Monday, March 22, 2010

ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ က်န္းမာေရး

လူတို႔အေနျဖင့္ တေန႔လွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္းေခၚ လက္ဖက္ေျခာက္ပါေသာ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ၃-ခြက္ (သို႔မဟုတ္) ၄-ခြက္ ေသာက္ျခင္းသည္ ေရအမ်ားအျပား ေသာက္ျခင္းကဲ့သို႔ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေစေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစေၾကာင္း လန္ဒန္ရွိ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေရေႏြးၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္တမ်ိဳးသည္ လူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေရခန္းေျခာက္မႈကို ထိန္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေသာက္ေရကဲ့သို႔ပင္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေရဓာတ္မ်ားမ်ား ရရွိေအာင္လည္း စြမ္းေဆာင္ေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေရကဲ့သို႔ လူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ ေရခန္းေျခာက္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္သာမက ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကိုလည္း ေရေႏြးၾကမ္းက ကာကြယ္ဟန္႔တားႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးသုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ ေသာက္ေရထက္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ေရေႏြးၾကမ္းက ပိုမိုအက်ိဳး ျပဳသည္ဟု လက္ေတြ႔သုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရွိရေၾကာင္း ၄င္းတို႔က ေျပားၾကားသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ေရေႏြးၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားက လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေပးရာတြင္ အဓိက တြန္းအားေပးၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဆးသုေတသန ပညာရွင္ ေဒါက္တာကာရီရုဇ္တန္-က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တေန႔လွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္း ၃-ခြက္ သို႔မဟုတ္ ၄-ခြက္ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ လူတို႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးမႈကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျပီး ေသြးလည္ပတ္မႈကို ေကာင္းမြန္မွ်တေစသည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမွလည္း ဟန္႔ထားႏိုင္သည္။ ေရေႏြးၾကမ္း ၄-ခြက္ခန္႔ ေန႔စဥ္ေသာက္သံုး ျခင္းသည္ သြားမ်ားကို ခိုင္မာေစျခင္း၊ အရိုးမ်ားကို ခိုင္မာေစျခင္းတို႔ကို အက်ိဳးျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေဒါက္တာ ကာရီရုဇ္တန္-က ေျပာဆိုသည္။

ဂ်ပန္သုေတသန ပညာရွင္မ်ားကလည္း သူတို႔၏ သုေတသနျပဳခ်က္တြင္ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္သံုးျခင္းသည္ အသက္အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစဘဲ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစကာ အသက္လည္း ရွည္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေပသည္။

ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း ၄-ခြက္ေက်ာ္ ေသာက္ပါက ႀကီးမားေသာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမရွိဘဲ တကိုယ္ေရက်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း လူ ၄၀၀၀-ေက်ာ္တို႔အား သုေတသနျပဳျပီးေနာက္ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ သုေတသနျပဳခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းေဒသထက္ အေရွ႔ျခမ္းေဒသ၌ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္သံုးမႈ ပိုမိုမ်ားျခင္းေၾကာင့္ သက္တမ္းပိုရွည္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သက္တမ္း ပိုရွည္ျခင္းမွာ ေရေႏြးၾကမ္း ပံုမွန္ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ ဆက္စပ္မႈရွိေနေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ ေရေႏြးၾကမ္းသည္ ေရမွလြဲ၍ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး ေဖ်ာ္ရည္တမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင္း၊ လူတြင္မက တိရစၧာန္မ်ားကိုလည္း ေရေႏြးၾကမ္းတိုက္ျပီး စမ္းသပ္ခဲ့ရာ သိသာစြာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ကၽြႏ္ုုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက ေရေႏြးၾကမ္းကို မိရိုးဖလာ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း အျဖစ္ ေသာက္သံုးလာၾကသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္လာလွ်င္ အျခားမည္သည့္အစားအေသာက္ ေတြ ဘယ္ေလာက္ပင္မ်ားပါေစ ေရေႏြးၾကမ္းျဖင့္ ဧည့္မခံလွ်င္ အိမ္ရွင္မပီသပါေခ်။ ထို႔အျပင္ ဧည့္သည္ႏွင့္ ေျပာေသာ စကား၀ိုင္းလည္း မပီျပင္ မစည္ကားႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ျမန္မာတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ား၊ အလွဴမဂၤလာပြဲေတာ္မ်ား၊ ယုတ္စြအဆံုး နာေရးကိစၥမ်ားတြင္ပင္ ေရေႏြးၾကမ္းသည္ အိမ္ဦးခန္းမွ အခန္႔သား ေနရာယူလ်က္ရွိသည္။ ေရွးအခ်ိန္ကတည္းက ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေအာင္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ေခတ္ေပၚေသာက္စရာ အရည္မ်ိဳးစံုအစား အသက္ရွည္က်န္းမာေစႏိုင္ေသာ ရိုးရာလက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေခၚ ေရေႏြးၾကမ္းကို ခံုခံုမင္မင္ ေသာက္ၾကေစလိုေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

( မိုးစက္လုလင္)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၇-ခု ဧျပီလ)

No comments: