Thursday, March 18, 2010

တင္ပါး အေၾကာညႇပ္ေသာ္ ခံရမခက္ေလာ

အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ Static ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ Dynamic ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ ရွိပါသည္။ Static ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို တည္ျငိမ္၍ လႈပ္ရွားမႈမရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲျပီး Dynamic ပညာကိုမူ လႈပ္ရွားေနေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ သံုးစြဲတတ္ၾက ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ကိစၥရပ္မ်ားကို Static တခုတည္း ေလ့လာလွ်င္ ျပီးျပည္စံုေသာ္လည္း အခ်ို႔ကိစၥမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ Dynamic ပညာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမွ ပိုမို သက္၀င္ထိေရာက္တတ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျပန္ေျပာင္းေလ့လာလွ်င္ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းကာလအတြင္း အေရအတြက္ တိုးတက္ေရးကိုသာ အာရံုစိုက္ခဲ့သျဖင့္ အေရအတြက္ တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာတ၀န္း တိုးတက္မႈ နိမ္႔က်ျခင္း၊ အရည္အေသြးမမီျဖင္း၊ တိုးတက္လာသူ လူဦးေရကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားျခင္း၊ ေခတ္အေျခအေနအရ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးပံုစံမ်ား မရွိျခင္းတို႔မွာ ေရြ႔လ်ားေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးေလာကသာမက အားကစားေလာကကို ေလ့လာလွ်င္ ယခင္ပင္ကို အရည္အေသြးႏွင့္ အင္အားကို အေျခခံသည့္ေခတ္မွ Dynamic ကို အေျခခံေလ့လာျပီး အရည္အေသြးအင္အား၊ ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ နည္းပညာကို ေပါင္းစပ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား တိုးတက္လာေၾကာင္း မ်က္ျမင္ထင္ရွား ေတြ႔ရွိေနၾကရပါသည္။

ေဆးပညာ အစိတ္အပိုင္း တရပ္ျဖစ္သည့္ အေၾကာျပင္ (အႏွိပ္ပညာ) ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အေၾကာေ၀ဒနာ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ ခႏၶာကိုယ္၏ အစိတ္အပိုင္း တေနရာရာတြင္ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေႏွးေကြးလာသည္ႏွင့္အမွ် တင္းမာမႈ၊ ေလးလံမႈ၊ ကိုက္ခဲမႈႏွင့္ နာက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ ယင္းေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ပံုမွန္ေသြးလည္ပတ္ေစရန္ ျပဳျပင္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ေ၀ဒနာမွာလည္း ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားေပးလိုက္သလို လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ ျပဳျပင္ဖယ္ရွားရာတြင္ လက္ရွိ သမားရိုးက် အေၾကာျပင္ (ႏွိပ္ကြက္) မ်ားမွာ တေနရာတည္းကို ဖိႏွပ္သည့္ Static Method ကို အသံုးျပဳၾကသျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ နာက်င္မႈေ၀ဒနာမ်ား လူနာတြင္ ခံစားရတတ္ ပါသည္။ တခ်ိဳ႔ေရာဂါမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ဖိႏွပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈနည္းပါးျပီး တႀကိမ္တည္းနဲ႔ မသက္သာဘဲ ေနာက္ထပ္လူနာအား ခ်ိန္းဆိုရသျဖင့္ ေ၀ဒနာရွင္အတြက္ ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းေစသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္။

ယခုတင္ျပမည့္ အေၾကာညပ္ျခင္း၊ အခုေခၚတြင္သမုတ္သည့္ ေပါင္အျပင္ေၾကာတင္း ေ၀ဒနာမ်ိဳးမွာလည္း Static နည္းျဖင့္ ဖိႏွိပ္ပါက တႀကိမ္တည္းျဖင့္ သက္သာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

(ေပါင္အေၾကာညပ္ (ေပါင္အျပင္ေၾကာတင္း) ျခင္း တင္းတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုလဲ)
ထိုင္ရာမွ ထလွ်င္ေသာ္၄င္း၊ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ေသာ္၄င္း၊ အိပ္ရာထဲ လဲေလ်ာင္းရာ၌ ဟိုဘက္သည္ဘက္ ေစာင္းအိပ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ တင္ပါးဆံုမွ ဒူးဆစ္အထိ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားတြင္ ေျခသလံုးအထိ ေပါင္အျပင္မွ အေၾကာတင္းေနသည့္အတြက္ လႈပ္ရွားရန္ အခက္အခဲ ေတြ႔ေနတတ္ပါသည္။ ယင္းေ၀ဒနာမ်ိဳးကို လိမ္းေဆးမ်ား လိမ္းသည့္တိုင္ သက္သာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ တခါတရံ တႏွစ္ေက်ာ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။

( ဘာျဖစ္လို႔ ျဖစ္တာလဲ )
ေအာက္ပိုင္း အေအးပတ္သည့္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ Aircon ဖြင့္အိပ္သူမ်ားႏွင့္ ေလတိုက္တြင္ ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္း အပူဓာတ္လံုေလာက္စြာ မရရွိသျဖင့္ အေအးပတ္ရာမွ စတင္၍ ေ၀ဒနာခံစားရတတ္ပါသည္။

(ေ၀ဒနာမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ကာကြယ္မည္နည္း)
ေျခေထာက္ အေအးမမိေစရန္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေနပါ။ ေသြးပူေစရန္ ေျခေထာက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ လိုအပ္လွ်င္ ေျခေထာက္ကို မီးလႈံပါ။ လိုအပ္ပါက ေျခဖ၀ါးမွ ေပါင္အထိ ၾကပ္ထုပ္ထိုးေပးပါ။

( ဘယ္လိုကုလွ်င္ ေပ်ာက္မလဲ )
ယင္းေ၀ဒနာရွင္မ်ားဟာ လိမ္းေဆးလူးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းရန္ မလြယ္ကူသည့္အျပင္ တင္းေနေသာ အေၾကာကို ႏွိပ္ရံုမွ်ျဖင့္လည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေပ်ာက္ကင္းမည္မဟုတ္ပါ။ တင္ပါးဆံုမွ တင္းေနေသာအေၾကာကို လက္မႏွင့္ ဖိေထာက္ထားျပီး ဒူးကို အထက္သို႔ ေကြးလိုက္ ဆန္႔လိုက္ (၅)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးပါက ခ်က္ခ်င္းသိသာ သက္သာလာပါမည္။ သို႔ရာတြင္ တႀကိမ္တည္း လုပ္ရံုျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ တင္းလာတိုင္း အနည္းဆံုး တေန႔ (၄-၅) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္မွ (-၂)ရက္ (၃)ရက္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဆရာ ဦးေအးထြန္း)
( ဂမၻီရ ၂၀၀၉-ခု ဇူလိုင္လ)

No comments: