Thursday, April 29, 2010

ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ အက်ိဳး

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာ အားထားရာအလိုက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ ပရိတ္ေတာ္မ်ား၊ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ပြားမ်ားၾကသည္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးထူးမ်ား ခ်မ္းသာျခင္းမ်ား ရရွိသြားၾကသည္မ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပားပင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

ကၽြန္မသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တေယာက္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၊ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို အျမဲရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ပြားမ်ားခဲ့ပါသည္။ ထိုပရိတ္ေတာ္ဟူေသာ စကားသည္ ပရိတၱဟူေသာ ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ၾကသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တိို႔အတြက္ မျမင္ရေသာ ေဘးအႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္တို႔သည္ မေပၚေပါက္ မက်ေရာက္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါသည္။

ထိုပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္မွ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ၆-ႏွစ္တာမွ ခံစားခဲ့ရေသာ အေရျပားေရာဂါကို မုခ်ေပ်ာက္ကင္း၍ ခ်မ္းသာျခင္းရရွိပံု ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ကၽြန္မ၏ လက္ထိပ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆-ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ေရာဂါတမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခံစားခဲ့ရပါသည္။ ထိုေရာဂါမွာ အေရျပားမ်ားသည္ အက္ကြဲလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစပထမတြင္ အေရခြံလဲသည္ဟုပင္ ထင္ျမင္မိပါသည္။ ေဆာင္းတြင္းအခါ လက္မွ အေရခြံမ်ား လဲတတ္သည္ျဖစ္ရာ ကၽြန္မလည္း ထိုသို႔ပင္ အေရခြံလဲသည္ဟု ထင္မိေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေရခြံလဲျခင္းသည္ ေဆာင္းတြင္းအခါပင္ မကဘဲ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ၃-ရာသီလံုးပင္ အေရျပားမ်ား ကြဲအက္ေနပါသည္။ အစပထမတြင္ နာက်င္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၁-ႏွစ္ေလာက္အၾကာတြင္ ထိုလက္ထိပ္မ်ားမွာ နာက်င္လာပါသည္။ လက္ထိပ္မွ အေရျပားမ်ားမွာ ေရမထိလွ်င္ ကြဲအက္၍ ေသြးမ်ား ထြက္တတ္ျပီး ေရထိလွ်င္ အေရျပားမွာ ပါးလႊာ၍ ေသြးျခည္မ်ား ဥေနတတ္ပါသည္။ ကၽြန္မလည္း မခံႏိုင္သည့္အဆံုး အနီးရွိ ေဆးခန္းတခုသို႔ သြားေရာက္ျပသခဲ့ပါသည္။ ထိုဆရာ၀န္က ကၽြန္မအား ဗီတာမင္ အီးဓာတ္လို၍ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပီး Vitamin E ေဆးအား ေသာက္ရန္ မွာၾကားပါသည္။

ကၽြန္မလည္း ေဆးကို ၂-ပတ္မွ်ေလာက္သာ ေသာက္ျပီး ဆက္၍ မေသာက္ျဖစ္ေတာ့ေပ။ ကၽြန္မ၏ေရာဂါမွာလည္း သက္သာျခင္းမရွိဘဲ ပို၍ပင္ ဆိုးလာပါေတာ့သည္။ အေရခြံမွာ အျမဲမျပတ္ ကြာေနျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္မမွာ ထမင္းလည္း လက္ႏွင့္စား၍ မရဘဲ ဇြန္းႏွင့္သာ စားရပါသည္။ အ၀တ္ေလွ်ာ္၍လည္း မရေပ။ ကၽြန္မ၏လက္မွာ ဆပ္ျပာ၊ ေရႏွင့္ ထိေတြ႔ရမည္ကိုပင္ အင္မတန္ ေၾကာက္ရြံ႔ေနမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္အိတ္ကို အသံုးျပဳ၍ ကၽြန္မအ၀တ္ေလွ်ာ္၊ ပန္းကန္ေဆး စသည့္ အလုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္ေျပလာသည့္အတြက္ လက္အိတ္ကို ကၽြန္မ အျမဲမျပတ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

အေရျပားကြာျခင္းမွာလည္း လက္ထိပ္တြင္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္အိတ္ကို အသံုးျပဳျပီး အိမ္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဆင္ေျပသျဖင့္ ကၽြန္မလည္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္ပင္ ျပန္၍ေနခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ပင္ ကၽြန္မ ေရာဂါခံစားရသည္မွာ ၆-ႏွစ္ပင္ ျပည့္ခဲ့ေလျပီ။ ကၽြန္မလည္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေနခဲ့ရာမွ တေန႔တြင္ ကၽြန္၏လက္ထိပ္မ်ားကိုၾကည့္ျပီး အင္မတန္ ေၾကာက္ရြံ႔လာမိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေရခြံကြာျခင္းမွာ လက္ထိပ္မွေအာက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးစက္လာေနျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါမွ ကၽြန္မလည္း အလြန္ပင္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မိပါေတာ့သည္။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမွာလည္း ေကြး၍ ဆန္႔၍ မရေအာင္ နာက်င္ေနပါေတာ့သည္။

ထိုအခါ ကၽြန္မ၏စတ္ထဲတြင္ ေတြးထင္မိသည္က ကၽြန္မ၏လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ျဖတ္ပစ္ရမည္လားဟုပင္ သံသယ၀င္မိပါသည္။ ထိုိသု႔ိ ကၽြန္မ အင္မတန္ အားငယ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္ စာအုပ္အား ဖတ္ရႈမိပါသည္။ ထိုပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္ စာအုပ္မွ ေဗာဇၩင္သုတ္ေတာ္အား ရြတ္ဖတ္ျခင္းမွ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္၏ အက်ိဳးကို သိရွိလာရပါသည္။ ထိုေဗာဇၩင္သုတ္ေတာ္ကိုေန႔စဥ္ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားပါက ေရာဂါဆိုး၊ ေ၀ဒနာဆိုးပင္ မကပ္ျငိႏိုင္ဘဲ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာေစႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိရျပီး ကၽြန္မ အားတက္ခဲ့မိပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မသည္ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျပီးတိုင္း ဆုတဆုကို ေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုဆုမွာ ဘုရားတပည့္ေတာ္မသည္ ဤေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္စြာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ၏လက္တြင္ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား အျမန္ေပ်ာက္ကင္းပါေစဟု ဆုေတာင္းမိပါသည္။ ကၽြန္မသည္ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ရာတြင္ ဘုရားရွိခိုးခ်ိန္တြင္သာမကဘဲ အခ်ိန္အားတိုင္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မိပါသည္။

ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို စတင္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းမွစ၍ ကၽြန္မ၏လက္တြင္ ထူးျခားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အေရခြံကြာက်ျခင္းမွာ ေအာက္သို႔ ဆက္လက္မကူးစက္ေတာ့ဘဲ လက္ထိပ္တြင္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။ လက္မွာလည္း ေကြးႏိုင္၊ ဆန္႔ႏိုင္ျပီျဖစ္၍ နာက်င္မႈလည္း မရွိေတာ့ေပ။ ကၽြန္မလည္း အားမ်ား ပို၍ တက္လာခဲ့ျပီး ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္လာခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္မတို႔၏မိတ္ေဆြ ဆရာ၀န္ထံ သြားေရာက္ျပသခဲ့ရာ ကၽြန္မ၏လက္ထိပ္မွ အနာမွာ ရိုးရိုးအေရခြံလဲသည္လည္းမဟုတ္၊ Vitarmin-E ဓာတ္ လိုသည္လည္းမဟုတ္ဘဲ ၀ဲႏွင္းခူ ျဖစ္ေနၾကာင္း သိရေလသည္။ သို႔ေသာ္ အံ႔ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ ကၽြန္မ၏ေရာဂါသည္ လံုး၀မယားဘဲ ေျခာက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၀န္က ကၽြန္မအား ေဆးထိုးေပး၍ ေသာက္ေဆးမ်ား တပတ္စာ ေပးလိုက္ပါသည္။

ကၽြန္မလည္း ယခုမွပင္ ကၽြန္မ၏ ေရာဂါမွာ ၀ဲႏွင္းခူျဖစ္ေနသည္ကို သိရွိရျပီး ေသာက္ေဆးမ်ားလည္း ေသာက္ကာ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကိုလည္း ပို၍ပင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မိပါသည္။ တပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ကၽြန္မ၏လက္ထိပ္မွ ၆-ႏွစ္ၾကာမွ် ခံစားခဲ့ရေသာ အေရျပားေရာဂါသည္ ကင္းစင္ပေပ်ာက္၍ ေခ်ာေမြ႔ေနသည္ကို အံ႔ၾသစြာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

ထိုိသို႔ ကၽြန္မ၏ အေရျပားေရာဂါ ေပ်ာက္သြားျခင္းသည္ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ယံုုၾကည္စြာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျဖင္းေၾကာင့္ ျဖစ္မည္၏ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္းကိုေတြ႔ရွိကာ အနာႏွင့္ေဆး ေတြ႔၍ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ က်ေရာက္ေနသူမ်ားသည္ ဤေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္စြာ ပီပီသသ ရြတ္ေပးပါက ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာျခင္းသို႔ မုခ်ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

မႏြဲ႔-ယဥ္ေက်းမႈ
( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၇-ခု ဇြန္လ)

No comments: