Wednesday, April 21, 2010

မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္ နိဗၺာန္၏ အေၾကာင္း

မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းတည္း၊
ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ေသျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း၊
မေမ့မေလ်ာ့ေသာသူတို႔သည္ ေသသည္မမည္ကုန္၊
ေမ့ေလ်ာ့သူတို႔သည္ ေသသည္မည္ကုန္၏။

( ဓမၼပဒ၊ အပၸမာဒ၀ဂ္၊ သာမာ၀တီ၀တၳဳ)

No comments: