Sunday, March 14, 2010

စိတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္

အလြန္သိျမင္ႏိုင္ခဲ၍ အလြန္႔အလြန္လည္း သိမ္ေမြ႔လ်က္ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး သူက်ခ်င္သည့္အာရံု၌
က်ေနတတ္သည့္စိတ္ကို ပညာရွိသည္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။
လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ရြက္ေဆာင္တတ္္၏။

( ဓမၼပဒ-စိတၱ၀ဂ္)

No comments: