Sunday, March 21, 2010

ဖခင္ကို အသက္ေပး၍ လုပ္ေကၽြးေသာ အလီနသတၱဳ မင္းသား

ေရွးလြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ကာလက ကပိလတိုင္း၊ ဥတၱရပဥၥာလျမိဳ႔၌ ပဥၥာလမင္း၏သားေတာ္ ဇယဒိသမင္းသားသည္ ခမည္းေတာ္၏ အရိုက္အရာကို ယူ၍ မင္းျပဳေတာ္မူ၏။ ထိုဇယဒိသ မင္းသားအား အလီနသတၱဳအမည္ရွိေသာ သားေတာ္တပါး ထြန္းကားေတာ္မူသျဖင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းအရာ အပ္ႏွင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း စီးနင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေစေတာ္မူသည္။

တေန႔သ၌ ဇယဒိသမင္းသည္ သမင္လိုက္သြားေလရာ အေဖာ္မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာ၍ ဘီလူးႏွင့္ေတြ႔သျဖင့္ မိမိမွာပါရွိေသာ ေခ်သားကို ဘီလူးအား ေကၽြးျပီးလွ်င္ ယေန႔ တရားနာရန္ အခ်ိန္းအခ်က္ မပ်က္ေစလို ေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳပါ။ နက္ျဖန္ခါ ကိုယ္တိုင္ပင္လာပါမည္-ဟု ယံုၾကည္ရန္ အဓိ႒ာန္သစၥာျပဳ၍ ဘီလူးထံမွ ျပန္လာခဲ့သည္။

ေနာက္တေန႔တြင္ ဇယဒိသမင္းသည္ ဘီလူးစားခံရန္ သြားမည္ဟု ျပင္ဆင္ေသာအခါ သားေတာ္အလီနသတၱဳ မင္းသားျမင္၍ အို-ဖခင္ ဖခင္၏ကိုယ္စား သားေတာ္ပင္သြား၍ ဘီလူးအစားခံပါမည္။ ဖခင္အတြက္ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ပါမည္-ဟု အတန္တန္ေတာင္းပန္သျဖင့္ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္၏ စြမ္းရည္သတၱိကို သိလိုသျဖင့္ အလီနသတၱဳမင္းသားအား ခြင့္ျပဳလိုက္ေလသည္။

အလီနသတၱဳမင္းသား ဘီလူးစားခံရန္ သြားမည့္အေၾကာင္းကို မယ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ႏွမေတာ္၊ ၾကင္ယာေတာ္တို႔ပါ သိၾကေသာအခါ ပူဆာေလာင္ျပင္း၊ ရင္တြင္းမသာ၊ မ်က္ႏွာငယ္ညႇိဳး၊ မ်က္ရည္မိုး ရြာၾကျပီးလွ်င္ ငိုယိုၾက၍ မသြားျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ေတာင္းပန္ၾကကုန္၏။

အလီနသတၱဳ မင္းသားသည္ကား မယ္ေတာ္၊ ႏွမေတာ္၊ ၾကင္ေဖာ္သက္ထား မိဖုရားႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္၊ မ်ိဳးေတာ္တို႔ကိုလည္း မငဲ့ညႇာ၊ မေထာက္ထားအားပဲ ခမည္းေတာ္၏ကိုယ္စား ထြက္သြားခဲ့ေလသည္။ အလီနသတၱဳမင္းသား ဘီလူးထံေမွာက္ ေရာက္ေသာအခါ လူသားစားရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ဘီလူးသည္ ဇယဒိသမင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို သိ၍ အေမာင္လုလင္၊ အသင္၏ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကိုယ္ေပါက္ကိုယ္ေရာက္ႏွင့္ ေရႊအဆင္းပမာ ၀ါ၀င္းထိန္ေျပ က်က္သေရရွိေသာ မ်က္ႏွာသည္ လြန္စြာတင့္တယ္ေပ၏။ ဤေတာအရပ္၌ လူသားစားၾကဴး ငါ့ႏွယ္ဘီလူးရွိေၾကာင္းကို သင္ေကာင္းေကာင္း မသိေလသေလာ။ အကယ္၍ သိေသာ္လည္း အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာေပးလိမ့္မည္ဟု အထင္ႏွင့္ လာေလသေလာ-ဟု ေမးေလလွ်င္ အလီနသတၱဳမင္းသားသည္ မ်က္ႏွာထား ခပ္တည္တည္ ႏႈတ္၀စီခ်ိဳျမစြာျဖင့္ ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ကိုေသာက္စုပ္ အလြန္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ေတာအုပ္ေပ်ာ္ၾကဴး ဟယ္ဘီလူး၊ သင့္ကို လူသားစားၾကဴး ဘီလူးဟူ၍ တင္က်ဴးသိႏွင့္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ ငါ၏ခမည္းေတာ္ ဇယဒိသမင္းရာဇာ၏ အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာရာရေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးေရွးရႈကာ သင့္အထံသို႔ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုပင္ ငါ၏အသားကို ခမည္းေတာ္ကိုယ္စား ကၽြတ္ကၽြတ္၀ါးစားပါေလာ-ဟု ဆိုကာ ရဲရင့္စြာ ေရွ႔သို႔ တိုးသြားေလ၏။

ထိုအခါ ဘီလူးသည္ ႏူးညံ႔ေသာစိတ္ျဖင့္ တုန္လႈပ္လ်က္ အို-အေမာင္လုလင္၊ မိဘအတြက္ အသက္ေပး၍ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မငဲ့ညႇာဘဲ ေသရဲေသာသူ၏ အသားကို ငါစားေခ်က ငါ့ဦးေခါင္းသည္ ခုနစ္စိတ္ ခုနစ္ျမႊာကြဲ၍ ေသပြဲ၀င္ရမည္ အမွန္ျဖစ္၏။ ဟု ေျပာဆို၍ မင္းသားကို လႊတ္လိုက္ေလ၏။ အလီနသတၱဳမင္းသားကေလးသည္ ဘီလူး၏ ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္၍ ေရႊျမိဳ႔ေတာ္သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေလသည္။

မိဘကို အသက္ေပး၍ ေလးေလးျမတ္ျမတ္ အေၾကြးဆပ္ေသာ ဂုဏ္အထူးသည္ လြန္စြာျပင္းျပေသာ ဘီလူး၏ မာန္စြယ္ကို ပယ္ရွင္းႏိုင္ေလသည္။
(ေဆာင္)
မိဘအက်ိဳး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သယ္ပိုးေဆာင္ႏိုင္ေစ။
မိဘတြက္တာ၊ အရာရာ၊ ေကာင္းစြာျပဳပါေလ။
မိဘႏွစ္ပါး၊ သကာပ်ားလို၊ စကားဆိုပါေလ။

( အရွင္ေကလာသ)

No comments: