးေယာက္။
(၁၃) ပေစၥကဗုဒၶါ။
(၁၄) ျမတ္စြာဘုရား။
ဤ ၁၄ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ၁၄-တြင္

အမွတ္ ၁-တိရစၧာန္သတၱ၀ါမ်ားကို ေပးလွဴရာ၌ ကမၻာတရာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရရွိႏိုင္သည္။
အမွတ္ ၂-ဒုႆီလကို ေပးလွဴရာ၌ ကမၻာတေထာင္။
အမွတ္ ၃-လူ သီလ၀ႏၲကို ေပးလွဴရာ၌ ကမၻာတသိန္း။
အမွတ္ ၄-သာသနာပ စ်ာန္ရပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေပးလွဴရာ၌ ကမၻာတကုေဋ။
အမွတ္ ၅-ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္မွစ၍ အထက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေပးလွဴရာ၌ ကမၻာအေသခ်ၤ အနႏၲ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဒကၡိဏ၀ိဘဂၤသုတ္၌ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) ( ရွိခိုးလက္အုပ္ခ်ီျခင္းႏွင့္ တရာစခန္းသို႔ေခၚျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ကုသိုလ္ ဒါန ေရစက္ခ်သည့္အခါ ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ အမွ်ေ၀သည့္အခ်ိန္မွာ လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးေနျခင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႔က လက္စံုခ်၍ ထားၾကျခင္းမ်ားရွိရာ မည္သည့္အျပဳအမူက မွန္ကန္ေၾကာင္း တပည့္ေတာ္အား ရွင္းလင္းညႊန္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ထို႔ျပင္ ဥပုသ္ေက်ာင္း တရားစခန္းမ်ားသို႔ မလိုက္လို၊ မသြားလိုေသာသူမ်ားအား ေခၚျခင္း၊ မၾကာခဏ တိုက္တြန္းျခင္းမ်ိဳးသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္၊ တပည့္ေတာ္မွာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရပါသျဖင့္ ေျဖၾကားရွင္းလင္းျပေတာ္မူပါဘုရား။
(ေဒၚသိန္းခင္-လားရႈိးျမိဳ႔၊ ပညာေရး-ျငိမ္း)

(ေျဖ)
ကုသိုလ္ဒါန ေရစက္ခ်သည့္အခါ ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ အမွ်ေ၀သည့္အခ်ိန္မွာ လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးသာဓုေခၚျခင္းမ်ား ရွိရာတြင္ အလွဴရွင္အား ေမတၱာပို႔ျခင္းႏွင့္ အမွ်ေ၀ရာတြင္ လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးသာဓုေခၚျခင္းတို႔ မွာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္၍ ႀကိဳးစားျပဳလုပ္ရန္ သင့္ပါသည္။ လူတိုင္းပင္ ထိုအတိုင္း ျပဳမူသင့္ပါသည္။

ဥပုသ္ေက်ာင္း၊ တရားစခန္းမ်ားသို႔ မသြားလိုသူတို႔အား သြားခ်င္ေအာင္၊ သြားျဖစ္ေအာင္ မၾကာခဏ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အတင္းအက်ပ္ ေခၚငင္ျခင္းတို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာတိုင္း၏ ၀တၱရားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ မိဘမ်ား သဒၶါတရားနည္းပါးလွ်င္ လွဴခ်င္ေအာင္၊ အားထုတ္ခ်င္ေအာင္ တိုက္တြန္း၍ မိဘမ်ား လိုက္ပါလာလွ်င္ သားသမီး၏ ၀တၱရားပင္ ေက်ပြန္ေၾကာင္း အဆိုရွိပါသည္။ ႀကိဳးစား၍ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရန္ သင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ဗုဒၶေကာလာဟလ)
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူေတာ့မည္ဟူေသာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆိုမႈ (ဗုဒၶေကာလာဟလ) သည္ အႏွစ္တေထာင္ေလာက္က စ၍ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဖတ္ရ မွတ္ရပါသည္။ ထိုေကာလာဟလကို မည္သူေတြက စ၍ လႊင့္ပါသနည္းဘုရား၊ စာထဲမွာပါသည္ကို ေဖာ္ျပပါရန္။
( ခင္သိန္း၀င္း-ေခတၱရာျမိဳ႔သစ္)

(ေျဖ) ၀ႆသဟႆစၥေယန ပန သဗၺညဳဗုေဒၶါ၊ ေလာေက ဥပၸဇၨိႆတီတိ ေလာကပါလေဒ၀တာ ဥေဂၣါေသႏၲိ ေယာ အာဟိ႑ႏၲိ။ (အပဒါန-႒ ၅၉) ဟု ဆိုပါသည္။
ထိုသို႔ဆိုသျဖင့္ လူတို႔ျပည္၀ယ္ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို သိေတာ္မူေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္ ဟူ၍ ေလာကပါလနတ္သားတို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသြင္အျပင္ ၀တ္ဆင္ကုန္လ်က္ လူ႔ျပည္၌ လွည့္လည္၍ ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္ဟု အပဒါန္ အ႒ကထာတြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္ အရ ဘုရားမပြင့္မီ အႏွစ္တေထာင္ခန္႔ က ေလာကကိုေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ နတ္တို႔ ေၾကြးေၾကာ္သတင္းလႊင့္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဘုရားပံုေတာ္မ်ား လမ္းေဘးတြင္ခ်၍ ေရာင္းခ်ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ယခုေခတ္ေစ်းသည္မ်ားသည္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ျပကၡဒိန္ပံုႏွင့္ နာမည္ႀကီး ဆရာေတာ္ပံုေတြကို လမ္းမွာခ်၍ ေရာင္းျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီး-မႀကီး ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( လြမ္းရတနာေအာင္-ေယာ၊ အလံုျမိဳ႔ )

(ေျဖ)
တန္ခိုးႀကီးဘုရား ပံုေတာ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ ပံုေတာ္မ်ားကို လမ္းေဘးမွာခ်၍ ေရာင္းျခင္း၊ မသန္႔မျပန္႔ အျမင္မေလ်ာ္ရာ ဌာနမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ၍ ေရာင္းျခင္း၊ (ထားျခင္း) တို႔မွာ ရတနာသံုးပါးအား ရိုေသမႈ ဂါရ၀ ပ်က္ျပားသျဖင့္ အျပစ္ရွိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အျမင္တြင္ ဘ၀င္ႏွလံုး တုန္လႈပ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ျပကၡဒိန္မ်ား စာအုပ္မ်ား အဖံုးမ်ားတြင္ ဘုရားပံုေတာ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔၏ ပံုေတာ္မ်ားကို မရိုက္ႏွိပ္ရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သာသနာသံုးရပ္)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ပရိယတၱိႏွင့္ ပဋိပတၱိကို သိရွိနားလည္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ပဋိေ၀ဓဆိုသည္ကို တိတိက်က် မသိရွိပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ထိန္လင္း-မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ရန္ကုန္)

(ေျဖ) သာသနာသံုးရပ္ ဟူသည္မွာ
(၁) ပရိယတၱိသာသနာ-စာေပပိဋကတ္ သင္ၾကားမႈ။
(၂) ပဋိပတၱိသာသနာ-ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ အားထုတ္မႈႏွင့္
(၃) ပဋိေ၀ဓသာသနာ-ထိုးထြင္း၍ သိျခင္း (မဂ္၊ ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္ တရားမွန္ကို သိမႈ) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
တရားအားထုတ္၍ ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ကို ရရွိျခင္းမွစ၍ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္းအထိ ပဋိေ၀ဓ သာသနာ ေခၚပါသည္။

ဥပမာျပဳၾကသည္မွာ-
ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္ႀကီီးသည္ မဂၤလာေရကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ တူသည္။
ပရိယတၱိသာသနာသည္ ခိုင္ခံ႔ေသာ ကန္ေပါင္ကန္ရိုးႀကီးႏွင့္တူသည္။
ပဋိပတၱိသာသနာသည္ ၾကာပင္ၾကာရိုးမ်ားႏွင့္ တူသည္။
ပဋိေ၀ဓသာသနာေတာ္သည္ကား ၾကာပန္းၾကာပြင့္မ်ားႏွင့္ တူသည္ ဟူေပ၏။
********************************************************************************

(ေမး) (အရူပဘံုႏွင့္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး)
အရွင္ဘုရား၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးကို ျပဆိုရာ၌ အရူပေလးဘံုသည္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ၄င္းအရူပေလးဘံုမွာ ရူပစ်ာန္ရျပီးမွပင္ ဆက္လက္အားထုတ္ရသျဖင့္ တေၾကာင္း၊ ၄င္းဘံုေရာက္ အရူပျဗဟၼာမ်ားမွာ အထက္မဂ္ဖိုလ္မ်ားကိုပင္ ရရွိႏိုင္သည္ကတေၾကာင္း ျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရပ္ျပစ္ (အျပစ္ရွိေသာအရပ္) ဟု ေခၚဆိုထားရပါသနည္း။ သိသာရွင္းလင္းေအာင္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(ေစာေက်ာ္ေကာင္း-အဘိဓမၼာ၊ ဖားအံျမိဳ႔နယ္)

(ေျဖ)
ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး (အျပစ္ရွိေသာ အရပ္ရွစ္ပါး) ဟူေသာ အမည္မွာ ပါဠိအ႒ကထာလာ အမည္မဟုတ္ပါ။
ပါဠိတြင္ အကၡဏ-ဟု ဆိုပါသည္။ အကၡဏ-အခဏ=ဗုဒၶဳပၸါဒ န၀မခဏ မဟုတ္။ ဘုရားမပြင့္ေသာ ေနရာဌာန (အရူပဘံု) သည္ ရုပ္မရွိ၊ နာမ္သာရွိ၍ ဘုရားကို ဖူးျမင္ရျခင္း၊ တရားေတာ္ကို နာၾကားရျခင္း၏ အရာမဟုတ္ေသာအရပ္ဟူ၍ ဆိုလိုပါသည္။
(ဘုရားကိုယ္ထင္၊ မျမင္ပါအပ္၊ ဤရွစ္ရပ္၌။ ။ ဆုေတာင္းခန္း)
အျပစ္ရွိေသာအရပ္၊ မေကာင္းေသာဘံုဘ၀-ဟူ၍ မဆိုလိုပါ။ ေလာကေ၀ါဟာရ အရသာ အျပစ္ရွိေသာ အရပ္ေဒသ (ရပ္ျပစ္) ဟု ေခၚၾကပါသည္။ ဘုရားမဖူး၊ တရားမနာရသည္မွ တပါး ဇရာ ဗ်ာဓိ-စေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ ကင္း၍ အလြန္ခ်မ္းသာသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဘံုထူးဘံုျမတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု ဇူလိုင္လ)

No comments: