Thursday, April 22, 2010

နတ္တို႔၏ အထြတ္အထိပ္ မာဃလုလင္

မာဃလုလင္သည္
(ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌) မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ နတ္တို႔၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္၏။
(ပညာရွိတို႔သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌) မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။
(ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌) ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို အခါခပ္သိမ္း ကဲ့ရဲ႔အပ္၏။

(ဓမၼပဒ၊ အပၸမာဒ၀ဂ္၊ မဃ၀တၳဳ)

No comments: