Monday, April 12, 2010

သာမာ၀တီ

ေဃာသကသူေဌး ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေကာသမၺီျမိဳ႔ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဘဒၵ၀တီျမိဳ႔၌ ေနထိုင္ၾကေသာ အျခားသူေဌး ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကသည္။ ထိုဘဒၵ၀တီျမိဳ႔ေန သူေဌးေမာင္ႏွံတြင္ သမီးပ်ိဳတဦးရွိသည္။ သာမာ၀တီဟု အမည္တြင္သည္။ ရုပ္ရည္ အလြန္လွပတင့္တယ္သည္။ စိတ္ႏွလံုး ျဖဴစင္သည္။

တေန႔တြင္ ဘဒၵ၀တီျမိဳ႔၌ ကူးစက္တတ္ေသာ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး က်ေရာက္သည္။ လူအမ်ား ေသေက်ပ်က္စီး ၾကသည္။ သူေဌးေမာင္ႏွံသည္ ဘဒၵ၀တီျမိဳ႔တြင္ မေန၀ံ႔ၾကေတာ့။ သာမာ၀တီကိုေခၚ၍ ေကာသမၺီျမိဳ႔သို႔ လွည္းျဖင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသည္။ သူတို႔သည္ အသက္လု၍ ေျပးလာခဲ့ၾကရသျဖင့္ ရိကၡာအနည္းငယ္သာ ပါလာသည္။ ထိုရိကၡာသည္လည္း လမ္းမွာပင္ ကုန္ခဲ့သည္။ ခရီးကလည္း ၾကမ္းသည္။ ရိကၡာကလည္း ကုန္ျပီ။ သူတို႔မိသားစု သည္ မ်ားစြာဒုကၡေရာက္ၾကရွာသည္။

ေကာသမၺီျမိဳ႔ေတာ္သို႔ေရာက္ ျမိဳ႔တံခါးအနီးရွိ ဇရပ္တြင္ ေခတၱတည္းခိုၾကသည္။ ဖခင္သူေဌးက ဇနီးႏွင့္သမီးအား ညႇိဳးမွိန္ႏြမ္းလ်လွေသာ ရုပ္သြင္ျဖင့္ မိတ္ေဆြေဃာသက သူေဌးထံ ငါတို႔သြားေရာက္ရန္ မသင့္ေသး။ တရက္ ႏွစ္ရက္မွ် သည္မွာ နားေနၾကမည္။ မိတ္ေဆြ ေဃာသကသူေဌးသည္ ေန႔စဥ္အလွဴေပးေနသည္။ ငါ့မိတ္ေဆြ၏ အလွဴထမင္းကိုစား၍ ရုပ္ရည္လကၡဏာ ၾကည္လင္လာမွ မိတ္ေဆြထံသြားမည္-ဟု ေျပာဆိုသည္။ သို႔ျဖင့္ သူတို႔မိသားစုသည္ ဇရပ္တြင္ ေခတၱခိုလႈံေနၾကသည္။

သာမာ၀တီမွာ ယခင္က သူေဌးသမီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု သူဆင္းရဲမျဖစ္ေနျပီ။ သူသည္ မိသားစု စားေသာက္ရန္ ခြက္လက္စြဲ၍ ေဃာသကသူေဌး၏ အလွဴမ႑ပ္သို႔သြားသည္။ သံုးေယာက္စာ ထမင္းဟင္းမ်ား ေတာင္းယူလာခဲ့သည္။
ဖခင္သည္ သမီးေတာင္းလာေသာ ထမင္းဟင္းတို႔ကို မြတ္သိပ္လွစြာျဖင့္ စားေသာက္သည္။ အစာမေၾကေရာဂါရကာ အရုက္တက္ခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးသြားေလသည္။

သာမာ၀တီသည္ ေနာက္တေန႔တြင္ အလွဴမ႑ပ္သို႔ သြားျပန္သည္။ ႏွစ္ေယာက္စာ ထမင္းဟင္းမ်ားကို ေတာင္းယူခဲ့သည္။ မိခင္သည္ ထိုထမင္းဟင္းတို႔ကို စားသည္။ ခင္ပြန္းသည္နည္းတူ အစာမေၾက ေရာဂါ ရျပန္သည္။ ထိုညမွာပင္ ေသဆံုးသြားရွာျပန္သည္။

သာမာ၀တီသည္ တေယာက္တည္း က်န္ရစ္သည္။ သူသည္ မ်က္ရည္ကိုသုတ္လ်က္ အလွဴမ႑ပ္သို႔ သြားျပန္သည္။ တေယာက္စာ ထမင္းဟင္းမ်ားကိုသာ ေတာင္းသည္။
အလွဴမ႑ပ္သို႔ မိတၱသူၾကြယ္သည္ ႀကီးမွဴးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သာမာ၀တီ၏ ထူးျခားေသာ အျပဳအမူကို သတိျပဳမိသည္။ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ဟယ္-မိန္းမယုတ္၊ သင္သည္ ယေန႔မွသာ တေယာက္စာကို ေတာင္းယူသေလာ၊ ယခင္ေန႔မ်ားက သံုးေယာက္စာ၊ ႏွစ္ေယာက္စာ ေတာင္းယူခဲ့သည္။ ေလာဘႀကီးလွသည္။ ယေန႔မွ သင့္၀မ္းပမာဏကို သိသေလာ-ဟု ေျပာဆိုႀကိမ္းေမာင္း၏။

သာမာ၀တီသည္ ငိုေၾကြးလ်က္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေျပာျပလိုက္သည္။ မိတၱသူၾကြယ္သည္ ေနာင္တႀကီးစြာ ရသြားသည္။ သာမာ၀တီကို အိမ္သို႔ေခၚသြား၍ သမီးအျဖစ္ ေမြစားထားေလသည္။
သာမာ၀တီသည္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္က အလွဴမ႑ပ္သို႔ ေတာင္းရမ္းလာသူတို႔သည္ ဆူညံစြာ စုျပံဳတိုးေ၀ွ႔ၾကသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖခင္သူၾကြယ္ကို ခြင့္ပန္ကာ အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္သည္။ အလွ်ဴမ႑ပ္ကို အလံုကာရံျပီးလွ်င္ တေယာက္ခ်င္း ၀င္သာထြက္သာရံု ျပဳသည္။ အလွည့္က် ေတာင္းယူႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထိုအခါ ေတာင္းရမ္းသူတို႔မွာ ဆူညံစြာ တိုးေ၀ွ႔ရန္ မလိုေတာ့။ ျငိမ္သက္စြာ ေတာင္းယူႏိုင္ေတာ့သည္။

ထိုအျခင္းအရာကို ေဃာသကသူေဌး ေတြ႔ျမင္ေသာ္ ႏွစ္သက္သေဘာက်သျဖင့္ မိတၱသူၾကြယ္ကို ေခၚ၍ ေမးသည္။ မိတၱသူၾကြယ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေျပာျပသည္။
ေဃာသကသူေဌးသည္ သာမာ၀တီသည္ မိမိမိတ္ေဆြသူေဌး၏ သမီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရေသာအခါ မိတၱသူၾကြယ္ထံမွ ေတာင္းယူသည္။ သမီးႀကီးအရာ၌ ထားလ်က္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားေလသည္။

မၾကာမီ နကၡတ္သဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပေသာေန႔သို႔ ေရာက္လာသည္။ သာမာ၀တီသည္ အျခံအရံ မိန္းမငါးရာႏွင့္အတူ နန္းေတာ္တြင္းျပင္ကိုျဖတ္၍ ျမစ္ဆိပ္သို႔ ေရခ်ိဳးသြားသည္။
ဥေတနမင္းႀကီးသည္ သာမာ၀တီကို ေလသာျပတင္းမွ လွမ္း၍ျမင္လိုက္သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေမတၱာသက္၀င္သြားသည္။ အမတ္တို႔အား ေမးျမန္းၾကည့္ရာ အေၾကာင္းစံု သိရွိသြားသည္။ ေဃာသကသူေဌးထံ အမတ္တို႔ကို ေစလႊတ္၍ သမီးဆက္သရန္ ေတာင္းဆိုေစသည္။

ေဃာသကသူေဌးက သာမာ၀တီကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မည္စိုး၍ လက္မခံ၊ ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ ဥေတနမင္းလည္း ေဃာသကသူေဌးေမာင္ႏွံကို မင္းမိန္႔ဖီဆန္သည္ဆိုကာ ဖမ္းဆီးရန္ အိမ္မွ ဆြဲထုတ္ေစသည္။
သမီးလိမၼာ သာမာ၀တီက အမတ္တို႔ကို တားျမစ္သည္။ လက္ရွိ အျခံအရံမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါခြင့္ရပါလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္ လိုက္ပါပါမည္-ဟု ဆို၏။ မင္းကလည္း ခြင့္ျပဳသည္။ ေဃာသကသူေဌးသည္လည္း ေက်နပ္သြားသည္။ သုိ႔ျဖင့္ သာမာ၀တီသည္ ဥေတနမင္းထံ လိုက္ပါသြားရာ မိဖုရားျဖစ္လာေလသည္။

မင္းယုေ၀
( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၇-ဧျပီလ )

No comments: